Keskustelu

alan kolmas miesLEKA KARKASI MARININ KÄSISTÄ8.4.2021 1:14
SANNA MARININ valikoitui Suomen Pääministeriksi erikoisen NUKKETEATTERIN lopputuloksena, kun vuoden 2019 eduskuntavaaleissa DEMAREISTA oli tullut ANTTI RINTEEN johdolla hiuksen hienosti suurin puolue ja DEMARIT muodostivat hallituksen VIHERVASSARIEN ja etenkin KEPULOISTEN avulla.

RINNE vaihdettiin NUKKETEATTERISSA SANNA MARINIIN, jonka hallituksen keskeinen tukipilari eli tietysti aina kaksilla korteilla pelannut KEPU tietysti kiitoksella hyväksyi.

KEPULLA keskinen tavoite on ollut saada voimaan TERRA SIPILÄN luonnosteleman ylileveä PERUSTUSLAIN VASTAINEN MAAKUNTA SOTE, jota alun perin nykyinen oikeuskansleri PÖYSTI oli ollut työstämässä SOTE REHULAN avulla.

ANTTI RINTEESTÄ ei olisi koskaan tullut pääministeriä, eikä VIHERVASSARIT olisi päässeet hallituksen, ellei FAKE NEWS MEDIA olisi vuodesta 2015 lähtien myllyttänyt ruotsalaisen KOULUPINNARI GRETA THUNBERGIN kiihottamaa ILMASTOHYSTERIAA ja TERRA SIPILÄN erinomaisia liikemiestaitoja.

Jo vuoden 2019 lopulla alkoi olla selvää, että Suomen hallitusohjelma, joka perustui ajatukselle, että Suomi on kokoansa suurempi ja Suomessa ei tarvita muita muutoksia kuin SOTE-ratkaisu, jonka ytimeksi valittiin TERRA SIPILÄN jo kertaalleen perustuslain vastaiseksi todettu YLILEVEIDEN HARTIOIDEN SOTE, jonka nimeksi nyt vaihdettiin houkuttelevasti HYVINVOINTIALUEIDEN SOTE.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNASSA alkoi taas kasaantua mustia pilviä HYVINVOINTIALUEIDEN SOTEN ylle, kun MAAKUNTAVEROTUS törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin ja HYVINVOINTIALUEIDEN SOTEAKIN on jo alettu voimakkaasti kritisoida jopa entisen kokeneen Maa- ja Metsätalousministeri SIRKKA-LIISA ANTTILANKIN toimesta. Hallitusliima alkoi siis rakoilla voimakkaasti jo vuoden 2020 alussa.

Tässä tilanteessa SANNA MARININ ja kepuloisten RUUNEPERI SAARIKON on aivan turha kiirehtiä, kun tällainen koko sotekentän täydellinen mullistus näyttää edellyttävän 5/6 enemmistöä EDUSKUNASSA, eikä sellaista 1633 sivun mittaista SOTE LAKIKIRJAA, kukaan eduskunnassa istuva kansanedustaja pysty koskaan edes läpi lukemaan ajatuksella alle vuodessa.

Saati sitten, että tällaisesta revohkasta voitaisiin vielä päättää ennen Eduskunnan kesälomia.

PERUSTUSVALIOKUNTAHAN juuri tyrmäsi "LEKA" MARININ ULKONALIIKKUMISLAINKIN, kun valiokunta oli todennut, ettei välttämättömyys ehdotetuille toimille toteudu. Hallituksen ehdotus Eduskunnalle annettiin 24.3.2021.

"Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta" sisälsi 94 sivua, mutta PV kuitenkin hylkäsi ehdotuksen jo 31.3.2021.

Ehdotetut toimet eivät olleet välttämättömiä.

HYVINVOINTIALUEIDEN SOTESSA kysymys on pysyvistä sosiaali- ja terveyspalvelumääräyksistä, joten ei ole mitään mahdollisuutta, että tällaisesta lakisumasta voidaan päättää muutamassa viikossa, kun lakisuman vaikutusarvioista ei ole tietoakaan. Ei terveyden tai sosiaalihuollon, eikä myöskään Suomen kansantalouden kannalta.

Tässäkin asiassa on parempi edetä samoin kuin elefantin syönnissä: pala kerrallaan eli kuntakohtaisesti, koska ahneen loppu on aina ollut paskainen.

KORONAPANDEMIAN levittyä Suomeen vuoden 2020 alussa FAKE NEWS MEDIA löysi taas uuden hyvän syyn, jonka varjolla mediayhtiöt pääsivät taas käsiksi suuriin rahavirtoihin.

Lähdettiin systemaattisesti luomaan nuoresta ja kokemattomasta SANNA MARINISTA JÄMERÄÄ JOHTAJAA, jonka erinomaisuus tunnistettiin jo laajasti maailmallakin.

Kuitenkin SANNA MARIN on ollut äärettömän heikko pääministeri jo lähtökohtaisesti. MARIN nousi pääministeriksi syksyllä 2019 itse asiassa Tampereen Osuuskaupan asiakaspalvelutehtävistä ja SANNAHAN oli valmistunut vasta vuonna 2017.

SANNA siis valittiin PÄÄMINISTERIKSI vain pari vuotta valmistumisensa jälkeen. SANNAN opinnäytteetkään eivät vaikuta erikoisemmin merkittäviltä.

Tietysti on ihailtavaa, että tällaisilla meriiteillä voi Suomessa päästä vaativaan PÄÄMINISTERIN virkaan. Kuitenkaan tällaisilla ansioilla ei tietenkään olisi ollut mitään asiaa esim. jonkin johtavan suomalaisen pörssiyhtiön ruoriin.

Lähtökohdiltaan SANNA MARIN onkin siis ollut kokemukseltaan heikko, joten hänen on ollut pakko turvautua poikkeuksellisen suureen määrään erilaisten lobbareiden ja erityisasiantuntijoiden tukea ja jälki on ollut sen näköistä.

SANNAHAN peri ANTTI RINTEEN hallituksen laatiman SUOMI ON KOKOANSA SUUREMMAN MAAN HALLITUSOHJELMAN, joka voi pelastaa utopistisella esimerkillään jopa koko maailman sitä uhkaavalta ILMASTOKATASTROFILTA.

KORONAPANDEMIAN levittyä Suomeen tammikuussa 2020 kaikille kävi kuitenkin viimeistään selvästi, ettei SUOMESTA OLE KOKO MAAILMAN PELASTAJAKSI.
NYT NÄYTTÄÄ VAHVASTI SILTÄ, ettei SUOMI pysty pelastamaan edes itseänsä.

ANTTI RINTEEN sorruttua POSTIN työsopimusneuvottelijaksi ANTTI korvattiin siis SANNALLA ja sen jälkeen LUONNON KAUNIS KATRIKIN totesi jostain tuntemattomasta syystä, että pilkkuakaan ei kuitenkaan tarvitse ANTIN johdolla laaditussa hallitusohjelmassa muuttaa.

ANTTI ja SANNAHAN antoivat hallitusohjelmassa suomalaisille veronmaksajille seuraavat kuusi ylevää lupausta politiikan uudistamisesta:

1. Lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta
2. Lupaus uudenlaisesta vuorovaikutuksesta
3. Lupaus pitkän aikavälin politiikasta
4. Lupaus tietopohjaisesta politiikasta
5. Lupaus syrjimättömyydestä
6. Lupaus sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta

Enpä lähde kirjoittamaan ulos kaikkea sitä hyvää, mitä nykyään "LEKA" MARININ hallitusohjelmassa on äänestäjille ja veronmaksajille luvattu.

Ajankohtaista on kuitenkin avata 4. lupaukseen liittyvä luukku:

"Laadukas lainvalmistelu on keskeistä politiikan uskottavuuden ja legitimiteetin näkökulmasta. Sitoudumme tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa. Syvennämme yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa."

Avataan vielä 6. lupaukseen liittyvä "PUPPULUUKKU" vanhenevalle väestölle ja nuorille:

"Haluamme varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus opiskella, osallistua ja toteuttaa unelmiaan. Samalla haluamme taata kaikille arvokkaan vanhuuden, jossa kukaan ei jää yksin.

Emme halua myöskään elää tulevien sukupolvien kustannuksella: sen vuoksi sitoudumme 75% työllisyysasteeseen ja siihen, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023."

"Työllisyystavoitteeseen sitoutuminen:

Hallitus on vahvasti sitoutunut 75 prosentin työllisyystavoitteeseen normaalin kansainvälisen ja siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa.

Se tarkoittaa valtiovarainministeriön kevään 2019 ennusteeseen verrattuna työllisten määrän kasvua laskennallisesti noin 60 000 henkilöllä vuonna 2023.

Työllisyysasteen nousu on hallitusohjelmassa tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti."

Työllisyystilannehan Suomessa oli 2019 seuraava:

 Työvoima 2 770 000 henkilöä
 Työllisiä 2 587 000 henkilöä
 Työllisyysaste 73.1%
 Työttömiä työhakijoita kesäkuu 2019 254 176 hlöä
 Työttömiä työvoimasta 9.2%

Työllisyystilanne Suomessa helmikuussa 2021:

 Työvoima 2 701 000 henkilöä (muutos 2019-2021: -69 000 hlöä)
 Työllisiä 2 481 000 henkilöä (muutos 2019-2021: -106 000 hlöä)
 Työllisyysaste 71.9%
 Työttömiä työnhakijoita helmikuu 2021 327 100 hlöä (muutos 2019-2021: -72 924 hlöä)
 Työttömiä työvoimasta 12.4%

RINTEEN/MARININ HALLITUKSEN TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023:

 BKT:n kasvu n. 2% p.a. (todennäköinen kasvu -(1-2)% p.a.)
 Työllisyysaste 75% (todennäköinen luku n. 68%)
 Työttömyysaste 4.8% (todennäköinen luku 10-12%)
 Julkisyhteisöjen alijäämä BKT:sta 0.0% (Vihriälä: luku 2020 jo -9.0%, vuonna 2023 -5.6%)
 Julkisyhteisöjen velka BKT:sta 57.1% (Vihriälä: todennäköinen luku 2023 84.3%)

RINTEEN/"LEKA" MARININ HALLITUSOHJELMAN RAHAN KÄYTTÖ:

PÄÄTÖSPERÄISET PYSYVÄT MENOLISÄYKSET 2019-2023 (milj. EUR):

3.1 Hiilineutraali Suomi 98
3.2 Kokoaan suurempi Suomi 100
3.3 Turvallinen oikeusvaltio 40
3.4 Elinvoimainen Suomi 125
3.5 Luottamuksen ja tasa-arvon Suomi 65
3.6 Oikeudenmukainen ja tasa-arvon Suomi (STM) 570
3.7 Osaamisen Suomi 201.5

3.1-3.7 YHTEENSÄ 899.5 milj. EUR

HALLITUSOHJELMAN PYSYVÄT MENOLISÄYKSET YHTEENSÄ 1 230 milj. EUR

POIKKEAMA VERRATTUNA PÄÄOTSIKOIDEN SUMMAAN + 330.5 milj. EUR!!!

KERTALUONTOISET INVESTOINNIT 2020-2022 (milj. EUR)

3.1 Hiilineutraali Suomi 507
3.2 Kokoaan suurempi Suomi 250.1
3.3 Turvallinen oikeusvaltio 92.6
3.4 Elinvoimainen Suomi 522
3.5 Luottamuksen ja tasa-arvon työmarkkinoiden Suomi 100
3.6 Oikeudenmukainen Suomi 180
3.7 Osaamisen Suomi 730

3.1-3.7 YHTEENSÄ 2 476.6 milj. EUR

HALLITUSOHJELMAN KERTALUONTOISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ 3 050 milj. EUR

POIKKEAMA PÄÄOTSIKOIDEN SUMMAAN +573.4 milj. EUR!!!

HALLITUSOHJELMAN KAIKKI MENOT 2020-2023:
OHJELMAN YHTEENVETO TAULUKOT (1 230 + 3 050) = 4 280 milj. EUR

TAULUKOIDEN PÄÄOTSIKOIDEN MENOT 3.1-3.7 SUMMATTUNA:
= 899.5 + 2 476.6 = 3 376.1 milj. EUR

YHTEENVETOLUKUJEN JA PÄÄOTSIKOIDEN SUMMAN EROTUS:

= 4 280-3 376.1 = 903.9 milj. EUR!!!

RINTEEN/"LEKA" MARININ HALLITUSOHJELMASSA MENOLISÄYSTEN JA KERTALUONTOISTEN INVESTOINTIEN LUVUT EIVÄT NÄYTÄ TÄSMÄÄVÄN!!!

HALLITUSOHJELMASSA on tarkoitus ensinnäkin nostaa pysyviä menoja vuositasolla nähtävästi noin 1 230 milj. EUR:lla. Neljän vuoden aikana menoja siis lisätään 4 X 1 230 milj. EUR = 4 920 milj. EUR.

Pysyvien menolisäysten lisäksi on tarkoitus vielä tehdä 3 050 milj. EUR:n kertaluontoiset investoinnit, jotka eivät muka nosta valtion kuluja millään tavalla vuonna 2023.

Tosiasia kuitenkin on, että sellaisin investointeja ei ole koskaan ollut yksityisellä eikä julkisella puolella, että investointeihin ei liittyisi mitään kuluja.

Tältäkin osin RINTEEN/"LEKA" MARININ hallituksen hallitusohjelmassa näyttää selvästi harhautetun EDUSKUNTAA ja tietysti myös SUOMEN VERONMAKSAJIA.

RINTEEN/"LEKA" MARININ hallitusohjelmaan sisällytettyjen kertaluontoisten tulevaisuusinvestointien katteeksi on varattu 3 miljardia EUR:a, joista 2.5 miljardia EUR:a voidaan kerätä valtion suuorista yhtiöomistuksista ja loput 500 milj. EUR muista omaisuuseristä.

RINTEEN/"LEKA" MARININ hallitusohjelmassa veronmaksajien tulopuolelle on merkitty vain 300 milj. EUR:n lisäys eläkeläisten ja muiden etuuksiin.

Valtion hallinnossa ei näköjään ymmärretä investoinneistakaan yhtikäs mitään. Tässähän näyttää tulevaisuusinvestointienkin tuotto jäävän olemattomaksi, koska perinteisestihän valtion yhtiöiden osinkotuottokin on ollut monopoliyhtiöistä enemmän kuin kohtuullinen.

Nyt näyttää tarkoitus olevan se, että hyvin tuottavista yhtiöistä luovutaan ja sijoitetaan vapautuvat rahat VAKE Oy:n (Ilmastorahasto Oy) ja Finnish Minerals Oy:n (Terrafame Oy) tapaisiin katastrofaalisiin utopiahankkeisiin.

Sehän oli tietysti TERRA SIPILÄ, joka SUOMI KUNTOON hankkeessaan keksi, että Suomi pelastuu, kun pannaan valtion taseet tuottamaan. Nyt tätä leikkiä on harrastettu vuodesta 2006 lähtien jo tulos alkaa olla tiedossa.

En nyt lähde yksityiskohtaisesti käymään läpi kaikkea valtion, siis veronmaksajien rahoilla kyseisissä hankkeissa tehtyä suhmurointia, mutta esitänpä alla yhteenvedon molempien ym. KÄRKIHANKKEIDEN osalta alla:

Finnish Mineral Group Oy (Terrafame Oy:n osuus n. 98%)

 Kumulatiiviset tulokset 2016-2020, milj. EUR:
 Liikevaihto 1 295.7
 Käyttökate -41.9 (-3.2% LV:sta)
 EBIT -166.7 (-12.9% LV:sta)
 Tulos -222,5 (-16.7% LV:sta)
 Lisärahoitus 844.2
 Oman pääoman lisäys 629.6
 Taseen loppusumma 2020 975.9

Ilmastorahasto Oy (ent. VAKE Oy)

 Kumulatiiviset tulokset 2017-2020, milj. EUR:
 Liikevaihto 368.4
 EBIT 162.7 (44.2% LV:sta)
 Tulos 190.0 (51.6% LV:sta)
 Oman pääoman lisäys 3 221.5
 Taseen loppusumma 2020 3 883.8

Finnish Mineral Group Oy + Ilmastorahasto Oy (ent. VAKE Oy)

 Kumultatiiviset tulokset 2016-2020, milj. EUR:
 Liikevaihto 1 664.0
 EBIT -4.1 (-0.2% LV:sta)
 Tulos -32.5 (-2.0% LV:sta)
 Kumulatiiviset investoinnit 4 306.7
 Sidottu pääoma 2020 4 859.7

Finnish Mineral Group Oy:stä on todettava, että toistaiseksi sen toiminta on vielä ns. TOIVOTAAN, TOIVOTAAN asteella, mikä käy ilmi myös ryhmän sisältävistä tytäryhtiöistä seuraavasti:

 Terrafame Oy (omistus 68.8%)
Liikevaihto 338.3 milj. EUR
Tulos -8.2 milj. EUR

 Finnish Battery Chemicals Oy (omistus 100.0%) (projektiasteella)
Liikevaihto 0.0 EUR
Tulos 0.0 EUR

 Keriber Oy (omistus 26.3%) projektiasteella
Liikevaihto 0.0 EUR
Tulos n. -8.0 milj. EUR

 Sotkamo Silver Ab (omistus 2%) myyty vuoden 2020 lopussa
Liikevaihto 35.1 milj. EUR
Tulos -4.5 milj. EUR

 Konserniyhtiöt yhteensä
Liikevaihto 338.3 milj. EUR
Tulos -27.9 milj. EUR

Finnish Minerals Group Oy:n rakenteesta havaitaan, että yritysryhmän tulos on lähes 100% riippuvainen TERRAFAMEN menestyksestä, mikä ei valitettavasti näytä kovin ruusuiselta.

Pelkästään näihin kahteen katastrofaaliseen hankkeeseen on TERRA SIPILÄN innostamana laitettu valtion eli siis veronmaksajien rahaa jo lähes 5 000 milj. EUR:a, mutta rahojen kumulatiivien tuotto näyttää olleen toistaiseksi negatiivinen.

ILMASTORAHASTO Oy:n vuonna 2020 kohentunut taloudellinen tilanne näyttää perustuvan vain siihen, että yhtiön hallussa oleva 8.3%:n potti NESTE Oy:n osakkeista kasvoi voimakkaasti vuonna 2020, kun NESTEEN osakkeen hinta oli vuoden lopussa 59.16 EUR/osake.

Vuonna 2021 NESTEEN osakkeen hinta on kuitenkin laskenut jo reippaasti 48.49 EUR:on. Mikäli tämän tasoinen pudotus olisi voimassa vielä 31.12.2021, niin ILMASTORAHASTO joutuisi kirjaamaan nähtävästi jo 581 milj. EUR:n suuruisen tappion vuoden 2021 tilinpäätökseensä.

TERRAFAMEN osalta tiedetään jo nyt, että valmistettavien akkukemikaalien laatu ei ole riittävä tavoiteltuun lopputulokseen verrattuna.

Se myös tiedetään jo nyt, että TERRAFAMEN kaivoksen sulfidimalmien tuotantomäärät näyttävät myös jäävän selvästi PÖYRYN laatimassa YVA-selvityksessä ilmoitetusta tasosta n. 70 000 t/a alemmalle tasolle.

Näin ollen TERRAFAMEN kaavaileman liikevaihdon kasvukin näyttää jäävän toteutumatta. Tämä taas merkitsee sitä, että myös FINNISH MINERALS GROUPIN tie tulee olemaan lähivuosina entistäkin kivisempi.

On myös hyvin mahdollista, että NESTEEN osakkeen alamäki myös vain edelleen kiihtyy vuoden loppua kohden.

Näyttää vahvasti siltä, että SANNA MARININ ILMASTORAHASTO sulaa vähintään samalla mallilla kuin aikoinaan kävi SONERAN ILMASTORAHASTOLLE, jossa valtion teki historiansa suurimman yksittäisen katastrofin, jossa menetettiin veronmaksajien varoja 4 300 milj. EUR:a.

Käytännössä ILMASTORAHASTO onkin täysin teoreettinen yritys siirtää osa valtion omistamista NESTE Oy:n osakkeista johonkin ILMASTORAHASTOON, jonka tuotoista ei ole mitään varmuutta.

Se on ainakin varmaa, että kyseiset osakkeet tuottavat täsmälleen saman tuoton valtiolle ilman epämääräistä ILMASTORAHASTOAKIN.

TERRAFAME Oy ja VAKE Oy ovat alun alkaenkin olleet idioottimaisia hankkeita, jossa luotiin vain hyväpalkkaisia virkoja valtion virkamiehille, jotka valikoitiin tehtäviinsä lähinnä TEM:stä ja VVM:stä.

Osuuskaupan kassan kokemuksen omaava SANNA MARIN kävi taannoin ns. ankarat neuvottelut EU:n komission kanssa EU:n 750 miljardin EUR:n elvytysrahasta.

SANNA oli päätynyt sopimukseen, että Suomi sijoittaa 6 600 milj. EUR:a EU:n elvytykseen ja Suomi saa vastalahjaksi mahdollisesti enintään 2 700 milj. EUR:a, jonka Suomi käyttää taloutta elvyttäviin toimiin.

Kuitenkin Suomi saisi ilman tätäkin vastalahjaa EU:lta maataloustukena LUKEN prof. JYRKI NIEMEN laskelmien mukaan kaudella 2021-2017 vuosittain noin 1 508 milj. EUR:a.

Näin ollen koronaelvytyksestä jäisi meille joka tapauksessa käteen nettona olematon summa, mikäli SANNA MARININ neuvottelema EU:n tukipaketti hyväksytään nyt neuvotellussa muodossaan EDUSKUNNASSA.

Kun ym. 6 600 milj. EUR:n lahjoitus maksaa suomalaisille veronmaksajille vuosittain ainakin 2%:a lainanhoitokorkoina, niin 6 600 milj. EUR:n EU lahjoituksen nykyarvoksi 50 vuoden pitoajalla tulee pyöreästi 10 750 milj. EUR, eikä tästä lahjoituksesta jää käteen mitään, koska tämä sijoitus/lahjoitus ei millään tavalla tule parantamaan esim. Suomen alijäämäistä vaihtotasetta EU-maiden kanssa.

Jos Suomen valtiolle on kertynyt ylimääräistä rahaa verojen muodossa esim. tuo em. 6 600 milj. EUR:a, niin kyseinen rahahan voitaisiin tietysti sijoittaa Eduskunnan päätöksellä vaikka johonkin kansainväliseen kasvurahastoon, joiden vuotuinen tuotto voi olla tyypillisesti jopa 10% p.a. luokkaa.

Korkoa korolle tämä Suomen kasvurahasto voisi 50 vuodessa näillä edellytyksillä kasvaa jo 774 780 milj. EUR:ksi. Tällainen rahasto on jo noin kolminkertainen verrattuna Suomen nykyiseen BKT:hen.

Vaihtoehdot siis ovat:

 Marinin & Harmaan Matin lahjoitus EU:lle: -10 750 milj. EUR:a

 Suomen oma kasvurahasto v. 2071: +774 780 milj. EUR:a

Näistä luvuista on helppo valita. Minä ottaisin ainakin mieluummin tuon positiivisen vaihtoehdon, kun JOHNNY ÅKERHOLMKIN on todennut, että EU:n aikana Suomen kasvu on ollut lähes maailman hitainta ja Ruotsistakin jäädään koko ajan jälkeen, vaikka kuinka meiltä syydetään vähiä verovaroja ja lainattuja varoja EU:n herroille.

Kepuloisten HARMAA MATTIKIN on jo ilmoittanut, että ILMASTORAHASTOON laitetaan vielä lisää 1000 milj. EUR:a, kun Suomessa SANNA MARININ hallituksessa on sovittu, että Suomi on hiilivapaa vuonna 2035.

Vihreiden KRISTA MIKKONEN on pitänyt tätä suurena ILMASTOTEKONA, eikä tällekään ilmastoinvestoinnille ole esitetty mitään järjellistä perustetta, koska Suomen ilmastointoilijoiden toiminnan kautta globaalinen hiilidioksidipäästöjen määrä näyttää vain lisääntyvän, kun hiilinielujen määrän kasvu hidastuu.

Minusta olisi parempi, että HARMAA MATTI ottaisi nyt nopeasti laskukoneen käteensä ja alkaisi yhdessä VTV:n tilintarkastajien kanssa selvittää, miten hyvin hallitus ja eduskunta on pitänyt huolta valtion raha-asioista viimeisen 10 vuoden aikana.

Joka tapauksessa SANNA MARININ neuvottelemasta EU:n koronapaketista ei näy ainuttakaan riviä siinä hallitusohjelmassa, jonka varaan nykyisen hallituksen toimetkin on suunniteltu.

Kuitenkin jopa LUONNON KAUNIS KATRIKIN totesi, ettei pilkkuakaan ANTTI RINTEEN laatimasta hallitusohjelmasta tarvitse muuttaa, kun SANNA "LEKA" MARIN nimitettiin ANTIN korvaajaksi.

Tiettävästi nämä nykyisen hallituksen SATSAUKSET ILMAAN on vielä perustuslakivaliokunnan pöydällä mietinnässä.

Pohdittavana on, riittääkö EU:n KORONA PAKETIN KOHDALLA eduskunnassa yksinkertainen enemmistö vai, olisiko hyvä tehdä päätös perustuslain säätämisjärjestyksessä eli 5/6 enemmistöpäätöksen perusteella.

Kun nyt VTV-GATE on päässyt jollain tavoin käyntiin ihan oikeuskansleri TUOMAS PÖYSTIÄ myöten, niin suositeltavaa olisi, että 5/6 kansanedustajista ottaisi kontolleen tämän EU-rahaston vastuut, koska tässä saatetaan vielä joutua laittamaan kaniin myös kansanedustajien henkilökohtainenkin omaisuus.

Kun edellä tuli tarkasteltua pintapuolisesti ANTTI RINTEEN/SANNA MARININ hallituksen hallitusohjelmaa, niin lainaan alle kyseisestä ohjelmasta omistajapolitiikkaa ja julkista hallintoa koskevat lyhyet yhteenvedot vielä seuraavasti:

KOHTA 4.4 OMISTAJAPOLITIIKKA

"Suomen Kuntarahoitus Oy siirretään valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelun yhteydessä arvioidaan, onko tarpeen tehdä muita muutoksia omistajaohjauksen rakenteisiin.

Valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi.

Pääomien käyttämistä tehostetaan valtion omistajaohjauksen keinoin paitsi nykyisen omistuksen aktivoimiseksi, myös uuden taloudellisen aktiviteetin synnyttämiseksi Suomeen.

Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:llä on tässä tärkeä tehtävä. Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:n tehtäviä ja tavoitteita tarkistetaan syksyn 2019 aikana tukemaan hallitusohjelman tavoitteita."

KOHTA 4.5 MAAILMAN PARAS JULKINEN HALLINTO

"Suomen julkinen hallinto pärjää monilla mittareilla erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa. Suomi on maailman vakain yhteiskunta, perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on korkealla tasolla ja julkiset palvelut ovat kattavat.

Vahva julkinen hallinto on koko oikeusvaltiomme toimivuuden perusta ja mahdollistaa pohjan kehitystyölle entistä kansalaislähtöisempiin julkisiin palveluihin."

Vaikuttaa selvältä, että VTV-GATE:SSA PÄÄJOHTAJA TYTTI YLI-VIIKARIN tai muiden virkailijoiden kauneudenhoitolaskut, kestitys- ja matkalaskut ovat sittenkin vain jäävuoren huippu siitä suhmuroinnista, jota poliitikot ovat vuosikausia harrastaneet kansalaisten verorahoilla, kun VTV ei ole suorittanut asiallisesti sille määrättyä valtionvarojen käytön valvontatehtäväänsä. VTV:n PÄÄJOHTAJA TYTIN esimiehet ja naiset löytyy kuitenkin Eduskunnasta.

VTV:n toimintaa valvoo Eduskunnassa Tarkastusvaliokunta, jonka puheenjohtajana toimii nykyään vihreiden OUTI ALANKO-KAHILUOTO.

OUTI on kyllä koulutukseltaan filosofian tohtori pääaineenaan kirjallisuus. Veikkaanpa, ettei OUTI ole kuitenkaan koskaan elämänsä aikana avannut esim. kirjanpidon oppikirjoja tai perehtynyt syvällisemmin esim. kirjanpitolakiin.

Osakeyhtiöidenkin kohdalla on kriminalisoitu mm. perusteeton varojen jako yhtiöistä. Uskoisin, että tällaiset säännöt koskevat myös valtio-omisteisia yhtiöitä.

Ymmärtääkseni OUTILLAKIN on esimiehenä Eduskunnassa ainakin puhemies ANU "MINÄ AJATTELISIN" VEHVILÄINEN.

ANU on kyllä topakka nainen puheenjohtajan nuijan käytössä, mutta ajattelussa ANUN kannattaisi seurata filosofi ESA SAARISEN hienoja luentoja AALTO YLIOPISTOLLA filosofian systeemiajattelusta.

Ainakin allekirjoittaneelle kävi selväksi, että ajattelua ajattelemalla saattaa hyvinkin syntyä orastavia piileviä ajatuksia, jotka voivat johtaa myös konkreettiseen toimintaan.

Olisikin hienoa, jos Eduskunnassa VTV-GATEN palastuttua alkaisikin uusi ajatteluprosessi. Kaikki ei ehkä olekaan Suomessa niin hyvin, mitä uskomme ja yleisesti ajattelemme sen näyttävän olevan.

ANU:lla on ALKIO-OPISTON tausta ja ylioppilastodistus Savonlinnan lakkautetusta TAIDELUKIOSTA sekä filosofian maisterin paperit JOENSUUN YLIOPISTOSTA.

ANUKIN kohdalla noiden kirjanpitoasioiden opiskelu puhumattakaan kirjanpidon tarkastustehtävistä näyttää jääneen vähiin.

On selvää, että valvontatehtävän laiminlyönti johtuu suureksi osaksi myös siitä, että lainvalmistelussa ei esim. ANTTI RINTEEN hallituksen ohjelmassa näy olevan minkäänlaisia vaikutusarvioita suunniteltujen toimenpiteiden osalta.

Tavoitteet on kyllä kauniisti kirjattu verbaalisesti ja keinotkin on kuvattu. Käytetyt rahatkin on jotenkin laskettu jopa epämääräisiin taulukoihin, mutta mistään ei kuitenkaan löydy ainuttakaan laskelmaa siitä, mitä massiivisella rahankäytöllä eri rahankäyttökohteissa saavutetaan Suomen kansantalouden tai hyvinvoinnin kannalta.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: LEKA KARKASI MARININ KÄSISTÄ8.4.2021 6:35
Olisin valmis antamaan nykyiselle hallitukselle uuden nelivuotiskauden koronan jälkeisessä tilanteessa. On selvää, ettei tavoitteet voineet toteutua näin poikkeuksellisena aikana. Yhteiskuntarauha on kuitenkin säilynyt ja koemme elämämme edelleen onnellisena, jopa maailman onnellisempana. Akm:llä on lahja ruokkia tyytymättömyyttä. Sillekin on oltava sija. Se on tietyllä tavalla edistyksen ehto, mutta kyllä insinöörin suhteellisuudentaju nyt horjuu.

alan kolmas miesRe: LEKA KARKASI MARININ KÄSISTÄ8.4.2021 15:59
Kun VIRALLISEN ÄÄNEN heikosti harkittuja kommentteja seuraa, niin pakostakin tulee sellaiseen valitettavaan johtopäätökseen, että VIRALLISEN ÄÄNEN ALKIO-OPISTOSSA suorittamassa filosofian opiskelussa näyttää olleen massiivisia MUSTIA AUKKOJA.

Sama koskee myös termodynamiikan opiskelua.

ALKIO-OPISTON kemian oppitunnilla on viralliselle äänellekin iskostettu mieleen, että siemenkullasta voitaisiin tehdä kultaa.

Tuntuukin oudolta, ettei VIRALLISTA ÄÄNTÄ ole vielä palkattu TERRAFAMEN konsultiksi. Pohjaton MOOLOKIN kitakin voitaisiin muuttaa VIRALLISEN ÄÄNEN alkemian keinoilla KULTAKAIVOKSI.

VIRALLINEN ÄÄNI puolustelee yllä kepuloisten idioottimaisia ja kansantalouden kannalta tuhoisia toimia sillä, että nyt on poikkeuksellinen aika.

Poikkeuksellinen aika oikeuttaa kepuloisten ajatusmaailmassa jopa selvästi laittoman toiminnan, koska ns. "YHTEISKUNTARAUHA" säilyy.

Tässäkin ajattelussaan VIRALLINEN ÄÄNI on jo kauan sitten sinkoutunut maapallon kiertoradalle.

VIRALLISELLE ÄÄNELLE ei ole nähtävästi ALKIO-OPISTOSSA selvitetty edes AIKA käsitettä.

Miten on mahdollista, että VIRALLISELLE ÄÄNELLE on ALKIO-OPISTOSSA voitu opettaa, että aika voisi olla jotenkin POIKKEUKSELLINEN.

VIRALLINEN ÄÄNIHÄN mittaa aikaa kiikkutuolissaan tuolinsa edessä olevan kaappi- tai käkikellon viisareiden perusteella.

Kaikkihan me tiedämme sen, että hyvin rasvattu könninkello raksuttaa aina tasaista tahtia. TAPIO RAUTAVAARAN 1950-luvun laulussakin laulettiin seuraavasti:

"Hiljaa mummon vanha kaappikello raksuttaa
Mummon pienen pirtin lämpimässä.
Mummo kutoo sukkaa hämärässä,
Sukkaa jonka lapsenlapsi saa.

Kerran oli kello nuori niin kuin mummokin,
Mutta siitä kauan on jo, kauan tietenkin,
Kello raksuttaa mennyttä aikaa."

Pyhäsalmella tämäkin biisi tuli 1950-luvulla minulle tutuksi, kun Virastotalon talonmies hankki gramofonin ja pari levyä. Oli talonmiehellä myös Vanha myllykin. Niitä viilattiin päivittäin.

Täytyy nyt tunnustaa, että silloin tunsin pientä kateutta, kun meillä ei ollut samanlaista radio-levysoitin yhdistelmää, jonka saman rapun alimmassa kerroksessa asunut talonmies oli hankkinut, mutta tunne meni kyllä nopeasti ohi, kun keskityin urheiluharrastuksiin ja tässä hyvällä talonmiehellä oli myös tärkeä rooli.

Hyvän talonmiehen rooli ei kuitenkaan mennyt yhtä pitkälle kuin aikoinaan huippujuoksija MARTTI VAINIOLLA.

Kellolla mitattu aika saattaa kyllä joskus myös pysähtyä.

LONTOON BIG BEN otettiin käyttöön vuonna 1859, mutta sekin on silloin tällöin pysähtynyt. Vuonna 2017 oli pisin 3 kuukauden pysäytys, kun kello peruskorjattiin.

Kuitenkin olen melko varma, että ainakin virallisen äänen KÄKIKELLO raksutti moitteettomasti myös vuonna 2017 silloinkin, kun BIG BEN seisoi.

Näistä harvoista esimerkeistä voimme todeta, että edes mekaanisella kellolla mitattu aika ei voi olla koskaan poikkeuksellinen, kuten virallinen ääni ALKIO-OPITON puheenjohtajakurssin käyneenä yllä väittää.

Luodessaan yleisen suhteellisuusteoriansa ALBERT EINSTEIN jo teki seuraavan perustavaa laatua olevan havainnon:

"Einstein osoitti, että sellaiset käsitteet kuin aika ja paikka, jotka pitkään oli kuviteltu erillisiksi ja absoluuttisiksi, ovatkin toisiinsa kytkeytyneitä ja suhteellisia."

Einstein myös todisti, että aika-avaruus voi myös kaareutua, mutta sitä EINSTEIN eikä myöhempikään tutkimus ole vielä todistanut, että AIKA VOISI JOTENKIN OLLA POIKKEKSELLINEN.

AIKA on siis aina SUHTEELLINEN käsite.

Tässä kohtaa kehotan virallista ääntä istahtamaan taas kiikkutuoliinsa ja soittamaan modernista puhelimestaan PASI KAUNISTON loistavan klassikon "KOSKAAN ET MUUTTUA SAA":

"Vaihtuvat päivät, pois leikit nuo jäivät
Mut koskaan et muuttua saa
Vuodet niin kulkee, ne paljon pois sulkee
Mut koskaan et muuttua saa

Aika on aikaa, mut taika on taikaa
Sä koskaan et muuttua saa"

VIRALLISEN ÄÄNEN väitteet siitä, että "KOEMME ELÄMÄN ONNELLISENA" on myös outo. Koska ONNEN KÄSITEKIN on suhteellinen. Yhden onni voi olla toiselle tuskainen tilanne.

Olen aivan varma, että kovan onnen taitelija JUHANI PALMUKIN on Jorvin sairaalassa sekä onnellinen että surullinen. Vakavan sähköpatjaonnettomuuden seurauksena JUHANILTA amputoitiin pahasti palaneet vasen jalka ja vasemman käden sormet.

Onnea JUHANI saattaa tuntea siitä, että hän on hengissä ja hänellä on uskollinen ja nähtävästi viisas vaimo vierellään.

Minä arvelenkin, että VIRALLISEN ÄÄNEN ONNEN TUNNEKIN, johtuu siitä, että VIRALLISELLA ÄÄNELLÄKIN sattuu olemaan VIISAS VAIMO, joka aina hakee kuuliaisesti jopa virallisen äänen mutapeltoon heittämän LEKAN aina takaisin ja viisaasti estää sen, ettei VIRALLINEN ÄÄNI hairahdu joron jäljille edes tieteellisissä hankkeissaan.

Minä uskonkin, että juuri tästä syystä VIRALLINEN ÄÄNI on myös ihastunut LEKA MARININ jyrkästi perustuslain vastaiseen toimintaan, jossa LEKALLA moukaroidaan kepuloisten vankkumattomalla tuella koko Suomen kansaa päähän kuin vierasta sikaa ja FAKE NEWS MEDIA yrittää kaikin mahdollisin keinoin vielä todistaa, että LEKA MARIN on JÄMERÄ ja SUOSITTU JOHTAJA.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: LEKA KARKASI MARININ KÄSISTÄ8.4.2021 22:43
Me olemme hieman erilaisilla taidoilla ja lahjoilla varustetut, mutta kyllä nämä erot isossa kuvassa ovat aika pieniä. Jossakin asiassa olen minä parempi, jossakin sinä. Turha näistä on oikeastaan kiistellä, koska oma paikkamme on kummallakin.
Maalaisjärki ei kuitenkaan pitäisi olla aivan vaikea oppineellekaan ymmärtää. Minä sitä vastoin joudun joskus suu auki lukemaan näitä hieman pitkiä pohdintoja. Aivan helppo ei ollut ymmärtää noitakaan Pyhäjärven pohdintoja. En ymmärrä miten talonmies viilasi gramofonin levyjä ja vanhaa myllyä, mutta ei nyt tarvitse ryhtyä asiaa avaamaankaan. Joudun nimittäin aika paljon laskemaan läpi näitä juttuja muutenkin.
Joskus tuntuu siltä, että tämä meidän ikioma ruuneperi-Annikakin jää toiseksi. Monista asioista hän selviää vähemmillä sanoilla.

Alkio-opistoa ei voi verrata insinööriseminaariin varsinkaan tekniikan alalla. Matematiikassa sensijaan olemme aika lailla samalla tasolla. En nyt viitsi taas toistaa sitä taannoista laskutoimitusta, jossa jouduin opastamaan Akm:kin. Filosofiassa ja monissa humanistisessa aineissa olemme pitemmällä. Omat opintoni arvioin alempaa korkeakoulututkintoa vastaaviksi. Politiikka on tietysti oma lukunsa ja siinä kurssista riippuen päästään lähelle laudatur-tasoa. Lopputyö vastaa hyvinkin yliopiston gradua.
Monilla meistä lähtötaso on pelkkä kansakoulu tai kansalaiskoulu, joten kovaa työtä olemme tehneet. Mutta työntekohan se varsinainen maamiehen leipälajii onkin.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: LEKA KARKASI MARININ KÄSISTÄ9.4.2021 9:56
Ehkä tuossa edellä olisi ollut hyvä kertoa myös oman lopputyöni aihe. Tutkimukseni oli kaksiosainen. Ensimmäisen osan nimi oli "Miksi kunnan virkamiehen on hyvä olla keskustalainen" ja toisen osan nimi oli "Miten saan sian tiineeksi"
Arvosanaksi työstäni sain "Non sine cum laude approbatur". Siis " Ei ilman kiitosta hyväksytty", mikä tarkoittanee "kiitoksella hyväksytty".Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: