Keskustelu

Joukko kaavilaisia psta Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ryVASTUULLISTA JOURNALISMIA10.6.2021 18:58
VASTUULLISTA JOURNALISMIA
KOILLIS-SAVO ?lehteen oli helmikuun alussa jätetty julkaistavaksi Kaavilaisten kokemuksista kirjoitus.

Saimme päätoimittajalta 11.2. viestin:
"Yleisönosastokirjoituksia on tällä hetkelle todella paljon lähestyvien kuntavaalien ja muiden päivänpolttavien asioiden vuoksi. Pyrimme julkaisemaan tekstin mahdollisimman pian."

Koska kirjoitusta ei vielä ole ehditty julkaista lehdessä, niin kuntalaisten pyynnöstä edelleen päivänpolttavina asioina yhteenvetoa kunnanhallinnosta Kaavilla:KAAVIN JA KUOPION VIRKAMIESTEN VISIOT KOILLIS-SAVON JA MAAILMAN PELASTAMISESTA

Kaavin kunta sai korona-avustusta 700 000 euroa ja 400 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuutta.
Osalla Kaavin virkamiehistä raha taisi ruveta polttelemaan taskussa, kun tärkeimpinä kohteina olivat turhat investoinnit moottorikelkkareitteihin. Alkuperäinen Kaavin rahoitusosuus on myös kasvanut yli kymmenkertaiseksi eli reilu 300 000 ?:oon. Samaan aikaan Kaavi on etsinyt mahdollisimman paljon säästöjä sosiaalipuolen kohteista ja ehkä onkin siinä onnistunut kilpailuttamalla ja siirtämällä kunnan vanhusten hoidon Attendolle. Vastaavasti yksineläjille mökkeineen on suositeltu muuttoa naapurikuntiin Kaavin sosiaalihuollon piiristä.

Satu Viljamaa-Dirks (KS 17.12.2020) oli talousarviosta keskusteltaessa myös huolissaan Kaavin moottorikelkkareitin toteutusta koskevasta sopimuksesta Kuopion kanssa. Jorma Miettinen (KS 5.1.) selvitti miksi ei tarvitse olla huolissaan ja vastaavasti Hannu Laitinen (KS 14.1.) oli sitä mieltä, että Kaavin moisista pähkähullusta kelkkareittiajatuksista pitää olla jopa kauhuissaan. KS-lehden 28.1. tekstarissa oudoksuttiin myös moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua.

Kaavin kunta oli painottanut päätöksissään 1.10.2011 § 9, 15,10,2012 ja 25.2.2013, että reittien perustamiseen moottorikelkkailua varten yksityisen maille TARVITAAN MAANOMISTAJAN LUPA.
Kuopion kanssa tehdyn moottorikelkkareitin rakentamissopimuksen Kaavilla ovat 19.3.2013 allekirjoittaneet Kaavin KUNNANJOHTAJA ja hallintojohtaja, jotka jostain syystä jättivät sopimuksessa Kaavin kunnan tekemät maastoliikennelain mukaiset päätökset huomiotta.

Jopa vielä nyt Kaavin kunnanjohtaja jättää eriävän mielipiteen talousarvioesitykseen, kun Kaavi ei päätä käyttää koronarahaa moottorikelkkailureittien perustamiseen. Siis jättää eriävän mielipiteen siihen,
että kaavin kunta noudattaa kaavin kunnanhallituksen päätöstä. Ehkä kunnanjohtaja on huolissaan, että on allekirjoittanut Kuopion kanssa sopimuksen, johon ei ole kunnanhallituksen hyväksymää päätöstä.

Kaavin ja Kuopion virkamiesten päissään kehittämä ajatus moottorikelkkailun vaikutuksesta alueen talouden paranemiseen ei ole vieläkään hiipunut. Asiaa on ihmetelty aikaisemminkin, että kuinka moottorikelkkareittien raivaaminen väkisin yksityisten maille ja metsiin muka yleisenä tarpeena pelastaa talouden? Aiheutuuhan siitä kunnille vain kustannuksia ja samalla metsien vuosittainen tuotto vähenee. Liikennekäyttöön rekisteröityjen kelkkojen määrä on myös jatkuvasti vähentynyt.

Kunnallisvaalit ovat lähestymässä, niin toivottavasti kuntalaiset osaavat valita sellaiset uudet valtuutetut, jotka eivät toimi pelkästään kumileimasimina, vaan toimivat kaavilaisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Joukko kaavilaisia
psta
Ossi Pehkonen, sihteeri
Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry, toimitusRe: VASTUULLISTA JOURNALISMIA10.6.2021 23:03
Saimme päätoimittajalta 11.2. mainittuun kirjoitukseen liittyen sen julkaisemisesta vielä 24.5. ao. viestin:

"Kirjoitusta emme voi julkaista tällaisenaan, koska siinä arvostellaan voimakkaasti henkilöitä, joista toinen on jo edesmennyt. Niin tässä Koillis-Savon kuin Pitäjäläisen kirjoituksissa oli monia sellaisia väitteitä, joiden faktoja emme pysty tarkastamaan. Lehtihän kuitenkin vastaa kaikista julkaistuista väitteistä."

Lähetimme 29.5. täydennyksenä asiaan liittyvänä ao. dokumentit, jonka lisäksi ilmoitimme seuraavaa:
Mikäli asioista löytyy vähänkin epäselvää, joista katsotte olevanne allekirjoittajien puolesta vastuussa, niin ottakaa meihin epäröimättä yhteys, autamme mielellämme.

- [Kaavin kunnanhallitus ptk ote 25.02.2013.pdf]
http://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied452.pdf

- [SOPIMUS Kuopio-Kaavi 19.3.2013.pdf]
http://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied232.pdf

Muut kirjoitukset, joihin tekstissä on viitattu, löytyvät sivuilta:
POHJOIS-SAVON LEHDET
http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=118

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry, toimitusRe: VASTUULLISTA JOURNALISMIA11.6.2021 12:12
Lehden päätoimittajalle on välitetty myös lukijoilta saamaamme seuraavaa palautetta, johon lehti ei ole kommentoinut.

Ps. Lehden lukijat ovat myös paheksuneet sitä, että nyt vaalien kynnyksellä PITÄJÄLÄINEN- ja KS- lehtien yleisökirjoituksiin tarkoitettua palstatilan on käytetty vaalimainontaan ja ehdokkaitten itsensä kehumiseen.

Tämän lisäksi lehtien lukijoilta on tullut palautteena, että vain kerran viikossa ilmestynyt KS-lehti on yleisesti ollut sen verran laiha, että kyllä siihen pitäisi mahtua kuntalaisten mielipiteet tärkeänä palautteena alueen taloutta ja hallintoa koskevista asioista päättäjille ja päättäjäehdokkaille.

Lukijat ovat myös arvostelleet voimakkaasti, että PITÄJÄLÄINEN- ja SAVON SANOMAT -lehti ovat julkaisseet toimittajansa kirjoituksia, joiden paikkansa pitävyys on jäänyt tarkistamatta.
SS- ja PITÄJÄLÄINEN- lehdissä molemmissa julkaistut po. kirjoitukset ovat jääneet varsin yksipuolisiksi, jopa virheelliseksi sisällöltään, joiden oikaisuun samassa lehdessä ei tahdo löytyä tilaa.
Vastuullisen journalismin mukaisesti kaikille osapuolille pitää antaa mahdollisuus lausua mielipiteensä, jotta esitellystä asiasta saadaan tasapuolinen mediatuote.

Olisi toivottavaa, että edes yhdessä lehdessä annettaisiin enemmän asiaa valaisevaa oikeaa informaatiota.
- [Vastine Jukka Patrakan Pitäjäläinen 8.4. kirjoitukseen.rtf ]
Re: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=Ymp%C3%A4rist%C3%B6-+ja+rakennuslautakunta&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

Kuntalaisilta tulleen palautteen mukaan on herännyt myös epäilys, että onko KS-lehti ehkä osallisena Kaavin salailupolitiikassa. Re: https://yle.fi/uutiset/3-11909965

Kähmintäkirjeen saanutRe: VASTUULLISTA JOURNALISMIA12.6.2021 17:42
Lieneekö myös paikalliset LEHDET yhtenäisenä joukkona muuttuneet Pravdaksi kuntavaaleihin valmistautuessaan, vai ovatko ne ehkä olleet sellaisia muutenkin, ainakin osittain?

Kuntalaiset kaipaavat luottamustehtäviin valitsemiltaan edustajilta ennen kaikkea REHELLISYYTTÄ

Vaalimainoksissa kehuttu vastuullinen vaikuttaminen ja luottamus on valitettavasti monien kohdalla osoittautunut tyhjiksi lupauksiksi ja muuttunut petolliseksi mielivallaksi tai vallankäyttäjien kumileimasimeksi.

entinen kaavin alaasteen oppilasRe: VASTUULLISTA JOURNALISMIA12.6.2021 17:54
Kirjoituksissa toitptetaan kovaan äänen kiusaamisen lopettamisesta, pitäisikö katsoa peiliin
Onneksi vaalien päätyttyä alkaa jytinä ja suunta kohti kiusaamisvapaata kouluaVastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: