Keskustelu

poliittinen tarkkailijaKepulandian perustuslaillinen kriisi10.7.2017 23:37
Terra Sipilän kepuloisten voimakkaassa poliittisessa ohjauksessa ajama Maakuntien Sote näyttää ajaneen koko Suomen perustuslailliseen kriisiin itsenäisyytemme 100 vuotisjuhlien kunniaksi.

Terra Sipilä kutsui Maakuntien sote-lakien kirjoittajaksi hyvin tuntemansa VTV:n pääjohtajan Tuomas Pöystin valtioneuvoston alivaltiosihteeriksi.

Samalla tavalla Terra Sipilä kutsui valtioneuvoston alivaltiosihteeriksi myös eduskunnasta pudonneen puoluetoverinsa Paula Lehtomäen ja antoi kepulaiselle karaoketähdelle tehtäväksi laittaa Suomi kuntoon ja etenkin valtion omaisuuden tuottamaan.

Maakuntaperustaisten sote-lakien valmistuttua Terra Sipilä ehdotti, että Tuomas Pöysti hakisi oikeuskanslerin virkaa, kun entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka oli rohjennut arvostella Terra Sipilän hallituksen heikkoa lainsäädäntötyötä ja oli jäänyt eläkkeelle.

Jonkan arvostelun voi hyvin ymmärtää, kun Terra Sipilä oli valinnut oikeusministeriksi hallitukseensa persujen Jari Lindströmin, joka puolestaan oli entinen työtön UPM:n laborantti.

Sivistysvaltiossa ei ole tapana valita oikeusministeriksi henkilöä, jolla ei ole tehtävän edellyttämää juridista osaamista.

Jariahan tästä ei tietenkään voi syyttää, mutta valinta osoittaa kuitenkin sen, millaiset arvot Terra Sipilällä todellisuudessa ovat.

Näyttää siltä, että hän vähät välittää siitä, noudatetaanko päätöksiä tehtäessä Suomessa vallitsevia lakeja, kun halutaan tehdä kepuloisia hyödyttäviä ja heidän mieleisiään päätöksiä.

Wikipediassa kerrotaan uudesta oikeuskanslerista ja VTV:n toiminnasta seuraavasti:

"Tuomas Henrik Pöysti (s. 2. toukokuuta 1970 Rovaniemi) on suomalainen oikeustieteen tohtori ja virkamies. Hän aloitti lokakuussa 2015 alivaltiosihteerinä valtioneuvostossa vastuullaan sote-uudistus. Tehtävä jatkuu syyskuuhun 2017. Pöysti toimi valtiontalouden tarkastusvirastonpääjohtajana 2007?2015.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja valvoo finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta.

Se toimii eduskunnan yhteydessä ylimpänä ulkoisena tarkastajana. Riippumattomalla tarkastustyöllä varmistetaan, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.

VTV:n tehtävät on määritelty Suomen perustuslaissa.?

Iltalehti kirjoitti tänään tulevan oikeuskanslerin osalta mm. seuraavasti:

"Valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu ylimpänä laillisuusvalvojana pääministerin johtaman valtioneuvoston eli hallituksen toiminnan lainmukaisuuden valvominen.

Pöysti aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa.

- Sen voi ainakin sanoa, että eivät nämä parhaat mahdolliset lähtökohdat siihen tehtävään ole, oikeustieteen professori Juha Lavapuro Turun yliopistosta sanoo Iltalehdelle.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää kyseenalaisti viime viikolla Pöystin sopivuuden oikeuskansleriksi.

Mäenpään mukaan Pöystin toiminta hallituksen poliittisessa ohjauksessa herättää kysymyksiä.

- Onko nyt niin, että Pöysti pitää poliittista ohjausta jotenkin sitovampana kuin perustuslain noudattamista. Tätä ei voi ohittaa olankohautuksella, Mäenpää sanoi Etelä-Saimaa-lehdessä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi taannoisessa lausunnossaan, että Pöystin johdolla valmisteltu esitys valinnanvapauslain malliksi on perustuslain kannalta hyvin ongelmallinen.

- Hallituksen esityksen mukainen valinnanvapausjärjestelmä ei turvaa kaikissa tilanteissa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti kaikille, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas) sanoi valiokunnan tiedotustilaisuudessa 29. kesäkuuta.

Tänään aloittanut Sote Rehulan työn jatkaja Annika Saarikko on jo innoissaan ehtinyt toteamaan, että Maakuntien sote etenee Terra Sipilän ja Pöystin kirjoittamien nuottien mukaan, jolloin hän ei tule esittämään sitä, että isommille kaupungeille tai kunnille annettaisiin sote-palvelujen järjestämisoikeus.

Tältä osin vasureiden varatuomari Annika Lapintie ehti jo aivan oikein toteamaan, että Suomessa ei tunneta sitä, että näin kevyesti sivuutetaan perustuslakivaliokunnan esittämä perusteltu ajatus kuntien oikeudesta järjestää sote-palvelut.

Emeritusprofessori, oikeustieteilijä Aulis Aarnio kritisoi sunnuntaina Aamulehdessä Pöystin "muodollista vetäytymistä" sote-uudistuksen projektijohtajan tehtävästä, jossa hän toimi lokakuusta 2015.

- Sote-uudistuksen arkkitehtina Pöysti on ehtinyt sitoutua moneen osahankkeeseen ja ollut tarkoin selvillä lainvalmistelun vaiheista. Hänellä on pakosti ollut tarkka ja ajantasainen tieto myös siitä, mitä perustuslaillisia ongelmia sote-uudistus aiheuttaa, Aarnio kirjoittaa.

- Muodollinen vetäytyminen tässä vaiheessa jatkovalmistelusta on välttämätöntä mutta myös hurskastelua."

Ongelman ydin näyttää olevan siinä, että Terra Sipilän valitsema ensiksi Maakuntien Sote - lakien laatija, sittemmin Terra Sipilän oikeuskansleriehdokas ja Kuningas Saulin nimittämä oikeuskansleri on laajasti ottaen esteellinen toimimaan oikeuskanslerina.

Tämän suuntaisen arvion on esittänyt Iltalehdelle myös Helsingin Yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää, joka laati äskettäin myös YLE:n sotkuja koskevan selvityksen YLE:n poliittiselle hallitukselle.

Mäenpään selvityshän johti pitkän poliittisen väännön jälkeen siihen, että itsevaltaiselle päätoimittaja Atte Jääskeläiselle jouduttiin näyttämään ulko-ovea vallan kammareista.

Kun pohdiskellaan äskettäin nimitetyn uuden oikeuskanslerin esteellisyyttä on luonnollisesti paikallaan tarkastella samassa yhteydessä myös tulevan oikeuskanslerin, Terra Sipilän ja myös Terrafamen sekä Chempoliksen ja TEKESin äskettäisiä rahoituspäätöksiä.

Äkkinäinen luulisi, että Tuomas Pöystin olisi tullut valtiontarkastusviraston pääjohtajana antaa lausunto vuosittaisissa tarkastuskertomuksissaan siitä, onko valtion varoja käytetty tiukasti lain mukaisesti ja järkevästi, kun avokätisesti on vuosi kaupalla rahoitettu mm. raskaasti tappiollista yksityistä Chempolis-yhtiötä ja sen lisäksi valtio on vielä sitoutettu vuosikymmeniksi "Kainuun ihmeessä" massiiviseen ympäristökatastrofiin.

Pöystin vuosittain kirjoittamissa valtiontalouden tarkastusketomuksissa kerrottan kymmenillä sivuilla valtion ICT-hankkeista (siis digi-hankkeista), mutta valitettavasti raporteista ei löydy asianmuisia analyysejä tai selostuksia, millaiset ympäristöuhkat ja niihin liittyvät valtionkorvausvastuut tulevat olemaan esim. Terrafamen tapauksessa, kun kannattamatonta toimintaa jatketaan tulevat 20-30 vuotta.

Pöystin esteellisyys vaikuttaa olevan huomattavasti laajempaa suomalaisessa oikeuskäytännössä, kun hän on toistaiseksi itse ymmärtänyt todeta.

Terra Sipilä näyttää härkäpäisyyttään ajaneen myös itsensä sote-hankkeissa ja mm. Terrafamen päätöksenteossa selvästi esteelliseksi toimijaksi.

Kepu pettää aina.

juristin alkuRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi24.10.2017 3:33
Jo muutamaan kertaan on tullut todettua kohta päättyvänä Suomen 100-vuotis juhlavuonna, että Kepulandiassa on meneillään perustuslaillinen kriisi.

Ilokseni havaitsen, että Nalle Wahlroos on tullut aivan vastaaviin johtopäätöksiin. Nykyisistä presidenttiehdokkaista yllättäen persujen Laura Huhtasaari näyttää jakavan Nallen ajatukset ainakin siltä osin, että Presidentin valtaoikeuksia on hyvä lisätä, koska puoluekenttä on meillä sirpaloitunut toimintakyvyttömäksi.

Nykymenollahan 100 vuotias Suomi onkin kuin isännätön talo.

Meillä on Antero Jyrängin vuonna 2000 laatima perustuslaki voimassa, mutta meillä ei valitettavasti ole riippumattomista tuomareista koostuvaa perustuslakituomioistuinta samaan tapaan kuin muissa länsimaisissa sivistysvaltioissa on tapana.

Perustuslakituomioistuimen puuttuminen johtaa siihen, että mm. hallinto-oikeuksien ratkaisuissa hyvin harvoin valittaja on voittavana osapuolena, kun valitus koskee virkamiesten tekemiä päätöksiä ja ratkaisuja.

Tästä syystä mm. poliittiset virkanimitykset ovat meillä myös maan tapa. Tästä syystä ammattiyhdistysliikekin harjoittaa meillä korkeinta lainsäädäntövaltaa. Kätilöiden tai ahtaajien lakkouhkausten paineessa lakien valmistelijat kirjoittelevat sitten lähinnä työmarkkinajärjestöjä miellyttäviä lakeja.

Paikallinen sopimien ei meillä työehdoissa etene ja kunnissa virkamiehet viis veisaavat voimassa olevasta lainsäädännöstä, mikä on havaittu mm. Kittilässä, Juankoskella ja Vantaalla.

Ei ole sitten kumma, että eläkkeelle viime keväänä jäänyt oikeuskansleri Jaakko Jonkkakin jo kyllästyi suomalaiseen lainsäädäntötyöhön.

Oikeuskanslerillahan on kaksi roolia: hänen pitäisi korkeimpana juridisena viranomaisena valvoa lakien valmistelua eli siis valtioneuvoston toimintaa ja toisaalta valvoa myös virkamiesten toimintaa eli siis myös lakien soveltamista.

Eläköityneen Jonkan mielestä oikeuskanslerilla ei ole Kepulandiassa mahdollista hoitaa näitä tehtäviä asianmukaisesti. Samaa mieltä on ollut myös entinen Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, joka lähti EU:n ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi ja totesi poliittisen mädännäisyyden levinneen meillä oikeusistuimiin ja oikeuskäytäntöihin.

Jonkan jälkeen uudeksi oikeuskansleriksi nimitettiin Terra Sipilän valinnan perusteella kyseenalaisesti Tuomas Pöysti, joka jo itsekin ilmoitti olevansa esteellinen mm. soten valinnanvapauslakien valmistelujen johdosta. Tarkemmin asiaa ajatellen Pöysti on kuitenkin esteellinen koko sote-lakiviidakon osalta ja se tullaan huomaamaan tietysti vasta myöhemmässä oikeuskäytännössä.

Kepulandian perustuslaillisen kriisin selkein ilmentymä on tietysti sote. Sotehan törmäsi perustuslaillisiin kysymyksiin jo edellisellä hallituskaudella. Terra Sipilän hallituskaudella sotessa on törmätty perustuslakiin jo ainakin kahdesti.

Terra Sipilä on koettanut vakuuttaa, että maakuntahallinto on jo valmis ja pientä viilausta tarvitaan enää valinnanvapauslakien kohdalla, jotka on laitettu lausuntokierrokselle.

Viime aikaiset ulostulot mediassa ovat kuitenkin olleet sen suuntaisia, että valinnanvapautta ei suomalaisille halutakaan antaa, koska valinnanvapaus ei kohtelekaan jokaista yksittäistä suomalaista tasapuolisesti.

Tästä syystä kepuloisten "vastuuministeri Äiti Annikan" täytyy henkilökohtaisesti valvoa jokaisen palvelusetelin antamista tarvitseville, jotta varmasti palvelun tarvitsija saadaan ohjattua maakuntahallituksen hyväksymälle julkiselle palvelun tarjoajalle.

THL:n asiantuntijoiden mukaan yksityiselle palveluntarjoajalle ei voi antaa palveluseteliasiakkaia, koska yksityiset yritykset eivät osaa hoitaa asiakkaita yhtä hyvin kuin julkiset palvelujen tarjoajat.

Näitä lausuntoja antaessaan THL:n asiantuntijat eivät tietenkään ole koskaan tutustuneet muihin kuin julkisten palvelujen tuottajien palveluihin.

Tietenkään palveluseteleitä ei voi antaa yksityisille palvelujen tarjoajille myöskään siksi, että heillä saattaa olla käytössään esim. modernimmat laitteet kuin julkisella puolella, jolloin syntyy eriarvoisuutta ja sellainen ei tietenkään ole mahdollista, koska kaikkien pitää mennä samassa tahdissa.

Tämäkin asia tuli näköjään jo tänään esille, kun Varkaudessa yksityinen Terveystalo on lähtenyt markkinoimaan mm. moderneja jonottomia leikkauspalveluja, mutta heti on huomattu ja mediaankin kirjoitettu, että eipä ruveta jonossa etuilemaan.

Hoitoa tarvitsevien täytyy vain kiltisti odottaa leikkausvuoroaan puoli vuotta Kuopion Yliopistolliseen sairaalaan.

Nalle Wahlroos kiinnitti huomiota nykyisen perustuslakivaliokunnan kokemattomuuteen.

Koska minuakin on jo pitempään ihmetyttänyt, miksi lähes kaikki tekeillä olevat lait Kepulandiassa nykyään törmäävät perustuslakivaliokuntaan, niin päätin tarkistaa tilanteen.

Alle kokosin nykyisen perustuslakivaliokunnan kokoomuksen. Valiokunnan puheenjohtajanahan on vasurien Annika Lapintie ja varapuheenjohtajana kepuloisten Tapani Tölli.

Perustuslakivaliokunnassa on 17 jäsentä, joista vain seitsemällä on juristin jonkin typpinen koulutus. Puolueittain valiokunnassa on seuraava koostumus (sulkuihin laiton viimeisimmän puolueiden kannatuskyselyn tulokset prosentteina):

 Kepuloiset 5 jäsentä (15.4%)
 demut 3 jäsentä (18.1%)
 kokoomus 3 jäsentä (21.9%)
 siniset 2 jäsentä (1.3%)
 vihreät 1 jäsen (16.1%)
 persut 1 jäsen (9.3%)
 vasurit 1 jäsen (8.2%)
 rkp 1 jäsen (4.4%)
 muut 0 jäsentä (5.3%)

Heti voidaan kysyä, kuinka on mahdollista, että Suomen keskeistä sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä valmistellaan selvästi vain massiivisella kepuloisten miehityksellä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana on myös vasurien Annika Lapinniemi, vaikka vasurit ovat selvästi marginaalinen puolue.

Nykykannatuksen mukaan kepuloisilla voi olla perustuslakivaliokunnassa korkeintaan vain 2 edustajaa. Kokoomuksella pitäisi ehkä olla 5 edustajaa ja demuilla mahdollisesti neljä ja vihreillä sekä persuilla molemmilla mahdollisesti kaksi edustajaa.

On selvää, että sotestakin äänestettäessä valiokunnassa tulee nykykannatuksilla aivan toisenlaiset lait, jotka Terra Sipilän kepuloisjohtoinen troikka valmisteli alkuvuodesta.

Äänestykseenhän sotelait menevät käsittääkseni vasta ensi vuonna, joten eiköhän ole syytä ottaa uudelleen tarkasteluun sekä maakuntauudistus että myös valinnanvapaus, koska kyllä näiden asioiden tulee vastata eduskunnan enemmistön tahtoa, eikä Terra Sipilän prosessikaavioihin merkittyjä kepuloisten utopistisia haaveita.

Kyllä kepuloistenkin on vain parasta ottaa huomioon myös suurten asutuskeskustenkin ihmiset ja palvelut sekä heidän maksamansa verot. Suomen maata ei valitettavasti voida enää kehittää tasapuolisesti pelkästään Kainuun tai Lapin syrjäkylien ehdoilla.

Vaikka sekin on selvää, että eihän Kainuutakaan voida jättää kehityksen ulkopuolelle. Syrjäseutujen kehittäminen joudutaankin hoitamaan erityislainsäädännön avulla.

Alle on koottu nyt nykyiset perustuslakivaliokunnan jäsenet. Heidän osaltaan voidaan yhtyä Nalle Wahlroosin kritiikkiin: kokemusta on hämmästyttävän vähän eduskuntatyöskentelystä.

Lainsäädännön kannalta keskeisessä valiokunnassa paistaa räikeästi juridisen osaamisen puute, vaikka ilmeisesti ihan vakavalla mielellä yritetään olla luomassa Suomeen uutta lainsäädäntöä.

Toisaalta voidaan myös todeta, että Terra Sipilän hallituskin aloitti innokkaan Suomen kuntoon laittamisen sillä, että oikeusministeriksi nimitettiin entinen UPM:n lakkautetun paperitehtaan laborantti, joka sittemmin jo ehti uupua lainsäädäntötyössä ja onneksi korvattiin kokoomuksen nuorella juristi Antti Häkkäsellä.

 Annika Lapintie, vas, varatuomari, työvoimapiirin lakimies, 2003

 Tapani Tölli, kepu, valt. maist., kunnanjohtaja, 2003

 Maria Guzenina, demu, toimittaja, radio, lehdet, 2015

 Anna-Maja Henriksson, rkp, varatuomari, pankkilakimies, 2015

 Hannu Hoskonen, kepu, metsätalousins., Savo-Karjala, 2003

 Ilkka Kantola, demu, teol.tri, Turun piispa, 2015

 Kimmo Kivelä, siniset, teol. maist., rovasti, 2011

 Antti Kurvinen, kepu, oik. maist., asianajaja, 2015

 Jaana Laitinen-Pesola, kok, terv. huol. maist., Tehy toiminnanjohtaja, 2015

 Markus Lohi, kepu, oik. kand., yritysjuristi, 2015

 Leena Meri, persu, varatuomari, notaari, 2015

 Outi Mäkelä, kok, kauppat. maist., Sitra, LTT Oy tutkija, 2011

 Ville Niinistö, vihr., valt. maist., tutkija, Turun yliopisto, 2007

 Juha Rehula, kepu, sosionomi, kunnanjohtaja, 2003

 Wille Rydman, kok, valt.maist., Innolink konsultti, 2015

 Ville Skinnari, demu, lakimies, pk-yrittäjä, 2015

 Matti Torvinen, siniset, varatuomari, asianajaja Lex Lappia, 2017

Kepu pettää aina!

MFGA (Make Finland Great Again)!!

Matti PeuraRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi26.10.2017 20:52
In USA they had Reagan, Johnny Cash and Bob Hope.

In Juankoski we have Heikki, but no Cash and no Hope.

Heikki J.W. SalonenRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi26.10.2017 21:48
Pieni ja ketterä New Stroms Oy oli ainoa, joka taisteli tosissaan Säyneisten kyläkoulun puolesta.

NS oli ainoa, joka taisteli voimakkaasti itsenäisen Juankosken puolesta.

NS oli ainoa, joka myös todisti, että Esteri Kangasveijarin Tratta PBF on korkeimman luokan puhallus, joka vaarantaa ja lopulta vie Juankoskelta itsenäisen päätöksenteonkin.

Esteri Kangasveijari ja Juankosken korruptoituneet päättäjät näkivät, että NS on vaarallinen yhtiö, koska yhtiön takaa löytyy paljon viisautta, kuinka väärälle raiteelle menneitä asioita voidaan muuttaa, kun soudetaan samaan hyväksi havaittuun suuntaan.

Juankosken johtavat kuntapäättäjät käynnistivat kuitenkin mahtavan parjaus- ja herjakampanjan NS:in rehellisiä pyrkimyksiä vastaan.

Koillis-Pravdan toimittajat Erika S. etunenässä suoltivat jatkuvalla syötöllä ns fake news-uutisia Tratta PBF:n enätystuotannoista ja tietenkin NS:stä, mutta kaikki, mitä NS ennusti on käynyt karvaimman kautta toteen.

NS ei valitettavasti kuitenkaan vielä ennen Säyneisen koulun sulkemispäätöstä ja koko itsenäisen Juankosken lakkauttamista ollut löytänyt ns. Ruukin Pässiä.

Nyt näyttää siltä, että myös ns. Ruukin Pässi on löytynyt.

Iltalehti raportoi eilen, kun Keski-Pohjanmaalla Kannuksen 5 600 asukkaan kaupungissa pieni Eskolan 400 asukkaan kylä valittiin jo toisen kerran vuoden kyläksi.

Lehden mukaan Eskola sai tittelin ainoana Suomen kylänä toisen kerran, mikä kertoo kylän yhteisöllisyydestä ja eteenpäin pyrkivästä ilmapiiristä.

Nykyään Eskola on erittäin vireä kylä, siellä sijaitsee koululaisryhmä ja päiväkoti. Kylällä toimivat myös mm. lounasruokailu, kotipalvelu, kesäteatteri sekä (3000 kävijää) sekä kyläpalvelukeskus.

Eskolassa merkittäviä työllistäjiä ovat ovi-ja ikkunateollisuuden sekä betoni- ja puualan yritykset.

Eskolassa kehitykselle pantiin vauhtia, kun Kannuksen kaupunki päätti lakkauttaa Eskolan kyläkoulun vuonna 2013.

Kaupungin koulun ja päiväkodin lakkauttamispäätösten jälkeen Kyläkouluyhdistyksen sihteeri MiiaTiilikaisen mukaan ikävät päätökset käynnistivät Eskolan Kyläpalvelu Oy:n.

Kyseessä oli 130 osakkeenomistajan yhtiö, joka tuottaa kylälle esimerkiksi lounasravintolan annin, ateria-, kotipalvelun ja pyörittää 24-paikkaista päiväkotia.

Yhtiön liikevaihto on nykyään jo noin 300 000 euroa. Vuonna 2016 Kyläpalvelu Oy oli vielä kolmantena vuona niukasti tappiollinen (liikevaihto 254 000 euroa ja tappion -21 000 euroa).

Ennustetulla 300 000 euron liikevaihdolla tulos on kuitenkin jo selvästi voitollinen n. 25-30 000 euroa.

Eskolassa ei ole luovuttu myöskään omasta koulusta.

Sisukkaat vanhemmat keräsivät itse rahat opettajaan ja opetusmateriaaliin. Eskolassa on kaksi viimeistä vuotta toimittu näin, sillä laki antaa tähän mahdollisuuden. Eskolassa on sydämen asia, että lapset saavat käydä omaa koulua.

Eskolan kyläkoulussa on tällä hetkellä 11 esikoulu- ja ala-asteikäistä lasta.

Eskolan kyläkoulu on käynnistänyt yhteistyöhankkeen Uudenmaan Lapinjärvellä olevan Porlammin koulun kanssa hyödyntäen opetuksessa mm. internetissä skype palveluja.

Nykypäivänä nämä Skype ja muut netissä olevat pilvipalvelut ovat esim. kansainvälisissä yrityksissä ja myös oikeuslaitoksissa täysin normaalia toimintaa.

Minä muistelen, että siitä on jo ainakin 25 vuotta, kun esim. Stora Enson pääkonttorissa järjestettiin kokeeksi ensimmäinen videokokous, jossa keskustelimme Imatralla olevien osallistujien kanssa. Uudella järjestelyllä vältettiin hankalat matkajärjestelyt ja työajan menetykset. Tänä päivä IT-tekniikka on aivan toisella tasolla ja jokapäiväistä reaaliaikaista toimintaa mm. uustislähetyksissä.

Iltalehden uutisessa huomio kiinnittyi siihen, että Eskolaan on jo muutama vuosikymmen sitten hankittu veturi Virosta kunnioittamaan vuosina 1920-1961 toiminutta Eskolan metsärataa.

En ole aivan varma, onko Eskolan veturi nyt sitten se Juankoskella vuosikymmeniä tumpeloiden etsimä Ruukin Pässi.

Siitä olen kuitenkin aivan varma, että Eskolan tapainen kylä voidaan myös esim. Säyneisiin perustaa haluttaessa milloin tahansa ja siihen on saatavissa myös ruhtinaalliset EU-tuetkin.

Joten kannattaisiko tuhoutuneessa Juankosken kaupungissakin vähitellen unohtaa kaunainen kirjoittelu idearikkaasta ja ketterästä NS:stä?

NS on vakuuttunut siitä, että ei Kuopio halua jäädä pientä Kannuksen kaupunkia huonommaksi varsinkin nyt, kun tehoton ja koko Suomen kansantaloudelle ylivoimaisen raskaaksi käynyt maataloustukikin on joutunut ja joutuu enenevästi luupin alle.

Viimeksi Suomen Kuvalehti raportoi mm. entisestä sikafarmari Mikko Välttilästä, joka kyllästyi kun kolme ELY-keskuksen pinta-alatarkastajaa ilmestyi äkkiarvaamatta talvella tarkistamaan jokavuotiseen tapaan Mikon luomutilan kasvipeitteitä.

Mikko, 18.5 hehtaarin tilallinen totesi, että nyt riittää. Tässä hommassa ei ole mitään järkeä ja niinpä Mikko päätti toteuttaa tuotantosuunnan muutoksen.

ELY-keskuksen virkailijoiden moitittua Mikkoa talvella peltojen kasvillisuudesta Mikko ilmoitti Uuden Suomen blogissaan:

"En hae maataloustukea enää koskaan".

Hän vaihtoi vuonna 2012 siat laidunkanoihin.

Nykyään Välttilän kolmessa vuodessa ilmiöksi kasvaneen kanalan ja ulkomunaketjun munia myydään Eggspress suoramyyntiketjun kautta ympäri maata jo 10 000 munaa yli sadalla paikkakunnalla.

Välttilän ulkokananmunien kilohinta on 4.5 euroa/kg ja hän hänen Eggspress-ketju tilittää Friida-munista tuottajalle 1.8 euroa/kg, kun Pirkka-munien tuottaja joutuu tyytymän noin yhteen euroon kilolta.

Nyt entinen sikafarmari aikoo joukkorahoituksen turvin vielä perustaa sikalan ja jopa teurastamonkin.

Sikalan ideana on, että vastaavalla tavalla kuin kanoissa sikalan tuotteet myydään suoraan ilman välikäsiä asiakkaille.

Sianlihan tuottajille maksetaan 5 euroa/kg, kun nykyään teollisuus maksaa sianlihasta vain alle 1.5 euroa/kg.

Välttilä on laskeskellut, että myös joukkorahoitettu sikala tulee pärjäämään kokonaan ilman maataloustukia.

Pieni ja ketterä NS on jo useamman vuoden ajan puhunut siitäkin, että Kuopiossa, Suomen johtavassa maitokaupungissa, tarvitaan myös tuotantosunnan muutos.

VAPAAsta löytyy tiedot, miten esim. Säyneisiin saadaan Eskolan tapaan kyläkoulu ja Kuopiossakin välttämätön maatalouden tuotannonsuunnan muutos käyntiin.

SalmeRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi27.10.2017 9:13
Kuka taistelisi New Stromsin puolesta muu kuin Moro Pekka?

AnakondaRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi30.3.2021 10:46
Ja kuinkas kävikään. Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Yli-Viikari on Pöystin perhetuttu :-D

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Kepulandian perustuslaillinen kriisi30.3.2021 11:29
Mahtaako tämän Iso-Viikarin palkkaus olla kunnossa, kun täytyy tällaista harrastaa. Mitä se tämä kauneudenhoito oikein on ollut? Kampaajalla käyntiä vai mitä? Aivanhan tuo on ihmisen näköinen. Ei olisi mitään tarvinnut minun mielestäni.

Kovasti on työt painottuneet ulkomaille. Suomellahan on kymmeniä lähetystöjä ympäri maailmaa. On tietysti käynyt tarkastamassa mitä siellä lähetystöissä puuhataan. Ettei vain suurlähettiläät ota päiväunia ruokailun jälkeen. Eikä sitä passaa jäädä yöksi lähetystöön, vaan tietysti on matkustajakotiin mentävä.

En usko, että tällä Iso-Viikarilla on mitään siteitä keskustaan. Isovanhemmat ovat saattaneet kuulua Maalaisliittoon niinkuin meillä kaikilla.

alan kolmas miesRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi30.3.2021 23:18
Oikeuskansleri PÖYSTI antoi Iltalehteen melko seikkaperäisen selostuksen somessa keskusteluun nousseesta "PERHESUHTEESTA" TYTIN PERHEESEEN, vaikka samassa haastattelussa ilmoitti, että hän ei voi tarkemmin kommentoida tutkinnassa olevaa asiaa.

Jos PÖYSTIN puheet pitävät paikkansa, niin kovin kummallista perhesuhdetta ei näytä olleen, koska TUOMAS on maksanut itse omat parturilaskut ns. omalla rahallaan.

Pitkä työtoveruus on kuitenkin ollut ja sen perusteella PÖYSTI on tiettävästi "vinkannut", että TYTTI voisi hakea VTV:n pääjohtajan virkaa.

PÖYSTI itse oli nimitetty controllerin toimesta TAPIO LESKISEN jäätyä eläkkeelle haussa, jossa YLE:n 14.11.2006 tiedotteessa oli kolme hakijaa.

Tarkempaa nimitystietoa ei PÖYSTIN osalta löydy, eikä myöskään EU:n CV tietoja. Kuitenkin PÖYSTIN johdolla oli laadittu Eduskunnalle budjettivuotta 1.1.2006-31.12.2006 koskeva tarkastuskertomus, jonka allekirjoittanut pääjohtaja TUOMAS PÖYSTI pääjohtaja seuraavaan toteamukseen:

"Toimintavuonna valmistui 23 toiminnantarkastuskertomusta, joiden lisäksi yhdestä tarkastuksesta raportoitiin ainoastaan viraston eduskunnalle antamassaan kertomuksessa.

Yksi tarkastus päätettiin esiselvitykseen ja yksi kirjeeseen. Lisäksi tehtiin yksi selvitys.

Toiminnantarkastusten tuottavuustavoitteeksi asetettua 30 tarkastusta ei saavutettu.

Kun otetaan huomioon sekä tarkastustoiminnan kehittämistyö että viraston toimintaedellytysten yleinen kehittäminen, on tarkastusviraston toiminnallinen tehokkuus ollut hyvä.

Toimintavuonna vahvistettiin tilintarkastuksen toimintayksikön uudistetut tilintarkastusohjeet.

Toimintavuonna asetettu työryhmä jätti tammikuussa 2007 ehdotuksensa uudistetuksi toiminnantarkastuksen ydinprosessia koskevaksi ohjeeksi.

Näillä molemmilla on tärkeä rooli tarkastustoiminnan laadunhallinnassa.

Tarkastusvirastossa käytettiin henkilöstön kehittämiseen keskimäärin16 työpäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Toimintavuosi oli viraston tuloksellisuuden kannalta edellisvuosien tapaan hyvä. Lämpimät kiitokset onnistuneesta toimintavuodesta tarkastusviraston koko henkilökunnalle."

KUTEN HUOMATAAN, niin TUOMAKSEN johtamassa virastossa ensimmäisenä vuonna näkyy tavoitteista saavutetun vain tarkastussuhde (yksi esiselvitys + yksi kirje)/30 tarkastusselvitystä.

On selvää, että tällainen peli ei missään tapauksessa ole noudattanut kirjanpitolain vaatimuksia, joita ainakin yksityiselle puolelle meillekin FAKE NEWS MEDIAN mukaan kansainvälisestikin MAAILMAN ONNELLISIMMAKSI MAINITUKSI MAAKSI ASETETAAN.

TYTIN URA TUOMAS PÖYSTIN JOHTAMASSA VIRASTOSSA ON OLLUT NOUSUJOHTEINEN, vaikka TUOMAKSEN mukaan perheystäviä ei ole oltu.

 2007?2009
Johdon asiantuntija, Valtiontalouden tarkastusvirasto

 2009?2013
Esikuntapäällikkö, Valtiontalouden tarkastusvirasto

 2013?2015
Ylijohtaja, Johdon tuki ja finanssipolitiikan tarkastus
Valtiontalouden tarkastusvirasto

 2015-
Pääjohtajan sijainen (1.10.?31.12.2015)
Valtiontalouden tarkastusvirasto

 1.1.2016- 30.3.2021
Pääjohtaja, Valtiontalouden tarkastusvirasto

 30.3.2021
ILTALEHTI

"Eduskunnan kansliatoimikunta päätti käynnistää Valtion tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virasta pidättämisen.

Asiasta on määrä päättää kansliatoimikunnan seuraavassa kokouksessa 8. huhtikuuta. Keskusrikospoliisilla (KRP) on käynnissä esitutkinta Yli-Viikarin mahdollisesta virkarikoksesta.

Yli-Viikari itse on kiistänyt jyrkästi syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen.

Ns. PETERIN PERIAATTEEN luonnonlain mukainen kehityskaari organisaatiossa näyttää siis ainakin TYTIN kohdalla täyttyvän.

"Organisaatiossa ihmisen kehitys päättyy lopulta täydellisen pätemättömyyden tasolle."

On aihetta palata TYTIN kehitykseen ja tekemisiin vielä lähemmin, kun hieman tutkitaan TYTIN ja muiden VTV:n virkahenkilöiden toimintaa viimeisen viimeisen 15 vuoden ajalta, koska TYTIN ohella nyt jo joku toinenkin virkamies on vihdoin jo onneksi näköjään pantu "KORANAKARANTEENIIN".

Saa nähdä kenen alta palli vielä tässäkin tutkinnassa viedään pois, kun TYTIN ravintola-, matkustus- ja kauneudenhoitolaskujen sijasta aletaan puhua aidan seipään sijasta varsinaisesta asiasta eli VTV:n valvonnan alla tapahtuneesta EDUSKUNNAN HOLTITTOMASTA MILJARDIEN EUROJEN SUURUISISTA RAHOJEN JAOSTA VIIMEISEN 15 VUODEN AIKANA.

alan kolmas miesRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi31.3.2021 6:21
Pari vuotta sitten JURISTIN ALKU oli VAPAASSA nostanut esille tilintarkastukseen liittyvät ongelmat, kun JUANKOSKELLA tilintarkastusta oli johtanut PAJUNVITSAMIES ja kaupungin tilintarkastuksesta Kuntaliiton AUDIATOR tarkastaja PIKKARAINEN oli vuosikaudet kirjoittanut tilintarkastuskertomukset kopiokoneella.

Kuitenkin pikku kaupungissa lähes kaikki koulut Säyneisen kyläkoulua lukuun ottamatta olivat homeessa ja Premium Boardissa poltettiin valtion (Finnveran) ja kunnan rahoja lain vastaisesti kaiken kaikkiaan noin 30 milj. EUR:a ja suuri osa näyttää menneen kansainvälisten rahanpesijöiden pohjattomiin taskuihin.

Ei ole ihme, että JURISTIN ALKU ehdotti, että tällaisille VALELIIKEMIEHILLE perustetaan JUANKOSKEN WALK OF FAME seuraavasti:

"Ehdottaisin seuraaville kuntapäättäjille ja liikemiehille tähteä Juankosken Walk of Famelle:

 Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko
 Hallituksen puheenjohtaja Jouko Lösönen
 Hallituksen puheenjohtaja Veijo Tirkkonen
 Hallituksen puheenjohtaja Erika Suominen
 Valtuuston puheenjohtaja Heimo Konttinen
 Tilintarkastuslautakunnan pj. Pentti Rissanen
 Hallintojohtaja Kaisu Matinniemi
 Tehtaan patruuna Valerij Samoriz
 Kiinteistöneuvos & pankkiiri Mika Lehto"

VTV:n pääjohtaja TYTTI YLI-VIIKARIN rahankäytön tultua julkisuuteen on paikallaan esittää joitakin pistokokeiden tapaisia tarkastuksia TYTIN johtaman viraston toiminnasta.

Emeritus KHT tilintarkastaja Pauli Vahtera oli vuonna 2020 perehtynyt TYTIN johtaman viraston ilmeisen selvästi tilintarkastuslain vastaiseen toimintaan ja kommentoi asiaa mm. seuraavasti:

"Palkkalistoilla olevat VTV:n tarkastajat ja johtajat tekevät ydintoimintatyötä - keskimäärin kolmasosan kokonaistyöajasta."

"VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tuloksellisuutta ja talousarvion noudattamista perustuslain 90 §:n mukaisesti. Se tarkastaa myös eduskunnan valtiontaloudesta ja taloudenhoidosta saaman tiedon luotettavuutta sekä finanssipolitiikan sääntöjen noudattamista."

Ja: "VTV valvoo finanssipolitiikkaa tavoitteenaan vakaa ja kestävä julkinen talous sekä läpinäkyvät ja ymmärrettävät finanssipolitiikan säännöt".

"Hyvä, näkisipä päivän, jolloin VTV aloittaa selvityksen siitä, miksi valtion menot lähentelevät 70 miljardia, mutta tulot ovat vain 50 miljardia euroa. Tai millainen on ollut vakaan ja kestävän julkisen talouden valvonta viimeisen 30 vuoden aikana, jolloin valtion velka on kasvanut 9 miljardista eurosta 119 miljardiin."

Lisäksi TYTIN Bhutanin matkasta HIMALAJAN VUORISTOON VAHTERA kirjoittaa seuraavasti:

"Bhutanin matkalla oli pääjohtajan lisäksi kaksi muuta VTVn johtajaa/ asiantuntijaa. He söivät illallisen paikallisten isäntien ja kahden autonkuljettajan kanssa Hotelli Le Meridien Paron ravintolassa.

Viiden tähden hotelli, jossa huoneet maksavat 500 eurosta ylöspäin. Siihen nähden veronmaksajille maksettavaksi tullut illallinen 235 euroa on vähän.

Bhutan on Himalajalla oleva valtio, jossa on 700.000 asukasta. Maa rajoittaa turistien pääsyä maahan, mutta Suomen valtion virkamiehille toki ovet ovat auki ja punainen matto levitettynä.

Bhutanin kuningaskunta ulottuu subtrooppiselta alangolta Himalajan vuoristoon, ja korkeuserot maan eri osien välillä ovat jopa yli 7000 metriä.

Bhutanin talous perustuu maa- ja karjatalouteen, mutta metsätaloudella, vesivoimalla, matkailulla ja kehitysavulla on myös tärkeä osa maan taloudessa. Arvio maan väkiluvusta on noin 730.000.

Bhutan on maailman eristyneimpiä valtioita, sillä hallitus säätelee ulkomaisia vaikutteita ja matkailua säilyttääkseen maan buddhalaisuuteen perustuvan kulttuurin.

Vuonna 1998 maassa alettiin sallia televisiolähetykset (jalkapallon MM-kisojen takia). Monet bhutanilaiset sanovat, että televisio on lisännyt materialismia ja rikollisuutta sekä saanut ihmiset hylkäämään perinteiset arvot. (Wikipedia)

Maan bruttokansantuote asukasta kohden on 6000 euroa (Suomen 48.700 euroa). Bhutanin talous on maailman pienimpiä ja vähiten kehittyneitä. Se perustuu maa- ja metsätalouteen sekä vesivoimalla saadun sähkön vientiin Intiaan. Maatalous tuo elannon liki 70 prosentille väestöstä, ja myös käsityöt tuovat tuloja monelle. (Osin Wikipedia).

Jos ihan rehellisiä ollaan, Suomen valtiontalouden tarkastusvirastolla ei maassa ole mitään järkevää tekemistä, vaikka matka luokiteltaisiin kehitysapuun liittyväksi.

Maassa toiminut Päivi Ahonen kirjoitti kokemuksenaan, ettei Bhutan tarvitse kehitysapua, etenkään kun se johtaa kulutuspainotteiseen arvomaailmaan. Maan virallinen kehitystavoite on bruttokansanonnellisuus ja siihen Suomella ei ole mitään annettavaa."

VTV:n varsinaisen valtion rahankäytön valvontaan liittyvän valvonnan osalta TYTTI YLI-VIIKARIN ohjauksessa tarkastuskertomuksessa vuodelta 2017 JHTT RIITTA-LIISA HEIKKILÄ ja johtava tilintarkastaja AILA AALTO-SETÄLÄ totesivat seuraavat valtion rahankäytön holtittomuudet:

 Momentti 24.01.01: n. 25 000 EUR viisumikuluja

 Momentti 28.10.01: verohallinnon menoja kirjattu talousarvion vastaisesti sekalaisiin kuluihin 305 000 EUR

 Momentti 32.60.46: päästökaupan kompensaatiotuki 104 500 EUR

 Momentti 13.05.05: korkotuottoja laittomasti 253 000 EUR

 Momentti 25.10.50.5: konkurssilain mukaisia pesänhoitajan palkkioita 135 418 EUR

 Momentti 25.01.20: erityismenoja 307 036 EUR

 Momentti 29.20.21: ammatillinen koulutus korkeakoulujen tieteelliset menot 740 000 EUR

 Momentti 32.20.41: valtionapu yritysten kansainvälistymiseen 271 139 EUR

 Momentti 35.10.20: ympäristövahinkojen torjunta 186 674 EUR

Raportissa todetaan seuraavasti:

"Kirjanpitoyksiköiden tilintarkastusten perusteella valtion talousarviota noudatetaan melko hyvin. Tarkastusvirasto kiinnittää kuitenkin huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka ovat yleensä myös perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia."

"Vuonna 2017 tarkastusvirasto antoi tilintarkastusten perusteella kielteisiä laillisuuskannanottoja yhdeksälle kirjanpitoyksikölle, eli neljä vähemmän kuin vuonna 2016. Koska yksittäinen huomautus saattoi koskea useampia asioita, huomautusten yhteismäärä oli 13 (vuonna 2016 yhteensä 32)."

VTV:n tulosohjauksen osalta TYTTI YLI-VIIKARI toteaa vuoden 2017 tarkastuskertomuksessa tavoitteiden tarkastuksessa tavoitteiden toteutumista seurattiin seuraavasti:

 56% seurataan ei ohjata
 42% ohjataan ja seurataan
 2% ei ohjata, ei seurata

Näiden seuranta- ja ohjauslukujen perusteella nähdään, että valtaosaa valtion rahankäytöstä ei ohjata, mutta käytetyt rahat kuitenkin jollain tavoin kirjataan kulutetuiksi.

Savonlinnan Opettajakoulutuskeskuskin lahdattiin TERRA SIPILÄN kaudella, kun ATRIAN ja LIHAPOLAR Oy:n teurastusosaston hallintojohtajana ansioitunut PÄIVI NERG pääsi yhdistämään Kuopion - ja Joensuun ylipistot ja samassa lahtauskampanjassa TERRA SIPILÄ totesi, että yliopistojen hallintovallan yli ei voi kävellä, vaikka valtio rahoittaa Suomessa kaikkien yliopistojen viulut.

Niinpä sitten Savonlinnallekin tuli kylmää kyytiä ja nykyinen Eduskunnan puhemies ANU "MINÄ AJATTELISIN" VEHVILÄINEN seurasi TERRA SIPILÄN tuhotyötä vain sivusta, vaikka oli itsekin opiskellut Savonlinnassa.

YLI-VIIKARIN tarkastusraportin mukaan vuonna 2017 yliopistojen rahoitus perustui pääosin valtion perusrahoitukseen, jonka määrä oli 1.8 miljardia EUR:a. Tämän lisäksi valtio rahoitti yliopistoja Suomen Akatemian ja Business of Finlandin kautta yhteensä 420 milj. EUR:lla.

YLI-VIIKARI raportoi, että yliopistojen rahoitusasema oli vuonna 2017 hyvä.

Taloudellisten syiden vuoksi Savonlinnan laitosta ei siis lakkautettu.

Jopa YLI-VIIKARI totesi tarkastusraportissaan, että "OPETUS- ja kulttuuriministeriön tulisikin varmistua siitä, että eduskunnalla on valtion talousarviosta päättäessään käytössään oikeat ja riittävät tiedot siitä, miten valtion talousarviosta maksettava tutkimusrahoitus tosiasiallisesti kohdentuu yliopistoissa."

Varsinainen pommihan TERRA SIPILÄN ja kepuloisten holtittomasta valtion rahankäytöstä paljastui sattumalta, kun PÄIVI NERG oli lähettänyt sähköpostiviestin 28.2.2019, jonka liitetiedoista kävi ilmi, että teurastuskoulutuksen saanut NERG oli pimittänyt eduskunnalta ns. "Non-sote" kasvupalvelurahoja 470 milj. EUR:a, kun NERG yritti väkisin viedä maaliin TERRA SIPILÄN ja kepuloisten ajaman ylileveän perustuslain vastaisen MAAKUNTA-SOTEN.

Vuoden 2019 tarkastusraportissa ei tätäkään ole näkyvästi nostettu esiin, kun päähuomio oli mediassa kiinnitetty siihen, onko PÄIVI NERG sovelias MARTTI HETEMÄEN seuraajaksi VVM:n kansliapäälliköksi?

Ei ollut PÄIVI tehtävään sopiva, joten tehtävään valittiin juristi oik. tiet. kandidaatti JUHA MAJANEN HARMAAN MATIN ehdotuksesta.

KHT tilintarkastaja PAULI VAHTERA ihmettelee ym. kommentissaan, miksi VTV:n virkamieskunnassa on pääsääntöisesti vain maistereita, joiden ansioksi PÖYSTIKIN on maininnut ranskan kielen taidon.

Kielitaito saattaa ollakin tärkeätä, kun mm. PÄÄJOHTAJA YLI-VIIKARI on joutunut matkailemaan kaukomaille opastustehtäviin kuin konsanaan edesmennyt KALEVI KEIHÄNEN tai UUNO TURHAPURO VUORISTONEUVOS TUURAN Espanjan matkaoppaaksi.

Sosiologian maisteri tai vastaavan koulutuksen omaava henkilö, edes kolminkertainen nuori VALEMAISTERI ei kuitenkaan ole sovelias tilintarkastajaksi, jos hänellä ei ole kirjanpitolain osaamista tai tilintarkastajan pätevyyttä.

Suomen valtionkin tapauksessa valtion rahavirtojen kohdalla on kysymyksessä jopa satojen miljardien EUR:jen rahavirtojen seuraamisesta, joista hyvinkin voi 10-20 miljardia EUR:a olla jopa pestyä rahaa.

Vaikuttaa kovasti siltä, että VTV:n valtiontalouden tarkastuskeskuksen tarkastusraportti budjettivuoden 2020 osalta jää viimeiseksi TYTIN johdolla laadituksi kirjalliseksi valtiontalouden tarkastusraportiksi.

Kuvan kaunis TYTTI onkin tämän kirjallisen luomuksen pääjohtajan puheenvuorossaan innostunut jo suorastaan valtion tilinpäätösten filosofisiin kehityspohdiskeluihin.

Juankoskella AUDIATORIN tilintarkastaja PIKKARAINEN ei koskaan päässyt tälle korkealle filosofiselle tasolle.

TYTTI lainasikin tähän joutsenlauluunsa valtionhallinnon uudistumisen tueksi Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijan mietelmiä seuraavasti:

"Jos olisi iso järvenselkä, niin katse yltäisi pitemmälle ja saattaisi löytyä sininen ajatus."

TYTTI antaa vielä tunnustuksen valtionhallinnon virkamiehille ja toteaa, että "valtionhallinto on rakennettu erikoistuneeksi. Hallinto on muodostunut tehokkaaksi, koska virkamiehille on karttunut syvällistä osaamista ja instituutioiden välillä on vahva luottamus."

Näiden ylevien sanojen jälkeen TYTTI ottaa vielä esille myös strategisen ennakoinnin tutkija J. Peter Scoblicin esille ottaman jatkuvan strategisen ajattelun ja skenaariotyöskentelyn tarpeen.

Scoblicin maailmassa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä tulee monipuolistaa ajattelumalleja ja luoda prosessit, joissa ylin johto luo pysyviä mutta joustavia siltoja tulevaisuusajattelun ja tämän hetken toiminnan välillä.

Filosofisissa mietiskelyissään TYTTI intoutuu tuomaan esille myös SINISTEN VERKOSTOJEN TARPEEN.

SINISET VERKOSTOT mahdollistavat innovatiivisen toiminnan ja ovat vastakohtia PUNAISILLE SULJETUILLE VERKOSTOILLE, jotka eivät ole erityisen resilienttejä silloin, kun toimintaympäristön turbulenssi lisääntyy.

Kun lukee huolella läpi TYTIN JOUTSENLAULUN, niin ei ole mikään ihme, että kepuloisten HARMAA MATTI laati äskettäin HESARIIN SINISTEN VERKOSTOJEN MUKAISEN skenaariomallin siitä, miten EU:n 750 miljardista EUR:sta Suomen ensiksi komissiolle maksaman 6.6 miljardin EUR:n kynnysrahan jälkeinen vaivainen noin 2.2 miljardia jaetaan SUOMESSA PÄÄSIASSA VIHREIDEN ILMASTORAHASTOON.

HARMAAN MATIN LAATIMA SINISTEN VERKOSTOJEN KORONAMALLI näyttää THL:n laatiman eksponentiaalisen mallin tapaan upottavan Suomen kansantalouden lopullisesti Kreikan kanssa samaan pohjattomaan suohon.

Toivottavasti syylliset pannaan mahdollisimman nopeasti vastuuseen tästä veronmaksajien rahojen jatkuvasta hävittämisestä.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi31.3.2021 14:32
Akm on ansiokkaasti tarkastanut VTV:n tarkastustoimintaa. Onneksi Juankoskella tarkastustoimi oli hyvissä käsissä. Audiator osasi hommansa. Kunta tarkastaja tiesi, että työt jatkuvat, jos kertomukset ovat hyväksyttäviä. Ja aina ne olivat. Tarkastustoimen luottamusmiestehtävät olivat kaikkein parhaita. Tarjoilu oli parasta ja palkkiot samoin.
Kittilässä näyttää tulleen jälkipuheita vuosien päästä mitättömistä laillisuuspalveluista, joiden ostosta ei löytynyt päätöksiä. Me emme sortuneet laittomuuksiin. Enpä muista, että olisimme koskaan joutuneet tarkastuskertomuksessa puuttumaan rikkomuksiin.
Ei edes KHO:n langettava päätös näkynyt tarkastustoimen kertomuksissa. Meillä tarkastuslautakuntaan valittiin sopivia jäseniä ja heiltä edellytettiin hyvää käytöstä.

alan kolmas miesRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi31.3.2021 18:49
Näin MAAN TAPAA noudattaen Juankoskella ns. TOLKUN IHMISET eli HALL OF FAMEEN valitut tilintarkastajat valitettavasti tekivät.

KITTILÄSSÄ näköjään mekkalaa on nostettu toistaiseksi vain pikkurötöksistä.

Kuitenkin ILTALEHTI raportoi juuri, että KITTILÄSSÄKIN alkaa pikkuhiljaa tapahtua jotain:

"Yrittäjäneuvos Päivikki Palosaari on tuomittu Rovaniemen hovioikeudessa kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Lapin käräjäoikeus katsoi aiemmin, että Palosaari rikkoi ympäristönsuojelulakia, jätelakia sekä valtioneuvoston asetusta maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista pitäessään laitonta kaatopaikkaa omistamallaan

Ainolan tilalla 12 ja puolen vuoden ajan. Palosaari tuomittiin ympäristön turmelemisesta 50 päiväsakkoon. Sakkosumma nousi hänen tuloillaan 6700 euroon."

KITTILÄSSÄ ei ole vielä perustettu paikallista HALL OF FAMEA Juankosken tapaan, mutta eiköhän KITTILÄSSÄ päästä vielä tähänkin pisteeseen.

AKM on toisella VAPAAN palstalla jo raportoinut EIT:n Suomen oikeuslaitosta koskevasta tilasta. Keskeisiä epäkohtia ovat:

 ei riippumattomat tuomiot

 äärettömän hitaat oikeusprosessit

 täysin riittämättömät korvaukset vahinkoa kärsineille

Suomessa oikeuden käsi on siis hidas, mutta kyllä sieltä sitten tuomioitkin tulee, jos lakeja on rikottu.

JUANKOSKELLA vallassa oli PORUKKA, joka rikkoi voimassa olevia lakeja käytännössä "porukan päätöksellä" kymmeniä vuosia putkeen.

Se on se JUURISYY, miksi JUANKOSKEN VAURAS KAUPUNKI TUHOUTUI TAHALLISEN ja VALITETTAVASTI VIELÄ RIKOLLISELTA VAIKUTTAVAN TOIMINNAN KAUTTA.

Asiahan on JUANKOSKEN osalta vielä kesken, mutta virallinen ääni varmaankin tullaan vielä kutsumaan asiassa todistajaksi.

YmmälläänRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi31.3.2021 21:04
Kunnioittakaa räkyttäjät edes kuolleita!!!

alan kolmas miesRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi31.3.2021 23:35
Kaikki rehelliset suomalaiset ovat todellakin ymmällään, että kuntien ja valtion hallinnoissa perustuslain ja myös rikoslain pykäliä rikotaan systemaattisesti jopa kansanedustajien toimesta.

Ymmällään olevan ei tarvitse vetää hernettä nenäänsä, kun asiallisessa keskustelussa toimitaan perustuslaissa mainitun sanavapauden puitteissa.

Asiallisen keskustelun vienti jollekin räkytysasteelle tai kuolleiden kunnioittamiskeskusteluksi osoittaa vain sen, että ymmällään olija ei näköjään pysty analyyttiseen järkiperäiseen keskusteluun.

Vaikuttaa kovasti siltä, että ymmällään olija tietää joidenkin kuolleiden ilmeisesti olleen joron jäljillä ja nyt ymmällään olija haluaa haudata nämäkin kiusalliset asiat vihreän veran alle.

Otanpa tässä esille nyt historiankirjoituksesta esim. Suomen kansallissankari Mannerheimin taannoiset retket hänen nuoruuden ajoiltaan.

Enpä lähde kuitenkaan MARSKIAKAAN hänen taannoisista retkistään mollaamaan, vaikka MARSKIN virhearvio VIIPURIN puolustuksessakin johti siihen, että minunkin SETÄNI lahdattiin VIIPURIN SAIRAALAN PIHAAN, kun lääkärinä ei suostunut jättämään sairaalassa olleita potilaita, vaikka RYSSÄ oli jo sairaalan pihassa.

Todelliset ISÄNMAAN ystävät taistelee oikeuden ja ISÄNMAAN puolesta loppuun saakka.

Sellaista oikeustaistelua ei sovi nimittää kuolleiden räkyttelyksi.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Kepulandian perustuslaillinen kriisi1.4.2021 0:33
Olen samaa mieltä nimimerkki "ymmällään" kanssa. Juankosken kaupunki on nyt kuollut. Ei ole sopivaa puhua pahaa tästä hienosta ja rakkaasta kunnasta.
Juankoski oli yksi keskustan vahvimmista kunnista. Menestyksemme oli hyvä vaaleista toiseen. Oli harmi, että kävi niinkuin kävi.
Meillä on vielä monta asiaa hyvin. Harvassa kylässä on omaa kaupungintaloa tai Osuuspankin taloa. Voi, kun ne saisivat säilyä.

alan kolmas miesRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi1.4.2021 2:23
Kepulla ei valitettavasti ole mitään tulevaisuutta, jos ei ole uskallusta käsitellä sitä, miksi keskustan yksi vahvimmista kunnista tahallaan tuhottiin.

Espoossakaan ei paljon auttanut, kun OP, NORDEA ja AKTIA sulkivat konttorinsa ihan AKM:n nurkalta.

Hetkeksi luulin, että ISO OMENA sentään auttaisi, mutta ei mennyt kauan, kun OP sulki OMENANKIN konttorin.

Herää kysymys, miksi pankit maksavia asiakkaita pelkää???

NORDEALLAKIN on konttori jo keskellä Helsinkiä, mutta eiköhän sekin kohta suljeta, kun kävi ilmi, että NALLENKIN rahat on siirretty turvallisemmille vesille LUXEMBURGIIN.

Eihän meillä Suomessa enää pankkejakaan tarvita, koska eihän suomalaisilla ole enää rahaakaan.

Kyllähän virallinen äänikin on varmaan huomannut, mihin KORONA MARININ ja kepuloisten RUUNEPERIN jämerä ETÄTYÖ MISSIO johtaa.

Kaikki valtion ja kuntien virastotkin tulee arvottomiksi ja myydään alkoholistiparantoloiksi ja lastensuojelu keskuksiksi.

Riittäähän siinä ihmettelemistä, kun JUANKOSKELLAKIN entisen hienon kaupungintalon uudet asukkaat menee iltapäiväretkellä JUICEN PATSASPUISTOON.

En oikein usko, että ainakaan virallisen äänen viisas vaimo päästää enää virallista ääntäkään PATSASPUISTON kulmille.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi1.4.2021 8:20
Kun puhumme kuolleesta kunnasta, puhumme väistämättä myös henkilöistä ja politiikasta, jotka vaikuttivat historian kulkuun. Kunnallispolitiikkaan antautunut henkilö on julkisuuden henkilö. Hän on itse astunut julkisuuteen hakeutuessaan aikanaan tehtäväänsä.
Historian tutkimus joutuu väistämättä etsimään syy-yhteyden henkilöiden päätösten ja kunnan menestyksen taustalta. Historian tutkimusmenetelmä rakentuu geneettisen metodin varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän päivän toimilla ja päätöksillä on vaikutus huomiseen. Näin on mahdollista katsoa kriittisesti yhteisön kehitystä ns. jälkiviisaasti.
Voimme kriittisesti katsoa oliko jokin päätös viisas vai ei.
Meillä on lupa katsoa kriittisesti ja ihmetellä esim.
Veijo Tirkkosen lausuntoa, kun hän sanoo tekevänsä takauspäätöksen uudelleen, jos vain mahdollista. Mielellämme kysymme mielipiteen perustelua juuri nyt.

Historian tutkimus tekee kriittistä työtään, vaikka se joutuisi sanomaan jotakin jo kuolleesta henkilöstä. Stalinin ja Hitlerin toimien kriittistä tarkastelua ei paheksu kukaan.

alan kolmas miesRe: Kepulandian perustuslaillinen kriisi1.4.2021 16:42
Virallinen ääni ottaa nyt mielestäni viisaan kannan, kun selvästi tunnistaa tarpeen keskustella siitä miksi JUANKOSKELLA suohon jouduttiin.

Minulle JUANKOSKI on tullut rakkaaksi, koska jo 2000-luvun alussa RÖMSSYN taaperrusta seuratessani ajattelin, että kylässä saatetaan tarvita hyviä neuvoja.

Jo ensimmäinen havaintoni oli, että RÖMSSYN ongelmia ei voi ratkaista, ellei ymmärretä KAUPUNGIN ja RÖMSSYN epätervettä yhteyttä.

Niinpä lähes ensimmäisessä viestissäni Kangasveijarille tarjosin apua, jonka kautta sekä RÖMSSY että kaupunki voidaan pelastaa. Alku lähtikin liikkeelle ihan positiivisesti, mutta sitten tilanne alkoi melko pian muuttua.

Kun kokonaiskuva oli tullut selväksi, niin hyvässä uskossa perustimme sitten NS:n keväällä 2009, mutta melko pian kävi selväksi, että Kangasveijari ajoikin vähintään kaksilla rattailla. Luottamus siis meni.

RÖMSSY junailtiin kansainvälisten rahanpesijöiden ja kaiken maailman huijareiden käsiin ja jälki on ollut 31.3.2011 lähtien sen näköistä. Kiveä ei tule jäämään kiven päälle.

NS kuitenkin on jäänyt ja kaiken aikaa pitää silmällä, miten JUANKOSKELLA saadaan suuntaa käännettyä.

Tässä voisi lainata jopa JUHO KUSTI PAASIKIVEN legendaarista toteamusta:

?Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen?

Tosiasioista ei voida tunnustaa tai tunnistaa, ellei tiedosteta, missä nyt ollaan ja miksi nykytilanteeseen on tultu.

Tämän vuoksi ei koskaan pidä olla mistään asiasta ymmällään.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: