Keskustelu

alan kolmas miesTERRAFAMESTA UNIPER 22.11.2022 3:34
Virallinen ääni on ollut ihmeellisen hiljaa, vaikka TERRAFAME julkisti jo Q3/2022 tulokset noin viikko sitten.

FAKE NEWS YLE kyllä mainitsi lyhyesti, että TERRAFAMEN tulos on parantunut.

AKM:llä on ollut muita kiireitä, joten en heti pystynyt selvittämään tilannetta.

Nyt tuli sitten sellainen väli, että pääsin ihmettelemään KAINUUN IHMETTÄ, joka lähtökohtaisesti tulee olemaan Suomen suurin ympäristökatastrofi, joka ilmeisesti ajaa lopulta UNIPERIN kaltaisiin kymmenien miljardien menetyksiin, kun koko Oulunjoen ja Saimaan vesistöt jouduttaan EU:n direktiivien vuoksi ennallistamaan aikaan ennen KAINUUN IHMETTÄ, jonka Kainuun POIKA TERRA SIPILÄ löysi taannoisella maakuntakiertueellaan.

KAINUUN IHME kiihotti suomalaiset NOKIAN ja FORTUMIN kaltaiseen hurmostilaan, jossa tyypillisesti ainakin kaikilta politiikoilta unohtuu kaikki realiteettien taju.

Kysymys on vähän samasta ilmiöstä kuin MARKKASEN koripallouran seuranta Amerikan koripallokentillä tai MEIDÄN PELI JÄÄKIEKOSSA.

Pari pikahavaintoa TERRAFAMESTA:

□ Yhtiö mainostaa olevansa yksi Euroopan suurimpia nikkelisulfaatin tuottajia ja vuonna 2021 käynnistyneen laitoksen tuotanto on 170 000 t/a.

□ Yhtiö on tehnyt EV akkukemikaalien toimituksen yhteistyösopimuksen RENAULTIN kanssa.

□ Tiedossa on, että TERRAFAME joutui vähentämään henkilökuntaansa vuonna 2022 vuodesta 2021 90 henkilöllä 786 henkilöön.

Tulostiedote Q3/2022:
□ Liikevaihto 139.5 milj. EUR
Akkumateriaalit 39.1 milj. EUR
Perusmetallit 100.4 milj, EUR
□ Käyttökate 32.5 milj. EUR
□ Liiketulos 18.0 milj, EUR
□ Oma henkilöstö 786

Tulostiedote Q1-Q3/2022:
□ Liikevaihto 398.7 milj. EUR
Akkumateriaalit 139.0 milj. EUR
Perusmetallit 259.8 milj, EUR
□ Käyttökate 92.6 milj. EUR
□ Liiketulos 49.4 milj, EUR
□ Oma henkilöstö 786

Merkityksellistä on, että TERRAFAME on lopettanut vuoden 2021 lopulla tuotantotietojensa ilmoittamisen tulostietojen yhteydessä.

Yhtiön kotisivulla on kyllä tuootantoa kuvaava lokero, mutta kyseisestä lokerosta tuotantotietoja ei löydy.

Tuotantotietoja on vaikea löytää myöskään käytön tarkkailutiedoista.

Missään tapauksessa TERRAFAME ei paljasta, kuinka paljon yhtiö on pystynyt tuottamaan nikkelisulfaattia, joka on tietysti oleellinen tieto.

Tuotantotiedothan ovat tietysti aivan oleellisia tietoja, jos haluaa selvittää, kuinka yhtiön liiketoiminnat kehittyvät.

Ei paljon lohduta, jos TERRAFAME sanoo rakentavansa 170 000 t/a nikkelisulfaattia valmistavan laitoksen, mutta ei pysty kertomaan, kuinka monta tonnia kelvollista nikkelisulfaattia yhtiö valmisti tai toimitti markkinoille.

Kotisivuillaan TERRAFAME mainostaa olevansa ns. TRANSPARENTTI YHTIÖ, mutta yhtiö ei täytä näitä avoimuuden vaatimuksia ainakaan oman toimintansa osalta.

TERRAFAMEN vuositiedotteissa kyllä kerrotaan laajasti, kuinka sähköautomarkkinat kehittyvät, mutta näillä tiedoilla ei kuitenkaan ole mitään arvoa, jos ei tiedetä, onko TERRAFAMEN toiminta pitkällä aikavälillä kannattavaa ja täyttääkö se kestävän kehityksen tunnusmerkit.

Nikkelisulfaatin osalta yhtiö on kertonut olleen melkoisia käynnistysvaikeuksia ja ainakin vuoden 2021 aikana toiminta aiheutti yhtiölle ainakin 20 milj. auron käyttökatetappion.

Korekeasuhdanteessa TERRAFAME on päässyt nähtävästi niukasti voitolliseen tulokseen (+49.4 milj. EUR). vuoden Q1-Q3 2022 tuloksissa. Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli kuitenkin -6.9 milj. EUR.

Kuitenkin O1-Q3/2021 TERRAFAMEN tulos oli -20.0 milj. EUR ja liiketoiminnan vapaa kassavirta peräti -69.9 milj. EUR.

Näiden numeroiden taustalla on kuitenkin ainoastaan ja vain EURON devalvoituminen voimakkaasti USA:n dollariin nähden.

Vaihtokurssi 2018-2022:

□ 2018: 1 USD = 0.87 EUR
□ 2022: 1 USD = 1.056 EUR

Tuostahan näkee, että EURO on devalvoitunut lahes 20% muutamassa vuodessa. Tästä on tullut 20%:n lisä TERRAFAMEN myyntituotteiden hintoihin.

Kun sitten tarkastellaan TERRAFAMEN perustuotteiden tuotannon kehitystä vuosina 2018-2021, johon TERRAFAMEN raportointi antaa tiedot, niin nähdään, että perusmetallien eli siis nikkelin ja sinkin kokonaistuotanto on laskenut kyseisenä aikana noin 7%:lla.

Nikkelituotanto taas nousi 4.4%:lla, muuta sinkin tuotanto laski 11.8%:lla.

Perusmetallien, siis nikkelin ja sinkin, myyntiarvo nousi aikavälillä 2018-2021 dollareissa mitaten 28.1%:lla, mutta EUROISSA laskien myyntiarvo nousi peräti 76.6%:lla.

Tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että TERRAFAME pystyy tuottamaan lievästi positiivisen tuloksen ainoastaan silloin, kun EURON kurssi on edullinen dollariin verrattuna ja markkinoilla hintakin on vielä korkea suhdanteista johtuen.

Kuitenkin ei ole montaakaan vuotta siitä, kun EURON arvo oli jopa 50% korkeampi kuin USA taalan, joten kelluvien kursien aikana tällainen on uudestaan mahdollinen kehityskuvio.

TERRAFAMEN Q1-Q3/2022 liikevaihto oli siis 398.7 milj. EUR ja liiketoiminnan vapaa kassavirta -6.9 milj. EUR.

Jos käy niin huonosti, että valuuttakursien kautta TERRAFAMEN liikevaihdosta putoaa esim. 20% pois, niin vaikutus on suunnilleen -79.7 milj. EUR, jolloin yhtiön vapaakassavirta O1-Q3/2024 voi ollakin jo -86.6 milj. EUR.

Valmet Automotivekin ilmoitti kolme viikkoa sitten, että yhtiö pyrkii PÖRSSIIN.

Eilen yhtiö kuitenkin ilmoitti, että SORRY EMME PYRIKÄÄN!!!

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: TERRAFAMESTA UNIPER 22.11.2022 18:05
Mielessäni on ollut kertoa 18 miljoonan euron voitosta kolmannella neljänneksellä. Ajattelin vain odottaa, että akm kertoo tämän. Tärkeintä on, että yritys jauhaa hyvinvointia Kainuuseen. Kyllä tämä hyvä tilanne heijastuu tännekin. Se luo uskoa tulevaisuuteen koko itäisessä Suomessa.
Nyt menee niin hyvin, että maltan olla hiljaa oikeassaolostani ja annan anteeksi akm:n vähättelevät kommentit keskustan rohkeisiin yrityksiin.

alan kolmas miesRe: TERRAFAMESTA UNIPER 23.11.2022 16:22
Onpa tarpeen palata taas KAINUUN IHMEESEEN eli TERRAFAMEEN!!!!

Kuten tunnettua, kysymyshän on ollut alun perin PEKKA PELOTTOMAN TALVIVAARA-HANKKEESTA, joka alkoi seuraavasti:

"Vuonna 2006 Sotkamoon oli suunnitteilla Suomen suurin kaivos, Talvivaaran nikkelikaivos.

Hanke herätti jo silloin keskustelua ympäristövaikutuksista.

Kaivostoiminnan alettua Talvivaara on ollut tasaiseen tahtiin otsikoissa ympäristöongelmiensa vuoksi.

Talvivaaran alueella oli Euroopan suurin hyödyntämätön sulfidinen nikkeliesiintymä, josta laskettiin saatavaksi 30 000 tonnia nikkeliä vuodessa, joka olisi lähes 3 % maailman vuosittaisesta nikkelin tarpeesta.

Esiintymästä tiedettiin jo 1960-luvulla, mutta vasta liuotusmenetelmien kehittymisen myötä 2000-luvulla sen hyödyntäminen tuli mahdolliseksi.

Kaivosoikeudet olivat Outokumpu Oy:lla, jolta yrityksen entinen työntekijä, kaivostoimintaan perehtynyt Pekka Perä ne osti vuonna 2003 uskoen saavansa toiminnasta kannattavan.

Kolme vuotta myöhemmin kaivosta ryhdyttiin rakentamaan ja hanketta seurattiin tiiviisti mediassa.

Pallo hallussa -ohjelmassa vuodelta 2006 kysyttiin jyräävätkö taloudelliset arvot paikallisten asukkaiden etujen yli ja onnistutaanko Talvivaaran kaivos toteuttamaan siten, etteivät lähivesistöt pilaannu lopullisesti.

Kaivoksesta tiedettiin syntyvän erittäin paljon sivukiveä, joka on rikkipitoista, happoa muodostavaa, malmia.

Jos sijoituspaikan pohjan tiiviydestä ei huolehdittaisi kunnolla, valumavesien mukana pääsisi happamia ja raskasmetallipitoisia vesiä vesistöön.

Monet muutkin kaivostoiminnan jätejakeet olivat ongelmajätteiksi luokiteltavia ja niille tarvittiin pohjantiiveysvaatimukset täyttävä loppusijoituspaikka.

Ohjelmassa haastateltu Sotkamolainen Veijo Suutari oli yksi monista asukkaista, jotka hanketta vastustivat. Hän uskoi, etteivät viranomaiset pystyisi valvomaan hanketta aukottomasti.

A-zoomissa kysyttiin vuonna 2007 onko valtava nikkelikaivos Kainuun pelastaja vai erämaan tuho ja minne sen rikkaudet menevät, tuoko se vaurautta Korpikyliin vai Westendiin.

Vasemmistoliittolainen kansanedustaja Merja Kyllönen Suomussalmelta näki Talvivaaran hankkeen erittäin tärkeänä Kainuulle, sillä se toisi alueelle kaivattuja työpaikkoja."

Kuten tunnettua PELOTTOMAN PEKAN HANKE asetettiin AHTIUM-nimisenä konkurssiin vuonna 2018 ja sen jälkeen maailman köyhintä malmiota on louhittu valtion piikkiin vuodesta 2014-2015 lähtien ensin TERRAFAMEN nimellä.

Kymmenet tuhannet innostuneet kainuulaiset menettivat kaikki omat ja sukujensa varat kyseisessä idioottomaisessa vedätyksessä.

PELOTTOMAN PEKAN hanketta lähdettiin TEMIstä ohjattujen varojen avulla vivuttamaan yhtä suurella innolla kuin nyttemmin on nähty toisen PEKKA "PUUPÄÄN" kehittämässä FORTUMIN UNIPER HANKKEESSA!!!

Nyttemmin PELOTTOMAN PEKAN jättiläismäisen konkurssihankkeen ja Suomen suurimman ympäristökatastrofin ympärille on luotu jo kokonainen konkurssiyritysten rypäs, jolle on annettu nimeksi Suomen Malminjalostus Oy seuraavasti:

Suomen Malmijalostus sai nykyisen toimintamandaattinsa ja nimensä vuoden 2018 kesäkuussa. Sitä ennen vuodesta 2015 lähtien se toimi Terrafame Group Oy -nimellä ja keskittyi Terrafame Oy:n emoyhtiön tehtäviin.

Vuonna 2018 tehdyn muutoksen myötä Suomen valtio otti aiempaa aktiivisemman roolin Suomen kaivos- ja akkuklusterin kehittämisessä.

Vuonna 2021 Suomen Malmijalostus Oy ilmoitti suunnittelutyön jatkuvan kahden uuden akkumateriaaleja tuottavan tehtaan rakentamiseksi Kymenlaaksoon.

Alkuvuodesta 2021 Suomen Malmijalostus ilmoitti suunnittelevansa Haminaan pCAM- eli prekursorikatodiaktiivimateriaalitehdasta yhdessä CNGR Anvanced Material Co. Ltd:n kanssa, joka on Shenzhenin pörssissä listattu teknologiayhtiö.

Joulukuussa 2021 yhtiö ilmoitti, että tehtaan ensivaiheen kapasiteetiksi suunnitellaan 20 000 tonnia vuodessa. Käynnistyttyään tehdas työllistäisi tällä kapasiteetilla suoraan noin 150 henkilöä.

Loppuvuodesta Suomen Malmijalostus ja Shenzhenin pörssissä listattu Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. sopivat jatkavansa yhteistyötä CAM- eli katodiaktiivimateriaalitehtaan perustamiseksi Kotkaan.

Tehtaan ensivaiheen kapasiteetiksi tulisi 50 000 tonnia vuodessa. Tällä kapasiteetilla tehdas työllistäisi suoraan noin 250 ihmistä.

Elokuussa 2021 Suomen Malmijalostus kertoi allekirjoittaneensa aiesopimuksen FREYR Batteryn kanssa akkukennotehtaan perustamiseksi Suomeen.

Yhtiöt neuvottelevat sopimuksen pohjalta yhteistyö- ja liiketoimintamallien kartoittamiseksi. Tehtaan sijoituspaikaksi kaavaillaan Vaasaan.

Samana vuonna Suomen Malmijalostus ilmoitti valmistautuvansa investoimaan Johnson Mattheyn Vaasaan kaavaileman akkumateriaalitehtaan osaprosesseihin.

Myöhemmin Johnsson Matthey ilmoitti luopuvansa akkumateriaaliliiketoiminnasta kokonaan.

Paljon on siis tapahtumat, kun asiat lähtivät vyörymään TEM:in virkamiesten sekä PELOTTOMAN PEKAN ja sittemmin TERRA SIPILÄN päässä.

TEM:in virkamies oli aikoinaan MATTI VUORIAKIN, joka käynnisti AKM:n ystävänkin FORTUMIN johdosta muille maille.

Ja niinpä saatiin lopulta FORTUMIN RATTIIN yrityskauppojen erikoismies PEKKA "KULTASORMI" LUNDMARK, jonka esimieheksi valittiin Fortumin hallitukseen NOKIAN PALAVAN ÖLJYNPORAUSLAUTAN entinen johtaja SARI BALDAUS.

SARI ei vielä ole ottanut vastuuta FORTUMIN UNIPER-kaupoista yhtä ryhdikkäästi kuin PEKKA LUNDMARK:

Nyttemmin Fortumin entinen toimitusjohtaja onkin ottanut FAKE NEWS HESARIN sivuilla vastuun UNIPERIN katastrofista, josta aiheutui Suomen veronmaksjille noin 32 miljardin euron tappio.

PEKKA tunnusti tehneensä UNIPERIN hankinnassa vain kaksi virhettä, joista PEKKA ilmoitti HESARIN koko aukeaman kokoisessa vuodatuksessa, että hän ottaa vastuun virheistään.

Kuitenkin PEKKA leki lukemattomia emämöhläyksiä, kun lähti ostamaan Fortumia huomattavasti suurempaa yhtiötä, josta ei edes laatinut ns. due diligence analyysiä.

PEKKA ilmeisesti ajatteli, että kyllä se VALTION POLLE JUOSTA JAKSAA - aletaan keräillä markkinoilta pieniä UNIPERIN siivuja isolla rahalla.

AKM tässä odottelee, milloin "KULTASORMI" PEKKA ilmoittaa, että hän maksaa NOKIAN tulevista palkoistaan vuosittain esim. 5 milj. euron vahingonkorvauksen SUOMEN VALTIOLLE tai TEHY RAHASTOON.

"KULTASORMEN" OMAISUUS oli myös hyvä laittaa uloshakuun ihan sammalla tavalla kuin on käynyt myös JETHROLLE Turussa.

TEMin johdossa on ollut myös Suomen seuraavaksi presidentiksi pyrkivä Suomen Pankin nykyinen johtaja KIVIHIILI ja NIKKELI OLLI, joka järjesteli Pyhäjoelle ROSATOMIN ja Fortumin kanssa jo konkurssin tehneen IKUISESTI LUPAAVAN FENNOVOIMANKIN.

HIPPOS LINTILÄ on myös ollut TEM:in johdossa ja on hyväksynyt UNIPERIN kaupat tarkastettuaan "KULTASORMI" LUNDMARKIN tekstiviestin käynnistetystä UNIPER hankkeesta 15 minuuttia ennen päätöksentekoa.

Onhan TEM:ssä ollut pajon muitakin KEPUN edustajia ohjailemassa veronmaksajien rahoja milloin minnekin SILTARUMPUUN, mutta en puutu niihin nyt, jotta sensuuri ei puutu viestiin.

Nyt kuitenkin puutun tapaukseen TEM:in virkamies SORAINEN, josta TEM julkaisi 30.10.2022 seuraavan tiedottteen:

"Ministeriön virkamies vangittu epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta30.10.2022 12.08

TIEDOTE
Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen on vangittu epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

Helsingin käräjäoikeus teki päätöksen Soraisen vangitsemisesta 30.10.2022. Hänet vangittiin syytä epäillä -perusteella.

Soraisen rikosepäily liittyy Poliisin ja Rajavartiolaitoksen laajempaan tutkintaan, jossa epäillään, että Suomessa työskenteleviä thaimaalaisia marjanpoimijoita on joutunut ihmiskaupan uhriksi. Tutkintaan liittyen on aiemmin vangittu kaksi henkilöä.

Asian rikostutkintaa hoitaa Keskusrikospoliisi.

Työ- ja elinkeinoministeriö työnantajana on aloittanut virkamiehen kuulemisprosessin koskien virasta pidättämisen edellytyksiä.

Lisäksi ministeriö ilmoitti 28.10. käynnistävänsä välittömästi sisäisen tarkastuksen, jonka kohteena on ministeriön valvonta- ja riskienhallintaprosessien toimivuuden arviointi."

Tapausta SORAINEN käsiteltiin FAKE NEWS YLE:n A-TALK ohjelmassa muistaakseni pari iltaa sitten. Haastateltavana oli Vaasan yliopiston konkursseja tutkinut prof. Ari Salminen ja tietokirjailija Salla Nazarenko.

Ohjelmaa ei enää löydy YLE AREENAN sivuilta jostain syystä, mutta THL:n koronarokotteiden 4. rokotuskertaa koskevaa tiedotuskampanjaa käsitellään lähes jokaisessa A-Studiossa ja uutislähetyksessä. Tietysti nämä löytyy huolellisesti myös YLE AREENASTA.

Kuitenkin Nazarenko ja Salminen molemmat totesivat, että kansainvälisissä vertailuissa Suomi on korruptiovapaa maa.

Nazarenko vielä selvensi asiaa ja totesi, että kansainvälisessä korruptiovertailuissa käytettävä indeksi on ns. kompositioindeksi, joka ei välttämättä kuvaa korruptiota lainkaan.

Molemmat pitivät ns. MAAN TAPAA laajamittaisena toimintana, joka täyttää kaikki korruption ja huonon hallinnon tunnusmerkit.

Hallitusneuvos Olli Sorainen vangittiin epäiltynä törkeän lahjuksen ottamisesta kiireellisesti viime sunnuntaina järjestetyssä oikeusistunnossa.

Sorainen on siis vangittuna epäiltynä myös ihmiskaupasta nähtävästi Pohjois-Suomen hillasoille tai Suonenjoen mansikkapelloille.

AKM ihmettelee, miksi juuri Sorainen on pantu kiireellisesti tiilenpäitä lukemaan, kun samaan aikaan monet pintajulkut ja hämäräliikemiehet rellestää Lapissa hiihtelemässä ja Etelän lomakeitaissa vapaalla jalalla, vaikka tuomioitakin on jo annettu pilvin pimein.

Jos pysytään TEM:in virkamiehissä ja ministereissä, niin kyllä kai Fortuminkin kohdalla pitäisi käynnistää tutkinta, miten TEM:in Soroista vastaavat virkamiehet voivat päästä vakuutusyhtiöiden johtajiksi tai kaivosalan yrittäjiksi ja johtotehtäviin valtion rahojen turvin.

Jos pysytään kaivosalalla, niin kyllähän silloin täytyy tietysti tarkastella, miten TEM:in kirjoilta on noussut merkittäviin valtiorahoitteisiin tehtäviin esim.

□ Matti Hietanen
- TEM:in hallitusneuvos 2013-2015
- Terrafame Oy:n toimitusjohtaja 2015
- Suomen Malminjalostus Oy:n toimitusjohtaja 2018->

□ Janne Känkäinen
- TEM_in palveluksessä vuodeesta 2008 lähtien
- teollisuusneuvos 2008-2010
- yksikön päällikkö 2011-2015
- osastopäällikkö 2016
- EU- kansainväliset asiat 2016-2020
- Suomen Malminjalostus Oy:n hallituksen puh.
johtaja 2018->
- Suomen Huoltovarmuuskeskuksen toim. johtaja vuodesta 2020 alkaen seuraavasti:

"Valtiotieteiden kandidaatti Janne Känkänen on nimitetty Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajaksi 1.9.2020 lähtien.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä 13.8. työministeri Tuula Haataisen esityksestä.

□ Toimitusjohtajaksi nimitettävällä Janne Känkäsellä on pitkän johtamiskokemuksen lisäksi kokemusta vaativista erityisprojekteista sekä viimeisimpänä Huoltovarmuuskeskuksen väliaikaisen toimitusjohtajan tehtävästä huhtikuusta 2020 alkaen."

□ KANNUKSEN KENNEDYKIN lopetti PUTLERIN konsultoinnin Sperbankissa äskettäin, mutta aloitti uuden urakan China Officen johtajana ja kommunisti XI:n neuvonnan, kun Suomesta ei muuta yhtä ansioitunutta lobbaria tähän vaativaan tehtävään ole löytynyt.

Mistähän mahtaa johtua, että näihin rahakkaisiin hankkeisiin hankkiutuu aina jostain omituisesta syystä sellainen henkilö, jolla on vahva KEPUN tuki.

Tuoreimman gallupin mukaan KEPUN kannatus on vain 10% pinnassa, joten tuntuu oudolta, että KEPU taustaisille henkilöille kumuloituu lähes 90% valtakunnan kaikista suurimmista investointihankkeista, joista säännönmukaisesti kaikki metsäteollisuuden ulkopuolella olevat hankkeet ovat menneet täydellisesti mönkään.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: