Keskustelu

Eino MiettinenElinkeinotoimikunta5.8.2020 10:20
Kaavilla elinkeinotoimikunta joka hoitanut elinkeinoasiat, näin kuntalaisille on kerrottu.

Kunnanhallitus on perustanut toimikunnan toimikautensa ajaksi. Toimikuntaa kehuttu, miten kehittänyt Kaavia
ja yrityksiä. Toimikunta toiminut hyvin jos puheenjohtajana ollut Kaavin teollisuuden luoja 80 luvulla, aikaa hän muistelee, miten valtiolta saadut rahat saatiin menemään.

Toimikunta toimii hallituksen alaisuudessa ja valmistelee asiat
hallitukselle ( onko valmistellut ). Mitään päätösvaltaa toimikunnalla ei ole vaan elinkeinoasiat päättää hallitus tarvittaessa valtuusto.

Toimikunta oli viimevuosina osa kunnanjohtajaan kohdistuvaa ajojahtia, toimi tavalla jossa hallitus, valtuusto ja kunnanjohtaja ei tiennyt ketkä yritykset toimikunta
tapaa ja milloin.

Kaavilla kaikki yritykset ovat tärkeitä ja kaikkia yrityksiä
pitää kohdella tasavertaisina. Toimikuntaa ei tämä hallitus valinnut, näyttää tekevän kipeää osalle ( siitäkin selvitään ).

Eino Miettinen

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Elinkeinotoimikunta5.8.2020 14:29
Mitäpä tähän sanoisi. Kyllä kunnassa elinkeinotoimikunta pitäisi olla. Tunnen Kaavilla Jorma-nimisen henkilön, jonka ainakin uskoisin olevan kanssani samaa mieltä.
Juankoskella en muista tällaista toimikuntaa koskaan valitun. Se johtuu siitä, että me olimme kaupunki. Kaupungeissa on kaupunginjohtajat, jotka ovat erikoistuneet elinkeinojen kehittämiseen.
Me käytimme esim. Yhteen ainoaan yritystakaukseen enemmän rahaa kuin Kaavi on käyttänyt elinkeinojensa kehittämiseen 10 vuodessa.
Voi siis sanoa, että olimme mittasuhteiltamme omaa luokkaamme.
Kaavilla oli viinakauppa, mutta meillä oli kaksi tehdasta, joissa oli yhteensä yli 500 työpaikkaa ja työpaikkaomavaraisuutemme oli yli 100 prosenttia. Keskusta oli suurin valtuustoryhmä.
Meillä kävi kaavilaisia töissä ja hyviä työmiehiä sieltä tulikin, vaikka elinkeinotoimikuntaa ei ollutkaan.
Eli kaikenkaikkiaan voisi sanoa, että kehittyvä kunta ei välttämättä tarvitse elinkeinotoimikuntaa, mutta ei se pahitteeksikaan ole. Kaavilla on monia hyviä luottamusmiehiä, jotka mielellään istuvat vaikka elinkeinotoimikunnassa tai voisivat jopa tulla nimetyksi kunnan elinkeinoasiamieheksi.
Eino heittää mielellään näitä pähkinöitä meille pureskeltavaksi, koska tietää tämänkin alan olleen meidän leipälajejamme. Saapas nähdä ryhtyykö tämän pitempiin ajatustenvaihtoihin.

alan kolmas miesRe: Elinkeinotoimikunta6.8.2020 2:27
Sopasen Arille kiitos siitä, että Kaavin vuoden 2019 tilinpäätöstiedot löytyy netistä.

Monessa kunnassa taloustiedot ovat vielä "salattua tietoa".

Salaamiselle on tietysti syynsä: "tieto lisää tuskaa":

Kaavin kunnassa oli asukkaita vuonna 2019 2 893 henkilöä ja työpaikkoja noin 840 kpl. Työttömyysaste noin 15.2%.

Bolidenin Luikonlahden rikastamo on ilmeisesti jäämässä ns. ylläpitotilaan, mikä entisestään lisää tuskaa Kaavilla.

Kunnan vuoden 2019 tilinpäätöstiedot (x 1000 EUR):

□ Toimintakulut yhteensä -24 655
□ Alijäämä -142
□ Taseen loppusumma 19 208
□ Verokertymä 9 442
□ Valtionosuudet 12 468
□ Lainakanta 7 896
□ Lainakanta per asukas 2 729

Kuntakonsernin vuoden 2019 tilinpäätöstiedot (x1000 EUR):

□ Toimintakulut yhteensä -35 004
□ Alijäämä -149
□ Taseen loppusumma 30 998
□ Verokertymä 9 415
□ Valtionosuudet 13 121
□ Lainakanta 16 682
□ Lainakanta per asukas 5 707

Kaavi pyrki irtautumaan Kysteristä tasapainottaakseen taloutensa, mutta ymmärtääkseni perustuslain vastaista Maakunta Sotean vyörytettäessä KHO:n päätöksellä Kaavin ero Kysteristä torpattiin.

Vuoden 2019 aikana Kaavi oli hakenut poikkeuksellista ja tilapäistä harkinnanvaraista valtionosuuden 2 milj. EUR:n lisäystä kunnantaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Valtioneuvosto kuitenkin epäsi valtionosuuden lisäyksen.

Valtion virkamiehillä ja poliitikoilla näyttää olevan agendassa, että pienet itsenäiset kunnat tapetaan vaikka väkisin.

Täysin perustuslain vastaista toimintaa. Asiasta on syytä tehdä kantelu Oikeuskanslerille ja EU:n komissiolle.

Tilinpäätöksessä 2019 todetaan, että talousarvioon merkityt kunnan menot toteutuivat 97.1%.sti. Siis lähes kaikki suunnitellut veroina ja valtionapuina kerätyt rahat saatiin käytettyä lähes täysimääräisesti.

Jos talousarvio olisi tehty esim. 10% pienemmäksi, niin kyllä nekin rahat olisi käytetty lähes tappiin asti.

Kaavin konsernitaseeseen näyttää kuuluvan myös Kaavin Vuokratalot Oy, jonka toimitusjohtajana toimii toimistosihteeri.

Kaavin Vuokratalot Oy:llä oli 31.12.2019 omistuksessaan 103 asuntoa, joista vuokrattavia asuntoja 93 ja purettavassa kerrostalossa 10 asuntoa. Yhtiön kaikki asunnot sijaitsevat kirkonkylällä.

Kaavin kuntakonsernista on todettu vuoden 2019 tilinpäätöksessä seuraavasti:

"Tytäryhtiö Kaavin Vuokratalot Oy:n taloudessa ei lähitulevaisuudessa ole nähtävissä elpymistä, koska asuntokannasta jatkuvasti on noin 23 % tyhjillään.

Tyhjästä asuntokannasta luopuminen merkitsee aina tappioita yhtiön tilinpäätökseen. Yhtiön tavoite, olla menestyvä yhtiö, joka tuottaa kohtuuhintaisia asumispalveluja Kaavilla ja jonka asunnot ovat hyväkuntoisia, vaatii jatkuvia toimenpiteitä.

Kuntakonsernin talouden kiristyminen, mm. Kaavin Vuokratalot Oy:n menojen sopeuttamistarve sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suurien investointien, n. 280 milj. euroa vv. 2021-2025 rahoittaminen aiheuttavat paineita kuntakonsernin talouteen."

Kaavin kunnan suurimmat ongelmat näyttävät siis johtuvan konserniyhtiöiden huonosta hoidosta.

Kaavin kunnan suurimmat ongelmat näyttävät siis johtuvan konserniyhtiöiden huonosta hoidosta.

Kunnan Elinkeino- ja kehittämispalveluja on johtanut tilinpäätöstietojen mukaan vajaa puolipäiväisti toimistosihteeri ja määräaikainen työllisyyskoordinaattori seuraavasti:

"Henkilöstö 31.12.: toimistosihteeri (40 %), määräaikainen innovointi- ja työllisyyskoordinaattori"

Tilinpäätöstietojen mukaan Kaavilla elinkeinojen kehittämiseen käytettiin vuonna 2019 rahaa yhteensä 133 456 EUR:a, mutta tuloksista päätellen työpaikat vain näyttävät vähenevän kunnassa.

Onneksi on olemassa sellaisia toimijoita, jotka saavat asiat tapahtumaan.

Eino Miettinen voikin rohkeasti ottaa yhteyttä NS:n asiantuntijoihin, niin saadaan Kaavinkin kuntaan vauhtia elinkeinotoimintaan.

Kaavilla oli vuonna 2019 ainakin 50 erilaista kehitystointa ja yhteistyökumppaneita oli iso joukko.
Kuitenkaan tuloksista päätellen kehitystä ei juurikaan tapahtunut.

Bolidenin rikastamon ylläpitotila ei kovin montaa Kaavilaista valiettavasti työllistä.

Kun kehitysaktiviteetteja on ollut tilinpäätösasiakirjojen mukaan ainakin 50 kpl, niin käytetty raha per aktiviteetti on ollut keskimäärin noin 2 670 EUR:a.

Nykypäivänä tällaisella rahalla ei valitettavasti voi saada mitään hyödyllistä toimintaa käynnistettyä.

Nyt Kaavilla olisi viisasta ottaa yhteyttä NS:n asiantuntijohin, niin saadaan vauhtia aneemiselta näyttävään toimintaan.

Nykyään uuden yrityksen voi kuitenkin perustaa jo ilman 2 500 EUR:n omaapääomaakin.

Mutta oleellista on, että yrityksellä on kelvollinen liiketoimintasuunnitelma ja tietenkin ennen kaikkea riittävä määrä maksavia asiakkaita.

En panisi lainkaan pahakseni, jos keskustan virallinen ääni käyttäisi nyt hyväkseen niitä hyviä yhteiskuntasuhteitaan, niin saadaan kunnon keskustelu käyntiin, miten Kuopion ympäryskuntia pitää kehittää.

Onneksi NS:n asiantuntijoille on kertynyt kaivosalankin kokemusta jo peräti vuodesta 1958 lähtien ja vielä useilta kaivoksiltakin ja jopa terästehtaitakin myöten.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Elinkeinotoimikunta6.8.2020 8:30
Kiitos akm:lle Kaavin taloustetojen paljastamisesta. Oli pieni yllätys, että velkaantuneisuus on näin pitkällä. Kaavin velassa merkittävää on suhteellinen velkaantuneisuus eli velan suhde tuloihin. Tilanne pahenee ponnisteluista huolimatta, koska väestön määrä on laskeva.
Me tietysti ottaisimme Kaavin Kuopioon, mutta tämä ei ole meidän päätettävissä. Edessä on veroprosentin nosto ja investointien jäädytys.
Ainakin uuden timanttilöydön morsiamen ehostus vaatii.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Elinkeinotoimikunta3.9.2020 10:40
Teksti-TV:sitä voi lukea nyt uutisen. Kaavin kunnanhallitus on käsitellyt kahden valtuutetun esittämiä uhkauksia. Valtuutetun ovat uhkailleet kunnanjohtajaa ja muitakin virkamiehiä.
Huhu on kiirinyt sopimattomasta käytöksestä tännekin Juankoskelle. Emme vielä tiedä kertoa mistä puolueesta nämä huonokäytöksiset valtuutetut ovat
Ainakin toinen on uhannut luottamusmiestehtävistä luopumisella ja huhujen mukaan toinen olisi uhannut muuttaa Juankoskelle. En ole varma, mutta luulisin, että käytösvirheen tehneet valtuutetut eivät ole keskustasta. Keskustan edustajia voi moittia monesta, mutta ei sentään huonosta käytöksestä.
Saa nähdä mihin jatkotoimiin hallituksen puheenjohtaja Eino Miettinen ryhtyy. Itse tyytyisin huomautuksen antamiseen tai korkeintaan nuhteluun. Asian julkistaminen television tekstiuutisissa on jo kohtuutonta.
Juankoskella monet valtuutetut jättivät eriäviä mielipiteitäkin, mutta emme me näin koviin toimiin ryhtyneet.

alan kolmas miesRe: Elinkeinotoimikunta3.9.2020 17:39
Epäselväksi on minulle jäänyt, mitä uhkauksia Kaavilla on esitetty kunnanjohtajaa ja virkamiehiä kohtaan.

Virallisen äänen mukaan näitä
uhkauksia on tehnyt kaksi valtuutettua.

Onko mahdollisesti kysymyksessä ollut jonkin tyyppinen kritiikki toimintaa kohtaan vai ihan oikeasti rikoslaissa mainittu laiton uhkaus?

Virallinen ääni on raportoinut uhkaajista seuraavasti:

"Ainakin toinen on uhannut luottamusmiestehtävistä luopumisella ja huhujen mukaan toinen olisi uhannut muuttaa Juankoskelle."

Minusta tässä ei ole kysymyksessä ainakaan laittomasta uhkaamista.

Minäkin olen jo monta kertaa uhannut muuttaa nykyisestä Lumo Kodit pörssiyhtiön omistamasta vuokrakämpästä, koska taannoin edes Sammakko Antti ei ottanut vakavasti, kun totesin hänelle, että SAK:n rasvanahat suorastaan riistää lainkuuliaisia itsensä kipeäksi maksavia ihmisiä pääkaupunkiseudulla ja ympäri Suomen maata.

Uhkaustani en ole vielä toteuttanut, vaikka olen asiaa miettinyt jo kohta 20 vuotta, kun kaikki palvelut on kivenheiton päässä ja kohta rapun edessä on jo Metronkin pysäkki.

Kirkollekin on matkaa peräti 2-3 minuuttia ja kirkkokin on aivan vasta kokonaan korjattu.

Työmaalla oli pääsääntöisesti virolaisia ahkeria työntekijöitä, joita tietysti haastattelin bussipysäkillä.

Samalla totesin, että kalliiseen Metroon en tule nousemaan, kun minulla on oma täysin maksettu turbo Volvo.

Kaavilla tilanne on siis vähän sama kuin Espoossa, mutta Kaavilla ei ole vielä kallista Metroa, joka nostaa asumiskuluja.

Viime kunnallisvaaleissa Kaavilla oli 2630 äänioikeutettua, joista 1355 eli 52.2% onnistui antamaan hyväksytyn äänen.

Valtuustopaikkoja tuli seuraavasti (vasemmalla äänet, sitten ääniosuus ja osuuden muutos).

KEPU 474, 35,5 % , -5,4 %
PS 198, 14,8 %, -7,4 %
SDP 179 , 13,4 %, -6,6 %
RK 175 , 13,1 %, 13,1 %
KOK 147, 11,0 %, 0,9 %
KD 96, 7,2 %, 3,2 %
VIHR 95, 7,1 %, 7,1 %

Viime vaalien tuloksesta näkee, että tyytymättömyys ja välinpitämättömyys kunnan asioiden hoidon osalta on yleistä, koska lähes puolet äänioikeutetuista jätti äänestämättä.

Tyytymättömyys kohdistui pääasiassa perinteisiin puolueisiin kuten KEPU, Persut ja Demut.

Eino Miettisen aloittamassa hätähuudossa on mainittu erimielisyydet Kaavin elinkeinolautakunnassa ja keskustan virallinen äänikin viittaa näihin, kun toteaa yllä, että Juankoskella kunnan puolesta harjoitettiin vuosikymmenet lainvastaista yritystoiminnan tukitoimintaa verovaroin ja vielä ulkomaisten huijareiden kanssa.

Virallisen äänen kanssa olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että pieni maaseutukunta kuten Kaavi ei tarvitse mitään elinkeinolautakuntaa, koska täysjärkiset ihmiset tietää ilman muuta, että kaikki elinkeinot ovat kuntaan tietysti tervetulleita.

Kaavilla jokainen työpaikka, joka syntyy tai pysyy kuntaorganisaation ulkopuolella on siis kullan arvoinen.

Kaavilla tärkeintä on siis turvata siedettävät olosuhteet yritystoiminnalle, palveluille, kouluille ja terveydenhuollolle.

Tämä ei voi olla ylivoimaista Kaavilla eikä missään muussakaan Suomen kunnassa, joilla kaikilla on vielä toistaiseksi itsehallinto.

Mitä pienempi kunta on, sitä helpompi on nämä peruspalvelut kuntalaisille järjestää.

Puoluepolitikointi näissä kunnallisissa asioissa on syytä jättää kokonaan sivuun ja keskittyä kunnan kehittämiseen ja sen pito- ja vetovoiman vahvistamiseen.

Suomi on vapaa maa, jos joku kunnanvaltuutettu ei saa ääntään kuuluville, niin voi olla, että kyseisellä valtuutetulla ei ole mitään järjellistä viestiä kerrottavanaan.

Nykyisen punaviherpipertäjien hallituksen hoitaessa maan asioita kaikki huomio onkin kiinnittynyt muutaman koronviruksen kyttäämiseeen, joten ei ole mikään ihme, että Kaavillakin alkaa jo olla pasmat sekaisin.

Se on jo kuitenkin nähty, että Kaavilla on hyvä kunnanjohtaja Ari Sopanen.

Juankoskella ote "vähän" pääsi kunnnajohtajalta lipsahtamaan ja siksi Juankoski menetti itse asiassa kaiken eli arvokkaan itsenäisyytensä.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Elinkeinotoimikunta3.9.2020 18:25
Lue Teksti-TV sivu 514. Tämän enempää ei virallista tietoa ole. Loput on huhupuheita.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: