Tämä sivu on Kaavin ajankohtaisia asioita käsittelevä sivusto

___________________________________________

Kaavin päättäjistä osa puolusti kyläkouluja, vastustivat niiden
lakkauttamista.

Samat päättäjät ovat päättämässä peruskoulun lopettamisesta Kaavilla. Uudet päättäjät tekevät päätökset kun asia on valmisteltu uudelleen ( kunnolla ). Sitten päätöksen jälkeen on kuntalaisten vuoro toimia jos päätös on kunnan etujen vastainen.
Kuntalaisilla ei ole mitään kiirettä, päätökset vaatii tietyn ajan
ollakseen laillisia ja kuntalaisten tehtävä on valvoa kaikkien päätösten laillisuutta.

Kiireetöntä syksyä uusille päättäjille ja hyviä päätöksiä
jotta Kaavi on itsenäinen kunta jatkossakin.

Eino Miettinen


Elinkeinotoimikunta

Kaavilla elinkeinotoimikunta joka hoitanut elinkeinoasiat, näin kuntalaisille on kerrottu.

Kunnanhallitus on perustanut toimikunnan toimikautensa ajaksi. Toimikuntaa kehuttu, miten kehittänyt Kaavia
ja yrityksiä. Toimikunta toiminut hyvin jos puheenjohtajana ollut Kaavin teollisuuden luoja 80 luvulla, aikaa hän muistelee, miten valtiolta saadut rahat saatiin menemään.

Toimikunta toimii hallituksen alaisuudessa ja valmistelee asiat
hallitukselle ( onko valmistellut ). Mitään päätösvaltaa toimikunnalla ei ole vaan elinkeinoasiat päättää hallitus tarvittaessa valtuusto.

Toimikunta oli viimevuosina osa kunnanjohtajaan kohdistuvaa ajojahtia, toimi tavalla jossa hallitus, valtuusto ja kunnanjohtaja ei tiennyt ketkä yritykset toimikunta
tapaa ja milloin.

Kaavilla kaikki yritykset ovat tärkeitä ja kaikkia yrityksiä
pitää kohdella tasavertaisina. Toimikuntaa ei tämä hallitus valinnut, näyttää tekevän kipeää osalle ( siitäkin selvitään ).


Eino Miettinen

________________________________________________

Kaavilla ajojahti

Lukemalla Kaavin kunnan hallintosääntö kunnanjohtaja käyttää valtaansa hallintosäännön mukaisesti. Valtuusto jakanut valtaansa hallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille. Keskustelua on käyty hallintosäännön muuttamisesta, enemistön mukaan tarvetta ei ole.

Kunnanjohtajan asemasta ja tehtävistä on säädetty kuntalain 38§:ssä.

Kunnassa on kunnanjohtaja,joka johtaa kunnanhallituksen
alaisena kunnanhallintoa, taloudenhoitoa sekä muita toimia. Kaavilla ei tietojeni mukaan ole käsitelty viranhaltioiden huonoa käytöstä ( luottamushenkilöiden kyllä ). Kaavin keskustan aloite kunnan tiedottamisen kehittämisestä ja luottamushenkilöiden tehtävästä kunnan
suunnan näyttäjänä.

Hallintosäännön 5 §

Valtuuston puheenjohtajan
tehtävät.

Kysymys kuuluu, onko kaikki valtuuston puheenjohtajat toimineet sääntöjen mukaan ja onko keskusta halunnut
puuttua epäkohtiin. Viranhaltian paras käytös on tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.

Vaikka päätös ei miellytä asiakasta sekin on sanottava
suoraan ja mihin päätös perustuu.

On muistettava, jos joillekin kumarrat, toisille pyllistät.


Eino Miettinen

_________________________________________________


Elinkeinoasiat

Kaavilainen Jorma on kutsunut erään yrityksen edustajat lounaalle ravintolaan. Keskustelunaihe, yrityksen kehitys ja miten kunta voi olla mukana.
Kunnanjohtaja ei kelvannut mukaan.

Jorma on luvannut antaa tietoa elinkeinotoimikunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Mitä kuntalakia tai hallintosääntöä on lukenut, kun on ymmärtänyt olevansa
kaikkien yläpuolella ja tieto kulkee kuntaan ja luottamushenkilöille vain
Jorman kertomana.


Toiminta on kaikkien lakien ja sääntöjen vastaista jos hän on edustanut kuntaa ja lupaillut kunnan puolesta mitään.

Jos yritys on halunnut tavata Jorma Räsästä yksityishenkilönä, asia on Ok, silloin ei tule myöskään laskua kuntaan.

Yritys joka haluaa yhteistyötä kunnan kanssa, tulee kertomaan suunnitelmistaan hallituksen ja valtuuston jäsenille, jolloin tieto on oikeaa ja päättäjät saavat kysellä

kiinnostavista asioista.


Jorman kannattaisi pitää muutama valtuustonkokous ennen pakollista verojen korotuskokousta, eikä ymmärtää niin että päättää yksin kaikki asiattoisten selän takana.

__________________________________________Vaikkojoen alueella on patikkapolkuja merkittävä
metsäautoteiden verkostoKaavilla on suunniteltu rakennuttaa reitistö uusien lajien fatbikingin ( läskipyöräily ) ja sup -lautailun tarpeisiin. Reitistöt merkittävä ja raivattava tarpeellisilta osin.
Kaavilainen elinkeinojen kehittäminen luo työpaikkoja reittien rakentamalla.
Paljonko maksaa jos reiteillä läskipyöräillään ( sivukylien kehittämistä). Jormalla on maita vaikon alueella, varmasti hän rakentaa reitin omalle maalleen ja tukee elinkeinojen kehittämistä ( elinkeinotoimikunnan puheenjohtaja ). Rahoitus Kalakukko tai talousarviosta ( talous kunnossa ).
Palvelu tulee vanhuksille, vanhusväistö kasvaa ja palveluja on
kehitettävä etuajassa. Missä on suunnitelmat päivähoitotilojen rakentamisesta, lapset unohtuneen. Yleisesti ajatellaan, lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Kaavilla vanhuksissa tulevaisuus. Vanhukset tarvitsevat hyvän hoidon ei
pyöräreittejä. Missä vanhukset hoidetaan, kiinteistöt myyty?


_______________________________________________

Kaavilla hallintosääntöä voi tulkita
"tapauskohtaisesti" ja kuka tulkitseeKiinteistöjen myynti( hallintosääntö )
hallitus. Purkuluvat ( kunnan omistama yhtiö ) hallitus ja
rakennustarkastaja valtuuston kokouskutsu, hallintosääntöä ei tarvitse noudattaa. Miten luottamushenkilöt hyväksyvät menettelyn jossa kunnan kiinteistöt ja palvelut myy hallitus. Kiinteistöjen ja palvelujen myynti olisi kuulunut valtuuston päätettäväksi, laajan kuntalaiskeskustelun jälkeen. Minkälaiset
yhteistyösopimukset ja vuokrasopimukset, jossa kunta vuokraa kiinteistön ostajalta ja vuokraa kysterille ( miten pitkä irtisanomisaika ). Miten tiedotettu henkilökuntaa, maksavat varmaan kovan hinnan yksityistämisestä.
Missä vanhukset hoidetaan, yksityinen palveluntuottaja omistaa kiinteistöt on monopoliasemassa, miten monopolit toimii suomessa. Päättäjät ajavat omia etuja ja niiden jotka pitää kovinta ääntä, vanhukset ja lapset unohtuneet, ovat
hiljaisia. Päättäjät on valittu kaikkien Kaavilaisten asioita hoitamaan, miksi tämä unohtunut?

_______________________________________________Purkulupa
Kaavin kunnanhallitus myönsi purkuluvan Kaartotie 2 talo 5:lle. Hallintosäännön mukaan purkuluvan
myöntää rakennustarkastaja.
Hallintosääntöä oli noudatettava kiinteistöjen
myynnissä ei purkuluvassa. purkulupaan ei tarvinnut mitään miten purkujätteet käsitellään ei mitään muitakaan papereita, riitti suullisesti toimitusjohtajan sana, toimitaan laillisesti. myös kustannusarvio oli epätarkka

( samanlainen talo purettu joskus).

Pöytäkirjamerkintä Hilkka Tiilikainen, esittelijä Ari Sopanen,
varapuheenjohtaja Antti Miettinen ja Jukka Tirkkonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asiankäsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kysymys
Kuka asian valmisteli. Perustelut purkuluvalle. Kaavin Vuokratalot Oy:n tyhjien asuntojen määrä on tällä hetkellä n. 30% asuntokannasta.

Kaavin väkiluku on vähentynyt 2018 vuoden tammi - syyskuussa 70 henkilöä.
Kunnan väkiluku tulee alittamaan 3000 rajan asukkaan rajan Uuden vuoden puolella. Purettavaksi esitetty kohde vaatisi täydellisen peruskorjauksen
( hatusta vedetty arvio ) ei mitään yksilöityä remonttisuunnitelmaa, vain puheita. Kun tämä porukka johtaa vuokratalo oy:n hallitusta ja ainoa keino on talojen purku joka lisää velkamäärää jäljellä oleviin asuntoihin ja vuokrien korotuksia ja verorahojen käyttöä osakeyhtiöön. Hallituksen jäsenten olisi syytä katsoa peiliin mitä
sieltä näkyy. Vuokrat erittäin korkeat ( asukkaiden valinta ).

___________________________________________

Kauppakirja entisen virastotalon kaupasta tehty 3.9.2018, terveyskeskuksen ja palveluasuntojen kauppakirjat tehty 14.11.2018.

Kaavi ei ole katsonut parvetta tiedottaa kuntalaisia , jotka ovat asian osaisia ja maksajia.
Kysymys kuuluu, voiko virkahenkilöt sopia kuntalaisilta salaa
näin suurista asioista ja julistaa asiat salaiseksi. Mitä kaikkea on sovittu, kysyy kuntalaiset. Kaupat on tehty lähes kaikista sote kiinteistöistä jotka siirtyy pörssiyhtiön omistukseen,
joka määrää pitemmällä ajalla niiden käytöstä.

Salaiset asia kerrottava kuntalaisille, salailu loputtava, luottamushenkilöiden on puolustettava kuntalaisia ja vaadittava avoimuutta. Kukaan ei tiedä
miten suuri asia on kaikkien kiinteistöjen myynti yksityiselle
yritykselle.

Kysymys, missä Kaavin vanhukset hoidetaan ja mitä tapahtuuhenkilökunnalle ja kaavin kunnalle.

____________________________________________

Kaavilla näyttää tehtävän salassa pidettäviä päätöksiä, joista
kuntalaiset ei saa tietoa. Salassa pidettävistä asioista ei voi käydä keskustelua kuntalaisten kanssa ja päätöksistä ei kuntalaiset veronmaksajina tiedä mitään. Muutama esimerkki Tekninen / ympäristölautakunta 1.10.2018 § 22 ( keskustalla puheenjohtajuus ).
Kunnanhallitus
1.10.2018 §115 salassa pidettävä, 1.10.2018 § 122
salassa pidettävä. Hallitusta johtaa keskusta. Mitä näiden päätösten takana on ja miten suurista asioista päätetään salassa ???

Missä
päätökset kiinteistöjen myynnistä (virastotalo, terveyskeskus ja palveluasunnot ) on tehty ja joko kauppakirjat tehty. Kuka Kaavilla käyttää suurinta päätösvaltaa, mikä valtuuston rooli Kaavilla ( missä valtuuston puheenjohtaja )???