Keskustelu

alan kolmas miesVENÄJÄ, VENÄJÄ, VENÄJÄ!!!6.10.2022 23:57
Suurella mielenkiinnolla tuli seurattua PUTLERIN viime perjantaina 30.9.2022 Kremlissä tapahtunutta UKRAINAN neljän alueen laitonta liittämistä ÄITI VENÄJÄÄN.

Ennestäänhän ÄITI VENÄJÄLLÄ on ollut jo 83 erilaista aluetta, joiden hallintomuodosta ei juurikaan kukaan ilmeisesti saa selvää. Nyt näitä alueita on siis jo kaikkiaan 87 kappaletta.

On itsenäisiä tasavaltoja, alueita, aluepiirejä ja vaikka mitä.

Merkille pantavaa oli, että Kremlin juhlasaliin oli kokoontunut vanhempaa väkeä, jotka ainakin AKM silmin tarkastellen olivat pikemminkin yli 50-vuotiaita.

Naisia näytti olevan vain suunnilleen 10% koko porukasta.

AKM yritti koko ajan seurata, olisiko mahdollisesti joku AKM ystävä eksynyt juhlimaan ÄITI VENÄJÄN laajentumista, mutta en löytänyt ainuttakaan tuttua.

Silmämääräisesti paikalla oli noin 700 henkilöä, joita PUTLER odotutti melkein puoli tuntia ennen pitkää puhettaan ja liitossopimusten allekirjoituksia sekä sen jälkeistä "MAAMME LAULUA".

Kysymyksessähän oli alla mainitun 83 hallinnollisen alueiden ja duuman edustajien yhteinen juhlatilaisuus:

"Legislative branch:

description: bicameral Federal Assembly or Federalnoye Sobraniye consists of:
Federation Council or Sovet Federatsii (170 seats; 2 members in each of the 83 federal administrative units (see note below) - oblasts, krays, republics, autonomous okrugs and oblasts, and federal cities of Moscow and Saint Petersburg - appointed by the top executive and legislative officials; members serve 4-year terms)

State Duma or Gosudarstvennaya Duma (450 seats (see note below); as of February 2014, the electoral system reverted to a mixed electoral system for the 2016 election, in which one-half of the members are directly elected by simple majority vote and one-half directly elected by proportional representation vote; members serve 5-year terms)"

Läntiset ns. ASIANTUNTIJAT tuomitsivat UNILUKKARIA myöten tällaisen täysin kansainvälisen oikeuden vastaisen ALUERIISTON, mutta näyttää kuitenkin siltä, että VENÄJÄLLÄ vain noin 700 ihmisen porukka pystyy valloittamaan melkein minkä tahansa maapalan Euroopasta, eikä kukaan mahda mitään.

EU:n byrokraatit vain seuraavat katsellaan ja asettavat taas pakotteita muutamalle PUTLERIN perheystävälle tai juoksupojalle.

Muutamat ns. LÄNTISET ASIANTUNTIJAT ovat FAKE NEWS UUTISKANAVILLA jatkuvasti toitottaneet myöskin, että PUTLERIN terveys on heikko ja mies on suunnilleen haudan partaalla, mutta AKM saattoi Kremlin juhlasalin live-videosta itse päätellä, että PUTLER oli aivan teräkunnossa eikä jaloissakaan ollut havaittavissa mitään levottomuutta.

Moni ASIANTUNTIJA on myös spekuloinut jo PUTLERIN kauden lopulla ja ÄITI VENJÄNKIN hajoamisella.

Kuitenkaan kukaan näistä asiantuntijoista ei ole kyennyt esittämään minkäänlaista käsitystä edes ÄITI VENÄJÄN nykyisestä taloudellisesta tilanteesta.

Se on tosin SUOMEN PANKISSAKIN KIVIHIILI JA NIKKELI OLLILLA tiedossa ollut, että pakotteiden johdosta VENÄJÄN BKT on vuoden 2022 kuluessa pudonnut suunnilleen 10%:lla.

Tällainen tieto on tietysti täysin arvoton, koska tällaiset prosenttiluvut eivät tietenkään kerro mitään ÄITI VENÄJÄN alueellisesta taloudellisesta kehityksestä, kun vielä ÄITI VENÄJÄN nykyistäkään asukaslukua ei ilmeisesti tiedä kukaan.

Niinpä AKM ottikin nyt alustavasti urakakseen selvittää edes sen, millainen kansantaloudellinen profiili ÄITI VENÄJÄSTÄ voidaan muodostaa.

Aloitetaan ÄITI VENÄJÄN väestöstä, joka oli tiettävästi "huipussaan" vuonna 1991, jolloin venäläisiä oli kaikkiaan 148 689 000 henkilöä.

JELTSININ aikaisen pääministeri GAIDARIN instituutti on kuitenkin esittänyt useita skenaarioita ÄITI VENÄJÄN väkiluvun kehitykselle, joista pessimistisin ennuste päätyi muitaakseni peräti n. 90 miljoonaan asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä.

YK on myös esittänyt ennusteen, että VENÄJÄN asukasluku voi puolittua vuoteen 2100 mennessä.

CIA:n FACTBOOKin mukaan Venäjän todellinen arvioitu asukasluku vuonna 2022 on taas 142 021 981.

Venäjän asukasluku on siis huippuvuodesta 1991 laskenut vuoteen 2022 mennessä ainakin noin 8.97 miljoonalla, kun Krimin laiton liitos huomioidaan.

MITÄ siis voi tapahtua?

Venäjän demografiatietojen mukaan väestöprofiilin yläpäässä eli yli 55-vuotiaissa on Venäjällä nykyään väkeä seuraavasti:

□ 55-64-vuotiaat
miehiä 8 303 330
naisia 11 467 697
yhteensä 20 276 027

□ >65-vuotiaat
miehiä 7 033 381
naisia 14 971 679
yhteensä 22 005 030

VENÄJÄLLÄ on siis enemmän tai vähemmän haudan partaalla olevia köyhiä ihmisiä ainakin 42 miljoonaa onnetonta ihmistä.

Peräti siis lähes 30% eli 29.84% venäläisistä on siis enemmän tai vähemmän raihnaista ja jopa lähellä haudan parrasta, kun taas esim. 64-vuotiailla miehillä ei välttämättä ole enää keskimäärin kahtakaan vuotta elinaikaa jäljellä.

Kun Venäjällä nykyinen keski-ikäodote koko väestöllä on 72.44 vuotta (miehillä 66.92 vuotta ja naisilla 78.3 vuotta) ja 1950 luvulla keskimääräinen ikäodote oli vain 50 vuotta, niin voidaan arvioida, että yllä esitetyn väestöprofiilin yläpäässä tulee seuraavan viiden vuoden sisään käymään kova kato.

Sen voinee heti todeta, että tuskin kukaan yllä esitetyssä >65 vuotisten porukasta on enää elävien kirjoissa vuonna 2027, joka lienee se vuosi, jolloin PUTLER ei enää myöskään voi olla ns. PUIKOISSA.

Onhan PUTLERKIN vuonna 2027 jo reippaasti ylittänyt nykyisten 70-vuotiaiden miesten normaalin kuoliniän.

Suurella varmuudella myös iso osa 55-64 vuotiaista on jo myös vuoteen 2027 mennessä joutunut pukemaan puupalttoon ympärilleen, koska vuonna 1955 syntyneillä elinaikaodote oli vain 50 vuoden tienoilla.

AKM onkin alustavasti arvioinut, että yllä esitetyistä ikäryhmistä vuoteen 2027 mennessä noin 24 125 400 on jo poistunut TAIVASTEN VALTAKUNTAAN.

Kun Venäjällä syntyvyys on ollut pitkään kuolleisuutta alempi, niin kovin suurta lisäystä TAIVASTEN VALTAKUNTAAN lähteneiden tilalle ei ole tulossa ja juuri käynnistetty osittainen kutsuntakin on karkottanut maasta jo varmaan noin 300 000 parhaassa miehisyysiässä olevia miehiä muille maille.

Nykyinen syntyvyys Venäjällä on 9.45 lasta/1000 asukasta, joka nykyisen väestöpohja huomioiden merkitsee enintään n. 1.3 milj. uutta venäläistä vuodessa.

Tasaisella tahdilla viiden vuoden päästä vuonna 2027 olisi siis uusia venäläisiä syntynyt suunnilleen 6.7 miljoonaa, jolloin Venäjän väestö oli pienentynyt vuodesta 2022 vuoteen 2027 mennessä noin 17.4 miljoonalla ihmisellä.

Kun Venäjän väkiluku oli korkeimmillaan vuonna 1991 em. noin 148.7 miljoonaa, niin voidaan todeta, että NEUVOSTOLIITON hajoamisen jälkeen ja pääasiassa PUTLERIN oltua vallassa, kirkonkelloja tullaan soittamaan vuoteen 2027 mennessä ainakin 30.8 miljoonalle venäläiselle ilman UKRAINAN SODASSA lahdattuja ja mobiilikrematorioissa tuhkattuja syrjäkylien poikia, jotka on lähetetty INTERRAILAUS RETKELLE UKRAINAAN.

Raha se tulee lopulta ratkaisemaan, kuinka pitkään PUTLERIN LENTO JOUTSENAURAN KÄRJESSÄ KESTÄÄ.

Vuonna 2022 Venäjän nimellinen BKT per capita oli vain noin 12 000 USD/a eli suunnilleen saman verran euroissa. Vertailun vuoksi voi mainita, että Suomessa vastaava luku on suunnilleen 47 700 EUR/a.

Venäjän syrjäseuduilla BKT per capita on vain luokassa 600-2500 USD/a, joten ei niillä rahoilla kovin korkeaa elintasoa voi pitää yllä, eikä saasteisiin tuhottua maata voi rakentaa.

Alueittain Venäjän vuoden väestö ilman laittomasti ryöstettyjä Ukrainan alueita (lukumäärä suluissa) lienee vuonna 2022 suunnilleen seuraava (x milj. as.)
□ Tasavallat (20), 24.0
□ Piirikunnat (4) 2.1
□ Alueet (46), 77.4
□ Aluepiirit (9), 20.6
□ Autonomiset alueet (1), 0,2
□ Liittovaltiokaupungit (3), 16.4
□ Kaikki yhteensä (83), 140.8

Alueittain Venäjällä markkinahintaista bruttokansantuotetta syntyi vuonna 2021 seuraavasti (x miljardia USD)

□ Tasavallat (20), 195.1
□ Piirikunnat (4), 163.5
□ Alueet (46), 801.6
□ Aluepiirit (9), 187.3
□ Autonomiset alueet (1), 1.2
□ Liittovaltiokaupungit (3), 393.5
□ Kaikki yhteensä (83), 1 742.3
□ Keskimäärin per capita 12 411 USDY/a

Maantieteellisesti ja demograafisesti Venäjä on siis äärimmäisen heikko valtio, koska merkittävä osa (23%) kansantalouden jalostusarvostakin syntyy liittovaltiokaupungeissa, jotka sodan syttyessä voidaan tuhota vain kahdella atomipommilla.

Venäjän talouden heikkous paljastuu myös erittäin epätasaisesti jakautuneesta hyvinvoinnista, kuten alla esitetyistä markkinahintaisen per capita BKT:n luvuista voi päätellä (x USD):

□ Tasavallat (20), 8 114
□ Piirikunnat (4), 76 143
□ Alueet (46), 10 356
□ Aluepiirit (9), 9 082
□ Autonomiset alueet (1), 7 058
□ Liittovaltiokaupungit (3), 24 018
□ Kaikki keskimäärin (83), 12 411

Venäjälle asetetut pakotteet tulevat ilmeisesti pudottamaan maan BKT:tä suunnilleen 3%:lla vuosittain ainakin vuoteen 2007 mennessä, joten nykyisistäkin niukoista tuloista häipyy taivaan tuuliin helposti ainakin 14% vuoteen 2007 mennessä.

Kun vielä samaan aikaan väestö näyttää supistuvan vauhdikkaasti, niin Venäjällä voidaan olla alla kuvatussa kansantaloudellisessa asemassa vuonna 2027 (asukkaat vasen luku x milj. ja per capita BKT oikea luku x USD/a):

□ Tasavallat (20), 21.1, 6 968
□ Piirikunnat (4) 1.8, 65 386
□ Alueet (46), 67.8, 8 893
□ Aluepiirit (9), 18.1, 7 799
□ Autonomiset alueet (1), 0,2, 6 061
□ Liittovaltiokaupungit (3), 14.4, 20 625
□ Kaikki yhteensä (83), 123.4, 10 658

□ Markkinahintainen BKT 1 314.8 miljardia USD eli 25% nykyistä vähemmän.

Kyllähän tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, ettei ainakaan PUTLER johda Venäjän jälleenrakennusta, kun PUTLERIN SOTA NATOA JA UKRAINAA vastaan on päättynyt ja VENÄJÄLLE langetaan asianmukaiset sotakorvaukset.

Puolahan jo vaatii 1 300 miljardin USD:n sotakorvauksia Saksalta 2. maailmansodan ajoilta ja onhan meilläkin isot saatavat piikissä sekä Saksalta että myös mitä suurimmassa määrin myös VENÄJÄLTÄ.

Nyt on parasta ryhtyä pikimmiten koko itärajan pituisen aidan pystytykseen, mutta aitaan pitää varata portit sitä varten, että lopullisessa Ukrainan sodan rauhanneuvotteluissa myös ns. KARJALAN ja LAPIN kysymykset joudutaan vielä korjaamaan.

Näihin rauhan neuvottelujen pöytiin ei pidä päästää ainakaan ainuttakaan ns. "AIKUISTA NEUVOTTELIJAA".

Tarvitaan VEREKSET VETOJUHDAT!!!!Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: