Keskustelu

PVSäyneisen koulu puretaan13.1.2018 11:15
Moro,
tämäkin uutinen kuuluu kategoriaan: perseestä olevat päätökset asukkaille. Samaan aikaan, kun Säyneisen koulu päätettiin lakkauttaa, päätettiin, että kuplahalli on romahtamassa ja siksi suljettava. No se siittä.
Nyt Säyneisen koulu puretaan, kuten kaikki sen asunnot ja kerhotilat ja liikuntasali. Myöskään Säyneisen jääkiekkokaukalo kuuluu varmaan samaan tuomioon, sillä ensi kertaa elämäni aikana kaukalo ei ole käytössä Tammikuun keskivälissä. On varmasti aloitettava pelaamaan maanteillä, sillä ne ovat hyvin jäädytetty.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan13.1.2018 13:11
New Stroms taisteli viimeiseen asti Säyneisen kyläkoulun puolesta.

Joukolla Juankosken valtaapitävät kellokkaat hyökkäsivät NS:n kimppuun, kun se rohkeni tehdä persustuslain mukaisen kunnallisvalituksen lautapäisestä toiminnasta ja ennen näkemättömän typeristä lakkauttamisperusteista.

Lautapäiset "paikalliset kouluasiantuntijat" saivat hallinto-oikeudessa NS:stä niskalenkin ja nyt hyvä kyläkoulu puretaan.

Erika sai Säyneisestä tehtyä ns. Hylkysyrjän, josta RKP Nils Torvalds on meitä suomalaisia telkkarissa äskettäin varoittanut.

Juankosken päätöksenteko ei mitenkään poikkea hölmöläisten riihen ikkunoiden avartamisesta, jotta riiheen saadaan valoa. Ei jäänyt riihi pystyyn, kun Juankoskella ryhdyttiin tuumasta toimeen.

Ei ollut mitään muuta syytä sulkea hyvä kyläkoulu kuin Erikan synttäri haastattelu, jossa hän kertoi tilanneensa sellaiset laskemat, että hänen vihaamansa kyläkolu saadaan vihdoin suljettua.

Eerikalle kannattaa viedä kukkia kylän suurena visionäärinä.

Erikalla on moni asia jäänyt haaveeksi. Lupasi onneton kuvata AKM:nkin Biolämmön kellarin seinälle.

Olisi parasta, että Erika ottaisi vain itsestään selfien ja veisi sen iltahämärissä konkkaan menneen ja seisovan Biolämmön kellarin seinälle, jos vain Milinin miehet suostuvat enää avaamaan Eerikalle edes biolämmön ovia.

Näin onRe: Säyneisen koulu puretaan13.1.2018 18:29
Säyneisten purkulistalla on koulu, opettajien asuntola, Pankkitörmä, yksi vanhustentalo ja mahdollisesti kirkkoa vastapäätä olevat rivitalot.

Juankoskella opettajien asuntola, seurakuntatalo, Lapinharju, Paasikoskentien kaksi rivitaloa, ammattikoulun asuntolan kaksi rivitaloa ja Lapinmetsä.

Muuruvedeltä puretaan yksi vanhustentalo.

Purkutöiden ansiosta Juankoskella on siis työtä pitkästä aikaa.

JurttahuumoriRe: Säyneisen koulu puretaan13.1.2018 18:40
Juankosken paikalle pitäisi kaivaa kuoppa ja siihen lohiallas. Tulisi jotain käyttöä paskalle kylälle.

apuvaRe: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 8:23
SItä saa mitä tilaa.

Kouraan ajattelijaRe: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 9:40
Säyneisestä puretaan vain kunnan omistamat rakennukset lukuun ottamatta kulttuurihistoriallisesti arvokasta terveystaloa. Se on Ruotsin lahja Säyneiselle.
Tyhjä vanhustentalo myös puretaan. Pankkitörmän voi joku halukas vielä ostaa vaikkapa eurolla.
Kuopion kaupungilla on varaa purkaa tarpeettomat toisin kuin Juankosken kaupungilla.
Tuoreet korjaukset koululla ei painaneet mitään. Tai painoivat ne sen verran, että nopeuttavat oman kunnan kuolemaa.
Sama koskee rivitalojen rakentamista. Nekin ponnistelut nopeuttivat kunnan kuolemaa.
Kolmen taajaman kunta vahvoina kyläpoliitikkoineen oli Juankosken tuhon syy. Ei tosin ainoa eikä edes ratkaiseva, mutta kuitenkin perussyy.

PVRe: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 10:37
Moro, ja "kouraan ajattelija" on oikeassa Mutta lisäksi asiaa pahensi se, että hallituksessa ja myös tärkeissä lautakunnissa oli selkeästi esteellisiä henkilöitä lähinnä kaupungin virkaportaassa, jotka päättoivät ns. omista asioistaan ja virkaansa kuuluvista seijkoista. Myös se tosiseikka, että johtavilla virkamiehillä ei ollut vastaavaa ja vaadittua koulutusta ja tietotaitoa oli pahentamaan Juankosken taloudellista johtamista ja oikeita päämääriä.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 15:00
Tein useampien viikkojen työn, kun selvittelin Säyneisen koulun tilannetta ja keskustelin asiasta Opetushallituksen korkeita virkamiehiä myöten, jotka puhelinkeskusteluissa tuntuivat valitettavsti olevan vähän "unen omaisessa tilassa", kun joku suomalainen rohkenee kysyä, miten valtio avustaa esim. kyläkouluja. Kyllähän ne pykälät lopulta sitten löytyi, kun ei anna periksi. Tein siis asiasta oikaisuvaatimuksen ja taistelin asiasta vielä hallinto-oikeutta myöten, jotta Säyneisen koulu voitaisiin pelastaa.

Yksinomaan HAO:teen tekemä valitus oli 30 sivun mittainen ja sen liitteenä tarkat koulukustannusten laskelmat, jotka osoittivat, että Säyneisen koulun todelliset kustannukset olivat Juankoskella selvästi alhaisimmat.

Erika oli kuitenkin antanut kouluviranomaislle sellaiset ohjeet, että Säyneisen koulun kustannukset saatiin ns. "vyörytysmentaliteetilla" tarpeettoman korkeiksi. Jolloin näennäisesti voitiin selittää yksinkertaiselle kansalle, että koulu on rasite Juankoskelle, vaikka todellisuudessa koulu on koko ajan ollut hyvinvointia tuottava laitos Juankosken kokonaistalouden kannalta katsottuna.

Eipä Juankoskelta kuitenkaan löytynyt euronkaan verran tukea tässäkään tärkeässä asiassa, kun NS joutui vielä maksamaan muistaakseni 97 euroa HAO:n valituskustannuksiakin.

Tästäkin näkee, että Juankoskella on kautta historian aina oltu valmiita istumaan ensimmäisenä ruokapöydän ääreen, mutta kenelläkään ei tunnu olevan vastuuntuntoa siitä, että särvintä jostain tulisi pöytään.

Kun HAO-hylkäsi NS:n perustellisen ja hyvin laaditun kunnallisvalituksen totesin, että jatkovalitus KHO:een ei tule menestymään, koska punamulta tuomarit ovat jo näköjään kantansa muodostaneet ja sen kannan perusteella Suomesta oli suljettu 20 vuoden aikana ilman mitään todellisia perusteita jo yli 1000 kyläkoulua.

Kouluja perustetta sulkemalla ympäröivät kyläkeskukset on haluttu tietoisesti lakkauttaa ja pakottaa asukkaat siirtymään kaupunkikeskuksiin.

Useissa tapauksissa muuttajat ovat sitten menettäneet käytännössä lähes koko omaisuutensa ja ottaneet vielä huolekseen valtavat velkamäärät uusien asuntojen vuoksi.

Tänäänkin Kauppalehdessä kerrottiin tutkimuksesta, jossa oli vertailtu eri kuntien kustannuksia. Valtioneuvoston laatimassa vertailusta kävi ilmi, että kuntien palveluiden yksikkökustannuksissa on suuria eroja. Eivätkä kunnat ole mitenkään säästäneet itseänsä hengiltä. Säästövaraa on vielä ainakin 3 miljardia euroa vuosittain.

Selvityksen merkittävin havainto on siis, että kuntien yksikkökustannuksissa on valtavan suuria eroja. Osa kunnista pystyy toimimaan huomattavasti tehokkaammin kuin toiset. Tällä on suora yhteys siihen, kuinka pätevää johtoa on kunnan hallinnossa ja luottamuselimissä.

Selvityksessä ei käynyt ilmi se, miten poliittiset valtasuhteet vaikuttavat kunnan yksikkökustannuksiin. Asia on tietysti arka, koska siitä ei ole epäilystä, että maaseudulla olevissa kriisikunnissa on pääsääntöisesti kepujohtoinen tai punamultaan perustuva hallintokoneisto.

Raportista käy ilmi, että kunnissa on nykyään paljon henkilökuntaa, joka mahdollisesti tulevan Maakuntahallinnon jälkeen on jäämässä työttömksi.

Tähän asiaan valtioneuvostton raportissa ei kuitenkaan puututa ilmeisesti siksi, että kepuloisten kunta- ja uudistusministeri "minä ajattelisin" Anu Vehviläinen ei ole uskaltanut nostaa asiassa kissaa pöydälle.

Kepuloiset saavat syyttää kuntien ongelmista iteänsä. Miksi järjen käyttöä ei ole harrastettu silloin, kun siihen on vielä ollut tilaisuus?

Alla NS Säyneisen koulua koskevan turhaksi jääneen kunnallisvalituksen yhteenveto:

"YHTEENVETO JA JUANKOSKEN KV:N 46 §:Ä KOSKEVA PURKAMISVAATIMUS

Juankosken valtuuston 30.12.2014 tekemää päätöstä tehtäessä on edellä mainittujen tosiasioiden valossa valittajan mielestä rikottu Suomen perustuslakia.

Koska Juankosken kaupungin talousarviossa TA 2015 eikä aikaisemmissakaan tilinpäätöksissä tai talousarvoissa ole esitetty sellaista luotettavaa ja yksilöityä talouden tasapainottamisohjelmaa, eikä Juankosken kaupungin alijäämäistä taloutta entisestään lisäävä Säyneisen koulun lakkautus myöskään paranna millään tavoin kaupungin heikkoa taloutta, niin Säyneisen koulun lakkautuspäätös on tältäkin osin kuntalain 65.3 §:n vastainen päätös.

Lisäksi kyseisen päätöksen ja sen valmistelun osalta virkamieslain rikkomukset ovat ilmeisiä ja sama koskee siis kunta- ja perusopetuslain säädöksiä.

Tästä syystä valittaja toteaa, että Juankosken kaupunginvaltuuston 30.12.2014 tekemä KV 46 §:n päätös on syntynyt perustuslain nojalla ja myös kuntalain 90 §:n 2 momentissa mainitulla tavalla virheellisessä järjestyksessä.

Kyseinen Juankosken kaupunginvaltuuston päätös on siis tästä syystä kokonaisuudessaan purettava.

Lisäksi vaadimme, että Juankosken kaupunki velvoitetaan maksamaan allekirjoittaneelle korvausta valitusasiakirjojen laatimisesta ja oikeudenkäyntikuluista 1 500 euroa korkoineen päätöspäivästä lukien.

Juankoskella 29.01.2015

New Stroms Oy
Kehitysjohtaja

Kouraan ajattelijaRe: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 15:27
Ei auttanut vaikka keskusta oli suurin ryhmä ja keskustan johdossa oli Säyneisen oma edustaja, vieläpä koulutukseltaan opettaja ja kaiken lisäksi nainen.
Varmasti hän yritti puolustaa kyläänsä henkeen ja vereen.
En tiedä olenko väärässä, mutta ajattelen, että Kuopion kaupunki olisi asettanut koulun lopettamisen kuntaliitoksen ehdoksi.
Kuopio tiesi miten vaikea asia tästä tulisi heille.
Nyt, kun päätöksen tekevät juankoskelaiset opettajajohtoisen keskustan toimesta, niin pulinat on pulistu.
Paronen oli viisas mies, viisaampi kuin Juankosken johtaja tai pitäisikö sanoa, että molemmat johtajat olivat viisaita, koska molemmat lopulta voittivat.
Nyt me olemme suurta Kuopiota ja asioita ratkotaan ns. talous edellä.
Verovaroin ei pidetä yllä tarpeetonta ja tuottamatonta kiinteistömassaa eikä tehdä kartonkia.
Tästä hallintotavasta johtuen veroprosenttimme ja maksumme laskivat ja kaikki ovat tyytyväisempiä.

Näin se meniRe: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 15:37
Kyllä Säyneisen koulun alasajo alkoi siitä kun ex. kaupunginhallituksen puheenjohtaja halusi se alas ajaa. Hänen ajatuksenaan oli, että tällä tempulla tuetaan Juankosken keskustan koulua Säyneisen koulun alasajon kautta. Muistelen, että tuottaja jossakin lehtikirjoituksessa totesi, että Säyneisen koulun ylläpitäminen on täysin kannattamatonta ja koulu tulee sen vuoksi lopettaa. Nyt kun hän on koillispaperin tuottaja niin uskon, että Säyneeseen ei kovin monta numeroa ilmesty koillispaperia. Tilaamattomuuteen vaikuttaa tuottajan näkemykset siitä mitä hän Säyneisen koulusta ajatteli. Hänen aikanaan alkoi muutenkin Juankosken tuho käsittämättömien investointien kautta. Tulokset on nyt nähtävillä kaikki pakenee ken vain suinkin voi Juankoskelta. Purettavia rakennuksia tulee vuosittain Juankoskelle vain lisää ja Säyneisessä tuleva kehitys näkyy tulevina vuosina. Mutta sitä saa mitä tilaa, olihan kepu johtavana päättäjä ryhmänä vuosikymmenet ja näitä kepuloisia riitti kyllä myös Säyneisessä joiden turvin oli hyvä temmeltää ja upottaa Juankoski syvälle suohon. Tästä suosta se ei enää pääsyt ylös ja näin Säyneinen on Kuopion peräkylä jossa ei enää säyneisen kepuloisten ääni kuulu.

Että kiitti vit....ti.Re: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 15:42
Juankosken kaupunginhallituksessa todellakin istui vuosia säyneläinen opettaja Anna Partanen, joka oli alusta lähtien koulun lakkauttamisen kannalla. Myös hallituksen varapuheenjohtajana hääri säyneläinen Romppainen, joka oli samaa mieltä säyneisen koulun lakkauttamisen kannalla. Samaa sakkia oli myös hallituksen jäsen Maarit Riekkinen, joka oli myös säyneläinen. Joten ajoivat todella oman kylän asiaa.

vaihdan puoluettaRe: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 15:56
Edellisessä viestissä on todella henkilöitä jotka kuuluivat johtavaan puolueeseen Juankoskella, joten on varmaan todella peiliin katsomisen paikka ja siinä voi todeta, että kuinkas tässä näin kävikään. Pistää varmaan ajattelemaan näin pressan vaalien alla, onko enää viisasta äänestää olenkaan kepuloista ehdokasta vai olisiko nyt jo viimein aika vaihtaa kantaa puolueesta.

poliittinen tarkkailijaRe: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 20:27
vaihdan puoluetta on selvästi tullut järkiinsä.

Joka kepuloiselle äänensä antaa, tietää mitä saa, kun tilaa.

Kepuloisten tulevaisuuden vaihtoehtohan on "löylyvettä vihreässä muoviämpärissä".

Kas kun ei "koivuniemen herraa", kun nelosoluttakin saa jo ruokakaupoista ja huoltoasemiltakin.

NATOkin on kepuloisille perinteisesti kauhistus, vaikka jo Venäjälläkin riippumattomat tutkimuslaitokset kuten esim. Levada-keskus on aivan äskettäin selvittänyt, että muistaakseni vain enää 6% venäläisistäkään pitää NATOa vihollisena.

Näissäkin yksinkertaisissa asioissa kepuloiset tekopyhät ja vallanhimoiset kansanedustajat yrittävät viimeiseen saakka johdattaa Suomen kansaa "virtuaaliselle YYA linjalle" ja vetivät vielä olut äänestyksessäkin tapakupittelija Santeri Alkionkin krapulaisen vapisevan haamun taas esiin.

Kyllä minä luulen, että suomalaiset ansaitsevat paljon parempaa, mitä kepuloisilla on tarjolla.

Minusta elämäniloinen ja hyvyileva Laura Huhtasaari on hyvä vaihtoehto perinteiselle elitistiselle ajattelulle.

Alla joitakin Lauran ajatuksia Tampereella muutama päivä sitten:

"Mistä sinut muistettaisiin Suomen 200-vuotishistoriikissa, kysyttiin presidenttiehdokkailta.

- Minut muistettaisiin siitä, että minä uskoin tähän Suomen kansaan. Me emme ole yhtään sen kehnompi kansa kuin muut Pohjoismaat, jotka pärjäävät omalla valuutallaan, Laura Huhtasaari vastasi.

- Silloin kun päättäjät tekivät huonoa valuuttapolitiikkaa olisi pitänyt vaihtaa päättäjät eikä valuutta.

Huhtasaari kertoi haluavansa markan ja itsenäisyyden takaisin.

- EU:sta meille on lähinnä vain harmia, Huhtasaari totesi.

- Lisäksi minä rohkaisisin suomalaisia lähtemään suoran demokratian tielle, sanoi Huhtasaari viitaten Suomeen "Pohjolan Sveitsinä".

Todella hyvä asia suorassa demokratiassa on Huhtasaaren mukaan se, että poliittiset päättäjät joutuvat koko ajan olemaan "puolella kankulla", koska jos kansa kimpaantuu jostakin päätöksestä, kansa voi vaatia sitovaa kansanäänestystä.

- Kyllä kansa tietää! kiteytti Huhtasaari perinteiseen tapaan."

Ei ole ihme, että kansa kerääntyy kuuntelemaan toreilla Lauran puheita.

Kyllä kansa tietää, että poliittinen eliitti haluaa nujertaa nuoren ja innokkaan Lauran, jota myös mainitaan kuuntelevaksi ja lämpimäksi ihmiseksi.

PesänhoitajaRe: Säyneisen koulu puretaan16.1.2018 20:41
Castor Plusin edustajat kävivät myös kuuntelemassa Lauraa.

PetturiRe: Säyneisen koulu puretaan17.1.2018 20:51
Keskusta pettää aina,
Muuruvedeltä on lähtöisin Hanna-Kaisa ja on saanut ääniä juankoskelaisita mitä se akka on tehnyt meidän hyväksi
Ei mitään!!!!

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Säyneisen koulu puretaan17.1.2018 22:28
Me olemme Heikkiselle kiitollisia Muuruvedellä koulun säilymisestä.
Säyneisessä voitte kiittää Heikkisen siitä, että teillä on kauppa.
Ilman omaa keskustalaista kansanedustajaa meillä ei asiat olisi näin hyvin.
Kainuussa äänestetään paljon kommunisteja ja siellä ollaan ilman sähköä.

HeikkiRe: Säyneisen koulu puretaan18.1.2018 6:02
Heikkinenkö sitä kauppaa säyneisessä pitää?
Sinä sitä oot tyhmempi kuin aasi, propagandaa suollat enempi kuin pradva.
Heikkinen on sipilän talutusnuorassa olevæ pässi. Omaa asiaa ajaa, ja parannusta mihinkään epäkohtaan tule.

PirkkoRe: Säyneisen koulu puretaan18.1.2018 8:05
Heikin kanssa samaa mieltä
Hannakaisa tuhoaa jsäyneisen ja juankosken

totuus Re: Säyneisen koulu puretaan18.1.2018 11:37
Säyneisläiset itse aktiivisesti etsivät kauppiaansa. Siinä ei ollut mitkään puoluetahot takana!

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Säyneisen koulu puretaan18.1.2018 17:59
Eipä tietenkään, mutta ilman ostajia ei kauppaa olisi. Ostajia taas on, jos alueella on elävä maaseutu. Elävää maaseutua taas ei ole ilman vahvaa maataloutta. Vahvaa maataloutta ei taas ole ilman ilman maataloustukea. Maataloustukea ei taas ole ilman keskustan kansanedustajaa. Meillä on tällainen edustaja.
Kiitos Säyneisen kaupasta, Hanna-Kaisa.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan18.1.2018 18:27
EU tulee leikkaamaan radikaalisti maataloustukea jo lähi tulevaisuudessa.

Virallinen ääni valitettavasti vieläkin kiihottaa maataloutta harjoittavia onnettomia yrittäjiä ottamaan koko ajan lisää velkaa, vaikka lähes kaikki maatalousyrittäjät ovat jo suurissa taloudellisissa vaikeuksissa.

Perinteisen maataloustuen vaihtoehdoksi tarvitaan ns. aktiivinen maatalousyrittäjän malli, jossa hupeneva maataloustuki sidotaan siihen, että maatalousyrittäjä aktiivisesti pyrkii eroon perinteisestä maidosta riippuvasta toimintatavasta.

Yleisestikin on tiedossa, että maito- ja lihatalouteen nojaava maatalous on pahinta myrkkyä myös ilmastomuutoksen näkökulmasta katsottuna.

Kepuloisten olisi hyvä tämäkin tosiasia vähitellen tiedostaa ennen kuin EU:sta tulee meillekin uudet direktivit ja meillä maatalousyrittäjät ovat sitten vielä vellit housuissa.

Kymmenen vuoden päästä tarvitaan maatalouteenkin ns. totuuskomissio, jota Laura Huhtasaari on muun yritystoiminnan osalta jo ehdottanut 1990-luvun laman osalta.

kaavinmies67Re: Säyneisen koulu puretaan18.1.2018 20:15
kyllä ei voi kun nauraa näille teidän keskusteluille.voisitteko te oikeasti hommata elämän vai onko se edes mahdollista kun on kyse joko juankoskesta säyneisestä tai muuruvdestä?

eskimoRe: Säyneisen koulu puretaan18.1.2018 21:39
elä kuavilainen hättäile. juankoskella ei oo muuta hupia, kuin nauroo kuavilaisille ja vapaalle juankoskelle

hautausurakoitsija evpRe: Säyneisen koulu puretaan19.1.2018 1:17
Uutissa juuri kerottiin, että Kuavilla on alettu nostamaan Kuavia keksintöjen avulla mualiman kartalle.

Ari Sopanen meinaa näköjään polkaista pystyyn Kuavin Slush Tapahtumat.

Pietään vuan peukkuja Aeille pystyssä.

Semmoinen vinkki olisi heti annetavana, että noita hautakiviä menee nykyään aika runsaasti vielä Syyriassa ja Afganistanissa. Nettikauppa vain kuntoon, niin jopa alkaa kiviä mennä.

SalmeRe: Säyneisen koulu puretaan19.1.2018 15:40
Nimpparionnittelut New Stromsin Heikille!

NS tiedotusRe: Säyneisen koulu puretaan19.1.2018 16:03
Salmelle kiitos ystävällisestä muistamisesta merkkipäivän johdosta!

Toivotaan, että Säyneistä ei pureta kepuloisten kusilaaniksi Juankosken keskustan tapaan.

Väliaikatietojen mukaan harmaan 1-2%:n Matin iltalypsyllä on vihreään sankkoon lirunut yllättävän heikosti ääniä.

Harmaa 1-2% Matti on ehkä valinnut väärän värisen sankon. Minä muistelen, että ennen vanhaan maito lypsettiin aamuin illoin sinkkiämpäriin.

Harmaa 1-2% Matti ei ole ottanut huomioon sitäkään, että lehmät ihmettelee aina uutta sankkoa. Ja jos lysäjällä on vielä väärät otteet utareista, niin sieltä ei tule mitään.

Lypsäminenkin on taitolaji.

Väkisellä ei voi lypsää.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Säyneisen koulu puretaan16.4.2021 8:05
Eilen Koillis-Savo lehti julkaisi keskiaukeamalla kahden sivun kokoisen jutun Anna Partasesta. Juttua ei ole tehty tähän aikaan vaalien vuoksi. Se nyt vain sattui olemaan ajankohtainen. En löytänyt kirjoituksesta viittaustakaan vaaleihin.
Säyneisessä syntyy nykyisin lapsia yhden käden sormilla laskettava määrä. Kun Anna Partanen synnytti hiljattain kaksoset, niin häntä voi täydellä syyllä nimittää superäidiksi. Hänen osuutensa omien lasten syntymävuonna syntyneisiin oli ehkäpä puolet.Tällainen prosentti oli ennen mahdollista isyyteen, mutta ei juuri äitiyteen.
Jos Säyneisen asia ei olisi Annalle niin tärkeä, hän keskittyisi pienokaistensa hoitoon, mutta oman kotikylän kehittäminen tarvitsee juuri nyt tekijää. Säyneisen alueella on kyllä kokeneita miespoliitikkoja keskustassakin, mutta hekin ovat tehneet tilaa Annalle.
Säyneisessä toimii pienten lasten päiväkerho ja siellä on myös kauppa. Ei näiden palvelujen säilyminen ole mitenkään varmaa, joten ei muuta kuin äänestämään Annaa.

Virallinen iäniRe: Säyneisen koulu puretaan16.4.2021 14:46
Älä sinä ukko kuvittele että keskustaa äänestän. Jussi Halla-ahon puolue paras ja tällä hetkellä on kannatus 30%.

Kes kusta on pohjasakkaa. Raunot eikä Hanna-kaisat eivät sitä pelasta.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan17.4.2021 2:06
ANNAA täytyy onnitella lämpimästi kaksosten johdosta, koska siinä suhteessa ANNA on näköjään ottanut onkeensa taannoisesta SENIOR SUVAKIN neuvosta, että Suomessa on runsaasti PANOVARAA, kun taas impivaaralaiset vastustivat hampaat irvessä kaikkia ulkomaan eläjiä.

Huolimatta ANNAN hyvistä töistään omassa perheessään ANNA oli kuitenkin aktiivinen toimija, jonka toiminnan kautta Säyneisen pienelle kyläyhteisölle, Juankosken ennen vauraalle pienelle kaupungille ja myös koko Koillis-Savolle aiheutui korjaamatonta pysyvää yhteiskunnallista ja sosiaalista vahinkoa.

Säyneisten hyväkuntoinen koulu päätettiin purkaa ilman mitään järjellistä syytä.

Minulle koulun purkaminen on aina ollut tuonut mieleen oman tyhmän asenteeni, joka minullakin oli vielä 13 vuotiaana pojankoltiaisena.

Minulla ja luokkatovereillani sekä pojilla että tytöillä oli ilo ylimmillään, kun yhtenä joulukuisena yönä vanha Pyhäjärven Yhteiskoulu paloi poroksi.

Iloa meille ei aiheutunut sinänsä koulun palaminen, mutta siitä seurannut pitkä loma.

Ilo jäi kuitenkin sitten lyhyeksi, kun jo tammikuussa koulu aloitettiin erilaisissa etäpisteissä. Meidänkin luokkakin suoritti yhden vuoden opinnot sitten Lahtelan entisen maalaistalon isossa salissa, josta tämän kouluepisodin jälkeen tuli myös perheemme tilapäinen asunto, kun valtio hääti vuonna 1958 viranomaiset valtion asunnoista omiin asuntoihinsa.

Jo 14 vuotiaana päähäni oli tullut jo sen verran järkeä päähän, että olin ensimmäisten joukossa, kun talkoilla Pyhäsalmelle rakennettiin uusi puinen koulurakennus vain 200 metrin päähän meidänkin uudesta aravarahoitteisesta omakotirakennuksestamme.

Tässäkin työmaassa tarvittavat laudat sahattiin työmaalla, eikä niitä ostettu Paavo Nordbergin sahalta, joka kuitenkin sijaitsi vain 500 metrin päässä uudesta koulusta.

Ei meillä Paavoa vastaan tietenkään mitään ollut, koska Paavokin oli hyvä perheystävä, mutta talkootyö oli merkki yhteisöllisestä vastuullisesta toiminnasta koko kylän hyväksi.

Kun olin tullut lukioikään, niin päähäni oli tullut vielä sen verran lisää järkeä, että katsoin Pyhäsalmella tarvittavan myös oman lukion.

Tästä lukiosta myös päätettiin yhdessä poikaporukassa yhtenä keväisenä yönä ristikontraa (kusta) pelattaessa. Eipä siihen aikaan porukassa tupakkia poltettu eikä myöskään alkoholijuomia juotu.

Päätettiin kuitenkin, että lukio on meille saatava. Niinpä se sitten saatiin ja monta merkittävää henkilöä lukion kautta on Suomen kansantalouden kakkua kasvattamaan. Lukio rakennettiin yhteiskoulun lisärakennukseen, joten taaskin minulla kävi tuuri, kun lukio oli vain 200 metrin päässä kotoani. En mene syvemmälle nyt näihin asioihin.

Ei siinä taksia tarvittu, kun marssi kouluun. Syrjäkyliltä koululaiset joutuivat tietysti valitettavasti kulkemaan paikalisilla linja-autoilla. Takseja ei siihen käytetty.

Säyneisissä ANNA näyttää toimineen toisin. ANNA näyttää ajatelleen vain omaa etuaan.

Toisella palstalla olen jo kiinnittänyt huomiota siihen, että ANNA oli hankkinut itselleen psykoterapeutin SERTIFIKAATIN.

Anna lienee suorittanut ratkaisukeskeisen psykoterapeutin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa, jossa koulutus tiettävästi maksaa vain 14 600 EUR:a.

Psykoterapeutin SERTIFIKAATTIA saa käyttää vain VALVIRAN hyväksymä henkilö.

Saatuaan psykoterapeutin SERTIFIKAATIN ANNA näyttää liittyneen KUULUVA psykoterapeuttien verkostoon, jossa ANNAN palveluista joutuu maksamaan 90 EUR/45 min. ANNAN seuraava 45 minuutin vapaa vastaan ottoaika on 26.4.2021.

ANNA on siis täysin työllistetty ja ANNAN vuotuinen velotus on siis lähes yhtä suuri, jonka Juankosken kaupunki käytti aikoinaan erinomaisen SÄYNEISEN KYLÄKOULUN kaikkiin palkkamenoihin, joihin vielä valtio oli myöntänyt koulutustukena noin 152 339 EUR.

Koska koulutustuki ei kuitenkaan ole ollut yksittäisille kouluille korvamerkittyä, niin tietysti kepuloiset ja tässä tapauksessa myös ANNAKIN näyttää ohjanneen valtion koulutustuenkin muille HOMEKOULUILLE.

Vuonna 2015 Säyneisen kyläkoulun johdosta Juankosken kaupungille maksettiin valtion puolesta keskitetysti seuraavat avustukset:

□ Perusopetustuki 90 076 EUR
□ Kotipaikkakorvaus 62 263 EUR
□ Yhteensä 152 339 EUR

Kun tämä keskitetty valtiontuki vedettiin pois Säyneisen koululta ja ohjattiin muille kouluille, niin tästä aiheutui lopulta Juankosken pienelle kaupungille itse asiassa 15 vuoden tarkastelussa ainakin 857 060 EUR:n menetykset. Nämä menetykset kohdistuivat pääasiassa pieneen Säyneisen kylätaajamaan.

Keskustan virallinen äänikin tuntuu pitävän tällaista toimintaa eettisesti täysin hyväksyttävänä ja puhuu nyt sen puolesta, että ANNA olisi vielä ns. vetävä naula myös Kuopion valtuustossa.

Kuinka ANNA voisi kuitenkaan olla vetävä naula, kun ANNA näyttää ajattelevan vain omaa etuaan ja lisäksi ANNAHAN on täysin työllistetty jo psykoterapeutin töissään?

ANNA näyttää mainostavan KUULUVAN kotisivuilla palveluksiaan seuraavasti:

"Käytän työssäni työtapoja, jotka sopivat parhaiten tilanteeseesi. Pääasiassa terapia tapahtuu keskustellen mutta keholliset menetelmät ovat olennainen osa työskentelyä. Minulla on koulutusta sensomotorisesta psykoterapiasta, EMDR:stä (silmänliiketerapia), traumaterapiasta sekä kiintymyssuhdeterapiasta."

ANNAN mainoslauseet täyttävät täysin Siilinjärven Suuren ajattelijan eli JYRKI BOY:n esittämän luonnehdinnan poliitikkojen toiminnasta: "Politiikka on mahdollisuuksien taidetta".

Psykoterapia ei kuitenkaan saisi olla "mahdollisuuksien taidetta", koska siinä ollaan joka tapauksessa tekemisissä ihmisten kanssa.

Onkin varottava sitä, ettei sorruta siihen, johon esim. Savonlinnan torilla saattoi taannoin saada ratkaisukeskeistä psykoterapeuttista ohjausta tunnetulta ROMAANI MUMMOLTA.

Silloisella 50 markalla sai jo ensimmäisen ratkaisuehdotuksen ja seuraavasti ohjeesta piti maksaa vielä lisää 100 markkaa.

Sinänsä pidän kyllä hyvänä, että psykoterapiaankin on tullut uusia terapiatapoja, koska tällä saralla Suomessa on nykyään selvästi myyjän markkinat, kun psykiatrisia potilaita on jo pelkästään erikoissairaaloissa noin 230 000 ja perusterveydenhuollossa ainakin toinen mokoma päälle.

Tässäkin psykoterapia asiassa olisi kuitenkin viisainta keskittyä psykiatristen sairauksien juurisyiden hoitoon.

Epäilen vahvasti, että ANNAN silmänliiketerapiasta on tuskin työttömän tapauksessa kovinkaan suurta apua. Parempi olisikin antaa työttömälle masentuneelle tai jopa itsetuhoiselle potilaalle suoraan käteistä tai tarjota hyväpalkkainen työpaikka.

Säyneisen kuihtuvan kyläyhteisön kohdalla juurisyyt ovat typerässä kunnallisessa päätöksenteossa, jossa kunnan pätemättömät virkamiehet, hallitus ja valtuusto ovat täysin unohtaneet pienen kaupungin perusasioiden hoitamisen ja ovat keskittyneet lähinnä kannattamattoman kartonkitehtaan asioiden lainvastaiseen hoitoon, kun jokaiselle täysjärkiselle ihmiselle olisi täytynyt olla selvää, ettei erittäin pääomavaltaisen kartonkitehtaan pyörittäminen voi nykyaikana mitenkään olla pienen kaupungin veronmaksajien vastuulla.

Eihän UPM:kään pysty pitämään nykyään enää pystyssä edes Kaipolan paperitehdasta, joka on kyllä ollut kannattava, mutta ei riittävän kannattava, että sitä voitaisiin pyörittää osakkeenomistajien rahoilla.

Päätöksenteko on siis Juankoskella ollut vuosikymmeniä täysin hölmöläisten hommaa. Tällaisia päättäjiä ei enää nykypäivänä pidä äänestää ainakaan Kuopion kalakukkokaupungin valtuustoon ? on uudet ajat!!!!

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Säyneisen koulu puretaan17.4.2021 9:39
Me jouduimme asettamaan Juankoskelta neljä ehdokasta. Valitsimme kaksi varsinaista ja kaksi sellaista, jotka eivät vie ääniä varsinaisista ehdokkailtamme.
Toinen täyte-ehdokkaamme on eläkeläinen, joka markkinoi itseään sitoutumattomana ja toinen useimmille tuntematon.
Varsinainen ykkösehdokas on Jarmo Nykänen ja kehotankin äänestämään ensisijaisesti häntä. Tuntuma on tällä hetkellä sellainen, että saamme vain yhden ehdokkaan läpi. Perussuomalaisilla on viisaasti vain kaksi ehdokasta ja he voivat avoimesti mainostaa molempia. Tasaisellakin kannatuksella sekä Konttinen että Wallius menevät läpi.
Jos tahdomme varmistaa keskustan äänen kuuluvan Kuopion valtuustossa jatkossakin, minun on pakko sanoa, että on äänestettävä Jarmo Nykästä. Jos äänestäjissä on äkkivääriä feministejä kuten aina tahtoo olla, niin he äänestäkööt Anna Partasta.
Tämä on tuntuma tänään, mutta vaaleihin on vielä aikaa.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan17.4.2021 16:38
Olen valitettavasti saanut käsityksen, että Heimo on selkärangaton mies, mutta Walliuksessa on ainesta.

Kepuloisten ainoa toivo on Jarmo Nykänen, josta minä olen saanut positiivisen vaikutelman.

Äkkiväärille feministeille ei pidä ääniä antaa, jos Juankosken kuolevaa kylää haluaa jollain tavoin vielä kehittää.

Minä en ole huomannut sitä, että museokylissä turisteja kävisi virtanaan ihmettelemässä jotain vesitornia tai vanhaa Römssyn Pässin tallia.

Juicen Patsaastakaan ei ole enää turistikohteeksi, jos AKM:kin jo lähes 15 vuotta sitten ensimmäisenä Juankoskella vierailupäivänään ajaa taksilla Juicen Patsasta taivastelemaan, niin se ei Juankoskea kyllä ole valitettavasti pelastanut ainakaan vielä.

Juankoskella tarvitaan RYHTILIIKE.

HYVIÄ KYLÄKOULUJAKIN ON KEPULOISTEN TOIMESTA TUHOTTU TUHANSITTAIN YMPÄRI SUOMEN KAUNIIN NIEMEN, eikä Juankoski ole tässäkään suhteessa valitettavasti muodostanut mitään poikkeusta perinteiseen typerään keskittämisajatukseen.

Pientiloistakin on pyritty yksisilmäisesti vain kohti isompia tiloja, kun maaseudulle jaettavat maatalouden tukimuodot perustuvat käsittääkseni lähinnä tilojen kokoon ja tuotettuihin määriin, mikä tietysti on johtanut valtaviin rakennemuutoksiin maatalouselinkeinossa.

Tukimuotojen ohjaaminen pääsääntöisesti tuotteiden laadun nostamiseen ja erikoistumiseen olisi tietysti johtanut aivan toisenlaiseen tulokseen.

Suomessakin voisi olla tuhansittain erikoistuneita pientiloja, jotka tuottaisivat erilaisia kallishintaisia luomutuotteita, kuten erilaisia alkoholijuomia, mehuja juustoja ja jopa liha- ja kalatuotteita. Herää kysymys, miksi näissäkin asioissa meillä koko ajan ajetaan KÄSIJARRU PÄÄLLÄ.

Pohjois-savolaisen pienviljelijän poika Einari Vidgrén ei kuitenkaan ajanut KÄSIJARRU PÄÄLLÄ, kun hän aloitti savottatyöt pokasahalla vuonna 1957 ollessaan 14-vuotias.

Metsätyöt veivät mukanaan ja 60-luvun lopulla metsäkoneyrittäjä Vidgrén kehitti paikallisessa kyläpajassa kuormaa kantavan metsätraktorin.

Suomessa meillä on kuitenkin aina ollut sellainen käsitys, että vain joku HILAVITKUTIN tai KÄÄNNYKKÄ voi olla arvokas tuote.

Minusta ajatus on typerä, koska myös erikoistunut elintarviketuote voi olla arvokas ja aivan varmasti arvokkaampi kuin VALION myymä litran maitotölkki, jonka nykyään MONOPOLIFIRMA jo myy vain muutamalla kymmenellä sentillä.

Kyllä siitä yhden litran maitotölkistä maatalon isännän on vaikea tiliä tehdä.

Tilannehan siinä on täysin sama kuin bensakauppiaalla. Bensalitrastakaan ei leipä nykyaikana enää huoltamon pitäjälle lähde.

Ainoa tapa bensakauppiaan selvitä hengissä on myydä elintarvikkeita tai oman keittiön tuotteita kuten kallista kahvia tai sen sivussa huikopalaa.

Harjoitettu VALION MONOPOLITOIMINTA on tietysti johtanut isoihin ja aina vain suurempiin tiloihin, keskitettyihin meijereihin, myllyihin, juustoloihin ja ALKOONKIN, mutta samalla pienimuotoinen innovatiivinen lähialueiden elintarviketuotanto on tietoisen yksisilmäisen maatalouspolitiikan toimesta tapettu eli ajettu alas.

Olisi korkea aika tunnistaa pienuuteen liittyvä ylivoimainen erikoistumisen strategia, joka sopii nimenomaan Suomen kaltaiseen pääomaköyhään pieneen maahan.

Suomen ei tule tavoitella kokoansa suurempaa roolia maailmassa, koska se on taivaanrannan maalareiden utopia.

ottoRe: Säyneisen koulu puretaan27.5.2021 14:31
Koulu lienee purettu.

Hyvä niin. Saatiinhan sitä mitä tilattiin. Tyytyväisiä ovat varmaan kaikki.

Yleensä koulu lakkautetaan ja puretaan kun oppilaat loppuvat.

Säyneisen kohdalla kaikki oli vaan toisin.

Kun päätöstä oltiin vääntämässä viimeiseksi jääneellä valtuustokaudella oli tuossa koulussa vielä nelisenkymmentä oppilasta.

Se oli liikaa kun oli päätetty jossain jotta koulu pitää lakkauttaa ja purkaa.

Jotain piti siis tehdä. Tehdä jotta joidenkin vaalilupauksesta saatiin ilmat pois.

Ensin mietittiin sisäilmaa. Helppo nakki.
Näin ajateltiin.

Eipä se naula vetänyt. Koulun tarmokas johtaja kun olikin pitänyt koulunsa homeesta vapaana aikanaan.

Mikä sitten neuwoksi?

No kiusaaminen tietty. Siitähän puhuttiin paljon jo niinä päivinä. Josko tämä auttaisi?

Pianpa kiersi ja kierrätettiin listoja jotta eihän tuohon kouluun voi oppilaita laittaa kun on sitä kiusaamistakin.

Aikansa kun kierrettiin talosta taloon niin alkoihan nimiä kertyä. Ainakin kun kolmannen kerran samaan savuun kylään tultiin.

Pian toinen puoli vanhemmista oli sitä mieltä jotta Ruukinkouluun pitää ne lapset viedä.

Pitää viedä vaikka saavat autossa istua toisen mokoman.

Näin se kävi.

Kävi näin ja olen aivan varma, jotta jokainen sana on tästä totta.

Mutta tyytyväisiähän tässä pitää nyt olla.

Olisihan ne oppilaat ajan myötä loppuneet kuitenkin.

Ja vaikka eivät olisi loppuneet, niin lakkautushan koululle olisi tullut.

Selvähän se. Kuopio näet kehittää kouluverkkoaan alinomaa.

Ja se kehitys ei koske sellaisia kirkonkyliä kuin Säyneinen on.

Näin tästä Kuopion kirkonkylällä päätettiin:http://publish.kuopio.fi/kokous/2020659985-4.PDFVastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: