Keskustelu

ottoRatkaisu hoitajapulaan16.9.2021 11:45
Filippiiniläiset tai minkä maalaiset tahansa "halppishoitajat" eivät ole ratkaisu.

Pelkkä palkkojen korottaminen ei ole ratkaisu.

Rahat ongelman ratkaisemiseen ovat jo olemassa. Ne ovat vaan kohdennettu täysin väärin.

Otolla on mittarissa aamuja sen verran, että hän muistaa miten joskus hoivaa tarvitsevan ympärillä oli erilaista henkilöstöä riittävästi ja oikeasuhtaisesti.

Ammattimies piti huolen siitä, että potilassänky oli kunnossa, hoitohuoneen ilmanvaihto pelasi, oli lämmintä ja raitista ilmaa oli hengitettävänä.

Laitosapulaiset ja siivoojat pitivät huolen siisteydestä ja puhtaudesta. Ja auttoivat varsinaisen hoitotyön ammattilaisia.

Jos potilas ei itse jaksanut käydä suihkussa, tuli kylvettäjä apuun.

Ja kuntoukseen oli kuntohoitaja.

Tämä potilastyötä avustava henkilöstö on kadonnut jonnekin. Ainakin ne palkkarahat ovat kadonneet johonkin.

Tuohon maailmanaikaan ei tuijoteltu näyttöpäätteisiin. Potilastyöhön tarvittava tieto oli kuitenkin saatavilla nyt ja heti ja tässä. Ne koneet eivät menneet jumiin.

Hoitajat saivat tehdä sitä työtä, mihin heidät oli koulutettukin. Ja olihan heitä koulutettu niin sairaanhoitajiksi kuin perushoitajiksi.

Lääketieteellisellä koulutuksella.

Ei heidän tuolloin odotettu siivoavan vessanpyttyjä tahi potilashuoneita.

He hoitivat potilaita.

Kuten lääkäri määräsi.

Kaiken taustalla on raha. Ja se miten rahaa käytetään.

Ei se mihinkään ole kadonnut. Sitä käytetään vaan väärin.

Miksi petipaikan hinta on viisinkertaistunut erikoissairaanhoidossa kun yleinen kustannustaso on vain tuplaantunut?

Miksi IT-teknologia syö joka vuosi suuremman ja suuremman palan kakusta?

Miksi ihmeessä nyt tarvitaan potilastyötä turvaamassa erityisiä turvamiehiä ja vartijoita?

Mihin tarvitaan sitä valtavaa byrokraattien ja päättäjien joukkoa, joka potilaan ympärillä .

Tarvitseeko potilas tätä hallintohimmeliä
tervehtyäkseen?

Rahat siis ovat olemassa.

Ne vaan pitää laittaa oikeaan paikkaan.

Se on ainakin varmaa, jotta sote ei sitä tee.

Päinvastoin. Soten kautta kaikki muuttuu entistä kurjemmaksi.

Potilaan kannalta.

Ja käsittääkseni potilaan tässä tulisi olla se keskipiste.

Vai väittääkö joku jotain muuta?

alan kolmas miesRe: Ratkaisu hoitajapulaan16.9.2021 18:15
SOTE ALAN KESKEINEN ONGELMA ON SE, ETTÄ ALAN LAITOSTEN ETENKIN JULKISELLA PUOLELLA JOHDOSSA ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI JOKU POLIITIIKKO TAI LÄÄKÄRI.

POLIITIKOILLA JA LÄÄKÄRÄILLÄ EI KUITENKAAN VALITETTAVASTI OLE MINKÄÄNLAISTA TALOUDELLISTA OSAAMISTA.

SOTEALAN KUSTANUKSET SEKÄ JULKISELLA ETTÄ YKSITYISELLÄ PUOLELLA EIVÄT MYÖSKÄÄN OLE TODELLISIA KUSTANNUKSIA, VAAN POLIITIKKOJEN JA LÄÄKÄRIEN KESKENÄÄN SOPIMIA "LASKENNALLISIA" KUSTANNUKSIA.

Kun johdolla ei ole käsitystä todellisista kustannuksista eikä välttämättä myöskään tuloista, niin on selvää, että mitkään rahat tai resurssit eivät silloin riitä SOTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI.

Tässä kohtaa tulee mieleen taannoinen Bratskin isolle venäläiselle puunjalostus- ja kemian teollisuuden kombinaatille toteuttamani johdon koulutusprojekti, jossa JELTSININ määräyksestä toteutettiin Venjän ensimmäinen ison puunjalostuskombinaatin yksityistäminen.

En nyt lähde tarkemmin selostamaan kaikkiaan noin kolme vuotta kestänyttä hanketta, mutta kombinaatissa oli henkilökuntaa n. 13 000 kpl.

Kun kombinaatin henkilökuntaan lisätään ns. kerrannaisvaikutukset, niin arvoketjussa työskenteli siis ainakin n. 32 500 henkilöä.

Bratskin kombinaatin päätuote oli tuolloin ja on edelleen valkaistu havisellu ja silloinen tuotantotaso vuonna 1992 oli n. 600 000 t/a.

Lisäksi kombinaatti on tuottanut kartonkia, sahatavaraa, vaneria, kovalevyä jne. Siis silloisen ajattelun mukaisesti kysymyksessä oli huippuunsa hiottu tehdasintegraatti, jossa kaikki riippui kaikesta.

Suomessa meille rakennettiin Pekka Pelottoman ja Terra Sipilän toimesta lähes vastaava kaivosintegraatti Sotkamoon noin 10 vuotta sitten, kun ns. Kainuun Ihme eli Terrafamen kannattamaton ja ympäristölle haitallinen kaivoskonbinaatti laitettiin tuottamaan vuodesta toiseen kasvavia tappiota ja vähäisen määrän nikkeliä sekä sinkkiä ja kuparia.

Terrafamen kombinaattia ei ole vielä yksityistetty, kun Suomessa on vain niukasti sellaisia erityisasiantuntijoita, jotka osaavat yksityistää valtio- tai kuntaomisteisia kombinaatteja.

Suomessa on yksityistämisalan asiantuntijoiden kohdalla on siis vakava työvoima- kohtaanto-ongelma.

Kemiin taas yksityisellä puolella Metsä Fibre on jo muurannut Kemin biotuotetehtaan peruskiven.

Kemissä kysymyksessä on 1 600 000 000 EUR (1.6 miljardia EUR) maksava tehdas, joka valmistaa valkaistua sellua vuoittain noin 1 500 000 t. Lisäksi syntyy tietysti sähköä ja muita mielenkiintoisia sivutuotteita.

Kun suoritetaan vielä pintapuolinen pelkästään työn tuottavuuteen liittyvä vertailu yksityisen Metsä Fibren Kemin tehdashankkeen ja taannoisen kommunistien rakentaman Bratskin kombinaatin kesken, niin tulos on seuraava:

□ METSÄ FIBRE KEMI
- sellun tuotanto 1 500 000 t/a
- tehdasmiehitys 250 hlöä eli 0.24 h/t
- arvoketjun miehitys 2 500 hlöä eli 2.28 h/t

□ BRATSKIN KOMBINAATTI
- sellun tuotanto 600 000 t/a
- sellutehtaan miehitys 5 400 hlöä eli 16.21 h/t
- arvoketjun miehitys n. 32 500 hlöä eli 25.58 h/t

Kuten nähdään, niin 5-vuotiskausiin perustuvassa suunnitelmataloudessa työn tyottavuuden osalta päädytään yli kymmenkertaiseen miehitystarpeeseen verrattuna moderniin yksityisten yritysten toteuttamiin hankkeisiin verrattuna.

Bratskin ykistyistämishankkeen aikana tuli myös selväksi, mihin kommunistisessa komennossa käytössä oleva 5-vuotissuunnitelmiin perustuva strateginen suunnittelu johtaa.

Bratskin kombinaatin tapauksessa kombinaatti oli tietysti käyttänyt hyväkseen 5-vuosittain tapahtuvan suunnittelun mukaisen investointien ja korjausten suunnittelun.

Tämä oli johtanut mm. siihen, että kombinaatissa oli varastossa kaikkiaan noin 700 000 ostettuja kalliita varaosia, jotka olivat joko ruostuneet tai muuten tulleet käyttökelvottomiksi. Myös monet tuotantolaitokset olivat jo valmituttuaan sellaisia, ettei suunniteltua tuontatasoa saavutettu.

Sellunkin kohdalla tehtaan kapasiteetti oli 800 000 t/a, mutta tehtaan tuotanto ei koskaan noussut yli 600 000 tonniin vuodessa.

Kun katsoo nyt, miten poliitikot ovat sitten SUOMESSA hoitaneet esim. ns. PAHOINVOINTIALUEIDEN SOTEA, niin sen hoitamisessa on nähtävissä aivan samat piirteet, jotka kommunistisessa komentotaloudessa olivat mukana yli 70 vuotta, mikä sitten johti koko NEUVOSTOLIITON hajoamieseen.

Tänäänkin Eduskunnan kyselytunilla taas VIHREIDEN MARIA OHISALO taas moneen kertaa toisteli kyselijöille, että HALLITUS ON TEHNYT NÄITÄ ERILAISIA TARPEELLISIA TOIMENPITEITÄ NIMENOMAAN "HALLITUSOHJELMAN MUKAISESTI."

Jokainen Suomen kansalainen kuitenkin tietää sen, että HALLITUSOHJELMAT meillä tehdään vain neljää vuotta silmälläpitäen.

Suomessa tärkeiden investointien ja myös käyttömenojen suunnitteluhorisontti on siis jopa lyhyempi kuin kommunistimaissa.

Tällöin on aivan selvää, että lähes kaikki suunnitellut investoinnit ja pysyväisluonteiset menot ovat hätihöidysti tehtyjä ja lopulta epäonnistuvat sekä johtavat holtittomaan rahankäyttöön, eikä investoinneilla yleensä saada niitä tuottoja, joita on tavoiteltu.

Lopputulos on sama kuin kommunistisessa järjestelmässä. Vuosikymmeniä ikään kuin suunnitellaan ja rakennetaan järjestelmiä, jotka eivät koskaan tule valmiiksi ja itse asiassa PELKÄN SUUNNITTELUN VUOKSI sunnitellaan järjestelmiä, joita ei koskaan tulla tarvitsemaan.

Tämä piirre on ollut Suomessa tyypillistä etenkin silloin, kun on lähdetty suunnittelemaan ns. digi-järjestelmiä. Näissä järjestelmissä suunnittelu ja rakentaminen muistuttaa nykyään UHKAAVASTI IISAKIN KIRKON RAKENTAMISTA.

Poliitikot ovat nyt suunnitelleet SOTEMALLIAKIN jo ainakin 15 vuotta, eikä vieläkään ole edes peruskiveä muurattu.

METSÄ GROUPISSA on nykyään kuitenkin dipl.ins. ILKKA HÄMÄLÄ johtamassa METSÄ FIBRENKIN Kemin hanketta ja vain kolmessa vuodessa nousee 1.5 milj. tonnin 1.6 miljardia EUR:a maksava sellutedas pystyyn, eikä ole mitään epäilystä, että kysymyksessä on kannattava hanke. Saattaa maksaa itsensä takaisin jo noin viidessä vuodessa, ellei poliitikot lähde sotkemaan asioita.

AKM on täysin vakuuttunut siitä, että SOTEMALLIKIN olisi ollut pyörimässä jo ainakin 10 vuotta sitten, jos MALLIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS OLISI OLLUT INSINÖÖRIEN JA TALOUSMIESTEN KÄSISSÄ.

TÄLLÄ PORUKALLA OLISI HYVIN NOPEASTI TODETTU, ETTEI KOKO SUOMEA TAI JOTAIN HYVINVOINTIALUETTA VARTEN KANNATA RAKENTAA MITÄÄN KESKITETTYÄ JÄRJESTELMÄÄ, KOSKA SILLÄ TAVALLA SOTE LÄHIPALVELUA EI VOI KOSKAAN JÄRJESTÄÄ.

POLIITIKKOJEN SOTEMALLISSA LOPPUTULOS ON SAMA KUIN OLI KOMMUNISTISESSA BRATSKIN KOMBINAATISSA - VARASTOSSA OLLEET VARAOSAT KAIKKI KÄYTTÖKELVOTTOMIA.

SUOMESSA KORONAN YLLÄTETTYÄ POLIITIKOT HOUSUT KINTUISSA HAVAITTIIN SEKIN, ETTÄ HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN KAIKKI MASKITKIN OLIVAT KÄYTTÖKELVOTTOMIA, KUN ASIOITA VALVOI DEMUJEN TUULA HAATAINEN.

SEN JÄLKEISET SOTKUT RIKOSTUTKIMUKSINEEN OVAT SITTEN MUUTTUNEET JO HISTORIAN KIRJOITUKSEKSI.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: