Keskustelu

alan kolmas miesYLE SUOMEN LUONNON KIMPUSSA28.10.2022 4:59
A-TALKIIN oli taas kutsuttu BRYSSELISTÄ VIHREÄ MOOTTORITURPA NIINISTÖ ja LUONTOPANELIN PITKÄPARTAINEN KOTIAHON TAATA, jotka lähtivät luennoimaan KEPUN ANTTI KURVISELLE ja Metsäteollisuus ry:n Metsäjohtaja KAROLIINA NIEMELLE, miten Suomen luonto ennallistetaan 1950-luvulle.

MOOTTORITURPA NIINISTÖ oli taas tullut tietysti pikavauhtia lentokoneella BRYSSELISTÄ valistamaan suomalaisia, miten Suomen metsiä ja vesistöjä täytyy kiireimmän vilkkaa lähteä jopa talkootöillä ENNALLISTAMAAN.

Tapansa mukaan MOOTTORITURPA ei meinannut millään antaa suunvuoroa KURVISEN ANTILLE eikä myöskään NIEMEN KAROLIINALLE, joilla tuntui ainakin asiasisällön osalta olevan asiat hallussa.

PITKÄPARTAISTA KOTIAHOA toimittaja SIRKKANEN tituleerasi professoriksi.

Keskustelun aikana ei jäänyt epäselvyyttä, että PITKÄPARTAINEN KOTIAHO oli vihkiytynyt ekologi, joka maalasi keskustelussa taas MAAILMAN LOPUN tuloa, koska yhtä aikaa meitä on kohdannut globaali ilmastokriisi ja luontokato.

OECD:n tilastojen mukaan Suomessa erilisten eläintenkin uhanalaisuus on kuitenkin lähes kaikkein vähäsintä maailmassa, mutta NIINISTÖÄ tuntui silti sinilevälautat erityisesti pelottavan.

Olisin toivonut, että NIINISTÖ olisi palopuheissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että YLE on raportoinut viime päivinä siitäkin, kuinka KORONAVIERUSTA nyt löytyy jo kaikista jätevesistäkin.

Kun Suomi kerran on tuhansien järvienkin maa, niin kyllähän tässä vaarana on, että kaikki meidän järvetkin joudutaan nyt KORONANKIN vuoksi ennallistamaan 1950-luvulle, jolloin SAIMAAKIN oli niin rehevöitynyt, että ihan hirvitti uimaan mennessä.

Ja siihen, että lähes puolet Suomessa KORONAKUOLLEIKSI ilmoitetuista henkilöistö on kuollutt johonkin muuhun tautiin kuin KORONAAN!!!

FAKE NEWS HESARIKIN kirjoitti aamulla pääkirjoituksessa, että nyt EU on jo ottanut haltuunsa ilmaston ja nyt EU on vielä ottamassa haltuunsa myös Suomen vesi-, metsä, ja maavaratkin.

Näyttää vahvasti siltä, että suomalaisille ei näy jäävän tässä EU:n pakkolunastuksessa käteen enää mitään omaa.

TÄMÄHÄN muistuttaa uhkaavasti vanhaa hyvää kommunistista naapuriamme ja pitkäaikaista yhteistyökumppaniamme eli NEUVOSTOLIITTOA.

Nyt Suomi onkin EUROSTOLIITON vankkumattomin tukija ja MAKSUMIES.

OPPOSITIO on kuitenkin onneksi herännyt ja käynnistänyt viime metreillä VÄLIKYSYMYKSEN VIHERVASSARIEN kiihkomielisesti ajamasta EU:n ennallistamishankkeesta.

EUROSTOLIITON tavoitteena tuntuu olevan Suomen luonnon palauttaminen 70 vuotta taaksepäin eli siis jokseenkin tarkkaan 1950-luvun alkupuolelle.

Tietenkään BILE SANNAN HALLITUS ei ole pystynyt selvittämään, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Otetaan nyt muutama konkreettinen esimerkki, mihin Suomea ollaan viemässä.

Vertailuvuodeksi voin nyt alustavasti ottaa vaikka vuoden 1956, jolloin URHO KEKKONEN aloitti presidenttinä ja meillä oli jo voimassa kaikkien hyvin muistama YYA sopimuskin kommunistisen NEUVOSTOLIITON kanssa.

Suomen virallisista tilastoista suomalaista elämänmenoa kuvaavina asioina voidaan lukea mm. seuraavat demograafiset tiedot:

Elämänmuodon kriteerit:
□ Väestö 4 315 300 henkilöä
□ Elävänä syntyneitä 88 996 henkilöä
□ BKT nykyrahassa 8 899 euroa
□ Henkilöautoja 110 376
□ Nautoja 1 838 704
□ Lampaita 565 738
□ Sikoja 435 674
□ Hevosia 276 923
□ Mekaanisen massan tuotanto 860 000 tonnia
□ Kemiallisen sellun tuotanto 1 859 000 tonnia
□ Kartongin tuotanto 285 000 tonnia
□ Paperin tuotanto 1 094 000 tonnia
□ Sahatavaran tuotanto 5 284 000 m3

Nykyään tuollaiset kartongin ja kemiallisen sellun määrät tehdään jo yhdellä kartonkikoneella ja melkein yhdellä sellulinjallakin.

Vertailun vuoksi voin todeta, että nykyään Suomen BKT per capitakin on jo sentään 45 270 euroa.

EUROSTOLIITON SUUNNITTELEMA ENNALLISTAMISASETUS pudottaa siis Suomen BKT:sta selvästi leijonan osan.

BKT per capita hyvinvoinnissa päästään siis Suomessa jo hyvin lähelle samaa tasoa, jonne VENÄJÄN PUTLER on omaa maataan kovaa vauhtia viemässä.

Miten Suomeen onkaan syntynyt näin viisaita ympäristöaktivisteja????

1950-54 aikavälillä puun käyttö Suomessa oli seuraava:

□ Raakapuun vienti 4.69 milj. m3
□ Teollisuuden raakapuun käyttö 20.22 milj. m3
- puutavarateollisuus 11.62 milj. m3
- puumassateollisuus 8.60 milj. m3
□ Polttopuu ja muu käyttö 19.96 milj. m3
□ Kotimainen puu yhteensä 44.87 milj. m3
□ Tuontipuu 0.00 milj. m3
□ Kokonaiskäyttö 44.87 milj. m3
□ Puuston poistuma 49.25 milj. m3

Vertailun vuoksi puunkäytön osalta todettakoon, että vuonna 2021 puuston poistuma Suomessa oli 91.6 milj. m3.

Harmillista, että EUROSTOLIITON YMPÄRISTÖKIIHKOILIJAT ovat ehtineet jo kieltämään puidenkin polttamisen saunoissa ja takoissa, varmaan myös kohta leirinuotiotkin kielletään erämiehiltä pienhiukkaspäästöjen vuoksi.

Metsien ennallistaminen voi siis merkitä sitä, että Suomessa puuston poistuma lähes puolittuu.
Tämä merkinnee tietysti sitä, että myös metsien jalostusarvosta voi hävitä SUOMALAISTEN HUONOLLA TUURILLA ja VIHERVASSARIEN MITTAAMATTOMAN TYHMYYDEN VUOKSI jopa puolet.

On hyvin todennäköistä, että kohta joku EUROSTOMEPPI tai LUONTOPANELISTI keksii senkin, että metsissä kävely on kiellettävä havupuista leviävien terpeenisten höyryjen vuoksi.

Yksityismetsänomistajia tällainen suonenisku tulee tietysti rokottamaan ennen näkemättömällä tavalla, kun puun laskenut kysyntä tulee tietysti heijastumaan myös heti kantohintoihin.

Mikäli EUROSTOLIITTO onnistuu siirtämään Suomen metsäteollisuudenkin taaksepäin 70 vuotta 1950-luvulla ja kaikki MOOTTORITURPA NIINISTÖN ja EKOPANEELISTI KOTIAHON ilmoittamat Suomen erittäin uhanalaiset metsät, maatalousmaat sekä tietysti myös vesistöt ennallistetaan, niin sehän merkitsee sitä, että kantohinnatkin varmaan laskevat 1950-luvun tasolle.

Havutukkien hinnat hakkuukausille 1949-1951 olivatkin nykyrahassa mitaten vain 0.33-0.62 EUR/motti.

Kuusikuitupuun hinta oli vastaavana aikana 1949-1951 vain 0.17-0.34 EUR/motti

Luulenpa, että näillä hintatasoilla Suomen ennallistetuissa metsissä kaikki puut jätetään tietysti lahoamaan metsiin.

Maatalousmaan osalta joudutaan ilmeisesti raivaamaan lisää peltoja, kun nykyään peltoala tuntuu meillä olevan noin 2 268 000 ha, kun 1950-luvun alussa peltoala oli vielä sentään noin 2 456 000 ha.

Isompi ongelma viljelijöille saattaa kuitenkin tulla EUROSTOLIITON pääkonttorista noiden lannoitteiden osalta.

LUKEN tilastoista saa vaivoin selvitettyä vuodelta, että meillä lannoitettuja peltoja on seuraavasti:

□ Väkilannoitetut pellot 1 005 180 ha
□ Väkilanta ja karjanlanta 511 260 ha
□ Ainoastaan karjanlanta 194 100 ha
□ Muu lannoitus 33 730 ha
□ Yhteensä 1 744 270 ha

YARA näyttää suosittelevan 4-60 kg/ha typpilannoitusta kylvön yhteydessä ja kasvukaudella 40-200 kg ja eräissä tapauksissa jopa 500 kg kasvukaudella lisäravinteita.

Tästähän tulee sitten helposti ainakin 500 000 tonnia lannoitteita, joita syötetään Suomen maaperään ja edelleen hissukseen Itämereen.

Jos siirrytään täysin luomuun ja karjanlantaan, niin kyllähän tästäkin ennallistamisoperaatiosta tulee iso lasku viljelijöille, eikä luomutuotteet ole ainakaan AKM suosiossa olleet missään vaiheessa korkean hinnan vuoksi.

alan kolmas miesRe: YLE SUOMEN LUONNON KIMPUSSA4.11.2022 17:20
EU:n Suomen ja suomalaisten maanomistajien pakkolunastuksesta uutta tietoa FAKE NEWS HESARISSA.

FAKE NEWS HESARI oli saanut selvitettyä, että Suomen ennallistamislasku on kolmanneksi suurin EU:n piirissä.

USKOMATON SAAVUTUS:
□ Suomen väkiluku vain n. 5.5 milj.
□ Saksan väkiluku n. 84.0 milj.

Suomen ennallistamisen kustannus on alustavasti laskettu 931 milj. euroksi, kun kaikki välilliset kustannukset jätetään huomiotta.

RYSSELIN PYROKRAATIT ovat sen jälkeen esittäneet, että kyseisellä investoinnilla syntyy 9.6 miljardin euron hyödyt.

Kysymyksessä on siis loistava investointi ja vielä luonto- ja lintukadon vuoksi täysin välttämätön sekä ehdottoman kiireinen - kysymys on jo riehuvasta tuli- tai metsäpalosta.

Paroni Münhausenin lukiossa koulutetut RYSSELIN PYROMAANIT ovat tietysti keksineet luontokato-, lintukato-, vesipuite- ja meristrategiadirektiivien kompositiodirektiivin (ns. maanomistajien pakkolunastus direktiivi), jonka perusteella lasketaan ennallistettavan alueen pinta-ala, joka sitten kerrotaan keskimääräisellä ennallistamiskustannuksella.

Hienoa RYSSELIN ARITMETIIKKAA:

saastuneen järven ja pohjaveden ennallistaminen 70 vuoden takaisiin arvoihin maksaa yhtä paljon kuin vanhojen risuaitojen ja veräjien palautus laidunten ympärille.

Miten käy LAPISSA OSARAN aukeille?

Joudutaanko OSARAN AUKIOT TAAS PARTUROIMAAN ennenaikaisesti vuosien 1952 tasoon??

Entäs LOKAN ALLAS:

"Kemijokivarteen rakennettiin sotien jälkeen useita voimalaitoksia ja vedensäännöstelyä varten Kemijoen yläjuoksulle suunniteltiin säännöstelyaltaita.

Kemijoki Oy alkoi ostaa maita altaita varten myös Sompiostakin jo 1950-luvulla ja Lokan altaan rakennustyöt käynnistyivät 1960-luvun puolivälissä ja syksyllä 1967 alettiin vedennosto altaaseen.

Lokan altaan alle jäi noin 417 neliökilometriä Sompion alueesta - Korvasen ja Rieston kylät kokonaan, Mutenian ja Lokan kylät osittain ja useita yksittäisiä taloja.

Lokan altaan ja toisen Sodankylän kunnan alueelle vuonna 1970 rakennetun Porttipahtaan altaan alta joutui muuttamaan pois yhteensä noin 600 asukasta. Suurin osa heistä muutti Sodankylän kunnan alueelle, Vuotsoon ja kirkonkylään."

AKM:n entisen työtoverin NISSE OSARAN toimestahan köyhässä Suomessa jouduttiin 1940-64 ankarien sotakorvausten vuoksi hakkaamaan Pudasjärven ja Posion kuntien alueille noin 20 000 hehtaarin avohakkuualue, josta saatiin 1.2 milj. mottia puuta, joka jalostettiin rahaksi. Hehtaarisaanto oli keskimäärin 100 mottia/ha.

Kymmeniä vuosia NISSEÄKIN on haukuttu hakkuista, mutta nykyään paikalla kasvaa tuuhea metsä, jota taatusti myös käytetään hyväksi, kun Metsä Groupin Kemin tehdas ja Stora Enso Oulunkin tehtaat mielellään jalostavat kasvaneet puut arvokkaiksi tuotteiksi.

AKM:ää saamme kiittää, että hän on ollut molempian tehdaspaikkojen pelastusjoukkojen kärkijouloissa vuosikymmeniä.

Nyt RYSSELIN PROMAANIT yrittävät tuhota nämäkin arvokkaat tehtaat puhumattakaan monista Pohjois-Suomenkin sahoista, joiden pelastuksessa AKM:llä on myös ollut sormensa pelissä, vaikka itse KOIVISTON MANU aikoinaan kirjoitteli Maaseudun Tulevaisuuteenkin jo 1980-luvullakin, että Suomeen ei rahoiteta enää uusia sahalaitoksia, kun silloin kapasiteetti on jo OPTIMAALISESSA TAPISSA.

RYSSELIN maanomistajien pakkolunastusdirektiivin mukaan lasketaan siis se pinta-ala, joka ennallistettava.

RYSSELI PYROMAANEILLA ei ole tietoakaan siitä, mikä on eri maissa luontotyyppien tila: onko se hyvässä kunnossa vai pitäisikö ennallistaa joksikin kuun maisemaksi.

Münchausenit ovat kuitenkin laskeneet, että tuntematonkin pinta-ala on ennallistamisen tarpeessa.

LUKEN järjissään oleva prof. Anne Tolvanen on todennut, että esim. Suomessa, jossa metsänhoitokin on korkealla tasolla, alueesta jopa 50% voi kuitenkin olla ns. tuntemattomassa tilassa.

Jos Tolvasen arvio on lähelläkään totta, niin silloin puhutaan jo jopa lähes 200 000 neliökilometrin ennallistamistarpeesta.

Eri lähteistähän Suomen pinta-alakin vielä vaihtelee.

Google mukaan Suomen pinta-ala on vain n. 338 000 neliökilometriä, kun taas maanmittauslaitoksen virallisen tiedon mukaan vesialueetkin huomioiden kokonaispinta-ala on n. 390 900 neliökilometriä.

LUKEN Tolvasen mukaan RYSSELIN PYROMAANIEN hyötylaskelma, jossa Suomelle on arvioitu jopa lähes 10 miljardin euron hyödyt on laskettu kertomalla HEHTAARIKOHTAISET HYÖTYARVIOT Münhausenin pakkolunastuskertoimella lasketut ennallistettavat hehtaarit.

RYSSELIN PYROMAANIT eivät ole kuitenkaan vielä löytäneet mitään taloudellisesti mitattavaa suuretta, millä hehtaarikohtainen hyöty lasketaan.

Se on ainakin täysin varmaa, ettei hehtaarikohtaista hyötyä voi ervioida ainakaan minkään bruttokansantuotteen perusteella, jota RYSSELIN PYROMAANIT ovat nyt ehdottaneet tähän LUONTOKATORUUVIIN.


Ei mitään epäselvyyttä, että RYSSELIN PYROMAANIT ovat tietysti liittäneet LUONTOKATORUUVIN ILMASTOHYSTERIAAN ja sen aiheuttamiin mielenterveyskustannuksiin tai niiden vähenemiseen.

Kysymys on kuitenkin samasta ilmiostä, kun SUOMESSA valtio-omisteinen SONERA innostui ostamaan ILMAA saksalaisilta tunnetuin miljarditappioin.

Kun otetaan huomioon nämä merkittävimmät EU:n utopiahankkeet, niin kaikilla niillä on yksi yhteinen nimittävä eli SAKSA tai UNIPER.

□ LAPIN SOTA maksamaton lasku n. 100 miljardia euroa
□ SONERA SEIKKAILU lasku 4.3 miljardia euroa
□ UNIPER SEIKKAILU lasku n. 32 miljardia euroa
□ ENNALLISTAMISLASKU:
- Kustannut 931 milj. euroa
- Välilliset menetykset, 4% p.a nykyarvo
- 2 miljardia vuodessa
- 42.9 miljardia euroa (50 vuotta)
- Kustannukset yhteensä 43,9 miljardia euroa
- RYSSELIN PYROMAANIEN HYÖTY
yhteensä 10 miljardia euroa
- nettolasku Suomelle -33.9 miljardia euroa

Suomen BKT vuonna 2023 n. 251.2 miljardia euroa. Siis ehdolla on siis taas n. 13 % rokotus Suomen nykyisestä BKT.

Ei ole mikään ihme, että taannoin LIBERAN johtaja Kim Väisänen totesi FAKE NEWS YLE:n A-Studiossa, että Suomessa on harrastettu viimeiset 14 vuotta taloudellista vesijuoksua ja siksi meillä ei suksi luista.

Pääasiassa saksalaiset ovat siis taas syöttämässä Suomelle ainakin UNIPER 2 suuruista laskua.

On ennen kuulumatonta, että RYSSELIN ns. AIKUISET PYROMAANIT (Saksan vihervassarit) ovat nyt heittämässä Suomelle taas tällaisen laskun, vaikka entisetkin KALAVELAT on vielä SAKSALTA maksamatta.

Ei ole millään tavalla Suomen vika, jos Saksassa ANGELA MERKELIN tapainen STASI AGENTTIEN suojatti lähti HITLERIN tapaan vehkeilemään PUTLERIN PELIKIRJAN mukaan EUROOPAN asioista ja energiahuollosta.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: