Keskustelu

poliittinen tarkkailijaAhneen paskanen loppu25.11.2019 4:04
Alamäki Antti pystytti Ilmiöhallituksensa Terra Sipilän sekä Sitran ohjeiden mukaan ja Unilukkari nimitti Ilmiöhallituksen 6.6.2019. Antti kävi luonnoimassa asiasta EU:n parlamentissa 17.7.2019.

Antti totesi EU:n parlamentissa, että Suomen Ilmiöhallituksella on kolme keskeistä asiaa ajettavanaan: hiilivapaa maailma, oikeusvaltioperiaate ja työntekijöiden oikeuksien edistäminen.

Alamäki Antti esitti EU:n parlamentissa myös toivomuksen, että koko muukin EU lähtee samoihin talkoisiin.

EU:ssa Antin esittämät tavoitteet kirjattiin ylös, mutta mitään ei ole aiottu tehdä asioiden hyväksi, koska kyseiset asiat ovat jo vuosikymmeniä olleet EU:ssa byrokraattien hoidossa, mutta tulosta ei ole tullut.

Suomessa Antti laittoi ison remmin päälle ja oman ilmoituksensa mukaan "tuhansittain työehtosopimuksia neuvotellut ja laatinut" ammattiyhdistyskonkari ajatteli, että hän Ilmiöhallituksensa pääministerinä voi tietysti aivan hyvin lähteä mukaan työmarkkinajärjestöjen neuvotteluihin.

Kokemusta ja näkemystähän Antilla riittää vaikka muille jakaa!!!

Ilmiöhallitusta laitettaessa pystyyn Alamäki Antti ilmoitti, että nyt otetaan käyttöön työmarkkinoillakin vanhat "hyväksi havaitut" kolmikantaiset TUPO-menetelmät, joilla Suomi ajettiin 1990-luvulla Manu Koiviston johdolla täydelliseen kaaokseen ja 2007 finanssikriisin jälkeen alkaneeseen Suomen kansantalouden lopulliseen saattohoitoon.

Terra Sipilä, Alex Stupukka ja Timo Soini saivat lyhyeksi aikaa keskeytettyä kansantalouden saattohoidon.

Kuitenkin Terra Sipilän laittoman leveäharteisen Maakunta Soten venkoilun avulla ja IPCC-ilmastoraportin luoman ilmasto- ja vihervassarihysterian kiihottamana pieneen oikeistolaiseen maahan pystytettiin SAK:n massiivisella miljooninen eurojen vaalituella Alamäki Antin ja vihervassarien kansanrinta- ja Ilmiöhallitus.

Ilmiöhallituksen tehtäväksi tuli varmistaa se, että Suomen kansatalous ei vahingossakaan nouse taloudellisesta kurjuudesta, jonka kohteeksi Suomi oli valitettavasti joutunut onnettoman euro-kytkennän seurauksena.

Alamäki Antin Ilmiöhallituksen tehtäväksi tulikin sitten varmistaa se, että Suomen kansantaloudellista saattohoitoa kohti lopullista tuohoa voidaan keskeytyksettä jatkaa

Tietenkin Terra Sipilä junaili ja sopi Alamäki Antin kanssa, että perustuslain ja EU oikeuden vastaisen laittoman Maakunta Soten ujuttamista pyssyn piippuun jatketaan entiseen tyyllin ja vaaleissa rökäletappion kokeneet kepuloiset otetaan vielä mukaan näihin laittomiin hankkeisiin.

Tässä yhteydessä kepuloiset, demut ja vihervassarit sopivat modernissa Pro Quid Quo-hengessä (mm. 20 täysin tarpeetonta korkeapalkkaista valtiosihteeriä) myös siitä, että EU-oikeudessa ja myös Suomen perustuslaissa jokaiselle suomalaiselle ja yritykselle turvatuista perusoikeuksista ei tarvitse välittää enää mitään.

Suomen perustuslaissahan jokaiselle Suomen kansalaiselle turvataan monet perusoikeudet ja tietysti samalla myös velvollisuudet:

□ Oikeusvaltioperiaate: Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

□ Parlamentarismi: Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta ja tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

□ Uskonnonvapaus: Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

□ Sananvapaus: Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

□ Kokous- ja yhdistymisvapaus: Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.
Jokaisella on yhdistymisvapaus.

Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

□ Oikeus työhön ja elinkeinovapaus:
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.

□ Valtioneuvosto: Valtioneuvosto
Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

□ Ministerin sidonnaisuudet:
Valtioneuvoston jäsen ei saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.

On täysin käsittämätöntä, että 19 Ilmiöministerin ja 20 Ilmiövaltiosihterin avulla ei ole saatu sovittua Postin palkkalistoilla olleen 700 Postin jakelijan palkkoja ja muita työsopimuksen ehtoja.

Työriitojen sovittelua varten meillä on valtakunnan sovittelija ja hänen virastonsa palvelut.

Tietenkään valtakunnan sovittelija ei työriidoissa voi virkansa puolesta ohittaa Suomen perustuslaissa olevia säädöksiä ja niinpä Postin työriitaan ei saatu valtakunnan sovittelijan pitkistä yrityksistä huolimatta aikaan sovintoa.

Kun pattitilanne selvisi Alamäki Antille ja Sirpa Paaperolle, niin nähtävästi vanhassa TUPO-hengessä Alamäki Antti ottikin nopeasti yhteyttä SAK päättäjiin, jotka suosittelivat, että Alamäki Antti kutsuu neuvottelupöytään vielä ulkoparlamentaarisen ryhmän eläkelöityneitä ratkaisukeskeisiä "työmarkkinakonkareita", jotka vuosikymmeniä keskenään ja yökausia neuvoteltuaan ovat osaltaan olleet luomassa työ- ja eläkemarkkinoille käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka selkeästi näyttävät olevan ristiriidassa sekä Suomen perustuslain että EU-oikeuden säädösten kanssa.

Alamäki Antti ja Sirpa Paatero olivat laskeneet siten, että kutsumalla "työmarkkinakonkarit" taas paikalle niin perustuslainkin vastaiset työsopimukset syntyvät kuin itsestään neljän päivän neuvottelurupeaman aikana.

Konkariryhmästä Lasse Laatunen vielä vahvisti, että hän on kyllä tottunut neuvottelemaan jopa useita vuorokausia yhteen putkeen.

Silloin kyllä viimeistään herää kysymys, onko kyseinen konkari ja neuvottelija jo silloin ollut samassa kunnossa kuin Alamäki Antti, joka tavilomaltaan tuotiin lääketokkurassa ja koomassa muodostamaan Suomeen Terra Sipilän jälkeen ns. Ilmiöhallitusta.

Riitapukareille ja käärmekeiton pääkokeille eli Alamäki Antille ja Sirpa Paaterolle juotettiin nyt kuitenkin karvasta kalkkia, kun työsopimusriitaan ei ratkaisua nyt löytynytkään edes ns. "työmarkkinakonkareiden" avulla.

SAK:n entisen puheenjohtaja Lauri Ihalainen totesi valtakunnan sovittelijan toimiston ovella sopimuksen tultua hylätyksi, että "työmarkkinakonkarit" mielellään jatkavat kuitenkin työtään, jos heidät kutsutaan jatkotöihin.

Minä en kuitenkaan näe mitään syytä siihen, että "työmarkkinakonkareita" tarvittaisiin näissä karkeloissa, koska työtekijäpuoli on jo ilmoittanut, että laajamittaiset tukilakot alkavat aamulla ja postilakko kestää jouluun saakka.

Tiedossä on myös se, että tammikuussa ollaan sopimuksettomassa tilassa Riku Aallon Teollisuusliiton kanssa. Kyseinen liittohan käynnistää jo 3 vuorokauden mittaisen taisteluhengen korotuslakon joulukuun alussa.

Putkessa on myös TEHY:n sinänsä oikeutetut, mutta kalliit pitkän aikavälin sopimusneuvottelut, eikä JHL:n taholla olla yhtään huonompia. Sopimukseton tila uhkaa julkisella sektorilla köyhiä kuntia jo kevättalvella 2020.

Edessä näyttää siis olevan yleislakon kaltainen tilanne jo tammikuussa 2020.

Tätä tilannetta varten Suomessa on viralliset neuvotteluelimet, eikä neuvotteluissa tarvita mitään konkareita asioita lisää sotkemassa.

Tuhansia työehtosopimuksia elämänsä aikana laatinut pääministeri Alamäki Antti on siis oman hallituksensa toiminnan kautta saannut tiukkaan umpisolmuun koko Suomen työmarkkinakentän.

Alamäki Antin ja Sirpa Paateron toiminta ministereinä ei valitettavasti näytä täyttävän ministerien osalta perustuslaissa mainittua keskeistä ehtoa: "ministerin on oltava rehellinen ja taitavaksi tunnettu Suomen kansalainen."

Kun on seurannut Sirpa Paateronkin toimintaa Veikkauksen ja Postia koskevissa asioissa, niin ei hyvällä sydämelläänkään voi sanoa, että hän on näissä asioissa toiminut taitavasti.

Alamäki Antin selostukset Postia koskevista asioista pääministerin haastattelutunnilla toimittajien kanssa eivät myöskään vaikuta uskottavilta eikä taitavilta.

Alamäki Antin on täytynyt olla jo kesällä 2019 hyvin tietoinen Sirpa Paateron raportoitua hänelle Postin tulevista työvoimajärjestelyistä, kun Antti päästi suustaan taas tutun sammakkonsa:

"Samassa yhteydessä" kun Paatero oli menossa kertomaan asiasta, hän sai tietää, että 700 henkeä oli jo liikkeenluovutuksella siirretty Posti Palvelut Oy:hyn, Rinne kuvasi Posti-riidan kipeimmän kiistakysymyksen tapahtumia.

Pääministeri haatattelutunnilla Alamäki Antti myös kiisti olleensa mitenkään aloitteellinen työmarkkinasovittelija Postin asiassaeuvotteluja, kuten alta käy ilmi:

"Paatero itse on viime päivinä puhunut epämääräisesti siitä, missä vaiheessa hän tiesi PAU:n työehtoshoppailuksi kutsumasta pakettilajittelijoiden siirrosta ja mitä siitä ajattelee.

Rinne sanoi, että on ollut yhteydessä Paateroon, mutta kielsi, että hänellä olisi ollut mitään tekemistä kiistan sovittelun kanssa.

Rinne totesi myös: Olen tietenkin keskustellut Paateron kanssa, Rinne kierteli kysymystä siitä, onko hän vaikuttanut jollain tavalla omistajaohjaukseen.

Kun selvitysryhmästä kritiikkiä esittänyt toimittaja Haapala kysyi kenen idea oli kutsua juuri nämä työmarkkinahahmot ratkomaan kriisiä, Rinne ei vastannut tarkemmin vaan ärsyyntyi ja sanoi että se oli varmaan "työryhmä" joka keksi tämän "työryhmän".

"Porukka siis päätti taas demujen Ilmiöhallitusta koskevan asian" ja Alamäki Antti ei ollut mukana päätöksenteossa.

Alamäki Antin ja Sirpa Paateronkin osalta on vielä syytä ottaa esiin perustuslaissa mainittu ministerien sidonnaisuuksia koskeva ehdoton määräys:

"Valtioneuvoston jäsen ei saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä."

Näyttöjen perusteella on ilmeistä, että sekä Alamäki Antti että Sirpa Paatero näyttävät selvästikin hoitaneen ministerin tehtäviensä ohella myös työmarkkinaneuvotteluja parlamentin ulkopuolisten neuvonantajien kanssa.

Ulopuolisia neuvonntajia ei taustansa vuoksi voi myöskään mitenkään pitää edes riippumaattomina työtuomioistuin asiantuntijona.

Näyttää myös siltä, että sekä Sirpa Paatero ja myös Alamäki Antti ovat siis ilmeisen väljästi tulkinneet perustuslaissa ministeriltä hänen tehtävissään edellytettävää rehellisyyden ja taitavuuden perusvaatimusta.

Ministerin on siis puhuttava totta.

Vappusatanen kaikille alle 1400 eroa eläkettä saaville henkilöille ei todellakaan ole 19 euroa. Alamäki Antti puhui Vappussatasesta siis totuuden vastaisesti.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: