Keskustelu

PekuKaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan4.9.2020 16:20
YLE tänään:
Kaavin kunnanhallitus on puuttunut kahden kunnanvaltuutetun epäasiallisena pidettyyn käytökseen.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Eino Miettisen (sin.) mukaan kyse on kahdesta valtuutetusta, jotka ovat häirinneet ja uhkailleet kunnan virkamiehiä heidän työpaikallaan. Häirinnän kohteena ovat olleet kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja sekä hallintojohtaja.

Maanantaina asiaa käsitellyt kunnanhallitus tuomitsee epäasiallisen käytöksen. Kunnanhallitus on antanut asiasta lausunnon aluehallintovirastoon, jonka kantaa nyt odotetaan.

Lausuntoa tai tarkempia tietoja ei ole annettu julkisuuteen, mutta asia on hiertänyt Kaavilla jo pitkään, sillä sitä on käsitelty ensimmäisen kerran jo yli vuosi sitten.

Kiistaa on käsitelty kunnanhallituksessa useita kertoja salaisena, mutta tämän vuoden kesäkuussa asialistalle tuli ensimmäistä kertaa maininta epäasialliseen käytökseen puuttumisesta. Käsittelyn pohjana on lainkohta, jossa todetaan kunnalla olevan velvollisuus puuttua luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen kunnan työntekijää kohtaan.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Eino Miettisen mukaan tapahtumissa on taustalla vanhaa poliittista kulttuuria, jossa yksittäisillä valtuutetuilla on ollut tapana yrittää toimia johtajana viranhaltijoille.

Kunnan hallinnossa kuitenkin kunnanjohtaja johtaa kuntaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on saattaa epäily valtuutetun epäasiallisesta käytöksestä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asiassa selvitetään myös, onko poliisille tehty siihen liittyvä tutkintapyyntö. Kunnanjohtaja Ari Sopanen toteaa, ettei hänellä ole asiasta kerrottavaa, koska hän on asiassa asianosainen.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Kaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan4.9.2020 18:31
"Kaavi on keskimääräistä pimeämpi paikkakunta". Näin väitti kuopiolainen toimittaja Niiranen juuri alueuutisissa. Sama Niiranen, joka väitti Juankosken myyneen Kuopiolle märkiä halkoja.
Niiranen istuu Kuopion valtuustossa ja edustaa Kokoomusta.
Minusta tuntuu, että keskusta on omiensa joukossa vihervasemmistossa. Siellä hallituskumppanimme puhuvat meistä arvostavasti.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Kaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan4.9.2020 20:56
Kaavi voisi ottaa pimeyden myyntivaltikseen aivan samalla tavalla kuin Puolanka on ottanut pessimismin.

Kaavilaiset eivät ole tosikkoja samalla tavalla kuin ovat helsinkiläiset. Kaavilaisilla on hyvä itsetunto ja hyvä huumori, joten kyltti kunnanrajalle, jossa toivotetaan tervetulleeksi Suomen pimeimpään kuntaan.

Per VersRe: Kaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan11.9.2020 10:45
YLE uutisoi tänään:
Kaavilla kaksi epäasiallisesta käytöksestä moitittua kunnanvaltuutettua pitävät väitteitä häirinnästä liioitteluna.

Kaavin kunnanhallitus on käsitellyt yli vuoden aikana useaan otteeseen tilannetta, jossa kahden valtuutetun väitetään häirinneen ja uhkailleen kunnan virkamiehiä.

Suurin osa käsittelyistä on ollut kunnanhallituksessa salaisia eikä asiaan liittyviä asiakirjoja ole annettu julki. Kyse on SDP:n Elvi Heikkisestä sekä keskustan Jorma Räsäsestä.

Heikkisen mielestä kyse on siitä, että valtuutetut eivät saa päätöksenteossa tarvitsemaansa tietoa virkamiehiltä ja tietojen kysyminen on tulkittu häirinnäksi.

? Jos se on häirintää, että viranhaltijoilta kysytään kokouksissa asioita, joita on esityslistalla niin sillehän minä en voi yhtään mitään, toteaa Heikkinen.

Näkemykset häirinnästä täysin päinvastaisia

Heikkinen kertoo yhdeksi tällaiseksi asiaksi hänen viime vuonna esittämänsä kysymyksen pehmeän leivän poistamisesta kotipalveluasiakkailta.

Toisessa tapauksessa Heikkisen mukaan virkamies oli tehnyt hallinto-oikeudelle valituksen lautakunnan alulle laittamasta asiasta ilman että lautakunta oli asiasta tietoinen, vaikka alun perin asia oli lautakunnan alulle panema. Lisäksi Heikkinen kertoo selvitelleensä sosiaalipuolella havaitsemiaan epäkohtia. Heikkinen on perusturvalautakunnan jäsen.

Heikkisen mukaan Kaavin kunnan keskustelukulttuuri on mennyt muutamassa vuodessa sellaiseksi, että asioista, jotka ovat väärin, ei saa puhua ja että virkamiesten tekemiä virheitä ei haluta selvittää.

Vuoden 2019 kesään saakka valtuuston puheenjohtajana toiminut Jorma Räsänen kertoo kiistan syyksi sen, että hän oli käynyt keskusteluja kunnan yhteistyötahojen kanssa, mistä kunnanjohtaja Ari Sopanen ei pitänyt.

Kyse oli moottorikelkkareitteihin kustannuksiin liittyvästä keskustelusta Kuopion kaupungin edustajan kanssa sekä yhteydenpidosta yrittäjätahoihin. Räsänen pitää tilannetta omalta kannaltaan loukkaavana. Hän toteaa kuitenkin, että hänen kanssaan asiasta ei ole keskusteltu enää viime syksyn jälkeen.

Kunnanjohtaja Ari Sopanen ei halua kommentoida asiaa koska sen käsittely on kesken.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Kaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan12.9.2020 0:41
Uutisesta saa äkkiä sellaisen kuvan, että vanha puheenjohtaja olisi edustanut kuntaa muistamatta, että hän ei enää olekaan siinä asemassa kuin on joskus ollut. No, kaavilaiset yrittäjät kyllä pian ymmärtävät, että neuvottelujen lupaukset lunastetaan vasta ensi kevään vaalien jälkeen.
Tässä on kyseessä vain varhennettu vaalikampanja. Valtaan palaava poliitikko kertoo miten hän hoitaisi asiat.
Jos nyt joku yrittäjä ryhtyy toimiin tai investointeihin "vallattoman" edustajan puheiden johdosta, niin ei siitä tule kunnalle kuluja. Pehmosten puhuja kantaa puheistaan poliittisen vastuun.
Jos nyt oikein muistan, niin kyseinen aateveljeni on aikaisemmin osoittanut olevansa ikänkuin pullon korkki, sellainen vanhanaikainen pöökikorkki, joka nousee aina takaisin pintaan vaikka sen painaisi veteen tai peräti iskisi pinnan alle.
En varsinaisesti ole Kaavin asiantuntija, mutta minulla on sellainen kuva, että ensi keväänä olisi taas tuo pintaan poksahtamisen vuoro. Joten vapiskaa Eino ja Sopanen.

alan kolmas miesRe: Kaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan13.9.2020 2:02
Toisella palstalla tuli jo otettua esille Kaavin nykyinen taloudellinen tilannne, jossa ei missään nimessä ole vastaavaa huolenaihetta kuin taannoin oli Juankoskella.

Siellähän Eerikakin totesi, että Juankoskella on asiat ihan hyvin, mutta Eerikaa huoletti kuitenkin se, kun hänen lisäkseen kukaan toinen ei sitä Juankoskella huomannut.

Kaavilla on se hyvä puoli, että Ari Sopanen on hyvin esittänyt kunnan tilinpäätöksen ja talousarviot, joista jokainen kuntalainen voi nähdä, miten itsenäisessä kunnassa asioita hoidetaan.

Se on kuitenkin todettava, että kuntavaaleissa äänestysprosentti oli Kaavillakin viimeksi muistaakseni vain 52.2%.

Tästä voidaan päätellä, että kunnan päätöksenteko ei jostain syystä kiinnosta kaavilaisia.

Jos äänestysaktiviteetti nostetaan Kaavilla tasolle 75-80%, jossa sen pitäisi demokratiassa tietysti olla, niin melko varmasti valtuustossa ja hallituksessa nykyinen porukka menisi vaihtoon.

Elvi Heikkinen näyttää kiinnittäneen huomiota kylän pehmeän leivän jakeluun ja nähtävästi siis myös saatavuuteen Kaavilla.

Tämä voi viitata siihen, että Elvillä tai laajemminkin demuilla voi olla huono purukalusto.

Jos tämä olettamus pitää paikkansa, niin viittaan tältä osin vain taannoin VAPAAssa hyvin aktiivisesti meille kaikille neuvoja antaneeseen alan mieheen, jonka osalta keskustan virallinen ääni oli havainnut, että alan miehen purukalusto oli jostain syystä mennyt huonoon kuntoon.

Minäkin muistelen, että vielä 1960-luvulla esim. armeijassa huonohampaiset pääsivät aina eri pöydissä tarjoillun pehmeän leivän ääreen, kun meille hyvähampaisille tarjottiin vain pelkkää vanikkaa.

Jos purukalusto taas menee jostain syystä aivan käyttökelvottomaan kuntoon, niin silloin voi olla vaarana jopa se, että joutuu leivättömän pöydän ääreen.

Eikä alan miehellä taannoin mennyt kovinkaan pitkään siitä, kun hänen purukalustonsa huono kunto havaittiin, niin alan mieshän lopetti kokonaan "viisaiden neuvojensa" antamisen VAPAAssakin.

Lopussahan alan mies kuitenkin alkoi jo sitten höpertämään vähän samaan tyyliin kuin nyt Amerikassa hyvän presidentti Donald Trumpin dementoitunut vastaehdokas ("Joe Hiden") näyttää päivittäin höpertävän ohjeitaan koronabunkkerinsa suojasta telepromterin avulla kaikille kynnelle kykeneville anarkisteille, ryöstelijöille ja murhamiehille.

Tarkemmin puuttumatta Amerikan tuleviin vaaleihin totean vain, että alan miehen taannoinen huonohampaisena kertoma idea ryhtyä valmistamaan Premium Boardin pahvitehtaalla pahvisia polkupyöriä ei minusta enää vaikuttanut täysjärkisen puheilta.

Elvi Heikkisen huoli Kaavin pehmeästä leivästi voi myös viitata siihen, että hammashoito ja mahdollisesti terveydenhuolto laajemminkin on Kaavilla ongelmana.

Tässähän tilanne lienee se, että Kaavi olisi jo halunnut ottaa hatkat kalliista Kysteristä, mutta perustuslain vastaista Maakunta Sotea ajavat poliitikot, virkamiehet ja jopa oikeuslaitos torppasivat tällaiset selvästikin järkevät lähiterveydenhuoltoa tukevat hankkeet.

Vastaavia sote-torppauksia nykyinen tulipunainen viherpipertäjävetoinen hallitus näyttää nyt kepuloisten uuden puheenjohtaja KORVABUUSTI ANNIKAn ja demujen Krista Kiurun avulla kaavailevan muissa isommissakin asiakashuollon kannalta välttämättömissä terveydenhuollon projekteissa ja sairaalahankkeissa.

Per Versin mainitsema kelkkareittien kustannuksia koskeva keskustelu, jossa Jorma Räsänen näyttää olleen aktiivinen, ei valitettavasti aukea Per Versin oraakkelimaisesta kommentista.

Näistä kelkkareiteistähän on jo useita vuosia sitten käyty keskustelua ja siinä yhteydessä on tullut esille, että tällaisia reittejä on viranomaisten toimesta alettu väkisin rakentaa yksityisten omistamille maille.

Luulisin, että useimmissa tapauksissa tällaisia kelkkareittejä, joilla tuhotaan kalliita luontoarvoja, ei ole syytä pakkokeinoin rakentaa.

Eilenkin huomasin YLE:n uutisssa tiedotteen siitä, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on päättänyt sulkea Nurmeksessa Saramojoen vuosina 1927-47 rakennetun ja 1986 uudistetun 0.5 MW vesivoimalan, jotta järvitaimen pääsee liikkumaan joessa.

Olen jokseenkin varma, että PKSOY on aikoinaan rakentanut tämänkin lilliputtivoimalan pakkolunastuskeinoin ja vasta nyt on huomattu, mitä vahinkoja tässäkin on aiheutettu paikallisille asukaille ja myös luonnolle.

Vastaavia pakkolunastutapauksia Suomessa on ollut historian saatossa kymmenittäin ja nyt on vasta heräätty siihen, mitä tyhmyyksiä on tullut tehtyä.

Samanlaista hölmöläisten puuhastelua Suomessa on vuosikymmenet kepuloisten johdolla harjoitettu, kun etenkin maaseudulla arvokas kyläkouluverkosto on käytännössä tuhottu ja samalla on tuhottu myös koulujen ympärillä olleet kylät ja aiheutettu järkyttävä maaltapako.

Nyt vaikuttaa siltä, että EU:n byrokraatit ja Suomen poliitikot ovat keksineet senkin, että moottorikelkkailusta täytyy kehittää koko kansan huvi.

Tällä varjolla on jo muistaakseni ainakin yksi mottorikelkkafirmakin Lapissa mennyt jo konkurssiin, joten tämä kelkkailukin voi olla lyhytaikainen villitys.

Konkurssiin mennyt Rovaniemen kelkkatehdas sai kuitenkin uutta vauhtia, kun kanadalainen BRP Corp. käynnisti BRP Finland Oy:n.

Viime vuonna BRP Finland Oy teki ihan hyvän tuloksen, mutta vuonna 2020 BRP emoyhtiö näyttää tehneen jo melkoisen tappion ja yhtiö on jopa lopettanut esim. Evinrude perämoottorien teon. BRP:llä on Euroopassa vain kaksi tehdasta ja pääpaino toiminnoista on USA:ssa.

Voi hyvin olla, että Sanna Marinin hallitus ei ole huomannut tätäkään asiaa, joten BRP:n tehtaallekin voi käydä samalla tavalla kuin UPM:n Kaipolan tehtaalle.

Asiassa ei auta, vaikka Sanna Marin ja hänen hallituksensa väittivät, että Kaipolan tehdas oli kannattava, kun Jussi Pesosen mukaan, joka kuitenkin on vastuussa UPM:n toiminnasta, tehdas ei ollut riittävän kannattava ja Suomen yritysilmastokin on sellainen, ettei tänne kannata investoida juuri mitään.

Tietenkään en vastusta hyötykelkkailua, jota Suomessakin hevosten ja rekien puutteessa voi hyvinkin puolustella.

Paras tapa torpata turhat kelkkareitit on tietysti istuttaa metsiin riittävä liito-oravakanta, niin silloin yksityisten maat ovat kymmeniksi vuosiksi suojassa, eikä aseellista vastarintaa tai korkeita asianajokuluja tarvita.

Minä luulen, että asiassa riittää vain ,että tekee ilmoituksen paikalliselle ELY-keskukselle liito-oravahavainnoista omalla maallaan.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Kaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan13.9.2020 14:28
Keskusta on ollut aina vahva voima sekä Kaavilla että Juankoskella. Tästä yhteisestä tekijästä huolimatta yhteistyöstämme ei tullut oikein mitään. Oma arvioni on se, että kumpikaan ei oikein luottanut toisiinsa. Tämä oli kummallista. Kaavin keskustalaiset luottivat enemmän Juankosken oppositioon ja Juankosken keskustalaiset taas luottivat enemmän Kaavin oppositioryhmiin.
Keskustan vahva asema molemmissa kunnissa oli siis lopulta haitta, koska molemmat tunsivat liian hyvin toisensa.

Meitä harmitti se, että Kaavin keskusta hoiti asiansa kunnan hyväksi paremmin kuin me. Valistunut lukija ei voi olla huomaamatta, että keskustan vallan menetys Kaavilla ei hirveästi harmita Juankoskella.

Tuntuu jotenkin paremmalta, kun Kaavillakin menee huonosti. Tätä kyseenalaista iloa on vaikea kätkeä. Me söimme Muuruveden ja Säyneisen, mutta emme Kaavia. Tästä lopputuloksesta kaavilaiset saavat olla kiitollisia myös Jormalle ja erityisesti hänelle.

On todellinen taidon näyte, että Juankoskeen verrattuna vähäisillä voimavaroilla varustettu naapurimme on säilyttänyt itsenäisyytensä näihin päiviin saakka.

ääni kaaviltaRe: Kaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan16.9.2020 10:59
Jorman Ja Elvin kertomukset lienee satuja. Asia on salaiseksi julistettu joten totuutta ei voi vielä kertoa. Pöytäkirjat liitteineen ja äänestystuloksineen kiinnostaa äänestäjijä ja ketkä kannattaneet tälläistä toimintaa..Asia on kesken, kun tulee lopullinen päätös niin asiakirjat tulee julkisiksi, näin kuntalaiset toivoo. Jorman neuvottelut, ilman että kunnanhallitus, valtuusto tai kunnanjohtaja tietää mitään lienee tuottanut kunnalle vahinkoa. Jorman ollessa pois puheenjohtajan paikalta Kaaville rakennettiin koulu nyt Jorman ollessa pois rakennetaan kaksi palvelutaloa joihin tulee yhteesä 60 asiakaspaikkaa ( toinen lähes valmis ja toisessa katto ). Jos halutaa Kaavin kehittyvän on yksin asioiden hoitajan oltava sivussa.

johtajaRe: Kaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan17.9.2020 23:30
"Häirinnän kohteena ovat olleet kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja sekä hallintojohtaja"

Nyt olisi aika kuulla johtajia.

juristin alkuRe: Kaavilla kiusaamista ja uhkailua viranhaltijoita kohtaan18.9.2020 2:05
Onko Kittilästä otettu mallia jo Kaavillakin?

Kittilässähän "poromiehet" päättivät erottaa kunnanjohtajan ja siinä sivussa muistaakseni hiihtohissiurakoissa rikottiin kaikkia mahdollisia voimassa olevia lakeja.

Asiassa tarvittiin ihan oma laki (Lex Kittilä), jonka perusteella 20 Kittilän päättäjää hyllytettiin toimistaan.

"Poromiehet" kuitenkin valittivat valtioneuvoston hyllytyspäätöksestä hallinto-oikeuteen ja myöhemmin vielä KHO:een, joka totesi, että mitään aihetta hyllytyksiin ei ole ollut ja "Poromiehet" voivat aivan hyvin palata tärkeisiin luottamustehtäviinsä.

Ehdottoman luotettavat "poromiehet" ovatkin jo ilmoittaneet, että tulevissa kuntavaaleissa heiltä on taas täysi miehitys tarjolla vaativiin luottamustehtäviin.

Kittilän virkamiesten rikosoikeudellisia toimia (virka- ja työturvallisuusrikoksia) taas käsiteltiin paikallisessa käräjäoikeudessa, joka totesi, että mitään lainvastaista ei ollut Kittilässä koskaan päässyt tapahtumaan.

Syyttäjät eivät kuitenkaan tyytyneet käräjäoikeuden päätökseen ja nyt hiihtohissijupakasta vuonna 2014 alkanuttta sekoilua käsitellään jo Rovaniemen hovioikeudessa.

Koska Suomi on todettu monissa yhteyksissä maailman kaikkein korruptiovapaimmaksi maaksi ja oikeusvaltion perikuvaksi, niin on kohtuullista olettaa, että Kittilän hiihtohissistä alkanutta kärhämää tullaan käsittelemään vielä myös Korkeimmassa oikeudessa muutaman vuoden päästä.

On hyvin mahdollista, että tässäkin asiassa päädytään vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) arvioitavaksi.

Tänäänhän EIT:sta tulikin sitten Suomen valtiolle lyhyen ajan sisään jo toinen langettava tuomio, kun Kauhavan ammattikorkeakoulun murhassa virkavalta oli töpeksinyt ampuma-aseen haltuunotossa kouluampujan kohdalla, vaikka ampuja tunnettiin poliisin toimesta yleisesti hengenvaaralliseksi henkilöksi.

Kittilän juridinen kärhämähän taas alkoi siitä, kun "poromiehet" päättivät erottaa kunnanjohtajan, joka oli tehnyt tutkintapyynnön hiihtohissijupakasta.

Kauhavan tapauksessa surmansa saaneiden omaisille tuomittiin siis tänään EIT:ssa kullekin 30 000 euron vahingonkorvaus vuonna 2012 tehdyn korkeimman oikeuden päätöksen johdosta tehdyn kantelun perusteella.

Tässäkin tapauksessa oikeudelta meni peräti 12 vuotta, jotta lopullinen tuomio saatiin aikaiseksi.

Tässä yhteydessä on myös hyvä tuoda esiin EIT:n vuonna 2019 myös Suomelle antamasta toisesta tuomiosta, jossa Suomen hallinto-oikeukissa irakilaismies oli määrätty palautettavaksi Irakiin ja myöhemmin oikeudessa kerrottiin miehen saaneen surmansa ja, josta vaadittiin valtiolta korvauksia.

EIT antoi siis irakilaisen miehen tapauksessa Suomen valtiolle langettavan tuomion.

Kuitenkin myöhemmin on käynyt ilmi, että valekuolleen irakilaismiehen tytär ja muutkin sukulaiset olivat nostaneet valekuolleen johdosta 20 000 euron korvaukset ja asiaa tutkitaan nyt sitten mm. törkeänä petoksena Suomessa.

Näyttää siis siltä, että Suomella on vielä pitkä matka siihen, että meistä voidaan käyttää termiä korruptiovapaa oikeusvaltio.

Viimeistään keväällä 2020 alkaneet koronasekoilut ovat vahvistaneet sen, että sekä kuntien- että valtionhallinnossa vallitsevan lainsäädännön kunnioitusta ei ole olemassa.

Tästä vahvana todisteena ovat mm. järkyttävät maskikaupat ja muut rötökset ja ne lukuisat kantelut, jotka parhaillaan makaavat oikeuskanslerinkin pöydällä odottaen lausuntoja.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: