Keskustelu

juristin alkuPUNATULKKUJEN JOUTSENLAULU !!!!20.4.2020 2:16
Valtionhallinnossa on tapahtunut viimeisten eduskuntavalien jälkeen merkittäviä perustuslain rikkomuksia ja muista väärinkäytöksiä, joten nyt alkaa olla jo korkea aika alkaa selvittää kuka teki ja mitä teki.

Valtioneuvoston jäsenet ja muut korkeat valtion ja kuntien viranomaiset ovat antaneet virkavelvollisuuksiaan koskevan valan tai vakuutuksen mm. siitä, että he hoitavat heille uskottuja tehtäviä voimassa olevan lainsäädännön puitteissa rehellisesti, riippumattomasti ja tasapuolisesti hyvää harkintaa käyttäen.

Nykyinen Punahuuli Viisikko on toistuvasti kuitenkin jäänyt kiinni suoraan rysän päältä ja kansalaisille on syötetty pääasiassa YLE:n ja myös Valtamedian kautta tietoja, jotka eivät millään tavoin vastaa tosiasioista.

Koronakriisin vyöryttyä myös meille Punahuuli Viisikon toiminnasta onkin tullut enevästi hälyyttävää tietoa siitä, että normaalit asiat tässä maassa eivät enää ole Punahuuli Viisikon hallinnassa.

Punahuuli Viisikon lainvastaiselta vaikuttava toiminta on heijastunut laajasti erilaisten virkamiesten ja lobbareiden toimintaan.

Kuitenkin valtioneuvoston ja virkamiesten toimintaa säädellään mm. virkavelvollisuutta koskevien valojen ja vakuutusten avulla.

Näissä vastuullisissa tehtävisä toimivien henkilöiden tulee myös nauttia kansalaisten luottamusta ja heidän toimintansa tulee olla rehellistä ja läpinäkyvää.

Kyseisten valtioneuvoston ja johtavien virkamiesten toimintaa ei tule arvioida median tekemien gallupien tai tulevien vaalien menestyksen perusteella.

Heidän toimintaansa on tietysti seurattava ja valvottava reaaliaikaisesti voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Esim. virkavalan ja vakuutuksien osalta vuodesta 2006 lähtien virkavalan vannovat tai vakuutuksen antavat seuraavat virkamiehet:

1. Valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri

2. tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö ja osastopäällikkö

3. keskusviraston pääjohtaja (myös huoltovarkuus keskus)

4. maaherra

5. ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1129/77) 3 §:ssä tarkoitetun diplomaattisen edustuston tai lähetetyn konsulin viraston päällikön tehtävään määrätty ulkoasiainhallinnon virkamies

6. puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies

7. vankilan johtaja

Valtioneuvoston jäsenet eli ministerit antavat tuomarinvakuutuksen sekä joko vannovat virkavalan tai antavat virkavakuutuksen.

Otetaanpas esille muutama keskeinen asia:

□ Kepuloisten Katri Kulmuni on todennut moneen kertaan, että yhtään tervettä yritystä ei päästetä konkurssiin koronan johdosta tässä massa.

En viitsi laatia listaa niistä kymmenistä tuhansista pk-yrityksistä, joiden kassavirta on mennyt nollaan.

Nämä kaikki firmat menevät tietysti konkurssiin normalin konkurssimenettelyn kautta parin kolmen kuukauden sisään.

Esim. mainitsen vaikka vain yhden maan suurimman taksiyrityksen eli espoolaisen perheyritys Kajonin, joka on vastannut mm. lasten ja invaliidien kyydityksestä kouluhin ja jne. Kajonissakin on ollut työtekijöitä noin 400.

Onko siis Katri puhunut konkursseista lähellekään totta???

□ STM:n ja THL:n laittomuudet:

Sos. ja Terveysministeriön tehtävänä on huolehtia suomalaisesta sosiaali -ja terveydenhuollosta ja tässä työssä THL:llä on keskeinen rooli.

Näiden STM:n ministerien ja virkamiesten vastuulla on tietysti se, että valtakunnassa noudatetaan terveydenhuollosta annettuja kotimaisia ja EU:n sekä myös muita kansainvälisiä terveydenhuoltoa koskevia säännökisiä ja ohjeita.

Nähin säännöksiin kuuluu tietysti se, että maassa on riittävästi ammattitaitoista ja säännökset täyttävää henkilökuntaa, joka pystyy hoitamaan pätevyytensä puitteissa kaikki hoitoa tarvitsevat henkilöt ikään, sukupuoleen tai rotuun katsomatta.

Terveydenhuoltohenkilöillä tulee myös olla riittävät aineelliset ja muut resurssit, jotta terveydenhuoltoa harjoittavilla tahoilla (julkiset ja yksityiset) on riittävät resurssit annettujen tehtävin hoitamiseksi.

Näin ei ole valitettavasti ollut!!!

Perustuslain ja EU:n SEUT säännösten vastaisen Maakunta Soten kaatuminen ei ole se peruste, jonka vuoksi vallitsevaa terveydenhuolto- ja työsuojelulakia ei maassa noudateta.
Hoitovastuut on määritelty voimassa olevassa perustuslaissa ja terveyedenhuoltolaeissa.

Meiltä on selvästi puuttunut lääkkeitä, terveydenhuollossa tarvittavia suojausvälineitä jne.

Tällä tavoin kyseiset vastuuministerit ja korkeat virkamiehet ovat asettaneet sekä hoitohenkilökunnan että potilaat terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja myös kotihoidossa erittäin laajasti vakavaan hengenvaaraan.

Korona tuntuu olevan jopa THL:n mukaan tappava tauti ei mikään tavallinen flunssa.

Kysymys on siis laajamittaisesta työpaikkaturvallisuuden laiminlyönnistä ja huoltovarmuuden osalta kansallisen turvallisuuden täydellisestä laiminlyömisestä.

Terveydenhuollossa tarvittavien laitteiden ja suojausvälineiden riittävä hankinta ja sen varmistus ja valvonta on myös täysin puuttunut.

Hätäpäissä on jouduttu turvautumaan jopa hämäriin liikemiehiin ja rahoittajiin, joiden toimintaan näyttää vielä liittyvän kansainvälistä rahanpesuakin. Keskusrikospoliisi on käynnistänyt asiaa koskevan tutkinnan.

Vaikuttaa erittäin omituiselta ja suorastaan rikolliseslta, että STM ja THL:n toimesta ei saada Suomessa tuotettua ajantasaista tilastoa edes siitä, kuinka paljon meillä on alueittain koronaan sairastuneita tai kuolleita henkilöitä.

Tarkka tieto epidemian levinneisyydestä on tietysti aivan keskeinen tieto sille, että kansalaiset voivat varautua mahdollisiin vaaratilanteisiin.

Varotetaanhan meillä mm. heikoista jäistäkin ja myrskyistä, niin miksi meillä ei varoteta kuolettavasta taudista mitään???

Pitääkö Punahuuli Viisikko suomalaisina tyhminä, vai mistä tässä on kysymys?

Halutaanko kenties suojella jotain kyvytöntä virkamiestä tai kunnanjohtajaa, vai jopa korkeampaa satraappia?

□ TEM:in toimet ja Huoltovarmuskeskus:

En vielä anna täyslaidallista TEM:n virkamiehille, jotka vielä joutuvat tässä rytäkässä kovan tehtävän eteen. Vastuuministerit ovat tässä tehtävässä nyt kepuloisten Mika Lintilä ja demujen Tuula Haatainen.

Mika Lintilä on paljon hehkuttanut julkisuudessa Finnvera Oyj:n, Business Finland Oy:n ja Suomen Teollisuus Sijoitus Oy:n sekä ELY- ja TE-keskusten roolia, mutta lainarahalla ei pk-yrittäjä voi lähteä maksamaan palkkoja työtekijöille eikä edes itselleen, jos yrityksellä ei ole asiakkaita eli positiivista kassavirtaa.

Toistaiseksi TEM:ssä kansliapäällikkö Jari Gustafsson on mielestäni osoittanut positiivisia otteita, kun on ainakin puheissaan jo alkanut puhua pulaan joutuneiden pk. yritysten ns. helikopterirahoitusesta.

Keskeinen ongelma siinäkin on, että tuettavia yrittäjiä on nyt syntynyt laumoittain ja on tiedettävä, että rahat menevät rehellisille yrittäjille eikä kansainvälisille rahanpesijöille ja muille rikollisille.

Demujen Tuula Haataisen toiminnasta ei voi hyvällä sydämelläkään antaa parempaa arvosanaa kuin 4-, jos käytetään ennen vanhaan kouluissa käytettyä arvosteluasteikkoa.

Verbaalisesti voitaisiin todeta, että suoritus on täysin hylätty ja Tuulan kohdalla kysymys on vastuun pakoilusta.

Kyllä tilanne Tuulan osalta näyttää olevan nyt niin, että hänellä on valvontavastuu ollut esim. laittomasti suoritettujen Kiinan allergiaoireita aiheuttaneiden kasvosuojien hankinnassa yhdessä demu Krista Kiurun ja vassarien Aina-Kaisa Pekosen kanssa.

STM:n kansliapäällikkö demujen Kirsi Varhila ei tietysti ole tiennyt mitään Onni Sarmasteelle annetusta maskitilauksesta, koska oli pahimman koronhässäkän aikana tiettävästi lomalla.

Juankoskella kaupunginjohtajakin jääväsi itsensä Juankosken Biolämpö Oy:n laittomiksi todettujen ja 8.8.2011 tehtyjen osake- ja rahoitusjärjestelyjä koskeneiden päätösten osalta, mutta jo Kuopion HAO totesi, että esteellinen mikä esteellinen, vaikka oli eronnut hallituksen jäsenyydestä peräti 4 kk ennen laitonta päätöstä. KHO vahvisti vielä moneen kertaan tämänkin totuuden.

Kun nyt Oikeuskansleri Tuomas Pöystin pöydälle on tullut useampia kanteluita Punahuuli Viisikon toimista, niin Tuomakselle ei nyt taida kyllä jää muita mahdollisuuksia kuin nostaa syytteitä valtakunnan oikeudessa.

Demujen Haataisen Tuulanhan pitäisi itse nyt ymmärtää ottaa äkkiä ns. Ritolat tai heti jättäytyä sairaslomalle Sirpa Paateron tapaan.

Tuulan ilmeiselle tulevalle sairaslomalle suositankin karanteenimusiikiksi Espoon Arttu Viskarin tilanteeseen erinomaisesti sopivaa Sirpa-biisiä.

Arttu voisi toimia Tuulan ja Muiden Punahuuli Viisikon edustajien konsulttina myös ravintola-alan ongelmissa, kun Punahuuli Viisikko vei Artunkin uudesta ravintelista asiakkaat karanteeniin.

□ Veikkaan, että Oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa on hänelle saatettu ehdottaa työlistalle esim. seuraavia merkittäviä tutkittavia asioista:

- Sanna Marin: ministerivalan rikkominen
- Katri Kulmuni: ministerivalan rikkominen, kymmenet tuhannet yrittäjät ulosottoon ja luottohäiriöisiksi
- Kanki Kaikkonen: ministerivalan rikkominen, hävittäjähankinnat, valvonnan puute
- Tuula Haatainen: ministerivalan rikkominen, suojamaskien hankinta ja rahanpesu, valvonnan puute
- Aino-Kaisa Pekonen: ministerivalan rikkominen, suojamaskien hankinta ja rahanpesu, valvonnan puut
- Krista Kiuru: ministerivalan rikkominen, THL:n tilastojen vääristely ja valvonnan laiminlyönti
- Pekka Haavisto: esimiesaseman väärinkäyttö, 5 milj. EUR:n maksu
WHO:lle väärien tietojen levittämistä varten koronaepidemiassa

Alle otin lyhyet otteet, mitä rikoslain 44 luvussa mainitaan esim. terveysrikoksista (1 §) ja lääkerikoksista (5 §).

Tyosuojelulaissa on vielä sitten omat säännöksensä, jotka minusta Oikeuskansleri Tuomas Pöysti saa itse kaivaa esille Suomessa ja EU:ssa voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Rikoslaki 44 luku (24.5.2002/400)
Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista

1 § (6.4.2018/217)
"Terveysrikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

3) kemikaalilain (599/2013), kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, tai biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012, jäljempänä biosidiasetus,

4) kosmeettisista valmisteista annetun lain (492/2013) tai kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009,

5) terveydensuojelulain (763/1994),....."

5 § (24.5.2002/400)
Lääkerikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain tai lääkkeiden valvontaa koskevan, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 a tai 235 artiklan nojalla annetun asetuksen taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti

1) valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä,

2) laiminlyö lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan ilmoituksen tekemisen, tietojenantovelvollisuuden tai luettelon pitämisen tai

3) rikkoo Suomen valvontaviranomaisen taikka Euroopan yhteisöjen komission tai Euroopan unionin neuvoston antaman lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan kiellon, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkerikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti

1) käyttää tai luovuttaa lääkkeitä, lääkeaineita tai muita eläinten käsittelyssä käytettäviä aineita taikka eläinlääkinnässä käytettäviä laitteita tai tarvikkeita,...."

Minusta nämä rikoslakiin kirjatut säännökset ovat selvästi vakavia rikoksia, joten niiden käsittelyssä ei voida vedota siihen, että asianomainen vastuullinen virkamies, ministeri tai muu toimihenkilö on ollut näistä säännöksistä tietämätön tai mahdollisesti lomalla, kun rötöksiä on tapahtunut.

Nythän Suomessakin korona kuolleita on toistaiseksi ollut varmuudella jo ainakin noin 150 kpl ja epidemia on vasta alkuvaiheessa.

Lopullinen kuolonuhrien määrä saattaa nousta vielä samalle tasolle kuin Ruotsissa eli ehkä noin 1000 ihmiseeen.

Kysymys ei ole enää mistään pienestä hoitovirheestä, vaan huomattavasti laajemmista terveysviranomaisten laiminlyönneistä, joita ei voi valitettavasti enää pitää tuottamuksellisenaVastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: