Keskustelu

ekvaltuuston laillisuus 13.12.2020 19:20
kaavilla valtuuston esityslistat laitetaan nykyisin sähköisenä hallintosäännön päätös.vaikka henkilöllä ei olisi tietokonetta tai toimivia laitteita, tälläistä on ollut mennyt vaalikausi ja jatkuu edelleen , eikä valtuuston puheenjohtaja tee asialle mitään,tässä hallintosäännöllä rikotaan kuntalakia, ,kaavilla hallintosääntö menee näköjään kuntalaen yläpuolelle valaiskaapa samalla asiaa miten menetellä kun valtuutetutkaan ei ota asiaan kantaa .

Kouraan ajattelijaRe: valtuuston laillisuus 13.12.2020 19:47
Miten ne laittavat, jos sinulla ei ole sähköpostia?

alan kolmas miesRe: valtuuston laillisuus 14.12.2020 1:56
Missähän laissa sanotaan, että viralliset asiakirjat lähetetään vain sähköisesti.

Luulen, että Suomen virallinen asiakirjat pitää lähettää postissa.

Tästähän kannattaa tehdä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon.

Valtuuston kaikki päätökset näyttävät siten olevan lainvastaisia.

Kysymyksessä on ns. MAAN TAPA!!!

MAAN TAPA on kaikissa kepuloisten johtamissa kunnissa kaikkien lakien yläpuolella!!!!

EDUSKUNTAAN tarvitaan lakialoite, jolla kumotaan MAAN TAPA!!!!

kiemurat Re: valtuuston laillisuus 6.1.2021 13:15
olihan tuosta joku tehnyt kantelun vaikka on unohdettu hallintosäännön pykälät ja oikeusasiamies ei huomioi asiaa

juristin alkuRe: valtuuston laillisuus 6.1.2021 17:17
Kantelussa olisi pitänyt käyttää juridista asiantuntemusta.

Oikeusasiamiehet ovat nykyään keskittyneet kirkkokuorojen, joulujuhlien järjestämisten ja parkkikiekkojen värin ja materiaalin laillisuuden valvontaan.

Tärkeistä kunnallisista päätöksistä valittaminen onkin tehty lähes mahdottomasti hallintolainkättölain muutoksilla seuraavasti:

"26.7.1996/586
Hallintolainkäyttölaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 5.7.2019/808, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
13 § (7.8.2015/891)

Valitusoikeuden rajoittaminen

Laissa säädetään erikseen siitä, milloin 7?9 §:ssä tarkoitetun viranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tai milloin valittamiseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle tarvitaan valituslupa.

Kun muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan muun lain mukaan valituslupa, lupa on myönnettävä, jos:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Jos pääasiassa annetusta ratkaisusta valittaminen on kielletty tai valittamiseen tarvitaan valituslupa, vastaava rajoitus koskee myös valittamista pääasiaan liittyvästä ratkaisusta.

Tässä pykälässä tarkoitetut valitusoikeuden rajoitukset eivät koske muutoksenhakua hallinto-oikeuden hallintoriita-asiassa antamaan päätökseen, ellei erikseen toisin säädetä."

Valituslupa voidaan siis myöntää, jos on muu painava syy.

Oikeusasiamiesten mielestä ei tietenkään koskaan ole muuta painavaa syytä.

Myös voidaan erikseen säätää, ettei valitusta saa tehdä, jos "maan tavan mukaan" asiasta ei saa valittaa, koska valitus häiritsee muutoin sujuvaa päätöksentekoa.

Persaukiset eivät myöskään voi valittaa edes itseään koskevista hallinnollisista päätöksistä, koska Suomi on EU:n johtava oikeusvaltio.

mielenkiintoistaRe: valtuuston laillisuus 6.1.2021 19:02
Tietojeni mukaan asiasta on valitettu hallinto-oikeuteen, on tärkeää saada ratkaisu, kuka voi olla Kaavilla jatkossa luottamustoimessa ja pystyy hoitamaan tehtäviä jos tulee valituksi.Asiasta on tullut periattekysymys viranhaltioiden ja luottamushenkilöiden välillä. Osa luottamushenkilöistä on haluton ottamaan kantaa tähän asiaan.Sinisten valtuustoryhmä on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen ja asiasta ei ole vielä tullut ratkaisua. Onko Kaavilla kuntavaaliehdokkaita niin paljon,että tälläinen karsinta on tarpeen.

mielenkiintoistaRe: valtuuston laillisuus 6.1.2021 19:04
Tietojeni mukaan asiasta on valitettu hallinto-oikeuteen, on tärkeää saada ratkaisu, kuka voi olla Kaavilla jatkossa luottamustoimessa ja pystyy hoitamaan tehtäviä jos tulee valituksi.Asiasta on tullut periattekysymys viranhaltioiden ja luottamushenkilöiden välillä. Osa luottamushenkilöistä on haluton ottamaan kantaa tähän asiaan.Sinisten valtuustoryhmä on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen ja asiasta ei ole vielä tullut ratkaisua. Onko Kaavilla kuntavaaliehdokkaita niin paljon,että tälläinen karsinta on tarpeen.

poliittinen tarkkailijaRe: valtuuston laillisuus 6.1.2021 21:46
Minun käsittääkseni Siniset menettivät kaikki edustajansa edellisissä eduskuntavaaleissa.

Kyllä minusta Sinisillä on edessään jyrkkä ylämäki tulevissa kunnallisvaaleissakin, joten eipä juuri taida kannatta lähteä jyrkännettä ylös kapuamaan.

Suomessa hallinto-oikeudet eivät korvaansa lotkauta, ellei valittaja ole kepuloisen apparaatin jäsen tai AKM:n tapainen juridiikan ja monen muun alan asiantuntija.

Minä muistelen, että Sampo Terhokin oli entinen kokoomuslainen ja Espoossa Simon Elokin liittyi vaalitappion jälkeen kokoomukseen.

SAMPO on sanonut, että "hänen elämäntehtävänsä on sosialismin purkaminen".

Tältä osin olen täysin SAMPOn kanssa samoilla linjoilla.

Kaavillakin kannattaa tehdä päätöksiä ja jättää hukkuva laiva ja liittyä joko kokoomukseen tai persuihin.

Kokoomus ja persut ovat nykyään ainoita puolueita, jotka voivat merkittävällä tavalla muuttaa SANNA MARININ ja kepuloisten RUUNEPERIN sekä vihervassarien harjoittamaa "PIILOKOMMUNISMIA", jota vielä muka harjoitetaan demokratian ja oikeusvaltion nimissä.

Vallankumous on aina tullut hiipimällä!!!

ääni kaaviltaRe: valtuuston laillisuus 7.1.2021 9:04
Ei puolueen jäsenyyttä kysytä jos valittaa hallinto-oikeuteen, kysymys, kuka tai ketkä pyrkii saamaan oikeutta. Jokainen äänestäjä valitsee itse, äänestääkö puoluetta vai ihmistä. Pienissä kunnissa tuntee ihmiset toisensa ja myös vaaliehdokkaat. Jokainen valittaja käyttää sellaisia asiantuntioita kun haluaa.

poliittinen tarkkailijaRe: valtuuston laillisuus 7.1.2021 11:44
ääni kaavilta on hyvä ja valittaa vaan hallinto-oikeuteen.

Kysymyksessä on useimmiten ns. dead end.

Tästä asiasta on tehty väitöskirjatutkimuskin Turussa muistaakseni noin vuosi-pari sitten.

Valituksissa tulokset ovat olleet heikkoja ja valittajat vielä heikommilla, koska "erottamaton ja erehtymätön virkamieskoneisto" määrää tahdin.

Suomesta puuttuu puolueeton perustuslakituomioistuin. Siinä on se juurisyy, että suksi ei luista.

Tämän ongelman on todennut jopa vuonna 2019 eläkkeelle jäänyt KORKEIMMAN OIKEUDEN PRESIDENTTI (TIMO ESKO), joten tässä suhteessa POLIITTINEN TARKKAILIJA on samoilla linjoilla.

Eduskunnan ilmeisesti ryhdikkäin apulaisoikeusasiamies eli Maija Sakslin on kuitenkin yrittänyt puolustaa sitä, että lakia tulkittaisiin niin kuin se on kirjoitettu.

Viimeksi aamulla HESARIKIN oli kirjoittanut siitä, kun Maija Sakslin on arvostellut VEROHALLINNON ilmeisen laitonta käytäntöä käyttää vuokratyövoimaa VEROHALLINNON puhelinneuvonnassa.

Sakslin "antoi tylyä palautetta VEROHALLINNON toiminnasta ja arvioi, että se on itse aiheuttanut ruuhkaa puhelinpalvelussa."

Allekirjoittanut on kyllä hyvin tuttu tämän ongelman kanssa.

Toisessa päätöksessään Sakslin otti kantaa myös VEROHALLINNON automatisoituun verotus- ja päätöksentekomenettelyyn ja totesi, että kysymyksessä on laiton virkamiesten käyttöön ottama käytäntö, koska se ei perustu lakiin.

ekRe: valtuuston laillisuus 7.2.2021 17:59
ihmeellisiä tulkintoja pitäisi käydä luottamushenkilön hakemassa virastotalolta esityslistat vaikka hän olisi etempänä töissä ja syytellään postin hitautta mutta eiköhän viranhaltioiden kuuluisi toimittaa ajallaan esityslistat niille joille kuuluu ja postiin tarpeeksi ajoissa jotta ei tarvitse jokakerta tehdä valitusta hallinto-oikeuteen kokouksen laillisuudesta

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: valtuuston laillisuus 8.2.2021 8:39
Keskustelua päätösten salailusta ja julkisuudesta tarkoituksenmukaisuussyistä ei ole julistettu salaiseksi.
Kyllä tätä asiaa on lupa käsitellä. Virkamies tuntee lain ja hänellä on kiusaus käyttää lakia omaksi hyväkseen.
Pekka Vartiaisen lakiasiain toimisto on tässä pätevä antamaan neuvoja.

ekRe: valtuuston laillisuus 31.3.2021 13:05
kaavilla varavaltuutetut luokitellaan toisenluokan kansalaisiksi heille lähetetään valtuuston esityslista niin myöhään että siihen ei pysty tutustumaan. kuten eilisen 30,03,21 oleva valtuuston esityslista saapui postissa 30,03,21 iltapäivällä vaikka tiedossa oli että puuttuu valtuutettuja ja vaikka ei olisi puuttunut niin hallintosääntö sanoo että 5pv ennen olisi toimitettava esityslistat mutta nyky valtuutetut ei reakoi tälläiseen asiaan mitenkään

terv. kiuruvedeltäRe: valtuuston laillisuus 1.4.2021 23:28
Kuka kaavilla vastaa esityslistoista valtuustossa ja toimii sihteerinä? Eiku ilmoitus epäasiallisesta käyttäytymisestä luottamushenkilöä kohtaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle.
PS. on kiire ennen kuin saa loparit

ekRe: valtuuston laillisuus 10.4.2021 8:21
valtuuston puheenjohtaja ei ota kantaa ja hallintojohtaja kiemurtelee tämän asian osalta ja vetoaa hallintosääntöön sama lienee kh puheenjohtajalla siis nykyisellä

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: valtuuston laillisuus 11.4.2021 9:44
Valtuuston puheenjohtaja kutsuu kokouksen. Kutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Jos kutsu toimitetaan sähköisesti, on kunnan huolehdittava siitä, että jokaisella kutsutulla on kutsuun vaadittavat tekniset välineet eli sähköposti.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: