Keskustelu

alan kolmas miesYLE:N ?VIISASTEN KERHO?18.9.2021 2:46
Kaikki suomalaiset muistavat hyvin taannoin REPORADIOSSA lähetetyn "VIISASTEN KERHON" ja sitten tietysti TV:ssä 1960-luvulla lähetetyn NAAPURIVISAN, jossa ESKO "KYLLÄ" KIVIKOSKESTA tuli jopa KALEVALAN VÄINÄMÖISTÄ SUUREMPI TIETÄJÄ IÄNIKUINEN (kts. Wikipedia alla):

"Esko Antero Kivikoski (ent. Kristiansson; 7. maaliskuuta 1914 Helsinki - 29. maaliskuuta 1987 Helsinki) oli suomalainen television tietokilpailujen kestovoittaja ja vetäjä 1960-luvulla sekä Yleisradion Viisasten kerhon puheenjohtaja vuonna 1963.

Kivikosken tavaramerkki oli "onko kysymys ymmärretty" -tiedustelun jälkeen painokkaasti lausuttu "kyllä", ja sanasta tulikin hänen lisänimensä.

Kivikosken vanhemmat olivat Maria Katariina Stenfors ja toimittaja Sven Elof Kristiansson. Sven oli anarkisti, joka kustansi, käänsi kirjoja ja julkaisi Vapaa Ajatus -lehteä 1910-luvulla.

Kivikoski kävi keskikoulun ja työskenteli metsätyömiehenä, peltiseppänä, VR:n liikenneosastolla ja vuosikymmeniä Keskon palveluksessa, muun muassa tiedotussihteerinä.

Kivikoski kisaili myös Naapurivisassa Suomen joukkueessa ja voitti parhaan miespuolisen tv-esiintyjän Telvis-palkinnon vuosina 1964 ja 1965."

Eilen illalla YLE:n A-Studion innokas toimittaja SAKARI SIRKKANEN oli taas kutsunut koolle "VIISASTEN KERHON" pohtimaan kaikelle kansalle TYÖMARKKINOIDEN TES-SOPIMUSTEN YLEISSITOVUUTTA JA KOHTAANTO-ONGELMAA.

Paikalle oli kutsuttu perinteiseen tapaan taas seuraava OMPELUSEURAPIIRI:

□ Jyri "HÄKSY" Häkämies, EK:n johtaja
□ Sanna Kurronen, EVA:n ekonomisti
□ Jarkko "TES" Eloranta, SAK:n johtaja
□ Mika "Beveridge" Maliranta, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja, kauppatiet. tri

Heti keskustelujen avaukseksi YLE:n SIRKKANEN ilmoitti, että nyt Suomella menee poikkeuksellisen hyvin, kun KORONAKIN ON JO VOITETTU - AINAKIN MELKEIN.

Tietysti heti alkuun todettiin, että nyt SUOMEN BRUTTOKANSANTUOTE kasvaa kohisten ja jopa Suomen Pankki on nostanut BKT-ennustettaan.

Kukaan arvon keskustelijoista ei kuitenkaan pystynyt esittämään minkäänlaista lukua, mikä tämä kaikkien FAKE NEWS TOIMITTAJIEN jatkuvasti hokema BKT oikein on.

AKM selvitti asiaa tietysti heti TILASTOTOIMISTON TIETOKANNASTA, missä nyt tuon BKT:n osalta nyt mennään.

Sopivasti TILASTOTOIMISTO julkaisi juuri tänään eli 17.9.2021 viimeisimmät tiedot BKT:n kehityksestä. Suomen viralliset luvut ovat siis seuraavat:

□ BKT miljardia EUR (käyvät hinnat)
- 2019 (ennuste) 240.1
- 2020 (ennuste) 236.2
- 2021 tietoa ei ole olemassa

□ BKT:n arvon muutos
- 2019 (ennuste) 2.8%
- 2020 (ennuste) -1.6%
- 2021 tietoa ei ole olemassa

□ BKT:n määrän muutos
- 2019 (ennuste) 1.3%
- 2020 (ennuste) -2.9%
- 2021 tietoa ei ole olemassa

□ BKT per capita
- 2019 (ennuste) 43 483 EUR
- 2020 (ennuste) 42 701 EUR
- 2021 tietoa ei ole olemassa

Ennustelaitokset ovat kertoneet, että vuoden 2021 BKT nousee kohisten eli siis esim. Danske Pankin ennusteenkin mukaan 3.3%.
SAK:n Jarkko Elorannankin mukaan BKT:n kasvu laskisi vain 1.8% jo vuonna 2023.

Kun TILASTOTOIMISTON BKT-tiedot vuosilta 2019-2020 ovat vielä pitkään ennusteita, niin kukaan Suomessa ei tietystikään tiedä vielä sitä, mikä on Suomen kansantalouden nykytila eikä sitä, mihin ollaan tarkkaan ottaen matkalla.

Kun tarkastellaan SUOMEN BKT:n arvon muutosta sen jälkeen kun Suomen markka ns- VAHVAN MARKAN IDIOOTTIMAISEN SUOMEN PANKIN VALUUTTAKURSSIPOLITIIKAN SEURAUKSENA JOUDUTTIIN DEVALVOIMAAN, NIIN VALUUTTAKURSSIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄN KORJAUKSEN JÄLKEEN SUOMEN KANSANTALOUS LÄHTI LÄHES VÄLITTÖMÄSTI POHJAKOSKETUKSEN JÄLKEEN PITKÄÄN NOUSUKIITOON, JONKA SEURAUKSENA SUOMEN BKT:N ARVON MUUTOS KEHITTYI SEURAAVASTI:

□ 1991: -4.5%
□ 1992: -2.4%
□ 1993: 1.1%
□ 1994: 5.9%
□ 1994-2001: +6.8%
□ EURO kytkentä 1999-2002
□ 1999-2020: +2.7%

Itsenäinen valuuttakurssipolitiikka (kelluva markka) on siis johtanut esim. BKT:n kohdalla yli kaksinkertaiseen hyvinvoinnin lisääntymiseen, kun kehitystä verrataan kansantalouden kannalat erittäin vahingolliseen EURO aikaan.

Tässä tilanteessa onkin erittäin outoa, että suomalaisille syötetään poliitikkojen ja FAKE NEWS MEDIAN taholta päivittäin, että EURO jäsenyys on ollut Suomelle jotenkin edullista, kun tosiasioiden valossa vielä ilmeisen laitonkin EURO-kytkentä on johtanut siihen, että Suomen BKT nykyään näyttää kehittyvän samalla tavalla kuin KUOLLEEN SYDÄNKÄYRÄ.

Paitsi, että viralliset tiedotteet Suomen BKT:n kehityksestä ovat täysin epävarmojen ja alustavien ennustetietojen varassa, niin kaiken kukkuraksi FAKE NEWS MEDIA ei ole missään vaiheessa selittänyt kansalle, miten BRUTTOKANSANTUOTE YLIPÄÄTÄÄN LASKETAAN.

Suomessahan BKT:n laskennassa käytetään ns. ARVONLISÄYSMENETELMÄÄ, jossa laskentakaava on seuraava:

Tuotos perushintaan (100%)
- Välituotekäyttö n. (55.6%)
Arvonlisäys, brutto perushintaan n. (44.4%)
+ Tuoteverot n. (6.8%)
- Tukipalkkiot n. (0.2%)
BRUTTOKANSANTUOTE MARKKINAHINTAAN (n. 51.0%)

Merkille pantavaa on, että esim. TILASTOTOIMISTON ns. välituotekäyttöön liittyvien kulutusmenojen tilastointi näyttää laahaavan noin 5 vuotta reaaliajasta jäljessä.

BRUTTOKANSANTUOTE VOIDAAN LASKEA MYÖS MAAN HUOLTOTASEEN KAUTTA, josta TILASTOTOIMISTO on 17.9.2021 esittänyt seuraavan arvion vuodelle 2020:

Tarjonta
□ Bruttokansantuote 237.5 miljardia EUR
□ Tuonti 84.2 miljardia EUR
□ Kokonaistarjonta 321.7 miljardia EUR

Kysyntä
□ Vienti 85.2 miljardia EUR
□ Kulutusmenot 178.4 miljardia EUR
- Yksityinen kulutus 115.2 miljardia EUR
- Julkinen kulutus 58.1 miljardia EUR
□ Investoinnit 56.0 miljardia EUR
- Yksityiset investoinnit 45.2 miljardia EUR
- Julkiset investoinnit 10.9 miljardia EUR
□ Varastojen muutos 0.9 miljardia EUR
□ Kokonaiskysyntä 320.5 miljardia EUR
Tilastollinen ero 1.2 miljardia EUR

Bruttokansantuotteen laskenta ei siis kuitenkaan ole mitään RAKETTITIEDETTÄ ja esim. laskettaessa maatalouden välituotannon arvonlisäystä mm. JOULUKUUSIEN myötä syntynyt arvonlisä lasketaan seuraavasti:

"Joulukuusten arvo arvioidaan kertomalla laskennallisella keskihinnalla arvioitu käytetty puumäärä. Menetelmässä joulukuusten tuotannon ja myymisen kaikkien muiden erien, kuten esimerkiksi välituotekäytön, kulumisen ja palkkojen, oletetaan sisältyvän puun korjuun lukuihin.

Joulukuusten hinta- ja määrätiedot arvioidaan erikseen käyttäen apuna asiantuntija-arvioita Joulupuuseura ry:ltä ja Tilastokeskuksen tulonjakotilastoista saatua kotitalouksien määrää. Asiantuntija-arvio perustuu satunnaisiin paikallisiin hintakyselytutkimuksiin ja osittaisiin tietoihin viljeltyjen ja myytyjen joulukuusten määrästä ja hinnasta."

Kuten yltä nähdään, niin BRUTTOKANSANTUOTE MARKKINAHINTAAN on varsin epätarkka luku, joka syntyy erilaisten kansantalouden sektoreiden tilipitoon liittyvien lukujen yhteen ja vähennyslaskujen tuloksena.

Mikäli BRUTTOKANSANTUOTETTA KOSKEVA TARKASTELU SUORITETAAN ESIM. VUODEN 2020 TIETOJEN POHJALTA JA TEHDÄÄN SELLAINEN OLETTAMUS, ETTÄ ESIM. YKSITYISISTÄ KULUTUSMENOISTA TILASTOISSA ESITETTY ARVIO ON ARVIOITU VAIKKA 5% LIIAN OPTIMISTISESTI, niin se merkitsee tietysti sitä, että vuoden 2020 BKT:n ennakkotietojen kohdalla BKT onkin arvioitu 2.4% liian korkeaksi, jolloin BKT:n arvo olisi laskenut vuonna 2020 vuodesta 2019 -4.0%:lla eikä -1.6%:lla kuten TILASTOTOIMISTO on esittänyt.

Kun taas sitten katsoo VVM:n ja Suomen Pankin esittämiä virallisia ennusteita Suomen kansantalouden kehityksestä, joita tyypillisesti käytetään mm. hallituksen budjettiesityksien pohjana, niin tuntuu täysin käsittämättömältä, että noissa esityksissä näköjään esitetään kansantalouden kehityksestä lähes yksinomaan vuotuisia BKT:n kasvuprosentteja, jotka jo pintapuolisen tarkastelun nojalla voidaan todeta täysin HATUSTA VEDETYIKSI.

Ihmetellä täytyy myös MIKA ?BEVERIDGE? MALIRANNAN mainintaa työmarkkinoiden palkkaneuvottelujen koordinoinnista, kun Suomelle välttämätöntä ja EK:n sekä EVA:n ajamaa PAIKALLISTA SOPIMISTA EI NYKYPÄIVÄNÄ ENÄÄ OLE TARVETTA KOORDINOIDA YKSITTÄISTEN IHMISTEN PALKKANEUVOTTELUJA VUODEN 1940 TAMMIKUUN KIHLAUKSEN TAPAISELLA ERITTÄIN KAHLITSEVALLA JA TOISTUVIIN TYÖTAISTELUIHIN JOHTANEELLA KOORDINAATIOKIHLAUKSELLA.

TÄSSÄKIN ASIASSA SUOMESSA ON JO OLEMASSA SELVÄT SÄÄNNÖKSET SUOMEN PERUSTUSLAISSA, JOSSA ON TODETTU, ETTÄ JOKAISELLA SUOMEN KANSALAISELLA ON OIKEUS TYÖNTEKOON JA LAILLISEN ELINKEINOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN.

NÄMÄ SÄÄNNÖKSET PITÄÄ SISÄLLÄÄN MYÖS TYÖSOPIMUKSEN SOLMIMISEN TYÖNANTAJAN KANSSA ILMAN AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN ERIKSEEN MYÖNTÄMÄÄ LUPAA!!!!

"HÄKSY" OLI HÄMMÄSTYTTÄVÄN OIKEASSA, KUN HÄN TOTESI, ETTÄ TYÖMARKKINOILLA TARVITAAN VÄLITTÖMÄSTI RAKENNEUUDISTUS, KUN TÖTTÖMIÄ ON MAASSA NYKYÄÄN NS. HUIPPUSUHDANTEESSA N. 400 000 IHMISTÄ JA AVOIMIA TYÖPAIKKOJA ON SAMAAN AIKAAN VAIN N. 150 000.

EI OLE MITÄÄN EPÄSELVYYTTÄ SIITÄ, ETTÄ SUOMEN KANSANTALOUS ON TUHOTTU ILMEISEN LAITTOMAN EURO-KYTKENNÄN JOHDOSTA.

EURO-KYTKENNÄN SEURAUKSENA OPTIMISMI ON MAASTA HÄVINNYT JA SE ON TAAS JOHTANUT ALHAISEEN SYNTYVYYTEEN JA NÄKÖJÄÄN MYÖS ENNUSTETTUUN VUOSITTAISEEN TYÖVOIMAN MÄÄRÄN LASKUUN NOIN 10 000 HENGELLÄ VUOSITTAIN.

TÄTÄ MAKROTASON ONGELMAA EI VOIDA PARANTAA ELOISAN "BEVERIDGE MIKAN" T&K INVESTOINNEILLA, KOSKA VALTION HALLINNOSSA EI TODELLAKAAN TIEDETÄ, MITÄ MEIDÄN PITÄISI RUVETA TUTKIMAAN JA TUTKIMUKSEN KAUTTA KAUPALLINEN INNOVAATIO SYNTYY EHKÄ VASTA NOIN 50 VUODEN PÄÄSTÄ.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: