Keskustelu

ääni kaaviltaKaavi4.10.2020 17:43
Valtuuston päätös,onko kokous kutsuttu koolle laillisesti ja onko kokous päätösvaltainen, Asiasta äänestettiin ja kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen, ainakin enemistön mielestä. Näin itsenäinen Kaavi toimii,Onko joillakin tietoa,voiko kokouksessa päätetyistä asioista valittaa (valtuusto käyttää korkeinta päätösvaltaa ). Kiusataanko Kaavilla myös kuntalaisia eikä vain viranhaltijoita. Toimitaan historiasta opitulla tavalla,jos et kuulu perässähiihtajiin kyyti on kylmää ( myös omien piirissä ). Milloin Kaavilla päästään nykyaikaan, muistellaan 80 lukua ja Kekkosen aikaa ja toimitaan vielä samalla tavalla. Toivotaan että kelloja siirretään nykyaikaan myös Kaavilla.

juristin alkuRe: Kaavi6.10.2020 3:11
Kunnallisista päätöksistä voi tietysti valittaa annettuna määräaikana seuraavaasti:

"Hallintoasiassa tehtyyn viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta valituksen hallinto-oikeuteen.

Valitus voi olla vapaamuotoinen, mutta valituskirjelmästä on tultava ilmi:

1. Mitä päätöstä valitus koskee

2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi

3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan

4. Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

Valitus hallinto-oikeuteen on aina tehtävä kirjallisesti.

Asian vireillesaamiseksi riittää, että valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle määräpäivänä klo 16.15 mennessä. Liitteitä valitukseen voi toimittaa myöhemminkin.

Valituksen voi toimittaa postitse, sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon .

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimetAvautuu uuteen ikkunaan."

Jos valituksen perusteet ovat kunnossa, niin hallinto-oikeus saattaa jopa kumota kunnallisen laitoman tai virheellisen päätöksen.

Suomessa on kuitenkin korkea kynnys siihen, että esim. viranomaisen päätöksen saa muuttumaan, koska virkamieslaissa viranomaisille on turvattu ns. harkintavalta.

Kunnallisen päätöksenteon on kuitenkin perustuttava tarkoin lakiin.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on kuitenkin nykyisen hallituksen toimia arvoidessaan vielä todennut, että viranomainen ei voi käyttää harkintavaltaansa väärin, siis toimia lain vastaisesti.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: