Keskustelu

juristin alkuKyllähän "Sammakko Antilla" pitäisi joku järki olla!18.8.2019 23:45
Harvemmin on nähty niin innokasta pääministeriä kuin "Sammakko Antti".

Sairasvuoteeltaan kuin ihmeen kaupalla uudesti syntynyt ja vallankahvaan päässyttä "Sammakko Anttia" mikään ei nyt näytä pidättelevän ainakaan verorahojen jaossa.

"Sammakko Antti" havaitsi ökyveneellä purjehtiessaan, että nyt jos koskaan Suomessa on ns. jakovaraa.

"Sammakko Antti" on muutenkin ottanut käyttöön reippaaan amerikkalainen tyylin ja käynnistänyt pikavauhdilla myös elämäkertansa kirjoitustyön.

Antti on ajatellut, että silloin on taottava, kun rauta on kuumaa!!!

"Sammakko Antti" onkin jo palkannut elämäkertansa kirjoittajiksi Iltalehdestä Lauri Nurmen ja Matti Mörttisen. Uunissa ei siis ole samanlaista hymistelykirjaa, jonka Risto Uimonen kirjaili Terra Sipilästä silloin, kun Suomen Kuntoon Laittoa oltiin käynnistämässä.

Jo lokakuussa voimme siis odottaa ennen kuulemattomia paljastuksia "Sammakko Antin" värikkäästä elämästä ennen ja jälkeen pääministeriksi tulon. Draaman kaarta ei taatusti tule puuttumaan.

Rahanjaossa "Sammakko Antti" ei tietenkään ole säästellyt ja niinpä "Sammakko Antti" onkin kutsunut kokoon Ilmiöhallitukseensa mukaan kaikki sellaiset progressiiviset voimat, jotka hallitsevat suurella vaivalla kerättyjen vero- ja muidenkin valtionvarojen holtittoman jaon.

Nyt eletään kuin viimeistä päivää, koska jo 12 vuoden päästä tulee maailman loppu!!!

Tietysti näin viimeisiä vuosia elellessä ainakin "Sammkko Antin" hallituksessa täytyy kaikkien ilmiöiden havainnoitsijoiden saada kunnon korvaus "arvokkaasta työstään" pienen Suomen hyväksi ja tietysti asioiden pitää luistaa rivakasti.

"Sammakko Antti" ottikin näköjään oppia Amerikan presidentti Donald J. Trumpista, kun päätti heti lakkauttaa Aktiivimallin ja Kikyn, jotka Terra Sipilä oli suurin vaivoin saanut kasaan.

Rapsakkana päättäjänä tunnettu "Sammakko Antti" ei edes ehtinyt selvittää sitä, oliko Aktiivimallista ja Kikystä mahdollisesti jotain hyötyäkin ollut..

"Sammakko Antin" mielestä Suomessa ei enää tarvitse myöskään pohdiskella työllisyysasteita ja valtion talouden taspaino-ongelmia, koska "Sammakko Antti" on tovereidensa kanssa päättänyt, että meillä talous kasvaa tasaista 2%:n vuosivauhtia.

Jotta "Sammakko Antin" tasaisen tappava talouskasvu meillä jatkuu, niin "Sammakko Antti" kutsui Ilmiöhallitukseensa 18 "luottoministeriä" ja heitä avustamaan 16 valtiosihteeriä ja peräti 68 erityisavustajaa.

Kaiken kaikkiaan "Sammakko Antin" ministeriöön tuli siis 84 ns. "siipiveikkoa", joiden tehtäväksi on annettu noin 57 miljardin euron rahojen jako ns. "Kärkihankkeisiin".

"Sammakko Antin" Ilmiöhallituksen vuosikustannus ilman ministereiden kulukorvauksia on 4 vuoden ajalta seuraava:

 Ministerit (18 kpl) 12 232 656 EUR
 Valtiosihteerit (16 kpl) 7 222 320 EUR
 Erityisavustajat(68 kpl) 20 456 064 EUR
 Siipiveikot yhteensä (84 kpl) 27 678 384 EUR
 Ilmiöhallitus yhteensä (102 kpl) 39 911 040 EUR

Suomen BKT vuonna 2019 tulee olemaan ehkä 238 miljardia EUR ja sen kasvu ehkä vain noin 1.7%.

Vertailun vuoksi todettakoon, että Amerikassa Trumpin maassa BKT tulee olemaan vuonna 2019 noin 21 108 miljardia USD ja kasvu noin 3.0%. USA:n BKT on siis noin 80 kertainen Suomen talouteen verrattuna ja Amerikassa on täystyöllisyys.

Amerikan maata johtaa Presidentti, jolla on apunaan ns. Executive Branch. Se vastaa meikäläistä valtioneuvostoa. Executive Branchissa on vain 15 ministeritasoista henkilöä.

Presidentin ja Executive Branchin toimia valvoo senaatti (100 jäsentä) ja kongressi (435 kansanedustajaa).

Amerikassa poliitikoille maksetaan seuraavasti:

 Presidentti Donald J. Trump 360 360 EUR/vuosi
 Varapresidentti Mike R. Pence 207 838 EUR/vuosi

 Senaatti:
Enemmistöjohtaja (repub.) Mitch McConnell 174 234 EUR/vuosi
Vähemmistöjohtaja (demok.) Chuck Schumer 174 234 EUR/vuosi

 Kongressi
Enemmistöjohtaja (demok.) Nancy Pelosi 201 351 EUR/vuosi
Vähemmistöjohtaja (repub.) Kevin McCarthy 174 234 EUR/vuosi

On huomattava, että USA:n presidentti Trump lahjoittaa perinteisesti koko palkkionsa hyväntekeväisyyteen.

Suomessa johtaville poliitikoille taas maksetaan palkkaa seuraavasti:

 Pesidentti Sauli Niinistö 126 000 EUR/vuosi (veroton)
 Pääministeri Antti Rinne 202 350 EUR/vuosi
 Valt. varainministeri Mika Lintilä 169 740 EUR/vuosi
 Sisäministeri Maria Ohisalo 164 976 EUR/vuosi
 Opetusministeri Li Andersson 166 962 EUR/vuosi
 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 169 740 EUR/vuosi

Kun vertaa Suomen ja USA:n poliitikkojen palkkoja keskenään, niin täytyy kyllä suuresti ihmetellä sitä, että meillä esim. "Sammakko Antille" maksetaan toimistaan lähes yhtä paljon kuin Amerikan varapresidentille.

Huvittavaa on myös se, että Suomessa jopa köyhyystutkija ja untuvikko sisäministeri Maria Ohisalollekin maksetaan peräti 164 976 EUR:a vuodessa, joka on vain karvan verran vähemmän kuin USA:n senaatissa maksetaan enemmistössä ja vähemmistossä olevien senaattorien vaikutusvaltaisille puheenjohtajille.

Tässä yhteydessä en viitsi laajemmin puuttua siihen, että etenkin kepuloisilla, demuilla ja vihervassareilla näyttää myös muodostuneen maan tavaksi kutsua vähintään valtiosihteereiksi sellaisia entisiä kansanedustajia, jotka putosivat eduskuntavaalissa siksi, että äänestäjät olivat todenneet heidät kyvyttömiksi hoitamaan edes kansanedustajan "vaativia tehtäviä".

Tässä käytänösshän on tietysti kysymyksessä selkeä rakenteellinen korruptio.

On hyvinkin mahdollista, että näissä korkeampien valtionvirkamiesten nimityksissä on myös kysymys Rikoslain 40 luvun 2 § säädöksien rikkomisista, jotka käsittelevät törkeän lahjuksen ottamista.

Törkeän lahjuksen ottamisessa virkamies vaatii tehtävänsä suorittamiseksi lahjuksen, joka voi tuoda etuja taikka haittaa toiselle osapuolelle.

Törkeissä tapauksissa edun arvo voi olla huomattavan suuri ja sen ottaminen voidaan kokonaisuudessaan arvostella törkeäksi. Toiminnan tulee myös olla tahallista ja tiedostettua.

Alla tuore KKO:n päätös tärkeästä lahjusrikkomuksesta.

"KKO:2016/39: A toimi hallituksen puheenjohtajana yhdistyksessä Y. Samaan aikaan hän oli ollut myös kansanedustajana eräässä puolueessa. A perusti vaalikampanjaansa varten yhtiön nimeltä I ry. A keräsi varoja yhtiölle I ry myymällä vaaliteoksia. A oli myynyt yritykselle X ja sen läheisyhtiöille teoksia noin 31 000 euron ylihinnalla.

Rikoslaki 40 luvun 2 §, lahjuksen ottaminen on törkeä, jos lahjan arvo on huomattava. Korkein oikeus tulkitsi A:n menettelyn kokonaisuudessaan törkeäksi, sillä se oli ollut pitkäkestoista ja toistuvaa.

Korkein oikeus katsoi myös painavaksi seikaksi, että A vaaransi yhteiskunnallisesti tärkeän sekä taloudellisesti merkittävän julkisen avustustoimen luotettavuutta.

A on ollut vaikutusvaltainen Y:n hallituksen puheenjohtaja, joka oli samalla vastuullinen yhteiskunnallinen luottamustoimi, jota olisi tullut hoitaa virkavastuuta vastaavalla tavalla.

Tässä tapauksessa tärkeiksi seikoiksi nousi, että yhdistys Y, jossa A toimi hallituksen puheenjohtajana oli tiiviisti yhteistyössä ja rahoittanut yhdistyksen X toimintaa. X osti A:n yhdistykseltä ylihinnalla I ry. A käytti I ry:stä saamansa rahat vaalityöhönsä, jota myös X tuki."

Varmaankin voidaan siis myös kysyä, rikkooko korkean valtiollisen viran tarjoaminen ja toisaalta vastaanottaminen Rikoslain 40 2 §:n säädöksiä, kun vaaleissa eduskunnassa raskaan vaalitappion kärsinyt puolue kutsutaan hallitukseen ja vaaleissa eduskunnasta pudonneita entisiä kansanedustajia on vielä kutsuttu ja nimitetty esim. kallispalkkaisiksi valtiosihteereiksi siis korkeisiin valtionvirkoihin, joista 4-vuotiskaudella palkka voi nousta jopa 472 032 EUR:on.

Kun suomalaisten poliitikkojen liksoja vertaa esim. USA:n poliitikkojen liksoihin, niin kyllä tässä väkisinkin tulee veronmaksaja katkeraksi ja joutuu kysymään:

"Miten nämä meidän pienen maan asiat voivat olla vaikeampia hoitaa kuin asioiden hoitaminen on esim. Amerikan monikultturisessa maassa, jossa asukkaitakin on jo noin 330 miljoonaa.

Eihän meillä ole edes ydinaseita.

Ei näin pienen maan (5.5 miljoonaa asukasta) asioiden hoitamiseen tarvita 84 ns. siipiveikkoa, joille "Sammakko Antin" Ilmiöhallituksessa nykyään jo maksetaan lähes yhtä korkeata liksaakin kuin Amerikan johtaville poliitikolle.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Kyllähän "Sammakko Antilla" pitäisi joku järki olla!19.8.2019 9:58
Nyt on vallassa "tämä tilaisuus ei toistu"- porukka, Antti Rinne, Timo Harakka ja meidän opportunistiväki. Tähän lasken Lintilän ja Kaikkosen. Hyödyt tilanteesta on mitattava ulos nopeasti, mieluiten heti. Tilaisuus voi mennä ohi hetkessä. Kekkonen oli sitä mieltä, että maalla pitää olla malttia ja aikaa vaurastumiseen. Tämä on myös Juankosken keskustan linja. Omaa tehdasta olemme rakentaneet kärsivällisyydellä. Saksalaiset ja sveitsiläiset olisivat lyöneet rahat pöytään, mutta kumppanimme ei suostunut tähän. Menestykseen uskova omistaja maksaa kärsivällisesti parin miljoonan tappiot vuosittain ja huolehtii saneerausohjelman hoidon. Nyt on ryhtiliike palauttanut palkanmaksuun lähetetyt rahat takaisin, koska rahan alkuperän selvitys ei tyydyttänyt osuuspankkia. Tästä johtuu katkos pitkän tilauksen ajamisessa. Näyttää siltä, että vuosia toteutettu konsepti on kuitenkin ollut oikea. Tehtaan arvo markkinoilla on pahoista puheista huolimatta kasvussa. Uskon, että toteuttamamme talouspoliittinen linja on aika lähellä Akm:nkin linjaa, koska hänkin selvästi on tyytymätön uuden hallituksen toimeliaisuuteen.

PSRe: Kyllähän "Sammakko Antilla" pitäisi joku järki olla!25.8.2019 0:21
Tämä Rintti Anne on Suomen historian tyhmin pääministeri. Imbesilli Anne.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Kyllähän "Sammakko Antilla" pitäisi joku järki olla!26.8.2019 8:19
Anttila huolettaa keskustan ja vihreiden erimielisyydet hakkuumahdollisuuksien määrästä. Tämä suorastaan ihmetyttää Anttia, joka on samaa mieltä sekä keskustan että vihreiden kanssa. Antti on luonteeltaan sopuisa. Ammattiyhdistyshommissa oli opittava joustavaksi.
Brasiliassa polttavat sademetsiä pelloiksi ja tuovat halpaa lihaa Eurooppaan. Antin mielestä kauppa- ja ilmastopolitiikka ei sovi sotkea toisiinsa.
Antti voisi mielestäni ottaa kantaa suomalaisten urheilijoiden kieltäytymisiin Ruotsi-ottelusta. Mäkelä, Ruuskanen ja Raitanen, joka juoksi vain esteet ja lorvi lauantain pitkän matkan aikana katsomossa. Itse olisin lähtenyt moukariin, jos olisi tarvittu tai pyydetty.
Mäkelälle ja Ruuskaselle Ruotsiottelun pitäisi olla kauden päätapahtuma.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Kyllähän "Sammakko Antilla" pitäisi joku järki olla!26.8.2019 8:44
Olisin halunnut nähdä myös Junnilan ja Latvalan kisapaikalla. Latvala juoksi pikaviestin ankkurina, mutta ei kummallakaan pikamatkalla. Hänelläkin maaottelun pitäisi olla kauden päätapahtuma. Samoin Junnilalle, joka kilpailee pikkukisoissa, mutta ohjelmaan ei mahtunut maaottelu. Etelätalon ohjelmaan ei sopinut Euroopacup, mutta nyt onneksi oli vaimo laskenut matkaan. NHL-kiekkoilijoilla on aina diivan elkeitä, mutta ei tällaisen taudin soisi leviävän pienessä maassa laajemmin. Emme yksinkertaisesti kestä tätä.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Kyllähän "Sammakko Antilla" pitäisi joku järki olla!26.8.2019 9:24
Tuli tuskailtua Antti-otsikon alla aivan hänelle kuulumattomia asioita tai sellaisia, johon hän ei voi suoraan vaikuttaa.
Antti on hyvä mies. Hän haluaisi lyhentää työaikaa kuuteen tuntiin päivässä. Maatalossa työaika lyhentyy alle puoleen.
Antti on käynyt vierailulla Kainuussa. Antin mielestä Kajaaniin pitäisi saada korkeakouluopetusta. Molemmissa asioissa Antti on keskustalaisempi kuin keskusta itse.
Kaikkosen ja Kulmunin pitäisi tukea näissä asioissa Anttia tai mieluummin pitäisi keksiä vielä parempia asioita, jotka tukisivat koko Suomen asuttuna pitämistä.

poliittinen tarkkailijaRe: Kyllähän "Sammakko Antilla" pitäisi joku järki olla!26.8.2019 12:54
Aivan oikein virallinen ääni tuskaili Antti otsikon alla Suomen romahduksesta perinteisessä Suomi-Ruotsi maaottelussa.

YLE:n Jälkihiki ohjelmassa Teemu Tiitu, Kai Kunnas ja Juha Kanerva loivat yksimielisesti melko lohduttoman kuvan Suomen nykyisestä yleisurheilutilanteesta.

Kai Kunnaksen tilaston mukaan Suomen miesten ja naisten maaotteluissa Ruotsi kepitti Suomen peräti 72 pisteellä.

Moukarissa ei tarvittu virallista ääntä, kun miehissä tuli muistaakseni kolmoisvoitto, vaikka tulokset jäivät hinteliksi.

Kirkkain valopilkku oli tietysti naisten ylivoimainen kolmoisvoitto 100 metrin aitajuoksussa.

Kyllä tästä katastrofaalisesta tuloksesta voidaan ilman muuta syyttää "Sammakko Anttia" ja ilmiöhalitustakin kokonaisuutena, koska kysymys on nimittäin täydellisstä mahalaskusta.

Ilmiöhallituksen osalta valitettavasti suurin vastuu tässäkin epäonnistumisessa lankeaa tietysti itsensä "Sammakko Antin" kohdalle, joka 17.7.2019 kävi Strasburgissa pitämässä korkealentoisen puheen EU:n parlamentissa.

Ylevää puhetta tosin oli paikalla kuuntelemassa vain 26 ulkomaista MEPPIÄ ja paikalla oli tietysti myös kaikki suomalaiset MEPIT, joita oli 13 kappaletta, siis jopa 50% ulkomaisten kuulijoiden määrästä.

Erityisesti suomalaiset MEPIT taputtivat voimallisesti käsiään, kun Antti lopetti ylevän puheensa.

Antti mainitsi puheessaan, että Euroopan unionille johtajuus tarkoittaa sitoutumista hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä.

Antti mainitsi myös puheessaan, että tarvittavat toimenpiteet koskettavat kaikkia yhteiskunnan osa-alueita.

Meillä Suomessahan tarvittavat toimenpiteet sovittiin jo ns. ilmiöneuvotteluissa ja urheilun osalta syyttäjän sormi tuon nolosti hävityn maaottelun osalta kohdistuu nyt tietysti ilmiöpöytiin nro 2 ja nro 8.

Ilmiöpöydässä nro 2, jossa tavoitteena oli mahtipontisesti "Suomi on kokoaan suurempi maailmassa", puhetta johti kepun Kanki Kaikkonen ja häntä avusti viherpipertäjien Olli-Poika Parviainen.

Ilmiöpöydässä nro 8, jossa ilmiöiden keskiössä oli "Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi" puhetta johti kepun Hanna Kosonen (ent. huippu-urheilija) ja häntä avusti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioissa viherpipertäjistä Mari Holopainen sekä Outi Alanko-Kahiluoto.

Tiettävästi kyseisillä viherpipertäjillä ei ole aiempia merkittäviä näyttöjä urheilun saralla.

Hanna Kosonen on kuitenkin meritoitunut etenkin hiihtosuunnistuksessa, jossa hän on entinen nuorten maailmanmestari ja aikuisten hiihtosuunnistuksen pronssimitalisti, joka saavutti myös kultaa aikuisten viestissä.

Kun tarkastelee nyt Suomi-Ruotsi maaottelunkin tuloksia kokonaisuutena, niin Kanki Kaikkosen ja Hanna Kososen ilmiöpöydissä toimenpideohjelmiin sovitut toimet näyttävät epäonnistuneen nyt pahasti.

Saa nähdä millainen katastroi meitä vielä odottaa, kun syksymmällä edessä on Dohan MM-kisat ja sen jälkeen vielä Tokion Olympialaisetkin.

Minusta "Sammakko Antin" ilmiöhallituksen olisi noiden hiilinielujen sijasta parasta nyt keskittyä vain oleellisten asioiden kuntoon laittoon, eikä vain taivaanrannan maalaukseen.

Urheilussa Suomi ei ole kasvattanut kokoaan maailmassa, vaan on itse asiassa suuresti pienentynyt.

Suuri osa Suomen perinteisistä luottourheilijoista kärsii motivaatio-ongelmista ja iso osa heistä on suurin piirtein terveydellisesti sairaalakunnossa.

Väkisinkin herää kysymys: eikö meillä jo nuorena tunnisteta niitä henkilöitä, joilla on sekä psyykkiset että fyysiset ominaisuudet kasvaa voittajiksi?

Onko Suomen valmennuksessakin mahdollisesti menty jo liian pitkälle esim. tieteellisen valmennuksen osalta, ettei urheilijoilla sitten kovan paikan ollessa edessä enää kantti kestä ja menee "pupu housuun", kun näkee kunnon voitontahtoisen ja itsevarman urheilijan?

Näinhän valitettavasti kävi nyt maaottelussa miesten keihäässä, kun ruotsalainen Kim Amb täräytti heti ensimmäisellä heitollaan ennätyksensä 85.89 ja miesten kiekossa selevää suomea puhuva Daniel Ståhl nakkasi kiekkonsa jo harjoitusheitossa yli 70 m, kun suomalaisista paras Ville Kivioja heitti kilpailussa vain 55.73 m eli peräti 15 metriä vähemmän.

Onko tilanne nyt niin, että meillä kalliin tieteellisen valmennuksen avulla yritetään tehdä lahjattomista nuorista urheilijoista väkisin kansainvälisen tason urheilijoita?

Missä viipyy "Sammakko Antin" Ilmiöhallituksen kansallisen urheilun "pelastusohjelma"??Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: