Keskustelu

Juankosken keskustan virallinen ääniPitkä tilaus tehtaalle7.3.2019 13:20
Päivän Koillis-Savo kertoo pääuutisessaan, että Premium Board on saanut kahden vuoden tilauksen päällystyskoneelleen. Tilaaja päällystää omaa kartonkia omilla päällysteillään.
Aluksi päällystyskonetta pyöritetään kahdessa vuorossa, mutta pian siirrytään kolmeen vuoroon. Krister Björkqvist sanoo tilaajan haluavan pysyä tässä vaiheessa tuntemattomana, jotta Premium Boardin huono julkisuuskuva ei leimaisi hyvää tuotetta.
Kyseessä ei ole oman Tecta-tuotteen valmistus, vaan aivan uusi päällyste.

Näin omalle lukijakunnalle voin kertoa, että epäilen tilaajaksi suurta pohjoismaista metsäjättiä.

Samassa lehtiuutisessa Björkqvist kertoo myös kartonkikoneen käynnistämisen tapahtuvan tulevaisuudessa. Ajankohtaa hän ei tässä vaiheessa voi vielä kertoa.

Kuten tiedämme Krister Björkqvistillä on läheiset suhteet omaan kansanedustajaamme Hannakaisa Heikkiseen, mutta Björkqvist ei millään tavalla tahdo yhdistää hyviä uutisia ja sukulaisuutta toisiinsa.

Sen sijaan aivan omalla sivullaan Hannakaisa Heikkinen kertoo miten tärkeää olisi saada Sotelaki läpi ilman viivytyksiä.

Nämä kaikki uutiset uskomme tosiksi. Ne ovat Juankoskelle hyviä uutisia.

poliittinen tarkkailijaRe: Pitkä tilaus tehtaalle7.3.2019 15:38
Juankosken keskustan virallinen ääni tiedotttaa nyt kahdesta kepuloisten ylipitkästä raskaudesta.

Ristoferin Koillis-Savoon kertomassa ylipitkässä "raskaudessa" on odotettu lasta jo 31.3.2011 lähtien. Ensimmäiset raskauden merkit osoittautuivat valeraskaudeksi jo ensimmäisen pitkän tilauksen jälkeen, kun vuoden 2012 juhannuksena tuli keskenmeno ja marraskuussa 2012 saatiin synnytyskanavaan kuollut lapsi vedettyä pihtisynnytyksellä ulos.

13.1.2014 todettiin jälleen Ristoferin onnistuneen "lapsenteossa". Peräti viisi vuotta "poikaa" on taas odotettu ja nyt Ristoferi ilmoittaa, että vielä pitää odottaa "sikiön" kehittymistä kaksi pitkää vuotta ja vasta sen jälkeen "poika" putkahtaa maailmaan.

Tavallisesti vaikeissa synnytyksissä sikiölle suoritetaan ns. hätäkaste, mutta Ristoferi on kertonut Koillis-Savolle, että tässä tapauksessa hätäkastetta ei ole tehty.

Tämä voi viitata jälleen kerran valeraskauteen.

Tässähän ei sinänsä olisi mitään ihmeellistä, kun aikoinaan Juuso Waldenin aikaan Yhtyneet Paperitehtaat tilasivat 1965 kartonkikone KK3 Walmsleyltä Simpeleen tehtaalle.

Rahoitusvaikeuksien vuoksi Juuson hanke kuitenkin pysähtyi. Simpeleelle ehdittiin pystyttää vain koneen märkäpää, mutta kuivausosa jäi Hangon satamaan. Tästä syystä KK3:sta kutsuttiin aikoinaan "maailman pisimmäksi kartonkikoneeksi".

Nykyäänhän kyseinen kartonkikone on kuitenkin yksi MetsäBoardin leipähampaista kotelokartonkien tuotannossa.

Ristoferin raskausuutisessa on se huolestuttava piirre, että "hätäkastetta" ei ole uskallettu vielä suorittaa.

Keskustan virallinen ääni yrittää näköjään epätoivoisesti tehdä Heikkisen suvusta jotenkin koko Suomen pelastajaa.

Hannakaisan ja Terra Sipilän odottama Leveäharteinen Maakunta Sote on ja pysyy EU:n SEUT sopimuksen vastaisena.

Perustuslakiasiantuntija Mikael Hiden on todennut, että Maku 2:n lait ovat vasta suunnitteluvaiheessa ja Maku 1 on myös pahasti levällään.

Mikään vastuullinen poliitikko ei silloin voi tietenkään lähettää tällaisia "Makupaloja" EU:n komission syyniin. Tuntuu erittäin oudolta, että projektipäällikkö Päivi Nerg höpisee, että voidaan tehdä joku kevyt tekstiviesti ilmoitus komissioon ja asia on sillä selvä.

Minä voin sen sanoa Päiville omakohtaisesta kokemuksesta neuvoksi, että mitään luonnospapereita on komissioon turha lähetellä.

Premium Boardin laittoman takauksen osalta oikeusasiamies Maija Sakslin muistutti Juankosken kepuloisia päättäjiä mm. seuraavasti:

"Komission direktiivissä 2007/C 272/05 todetaan muun ohella, että valtiontukia koskevien unionin sääntöjen soveltaminen perustuu yhtäältä kansallisten tuomioistuinten ja toisaalta komission ja unionin tuomioistuinten väliseen vilpittömän yhteistyön velvollisuuteen ja että tässä yhteistyössä
kukin niistä toimii niille EUT-sopimuksessa osoitetun tehtävän mukaisesti.

Tässä yhteistyössä kansallisten tuomioistuinten on toteutettava kaikki yleiset tai erityiset toimenpiteet, joilla varmistetaan unionin oikeuteen perustuvien velvoitteiden täytäntöönpano, ja pidättäydyttävä
toimenpiteistä, jotka voivat vaarantaa kyseisen perussopimuksen tavoitteiden toteutumisen.

Tiedonannon mukaan yhteisöjen tuomioistuin
on usein todennut, että jäsenvaltiolle osoitettu komission päätös sitoo kaikkia kyseisen valtion viranomaisia, myös sen tuomioistuimia.

Kyseisen valtion jokaisen viranomaisen, joka osallistuu takaisinperintäpäätöksen täytäntöönpanoon, on siis toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet päätöksen välittömän ja tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi."

Kyllä minä tulkitsen näitä EU SEUT sääntöjä siten, että ne kyllä koskevat myös Terra Sipilää, Hannakaisaa ja kaikkia muitakin kepuloisia päättäjiä ja virkamiehiä. Tietysti nämä EU SEUT sopimuksen säännöt koskee myös Soten projektipäällikko Päivi Nergiä, vaikka Päivi on kepuloinen alivaltiosihteeri.

SalmeRe: Pitkä tilaus tehtaalle7.3.2019 20:18
Kuka käyttää valtaa n.s. New Stroms yhtiössä?

Master BatorRe: Pitkä tilaus tehtaalle7.3.2019 21:37
Vappu onkin tulossa ja samoin ÄPY-lehti, jossa tämä uutinen voisi olla pääuutinen. Höpöhöpö juttuja.

paksu puntinaRe: Pitkä tilaus tehtaalle7.3.2019 22:36
Etsin majapaikkaa Juankosken ympäristöstä ulkomaiselli henkilöille kevääksi, ei löytynyt vapaata tilaa kuin muuruvedelt. Löyty yks tyhjä varaamaton teekki joten varataan ens viikol loppuvuodeksi tehtaan ulkomaisille toimijoille.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle8.3.2019 10:25
Nyt tämä maakuntamalli siirtyy tulevaisuuteen ja pahimmassa tapauksessa haudataan kokonaan. Tämä on harmi. Monet kansanedustajamme luopuivat jatkopaikan tavoittelusta, koska luvassa oli hyvät tehtävät maakunnissa.
Markku Rossi ja Seppo Kääriäinen, Rauno Kettunen ja Jarmo Nykänen joutuvat kaikki jättämään osan kyvyistään kesannolle.
Tämä on suuri vahinko Koillis-Savollekin.
Pahimmassa tapauksessa uudistus lykkääntyy vuosia ja uudet henkilöt astuvat sijaan.

Kuitenkin yksi asia on varma. Maakuntahallinnon toteutuessa keskustalle avautuu suuri määrä luottamusmiestehtäviä.
On tärkeää, että kevään vaaleissa kaikki panevat roponsa ja aikansa puolueen hyväksi. Uurastajat palkitaan, jos saamme meille tärkeän maakuntamallin toteutetuksi pian uudessa eduskunnassa.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle8.3.2019 11:29
Antti Rinteen on nyt päätettävä valitseeko hallituskumppanikseen keskustan vai Kokoomuksen. Jos valitsee Kokoomuksen, haudataan maakuntamalli. Jos valitsee keskustan, haudataan valinnanvapaus.

Veijo Tirkkosen olisi syytä ilmoittaa, että valinnanvapaus haudataan. Veijo Tirkkonen olisi hyvä linkki demareille, koska keskustan tuleva puheenjohtaja ja Veijo ovat lähtöisin samasta kunnasta.

Odotamme Veijon kannanottoa palstallamme.

poliittinen tarkkailijaRe: Pitkä tilaus tehtaalle8.3.2019 16:35
Kolmas kerta toden sanoo.

Kaksi kertaa Terra Sipilä uhkasi kataa hallituksen Leveäharteisen Maakunta Soten takia.

Kolmannella kerralla Terra Sipilä joutui lunastamaan uhkauksensa. Ja yrittää nyt esittää olevansa "periaatteen mies".

"Periaatteen mies" ei petä koko Suomen kansaa!!!

Leveäharteinen Maakunta Sote siis kaatui ja samalla kaatui myös Terra Sipilän nukkehallitus, joka olisi pitänyt kaataa jo silloin, kun takin kääntäneet siniset otettiin Terra Sipilän itsevaltaisen menettelyn vuoksi hallitukseen.

Terra Sipilä osoittautui siis täydellisen epäluotettavaksi poliitikoksi. Terra Sipilä on siis tyypillinen kepuloinen.

Kepu pettää aina!!

SOS hallitusohjelmaan oli kirjattu Soten uudistaminen, koska kunnissa arvauskeskusten jonot piti saada poistumaan.

Terra Sipilä kuitenkin kiristi Aleksi Stupukan hyväksymään kepuloisten ikiaikaisen unelman eli Leveäharteisen Maakunta uudistuksen, jossa tarpeettoman hallintohimmelin avulla kepuloiset olisivat päässeet ohjailemaan useiden satojen miljardien pääomavirtoja.

Lopulta kysymyksessä olikin vain Terra Sipilän ajama Leveäharteinen Maakunta uudistus, jota Terra Sipilä näyttää nyt jo heti käytyään presidentti Niinistön luona lähtevän jo taas lentävällä lähdollä ajamaan tulevissa vaaleissa.

Terra Sipilän pitäisi jo neljän vuoden jankutuksen jälkeen uskoa, että maakuntauudistus ei ole Suomen tärkein uudistus.

Sotessa kysymys on siitä, miten sote-ketjuja uudistetaan ja kehitetään. Tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö ja ihmisille täytyy turvata perustuslaissa sekä EU.n SEUT sopimuksessakin säädelty valinnanvapaus ja lähipalvelu.

Vanhuksia ja vakavasti sairaita ihmisiä ei hoideta maakuntahallintojen tai suurten alueiden kautta. Tällaisia ihmisiä hoidetaan ammattitaitoisten lääkärien ja hoitohenkilökunnan toimesta.

Perustuslaki vaatii sitä, että jokaisen suomalaisen täytyy saada hänen tarvitsemansa hoito ja lääkitys ajallaan. Siinä ei oteta kantaa, miten se järjestetään. Ainakaan siinä ei sanota sitä, että tämä on järjestettävä jonkun Terra Sipilän Ylileveän Maakunta mallin avulla.

Terra Sipilä pilasi härkäpäisellä toiminnallaan Suomen kansainvälisen maineen juuri paria kuukautta ennen sitä, kun Suomen pitäisi astua EU:n puheenjohtajan tehtäviin.

Nyt viimeistään tiedetään, että Terra Sipilä autotallissaan laatimat "Luottamuksen Apilat" ovat täyttä kepuloisten teatteria, jota Terra Sipilä esittää, kun kepuloisten kannatus tulevissa vaaleissa näyttää jäävän 10%:n pintaan.

Terra Sipilän olisi tullut tajuta jo kauan sitten, että Suomen asioiden hoitaminen ei ole yhden ihmisen show, jossa valtion rahoilla tehdään mitä huvittaa.

Kokoomusta täytyy onnitella siitä, että heillä pää pysyi pystyssä ja kylmänä. Viime aikoina on ollut merkkejä jo siitäkin, että kokoomus ei ole hyväksymässä autoilijoiden jatkuvaa kiusaamistakaan joillakin kalliilla sähköautoilla, kun Terra Sipilän porukat on Luomu Tiilikaisen johdolla kieltämässä jo kohta polttomoottoriautojen käytönkin.

Demokraattisessa maassa tämän pitemmälle perustuslaissa säädettyjen oikeuksien polkemiseen ei voida mennä. Ei edes kepuloiset tai viherpipertäjät.

Hannakaisa Heikkisen puolesta täytyy esittää lämpimät osaanottoterveiset.

Telkkarin haastattelussa Hannakaisa näytti kovin uupuneelta. En ihmettele sitä, sillä jo ennen Hannakaisaa jo Sote Rehulakin uupui Leveäharteisen Maakunta Soten kimpussa.

Näin vanhemman polven asiantuntijana voin hyvällä sydämellä todeta, että kyllä kivireen vetäminen on raskasta puuhaa.

MFGA (Make Finland Great Again)!!!

AKM, se ainoa oikeaRe: Pitkä tilaus tehtaalle9.3.2019 19:02
Juha Sipilä on lähtenyt synkistelemään jo soten kassa, kun Oulussa ei marssitakaan samassa tahdissa kuin täydellisesti konsulttina epäonnistuneen Juankosken Vision Huntersin tapaan.

Juha satsasi kaikki paukut ikivanhaan Sote-teatteriin, jonka kylkeen vielä rakennutti veronmaksajien piikkiin kannattamattoman voimalan lähes 9 milj. eurolla.

Ja vuonna 2012 Kaavin kunnanjohtajksi valittu Ari Sopanen oli saanut kokemusta ennen kunnanjohtajan pestiä myös yritysmaailmasta ja viesti oli mennyt perille.

Toisin oli käynyt Juankoskella, jossa sosiaalijohtajan vaativissa tehtävissä "elinkeinoelämän lainalaisuuksiiin" perehtynyt Juankosken Nero eli Bio Petteri oli käynyt yritysjohtajan kirjekurssin.

Ensi töikseen Ari Sopanen ilmoitti kunnanjohtajana, että hänellä on huonoja kokemuksia kuntaliitoksista. Kaavi ei tule kuntaliitoksiin menemään.

Sopanen on oikeassa. Kunnassa pitää olla itsenäinen päätöksentekokyky, jotta pärjätään. Tämä kyky kulminoituu aina kunnanjohtajaan.

Kunnanjohtajaksi tullessaan Ari Sopanen työskenteli Ylä-Savon Kehityksen yhteyspäällikkönä. Työ yritysten parissa oli tuonut hänelle elinkeinoelämän osaamista.

Tämän Sopanen aikoi valituksi tultuaan käyttää ketterä New Stromsin eduksi.

"Kunnille on annettu perustehtävät, ja kyllähän kunnat tulevat pärjäämään nimenomaan yritysten menestymisen kautta. Kaavissa minua houkutti se, että elinkeinopainotus oli hyvin vahva, ja harkitsin sivukonttorin perustamista Kaaville.

Työpaikkoja syntyy New Stromsin toimesta ja niitä on helpoin synnyttää toimiviin yrityksiin. Tämä on selkeä alue, jossa Kaavin kunnassa toimitaan jatkossa, linjaa uusi kunnanjohtaja.

Kaavi on vahvasti alkutuotannon ja teollisten työpaikkojen kunta. Kunnassa on kolmisensataa teollista työpaikkaa. Työpaikkoja on tällä hetkellä etenkin metalli- ja kaivannaisteollisuudessa sekä muoviteollisuudessa.

Luikonlahdessa aloittaa lisäksi kuparinrikastamo, joka työllistää muutamia kymmeniä työntekijöitä. Lisäksi Lahtojoella selvitetään timanttikaivoksen mahdollisuuksia."

alan mies on moittinut minua aina siitä, kun olen järkisyistä asettunut kunnissa ns. "pienuuden ekonomian kannalle" ja lähipalveluiden kannalle.

Sopasen tapaan minäkään en usko siihen, että kuntakoon kasvattaminen ja palvelujen karsiminen lisäävät hyvinvointia kunnissa.

Tämä "hyvinvoinnin karsinta" on juuri sitä yhden vaihtoehdon yksisilmäistä politiikkaa, jota valitettavasti myös kokoomus, mutta viime aikoina erytyisesti keput ja demut etunenässä ovat olleet ajamassa mm. EU:ssa.

Tämän turmiollisen politiikan pääarkkitehti EU:ssa oli vuosina 2010-2014 kepujen talouskomissaari Olli Rehn. Ollin austerity-polittiikka sai lopulta Kreikan kontalleen ja perässä saattaa vielä mennä muitakin kriisimaita kuten esim. Espanja, Portugali, Irlanti ja jopa Italia.

Tämän korttitalon seuraava kaatuva kortti voi olla 2-3 vuoden päästä Suomi. Enäähän Suomi ei ole AAA-kerhossakaan, eikä näkymät ole vakaat, luottoluokittajat sanoo.

Suomessa tämän austerity-politiikan isä on eläköitynyt Mauno Koivisto, joka turvallisuussystä kytki Suomen harkitsemattomasti euroon, vaikka esim. valveutunt valtionhallinnossa toiminut ja nykyään Aalto-yliposton proffana esiintyvä Sixten Korkman varoittikin siitä jo ennen väärällä vaihtokurssilla (ns. Manu-kurssi) tapahtunutta katastrofaalista eurokytkentää.

Vanha totuushan se on, että tulella ei pidä lähteä leikkimään ja tuo vahingollinen tuli on tietysti maiden ja kuntien ja yritystenkin kohdalla yletön velkarahan käyttö. Tämä sama tulihan meillä poltti koko punapääoman linnakkeen ja Ulf Sundqviskin joutui jopa henkilökohtaisiin vaikeuksiin.

Suomen kunnissa yleinen ongelma on ollut, että verotusoikeutensa vuoksi kunnat ovat yleensä hyvin varakkaita, mutta usein kuulee myös sanottavan, että kunnat ovat kuitenkin köyhiä.

Ei kunnat köyhiä ole. Ongelma on siinä, että jos kunnassa sattuu olemaan huono kunnanjohtaja, niin sellainen kunta ei osaa käyttää rahaa kuten huolellinen markkinatoimija niukkoja rahojansa käyttelee.

Olinpa taas toissapäivänä yhteydessä Savonlinnan kaupungin kupessa olevaan pieneen Enonkosken kuntaan.

Pitkään aikaan en ollut tullut siellä käyneeksi, mutta aikoinaan jäi mieleeni keskellä kylää olava pienoinen joki idyllisine siltoineen.

Vähän saman tapainen maisema Saimaan vesistön äärellä kuin Juankosken Neron tuohoamassa ennen niin kauniissa Juankosken kanavakaupungissa.

Tuli siinä puheeksi sitten myös paikallisen terveydenhuollon tila, koska mehän eletään nyt tätä kiivasta sote- ja vaaliaikaa.

Kepujen Juha Sipilä on jo luvannut maahan 200 000 uutta työpaikkaa pk-yrityksiin ja ilmeisesti Olli Rehnin opastamana sote-palveluihin kehitetään vähintään 10 vuotta kestävä kunnallinen austerity-monopoliohjelma EU:n tapaan.

Austerity-monopoliohjelmaan on kepujen toimesta kirjattu, että hallintokustannukset nousee keskityksen johdosta ja yksityisille palveluille ei jää sijaa, koska keskittäminen ei tietenkään salli esim. pienimuotoista hoiva- tai terveydenhoitoalan yrittämistä.

Enonkoski on pieni kunta, jossa on asukkaita vain 1 520, mutta Enonkoskea ei olla liittämässä vieressä olevaan Savonlinnaan, jossa asukkaita on jo suunnilleen 45 000 kappaletta.

Tällaiset pienet kunnat alan mies haluaisi heti pyyhkäistä pois maailman kartalta.

Enonkoskella päättäjät edustavat kepua ja demuja, mutta hekään eivät halua menettää kuntansa itsenäisyyttä.

Enonkosken veroprosentti on kohtuullinen eli 20.50% ottaen huomioon kunnan koon.

Kunnan tallous on kunnossa vuoden 2013 tilinpiätöksen mukkaan ja yljiämee tul peräti 478 000 euroo. Tasekii män tasan ja näytti iha mukavalta:

- tasseen loppusumma ol 15.9 miljoonoo euroo
- ommoo piäommoo ol yl 9.5 miljoonoo euroo
- vierasta piäommoo ol kohtuullisesti seuraavalla tavalla
-- pitkä aekane vieras piäoma 2.5 miljoonoo euroo
-- lyhyt aekane vieras piäoma 2.8 miljoonoo euroo

Henkilökuntoohan kunnassa ol kaekkijaan vuan 108 henkilöö.

Sitten mie tarkistin vielä nuo niin riittiset sote- ja terveyenhoetokulut.

Enokoskellahan ol jo aiemmin piätetty, että myös nuokii palavelut hoijetaan tehokaasti ja mieleellään yksitysten kaa, niin suahaan kulungit pysymään hallinnassa ja luatutaso pyssyy aena korkeena, eikä koskaan tuu mittään butjetti ylityksiäkkään.

Yksityisen kanssa piäsöö tähä tavotteeseen, ku allekirjottoo vuan sopimuksen.

Omien lautakuntien kaa joutuu aena voimistelemaan noihi kustannusten kaa, ku ollaan koko ajan pyytämässä lisäbutjetteja millon mistäkkii syystä.

Myöhän lakkautettiin koko terveyslautakuntakkii tarpeettomana, mutta kyllä meillä silti kova kontrolli on kaekesta.

Sissäisen valavonnan osalta myö piätettiin antoo sissäisen valavonnan ohjeet kaekille tilivelevollisille, viranhaltijoille ja muulle henkilöstölle, jota ohjeet koskoo.

Myö erityisesti korostettiin sitä, että jokkaine tuntoo valavontaohjeen sisällön velevotteineen.

Se toettiin porukalla, että jonniin verran meillä ol tässä vielä parannettavoo, mutta se myös toettiin, että vuonna 2013 meillä ei ollu mittään huomautettavoo kunnan ommaisuuven hankinnan, luovutuksen tai hoitoon liittyvissä asiissa.

Sosiaalilaskuhan ol Enonkoselle vuonna 2013 vaun 2.4 miljoonoo euroo ja terveyven huoltoon män kaikkineen vuan 3.5 miljoonoo euroo.

Jos kulungit tuosta laskoo asukasta kohe, niin suahaan seuraavat luvut:

- sosiaali- ja hoivakulut 1 579 euroo/asukas

- terveyen hoito 2 302 euroo/asukas

Enonkoskella terveydenhuollosta vastasi yksityinen Attendo Terveyspalvelut Oy.

Meillä Juankoskella asukkaita oli 2013 yhteensä 4 995 kappaletta ja kunnan "orkesteriin" oli kutsuttu peräti 314 virkailijaa huolehtimaan veronkannosta ja valtionusuuksien jakamisesta.

Jostain syystä meillä sattui erityisen paha lipsahus noissa sosiaali- ja hoivakuluissa, joissa meillä män rahhoo vuonna 2013 yhteesä 15.7 miljoonoo euroo, ku otetaan mukkaan myös ateriapalavelun lähes 2 milijoonan kustannukset.

Jokkaista asukastaha kohti tästäkii tulloo 3 134 euroo, joka ol lähes kaksinkertane Enonkoskeen verrattuna.

Terveyvenhuollossa oltiin vähän lähempänä Enonkoskee. Juankosken kulut ol 12.4 milijoonoo euroo eli 2 490 euroo per asukas. Enonkoskella vastaava kulu ol 2 302 euroo.

Jos katotaan sote-kokonaiskulut per asukas, niin suahaan seuraavat vertailuluvut:

- Juankoski 5 608 euroo/asukas
- Enonkoski 3 881 euroo/asukas

Näistä luvuista nähhään, että Enonkosken sote:n kokonaiskustannukset ovat peräti 31%:a alemmat asukasta kohen kuin Juankoskella.

Oleellinen Enonkosken terveyskustannuksiin liittyvä tietohan tul keskusteluissa essiin eli se, että Enonkoskella palavelu pelloo ja on erittäin hyvää ja laadukasta.

Mittään jonoja ei ole. Heti piäsöö liäkärin puheille ja kaikki hoijot hammashoitoo myöten on järjestyksessä.

Aivan samanlainen erinomainen palvelutilanne tuntuu olevan myös Riäkkylässä, jossa jopa kaikki sote-palvelut yksityistettiin pari vuotta sitten Attendolle.

Aikaisemmin olen jo kertonut, miten massiiviset siästöt sielläkin syntyi Juankosken vuosikymmeniin kilpailuttamatta jääneisiin sote-palveluihin verrattuna.

Juankoskella päivystykseen joudutaan nykyään jo menemään hyppäämällä ensin taksiin, jolla piästään sitten jonottamaan Kalakukko-kaapuntiin.

Liitoksen toteuduttua taksikuskien leipä levenee kummasti. Ja keskusta pettää aina

Patiksen miehetRe: Pitkä tilaus tehtaalle10.3.2019 14:12
Ostiko New Stroms Oy tehtaan viime viikolla?

eskimoRe: Pitkä tilaus tehtaalle11.3.2019 19:08
hyvin toimi päivystys viikonloppuna koskella, ei ollut tuntien jonoja, tehdaskin pyörii silloin tällöin ja juankosken pete nyppii vaan nenäkarvojaan välittämättä paskan vertaa valittajista, eli koskella kaikki ennallaan

Kouraan ajattelijaRe: Pitkä tilaus tehtaalle2.4.2019 7:35
Kohta se pitkä tilaus alkaa. Pientä viivästymistä on ollut, mutta ei mitään Olkiluodon kaltaista kuitenkaan.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle2.4.2019 8:39
Veijo sanoutuu jyrkästi irti puheenjohtajansa kannasta lihan ja maidon arvonlisäveron korotuksesta. Tiesin tämän ja olen sen jo kertonut aikaisemmin. Kultainennoutaja on sellainen koirarotu, joka vaatii lihapitoisen ruuan, jotta turkki saadaan kiiltäväksi. Aamun lehti kertoo SDP:n saavan 4 kansanedustajaa. Veijo tulee olemaan yksi näistä. Keskusta menettää kaksi paikkaa. Mietimme nyt Juankosken keskustassakin tarkkaan ketä kannattaa äänestää. Keskusta saa samat neljä edustajaa, vaikka juankoskelaiset äänestävät Veijo Tirkkosta. Vaalimatematiikka vaikuttaa omaan äänestämiseeni. Olen pikkuhiljaa kääntymässä Veijon taakse, mutta seuraan ensin vaalitaistelun loppuun.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle3.4.2019 1:49
MTV:n pääministeritentissä Sipilä sanoi yhä antavansa talonsa maahanmuuttajien käyttöön vastaavassa. tilanteessa. Sipilälle tämä asia oli omantunnon asia ja silloin on kuultava sydämen ääntä.
Sipilän vastaus muistutti Veijon vastausta. Veijo tekisi takauspäätöksen uudelleen, jos pääsisi tekemään.

Juuri tästä syystä olemme valmiita tässä galluptilanteessa äänestämään Veijoa keskustan sijasta.

Yksikään keskustan ehdokkaista ei uudistamista temppuaan, jos saisi uudelleen päättää takauksesta. Meitä, joille tehtaan käynnistäminen on ykkösprioriteetin asia, kannattaa äänestää Veijoa.
Aikanaan demarit äänestivät Juankoskella keskustaa, kun oli kyseessä Rauno Kettusen läpimeno.
Nyt haluamme maksaa velkamme takaisin.
Me emme voi puolueessa tehdä päätöstä asiassa, mutta omasta puolestani kehotan äänestämään Veijoa heti ennakkoäänestyksestä lähtien.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle4.4.2019 9:06
Mielenkiintoista luettavaa oli aamun Koillis-Savossa. Premium Board toimii sisukkaasti Juankosken hyväksi. Tappiot kasvoivat viime vuonnakin yli 10-kertaiseksi liikevaihtoon verrattuna. Liikevaihto oli 145000 euroa ja tappio liki kaksi miljoonaa. Omistajien usko tehtaan tulevaisuuteen ei ole silti horjunut.

Veijostakin oli mielenkiintoinen haastattelu. Veijo on Kaavin lahja Juankoskelle. Hän on saanut opastusta auto korjauksen alalta. Äärimmäisellä sisukkuudella hän on päässyt elämässä pitkälle.

Mikä yhdistää Premium Boardia ja Veijoa? Se on sisukkuus. Tämän toivon varassa Juankoskella rakennetaan tulevaisuutta.

Hannakaisa lähetti oman lehden. Takana on taloudellista voimaa ja viisautta.

Hannakaisa, Veijo ja Krister sekä hollantilais-armenialainen osaaminen ja edelleen vahva keskusta on sellainen tukipilari, jonka varassa on helppo seisoa.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle4.4.2019 11:45
Unohdin Hannakaisan kirjoituksen yleisön osastossa. Hannakaisa ei tykkää Kokoomuksesta, koska se on porvarien puolue ja suosii kaupungistumista.
Hän ei tykkää myöskään demareita, koska se on työväenpuolue ja haluaa nostaa veroja.

Hannakaisa pitää Keskustaa parhaana puolueena, koska se puolustaa oikeudenmukaisuutta ja köyhiä.

Meillä niin käy ajatukset yksiin tämän Hannakaisan kanssa. Hän sallii autoilunkin niille, jotka tarvitsevat auton. Voiko tämän enää paremmin sanoa.

poliittinen tarkkailijaRe: Pitkä tilaus tehtaalle4.4.2019 17:10
Ei voi paremmin sanoa. Juankosken keskustan virallinen ääni on lyömätön poliittinen visionääri, joka on jo taas lähtemässä merta etemmäksi kalaan.

Hannakaisakin lähti aikoinaan miesten kanssa marjaan ja joutui itkemään sekä kotona että eduskunnassa.

Hannakaisa edustaa siis itkijöiden puoluetta. Ennenhän joka kylässä oli ns. sanotut itkijänaiset, jotka itkemällä veivät haluamiaan asioita eteenpäin.

Nykyään ei itkemällä saa aikaan enää kepuloisten Leveäharteista Maakunta Sotea eikä mitään muutakaan järjellistä tai järjetöntä härpäkettä.

Nykyään ihmisillä on käytössään tietoa, joten yhden asian jankuttajilla ei ole asiaa todellisten päättäjien pöytiin.

Tässä on ns. juurisyy, miksi Terra Sipilän ja Hannakaisan jankuttamilla ohjelmilla ei ole valveutuneiden äänestäjien päätöksenteossa tilausta, vaikka Terra Sipilä pyörittäisi millaista tahansa Luottamuksen Apilaansa aprillipäivänä.

Kepuloisten puoluetta ei tarvita puolustamaan oikeudenmukaisuutta ja köyhiä, koska meillä on jo perustuslaki, joka huolehtii kaikkien puolesta näistä asioista.

Vajaaksi valitettavasti jääneeseen Perustuslakiin 11.6.1999/731 tarvitaan vain yksi uusi pieni muutaman rivin korjaus perustuslain 2.Luvun Perusoikeuksista annettuun kohtaan 22 §: ään (Perusoikeudet).

Uusi pykälä 22a §:

"Joka rikkoo perustuslain 22 §:ssä mainittuja ihmisen perusoikeuksia Suomessa tuomittakoon lievemmissä tapauksissa 50:een päiväsakkoon. Törkeissä perusoikeuksien loukkauksissa tuomittakoon tekijä ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jonka pituus on vähintään yksi (1) vuosi ja enintään viisi (5) vuotta vankeutta."

Koska Suomessa kaikki haluavat, että perustuslain säädöksiä noudatetaan, niin tällainen säännös voidaan heti kiireellisenä saattaa voimaan, kun uusi eduskunta on valittu.

Tällainen pieni säännös laittaa päätepisteen mm. kepuloisten vuosikymmeniä harrastamalle kyläkoulujen sulkemisille ja mm. sote-asioiden keskittämiselle vain leveille maakuntahartioille sekä monopoli- ja kartelliyhtiöille.

Tällainen pieni jokaisen suomalaisen suojalauseke takaa myös sen, että suomalaisten perustoikeudet toteutuvat esim. seuraavien perusoikeuksien osalta:

 Terveydenhuollossa potilas pääsee heti tarvitsemaansa hoitoon oman asuinkuntansa alueella

 Kotihoidossa ja muussa hoidossa olevat vanhukset ja muut hoivaa tarvitsevat ihmiset saavat viivyttelemättä hänelle kuuluvat kuntien tai valtion maksamat palvelut kohtuu hintaan ja ajallaan.

 KELA korvaukset maksetaan säädetyssä ajassa opiskelijoille ja asumistukea tarvitseville

 Opintorahat maksetaan viivyttelemättä opiskelijoille

 Jokaiselle syntyvälle uudelle suomalaiselle maksetaan vähintään 10 000 EUR:n suuruinen tulevan elämän "pesämuna" tai "taaperoraha".

 Sähkönsiirtoyhtiöiden siirtomaksujen enimmäiskorotus vuosittain voi olla korkeintaan EKP:n perusinflaatiotavoitteen suuruinen eli nykyään vain 2%:ia

 Parkki- ja rikesakoille on asetettava myös kohtuullisuusraja. Vähäisesesti pysäköintivirheestä enimmäisrangaistus on huomautus ja lievästä ylinopeudesta vain 50 euron enimmäissakko. Parkki- ja rikesakon voi suorittaa myös yhteiskuntapalveluna esim. EU:n leipäjonojen valvojana.

Tämä perustuslain välttämätön korjaus tarkoittaa myös sitä, että "Pieni on kaunista" eikä pienellä Suomella voi muuta tietä ollakaan menestykseen, koska Suomi on yksi maailman pienimmistä kansoista.

Vain reaaliteettien ymmärrys ja järjen käyttö voi pelastaa Suomen kansan globalisoituvassa maailmassa.

Meidän ei pidä lähteä pelastamaan koko maailmaa siltä, jos kiinalaisten ilmastopäästöt ovat nykyään noin 10 300 000 000 CO2 ekvivalentti tonnia vuodessa.

Jos jaamme kiinalaisten päästöt Suomen väkiluvulla, niin niiden leikkamisesta meille tulee taaperoikäisistä pikkuvauvoista lähtien ylivoimainen esimerkin näyttö. Jopa Talvisodan ja Kainuun Ihmeitä suurempi epätoivoinen taistelu.

Kun kiinalaisten päästöt jaetaan Suomen nykyväestön määrällä, niin heidän päästönsä ovat noin 1 872 CO2 ekvivalentti tonnia siis jokaiselle meikäläiselle taaperolle.

Meidän omat päästöt ovat nykyään vain noin 10 CO2 ekvivalentti tonnia ja meillä on vielä suojana koko ajan kasvava erinomainen metsä, siis hiilinielu, joka vielä itsestään kasvaa lämmön ja veden voimalla tulevan 30 vuoden aikana ainakin 30%:lla. Tällöin vuotuinen metsien kasvu lähentelee jo 150 milj. mottia vuodessa.

Tämä vertautuu Suomen nykyiseen noin 70-80 milj. motin hakkuumääriin erinomaisesti. Meillä on siis varaa lisätä hakkuita helposti 30%:lla.

Metsä on Suomen ainoa kestävä uusiutuva luonnonvara ja fyysinen pääoma. Kun tätä pääomaa vaalitaan järjen käytöllä, niin hyvinvointi eli bruttokansantuote voi meillä jo tulevan 10 vuoden aikana kasvaa 90 miljardilla eurolla eli peräti lähes 40%:lla.

Täytyy vain toivoa, ettei himoverottajaksi tunnustautunut demujen "Vero" Antti estä Suomen hyvinvoinnin lisäämistä holtittomilla puheillaan veroruuvin kiritämisestä ja omaan jalkaan ampumisesta.

Vaikka ajaisimme suomalaisen yhteiskunnnan kehityksessä kivikaudelle, niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta poistaa Kiinan eikä myöskään Saksan ja muiden maiden päästöjä.

On myös hyvä muistaa, että Suomessa paljon parjatun USA:n kokonaispäästöt ovat vain puolet Kiinan päästöistä.

Suomen johtavien poliitikkojen velvollisuus onkin lopettaa täydelliseksi hölynpölyksi YLE:n ja median toimesta vaalikeskustelun keskiöön nostama ilmastohöpötys.

Valitettavasti kepu, demut ja viherpipertäjät ovat rahanjakopuolueita, joista ei ole apua, kun meidän pitäisi keskittyä koko ajan kakun kasvattamiseen. Kakkua kasvattavia puolueita ovat:

 Kokoomus
 Persut
 Ruotsalaiset (RKP)
 Kristilliset (KD)

Suomessa on syytä äänestää niitä puolueita, jotka pyrkivät kasvattamaan yhteistä kakkua.

Tässä suhteessa olen oman kansalaisvelvollisuuteni jo täyttänyt iloisin mielin.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle4.4.2019 23:22
Viime vuosi oli Premium Boardia työn täyteinen. Liikevaihto oli korkein vuosiin, 145000 euroa. Monena vuonna liikevaihto on jäänyt alle 100000, joskus jopa alle 30000 euron. Tappio sensijaan on pysynyt vuodesta toiseen vajaassa kahdessa miljoonassa.
Minun pitäisi nyt kysyä neuvoa akm:ltä. Mikä neuvoksi, kun tuotannon arvolla ei ole mitään vaikutusta liiketulok
seen?
Jos itse omistaisin tällaisen tehtaan yrittäisin päästä siitä eroon tavalla tai toisella. Ensin yrittäisin lahjoittaa sen jollekin osaavalle, esim. Akm:lle tai vaikka Juankosken Työttömien Yhdistykselle tai Juankosken keskustan paikallisosastolle. Pääasia, että pääsisin vuodesta toiseen jatkuvista tappioista. Mikä mahtaa olla tämän armenialaisen omistajan ajatuksen juoksu tässä asiassa.

poliittinen tarkkailijaRe: Pitkä tilaus tehtaalle5.4.2019 1:23
Koska yllä edellinen äänestysohjeeni meni plörinäksi jostain syystä, toistan sen vielä alla.

Ei voi paremmin sanoa. Juankosken keskustan virallinen ääni on lyömätön poliittinen visionääri, joka on jo taas lähtemässä merta etemmäksi kalaan.

Hannakaisakin lähti aikoinaan miesten kanssa marjaan ja joutui itkemään sekä kotona että eduskunnassa.

Hannakaisa edustaa siis itkijöiden puoluetta. Ennenhän joka kylässä oli ns. sanotut itkijänaiset, jotka itkemällä veivät haluamiaan asioita eteenpäin.

Nykyään ei itkemällä saa aikaan enää kepuloisten Leveäharteista Maakunta Sotea eikä mitään muutakaan järjellistä härpäkettä.

Nykyään ihmisillä on käytössään tietoa, joten yhden asian jankuttajilla ei ole asiaa päättäjien pöytiin.

Tässä on ns. juurisyy, miksi Terra Sipilän ja Hannakaisan jankuttamilla ohjelmilla ei ole valveutuneiden äänestäjien päätöksenteossa tilausta, vaikka Terra Sipilä pyörittäisi millaista tahansa Luottamuksen Apilaansa aprillipäivänä.

Kepuloisten puoluetta ei tarvita puolustamaan oikeudenmukaisuutta ja köyhiä, koska meillä on jo perustuslaki, joka huolehtii kaikkien puolesta näistä asioista.

Vajaaksi jääneeseen Perustuslakiin 11.6.1999/731 tarvitaan vain yksi uusi pieni muutaman rivin korjaus perustuslain 2.Luvun Perusoikeuksista annettuun kohtaan 22 §: ään (Perusoikeudet).

Uusi pykälä 22a §:

Joka rikkoo perustuslain 22 §:ssä mainittuja ihmisen perusoikeuksia Suomessa tuomittakoon lievemmissä tapauksissa 50 päiväsakkoon. Törkeissä perusoikeuksien loukkauksissa tuomittakoon tekijä ehdottomaan vankeusrangaistukseen vähintään yhdeksi (1) vuodeksi ja enintään viideksi (5) vuodeksi.

Koska Suomessa kaikki haluavat, että perustuslain säädöksiä noudatetaan, niin tällainen säännös voidaan heti kiireellisenä saattaa voimaan, kun uusi eduskunta on valittu.

Tällainen pieni säännös laittaa päätepisteen mm. kepuloisten vuosikymmeniä harrastamalle kyläkoulujen sulkemisille ja mm. sote-asioiden keskittämiselle vain leveille maakuntahartioille, monopoli- sekä kartelliyhtiöille.

Tämä perustuslain välttämätön korjaus tarkoittaa myös sitä, että "Pieni on kaunista" eikä Suomella voi muuta tietä ollakaan menestykseen, koska Suomi on yksi maailman pienimmistä kansoista.

Vain reaaliteettien ymmärrys ja järjen käyttö voi pelastaa Suomen kansan globalisoituvassa maailmassa.

Valitettavasti kepu, demut ja viherpipertäjät ovat rahanjakopuolueita, joista ei ole apua, kun meidän pitäisi keskittyä koko ajan kakun kasvattamiseen. Kakkua kasvattavia puolueita ovat:

- Kokoomus
- Persut
- Ruotsalaiset (RKP)
- Kristilliset (KD)

Suomessa on syytä äänestää niitä puolueita, jotka pyrkivät kasvattamaan yhteistä kakkua. Tässä suhteessa olen jo oman kansalaisvelvollisuuteni jo täyttänyt iloisin mielin.

alan kolmas miesRe: Pitkä tilaus tehtaalle5.4.2019 2:35
Keskustan virallinen ääni on oikeassa, jos minä olisin virallinen ääni, niin kyllä minäkin haluaisin päästä erään tuollaisesta jatkuvasti kasvavia tappioita tuottavasta tehtaasta.

Tällaiseen outoon ilmiöön täytyy olla joku luonnollinen syy.

Ensinnäkin voidaan ajatella, että Ristoferi Kultasormella on niin kova kotiseuturakkaus, että hän haluaa tarjota töitä halukkaille, koska joutenolo helposti lamaannuttaa ahkeran paperimiehen.

Toiseksi voidaan varmaan arvella, että Milini Holding Ltd ei ole pystynyt myymään tehdasta.

Kolmanneksi voidaan arvailla, että konkurssissa Milini menettää kaikki Römssyyn sijoittamansa rahat.

Neljänneksi voidaan pohdiskella, mikä mahtaa olla tehtaan maisemointikustannus. NS:hän oli jo Kangasveijarillekin kertonut keväällä 2011, että maisemointikustannukset ovat vähintään 8.3 milj. euroa ja ympäristön pilaajahan sen lystin maksaa.

Tässähän lienee kysymyksessä myös osakeyhtiölaissa mainittu laiton varojen jako pahviyhtiöstä.

Koska tässä on kysymyksessä armenilainen sijoittaja, niin voidaan tietysti epäillä myös sitä, että armenialaisella omistajalla on jossain hyvin "tuottoisa liikeyritys", jonka voitot täytyy konsernitaseessa saada nollattua.

Minä kyllä mielellään ostaisin tuon perinteikkään Römssyn ja laittaisin sen tekemään kolmessa vuorossa erikoiskartonkeja.

En ollenkaan panisi pahaksi, jos uudelleen käynnistyvän Römssyn hallitukseen otettaisiin mukaan Keskustan virallinen ääni ja tietysti Tirkkosen Veijo, koska meidän täytyy tietysti pitää yllä hyvät suhteet myös "Vero" Anttiin.

Kyllä "Vero" Antti sen ymmärtää, että Römssynkin hiilijalanjälki on lähes olematon, kun saadaan vielä biolämpökin tulille.

Minun tietääkseni ei missään maailman kolkassa ole hyvää kapasiteetiltaan 100 000 t/a olevaa pahvitehdasta, jonka pystyy ostamaan 2-3 milj. eurolla.

Kotka Mills Oy:kin laittoi Kotkaan pahvitehtaaseensa muistaakseni peräti 170 milj. EUR:a,
mutta vuonna 2018 tulokset olivat surkeat, kuten alta selviää:

- Liikevaihto 353.7 milj. EUR
- Kustannukset -349.7 milj. EUR
- Liiketulos 7.1 milj. EUR
- Tulos ennen veroja -8.4 milj. EUR
- Tilivuoden tulos -10.8 milj. EUR

Sijoitetun pääoman tuotto -47.4%
Sij. pääoman tuotto 2017 7.0%
Sij. pääoman tuotto 2016 -53.2%

Eihän tämä tietysti hyvältä näytä.

Muistuttaa vahvasti Terrafame Oy:tä, jolla on vaikeuksia saada edes käyttökate positiiviseksi, kun maailmassa on vielä meneillään jonkin tyyppinen noususuhdannekin.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle5.4.2019 8:20
Mielenkiintoinen on Premium Board. Armenian poika ostaa sitkeästi tehtaan joka toinen vuosi, mutta ei luovuta. Ostajiakin olisi ollut, mutta kunnian mies kun on, niin tahtoo hoitaa velkasaneeraukseen pois. Muutama vuosi on jäljellä.
Pysyvä työpaikka on Kristerillä ja parilla muulla. Kristeri pääsee eläkkeelle tehtaan johtajana pyörittämällä tehdasta oikeastaan koskaan.
Mieleen tulee virolainen lossivahti, jolla oli yhtä mielenkiintoinen työ. Muistelen, että hänellä oli vuosia ainoastaan lossivahdin koppi, mutta ei lossia.

Mie ja sieRe: Pitkä tilaus tehtaalle5.4.2019 17:45
PB:n osakekannan omistaa BehamiBV ja sen kokonaan omistaa kyproslainen kuplayhtiö , jonka omistavat armenialainen ja venäläinen liikemies. Mutta miksi liikemiehet maksavat joka vuosi kymmenien kertaisen persneton verrattuna liikevaihtoyrityksen tappioihin. Kyse voisi, huomatkaa, olla siitä, että kyproslainen yritys saa hämärän rajoilta isoja määriä rahatukkoja, joita käytetään PB:n velan maksuun ja saadaan putipuhdasta rahatukkunippuja siroteltavaksi esim. uusien yritysten liiketoimintaan. Myös tällä tavalla poistetaan ne ylijääneet velat, joita ei putsattu Suomen oikeusjärjestelmän hyväksymällä , joka poisti 92 prosenttisesti PB:lta yksityiset yritysvelat, esim. Juankosken miljoonavelat, ympäristöhuollon miljoonan euron velat ja Juankosken veden miljoonavelat.
Tästä kaikesta huolehti niin mainio tavaritsi Kangasperko luottamushenkilöjohtoryhmineen.
Saneerausohjelman mukaan PB:n piti tehdä voittoa joka vuosi sulkemisen jälkeen, mutta fakta on se, että persnettoa on tullut joka vuosi yli miljoonan, tänä vuonna enemmänkin.
Jos aikoinaan olisi kuultu vapaa Juankosken edustajia, olisi asiassa saatu tappio jotenkin takaisin, hyvällä tahikka pahalla, mutta oikeuslaitoksen myötä.

Veijo Tirkkonen on yksi hyvä esimerkki siitä, miten voidaan kusta linssiin yksinkertaista hallituksen puheenjohtajaa. Toinen Lösönen, kolmas Kettunen.

pennitönRe: Pitkä tilaus tehtaalle5.4.2019 20:50
Onhan työ pörissy pitempään kuin yksikkää pohjolaisen virmoista

Rane perkeleRe: Pitkä tilaus tehtaalle5.4.2019 22:47
Tuleeko Hannakaisa ja Sipilä tehtaalle töihin?
Sipilä voisi sitten käännyttää ihmisiä siihen tyhjänpäiväiseen uskonlahkoon

Maukka perusmiesRe: Pitkä tilaus tehtaalle6.4.2019 9:56
Pennittömälle pikku kysse:
tietääkö pennitön, kuinka kauan Pohjolaisen yritys on ollut toiminnassa. Hänen toinen perheyhtiönsää on ollut toiminnassa jo 50 vuotta ja nykyinen Teekki yritys ainakin 15 vuotta hyvällä tuloksella.
Oliskohan asia kuitenkin se, että pennitön on samalla aivoton ja lisäksi kyvytön, joka suhteessa.
Terveisin,
yksi Masan lukuisista ystävistä

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle21.4.2019 11:10
Pitkää tilausta jatketaan taas pääsiäisen jälkeen. Palkat maksettiin lopulta ja työmiehet lähtevät taas töihin.
Nyt mennään taas veitsen terällä. Seuraavasta viikosta ei ole aina tietoa, kun rahasta on pula.
Päällystystyötäkin vaikeuttaa pitkään jatkunut ongelma. Rahaa menee enemmän kuin tulee.

alan kolmas miesRe: Pitkä tilaus tehtaalle22.4.2019 0:57
Pitkää tilausta ootellessa on hyvä antaa väliaikatietoja, mikä on ollut Esteri Kangasveijarin Premium Board-seikkailun hintalappu Juankoskella ja Kuopiossa.

Juankosken kuntaliitoksessa 1.1.2017 Juankoskella oli KHO:ssa vireillä kaksi Premium Board-seikkailuun liittyvää kähmintätapausta surraavasti:

o New Stroms Oy jatkovalitus Juankosken Biolämmön osakkeiden myyntiä- ja rahoitusjärjestelyjä koskeva asia, vireille 16.02.2015

o Kaupungin purkuhakemus koskien KHO:n takausta koskevaa päätöstä (KHO 2015:76, 22.05.2015, taltio 1344, dnro 2362/3/12), Juankosken kaupungin muutoshakemus vireille 13.06.2016

Kuntaliitoksen johdosta Kuopion kaupunki tuli näissä tietysti asianosaiseksi.

Tunnetusti molemmat näistä päätöksistä päättyivät vuonna 2018 tietysti New Stroms Oy:n voittoon. Laittomat päätökset määrättiin purettaviksi.

Juankoskelle seikkailu tuli kalliiksi, koska NS:n laskelmien mukaan pelkästään Juankosken kaupungin suorat taloudelliset menetykset ilman verotulojen menetyksiä ovat olleet aikavälillä 2011-2018 yhteensä noin 22-23 milj. EUR:a.

Näisssä seikkailuissa on ns. PBFOY-yritysryhmälle kanavoitu kiellettyä valtiontukea eri toimijoiden toimesta yhteensä noin 44 milj. EUR:a. Mahtaa puuhamiehiä naurattaa Kyproksella , Maltalla, Armeniassa ja Hollannissa.

Seikkailun mittaluokka paljastuu, kun katsotaan Juankosken kaupungin tilinpäätöstä per 31.12.2016. Tuolloin saatiin aikaan seuraavat taloustiedot (konsernitiedot suluissa), 1000 EUR

o Tulos: - 2 540 (-254)
o Oma pääoma: 4 902 (6 527)
o Pitkäaik. velat: 5 494 (6 527)
o Lyhytaik. velat: 23 457 (24 026)

Kun siis Juankoski menetti Esteri Kangasveijarin johtamassa seikkailussa riihikuivaa rahaa ainakin 22-23 mil. EUR, niin ilman tätä kohtalokasta seikkailua Juankoski olisi tällä hetkellä lähes velaton ja vaurain kunta Koillis-Savossa.

Tällainen lautapäisyys ottaa kyllä ihan aidosti päähän ainakin pienen ja ketterän NS:n asiantuntijoita.

PVRe: Pitkä tilaus tehtaalle23.4.2019 20:35
Moro,
muistan, kun Penan ja Masan kanssa kyseltiin tietoja ja selvityksiä ja asiakirjoja koskien PB:n maksukyvyttömyydestä aina vuodesta 2012 saakka. Me ei saatu tietoa mistään, sillä kaupunginjohtaja oli pyytänyt apuun yksityisen asianajotoimiston ja pian myös kaksi muuta asianajotoimistoa mukaan laatimaan sopimuksia näiden yritysten kanssa. Mukaan tuli myös oleellisesti kaupunginjohtajan mukaan rahamies pankkiiri Lehto ja Revestor, jota lopulta kaupunki tuki miljoonilla.
Kun kaupunginjohtaja käytti yksityisiä asianajotoimistoja asioiden hoitamisessa ja valituksissa, emme saaneet minkäänlaista faktatietoa toimijoista, tehtaan toiminnasta tahikka Handelsbankenin, kaupungin ja PB:n välisestä omavelkaisesta takauksesta tai maksetuista koroista tai lyhennyksistä. Tämä johtuu siitä, että yksityisiä asianajotoimistoja koskee salassapitokielto, joka taasen rikkoi Suomen perustuslakia. Sain asian vietyä hallintotuomioistuimeen, josta annettiin aivan selkokielinen päätös, että uyksityisiä asianajotoimistoja ei saa käyttää tässä tapauksessa. Mutta sama ralli jatkui, vaikka tuomioistuin kumosi Juankosken kaupungin päätökset käyttää yksityisiä asianajotoimistoja tässä asiassa, mutta mikään ei pysäyttänyt Juankosken kaupunginjohtoa, sillä Lösönen, Tirkkonen ja muut vastuussa olleet hallitusmiehet ja naiset jatkoivat lainvastaista toimintaa ja yksityisen asianajotoimiston käyttöä ja salassapitomenettelyä.
Näin jälkikäteen on vain huomioitavaa, että kuinka helppoa on puhaltaa julkisia varoja, kun päättäjät ovat marjanpoimijoita ja vellipöksyjä, pelkureita.

KiinnostunutRe: Pitkä tilaus tehtaalle24.4.2019 8:39
Toverit.Joko kartonkia ruvetaan kohta tekemään itse?

FaktantarkastajaRe: Pitkä tilaus tehtaalle24.4.2019 18:37
Nopeammin todennäköisesti saat sitä itse tehtynä mitä jääden odottelemaan tuon tehtaan tuotoksia. Kylmät faktat puhuu sen puolesta, ettei tuossa tehtaassa kartonkia enää tehdä ilman kohtuuttomuuksiin nousevia korjauskustannuksia. Pakkanen on viheliäinen varsinkin sisätiloissa ja sen runtelemahan römssy on. Suoranainen ihme että edes päällystyskone on saatu jollain tasolla toimimaan. Pitkä tilaus josta nyt hypetetään kannattaa ajaa kesäaikaan sillä tehtaassa tuskin edelleenkään kunnollista lämmitysjärjestelmää on jonka turvin mm työturvallisuusmielessä riittävän ilmanvaihto järjestettäisiin. Vilu puraisee kinttuja helposti jos kylmää tuodaan tupaan enemmän kuin lämmintä tuotetaan.

Kouraan ajattelijaRe: Pitkä tilaus tehtaalle1.5.2019 22:42
Pitkä tilaus näyttää pitenevän entisestään. Kuukausi alkaa olla uutisesta, mutta mitään muutosta ei ole ollut havaittavissa.
Tällä vauhdilla kahden vuoden ajot kestävät hyvinkin 10 vuotta.

alan kolmas miesRe: Pitkä tilaus tehtaalle2.5.2019 0:40
Kysymyksessä on selvästi TEM:in taholta tehty valtion tilaus.

Viisas ja kaikissa sodisssa karaistunut isäni antautui sotien jälkeen valtion palvelukseen. Oli elinikäinen virka.

Virassa oli monet hyvät puolet, mutta yhdestä viasta isäni usein muistutti.

"Valtion leipä on pitkä, mutta kapea".

Minusta tuntuu, että Römssykin on tehnyt jonkun tarjouksen valtiollle ja valtio on puolestaan tehnyt Römssylle erittäin pitkän ja kapean leivän tilauksen.

Toimituksiin ei ole tietenkään vielä päästy, koska valtion taholla ei vielä tiedetä, mitkä puolueet lähtee hallitukseen "Vero" Antin seuraksi.

"Vero" Antti on siis pahassa vänkäraossa, koska "Vero" Antti vihaa hiilijalanjälkiä ja Juankoskellakin hiomon ja pahvitehtaankin käynnistäminen vähentää heti lyhyellä tähtäyksellä hiilinieluja.

"Vero" Antti haluaisi myös heti alkaa kerätä verotuloja KELAn toimeentuolotukiin valtion heikon kassatilanteen vuoksi ja heti iskeä Römssylle ankaran 20% tuloveron niskaan, mutta sitähän ei taas Römssyn pitkä ja kapean leivän tilaus kestä.

Kepuloiset eivät taas uskalla koskea enää edes 5 metrin seipäällä hitaasti maatuvaan Römssyn konkkapesään, ettei kukaan vaan vahingossa avaa luurankokaapin ovea.

Näistä juurisyistä johtuen Römssy ei ihan äkkiä käynnisty, ellei paikalle tule henkilöitä, jotka ovat ennenkin olleet tekemisissä vanhojen tehtaiden kanssa.

NS:n asiantuntijoilla on lähes 50 vuoden kokemus vanhoista tehtaista ja siitä, miten ne käynnistetään ja tuotantoa pyöritetään kannattavasti.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle2.5.2019 10:30
Kysyisin akm:lta, että pitäisikö tällaisen tilauksen hinta olla korkeampi, koska ajot tapahtuvat näin pätkittäin. Vaikka kyseessä on vain päällystyskone, vie koneen käyntikuntoon laittaminen ja pysäyttäminen työaikaa ja voimavaroja paljon enemmän kuin yhtäjaksoinen ajo.

Tilinpäätöstietojen mukaan tällainen toiminta on jopa tappiollista eikä ainoastaan hieman tappiollista, vaan pahasti tappiollista.

Omasta mielestäni valtion pitäisi tukea tällaista uuden tuotteen kehitystyötä tai ainakin suurteollisuuden, joka aikanaan siirtää kehitetyn tuotteen valmistamisen omille suurille koneilleen.

Juankoski on kuitenkin tällaisen kehitystyön pieoneeritehdas. Tämä asia on varmasti hinnoiteltavissa siinä vaiheessa, kun tehdasta myydään eteenpäin.

Juankoskella on huipputehdas ja huippuosaajat. Ainoa ongelma on siinä, että tällaisella pienimuotoisella toiminnalla ei ole taloudellista kannattavuutta nykyisessä maailmassa.

Antti Rinteen varaan meidän on laskettava paljon. Sipilälle Talvivaara oli sydämen asia. Antti laskumiehenä osaa varmasti laskea, että Koillis-Savosta ei kuusta kannata ajaa Kemiin sellutehtaalle, kun lähempänä puu voidaan jalostaa korkealaatuiseksi kartongiksi ilman mittavia väyläsatsauksia.

KiinnostunutRe: Pitkä tilaus tehtaalle8.8.2019 19:03
Joko on päästy tavoiteltuun tuotantovauhtiin ???

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Pitkä tilaus tehtaalle8.8.2019 23:24
Pitkä tilaus on nyt entistäkin pidempi, koska aloitus on viivästynyt puolisen vuotta. Aikataulua voidaan tietysti kiristää esim. siirtymällä kahteen vuoroon ja sitä harkitaankin.
Tällä hetkellä ajot ovat pysähdyksissä, koska työntekijöiden palkat ovat maksamatta. Tämä tieto on tarkoitettu vain sisäpiirille eli sivustomme lukijoille ja pyydänkin, ettei tietoa levitetä laajemmin.
On yhteinen etu, että tehtaan julkisuuskuva säilyy moitteettomana.

alan kolmas miesRe: Pitkä tilaus tehtaalle9.8.2019 19:08
Keskustan virallinen ääni yrittää nyt taas harhauttaa VAPAAn seuraajia, kun ilmoittaa, että Premium Boardin pitkän tilauksen aloitus on muka viivästynyt.

Koillis-Savon tutkiva journalisti Anna Kaasinen kuitenkin oli haastatellut Krister Björkqvistiä ja jo 7.3.2019 klo 10:18 kirjoitti Facebookin seinälle, että tuotannolliset ajot alkaa tiistaina: 12.3.2019 seuraavasti:

"Alkamassa on kaksivuotinen sopimuskausi suuren asiakkaan kanssa, joka päällystyttää elintarvikkeiden pakkausmateriaaliksi menevää kartonkia.

Kosteutta ja rasvaa kestäväksi muovittomaksi kalvoksi ei vedetä Tectaa, jonka Stromsdal sai yli kymmenen vuoden kehitystyön jälkeen valmiiksi ja myyntiin 2000-luvun alkupuolella, vaan asiakas on kehittänyt oman päällysteensä, jota PBF vetää kartongin päälle.

Ensimmäinen tuotannollinen ajo koskee 50 tonnia eli 20 kartonkirullaa.

Loput 450 tonnia on määrä päästä päällystämään mahdollisimman nopeasti.

Kristerillä tavoitteena näyttää olevan tuhat tonnia kuukaudessa -tahti.

Tällainen tietohan on tietysti erittäin huolestuttava, koska Kristerin aiemmat utopiat TECTA-patentista on jouduttu nyt hylkäämään.

Kristerin ilmoittama tuhannen tonnin kuukausittainen tahtihan merkitsee vuositasolla enintään 12 000 tonnia.

Ei taida kannattaa tällaista tahtia ajaa ihan kahdessa vuorossa, koska ainakin toisessa vuorossa päällystysmiehillä ei ole muuta tekemistä kuin sanaristikoiden täyttö.

Kun päällystyskoneen kapasiteetti normaalitoiminnassa on lähemmäs 100 000 vuodessa, niin on melkolailla selvää, että 12 000 tonnin vuotuinen tuotanto ei voi johtaa positiiviseen kassavirtaan.

Olen täsmälleen samaa mieltä kuin keskustan virallinen ääni, että meidän yhteinen etu vaatii sitä, että Premium Boardin julkisuuskuva säilyy moitteettomana.

Tällä tavoin varmistetaan myös se, että Premium Board pystyy maksamaan Kuopion kaupungille saamansa laitttoman valtion tuen takaisin ja Kuopion kaupunki ja kepu voivat sitten maksaa asialliset korvaukset väärinkäytöksistä myös pienelle ja ketterälle New Stroms Oy:lle.

Kun nyt Premium Board ei näköjään käynnistä vielä vuosikymmeniin oman peruskartongin tuotantoa, niin selvää on myös se, että Pohjois-Savossa ei tarvitse ryhtyä laajamittasiin avohakkuisiin, jotka vihreiden ministeri Krista Mikkosenkin mukaan ovat ilmaston kannalta erittäin haitallisia.

Myöskään biovoimalaa ei tarvitse käynnistää ainakaan erittäin haitallisen turpeen avulla, kun päällystyksessä selvitään sillä, että maksetaan vain käteisellä päällystyksessä tarvittava propaani.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: