Keskustelu

alan kolmas miesNOITAVAINOJEN ÄITI SUOMESSA25.1.2022 18:33
Aikoinaan RUBEN STILLERIN ?KÖKKÖ TRAKTORI? meni hyvin tyhmään kanssaan ja niin meni nyt myös RUBENIN PÄIVI RÄSÄSEN haastattelu jopa VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN PÖYDÄLLE!!!!

RUBENIN haastattelu meni siis jopa niin hyvin "KANSAAN", että WOKISMISTA innostunut valtakunnan syyttäjä lähti oikeudessa tulkitsemaan RAAMATUN SANOMAA ja päätyi näköjään siihen, että Suomessa täytyy nyt kerta kaikkiaan selvittää, mitä RAAMATUSSA sanotaan ja voiko meillä poliitikko lausua mielipiteitään RAAMATUN KIRJOITUKSISTA.

Voisin veikata, että seuraavassa vaiheessa valtakunnan syyttäjä saattaa käynnistää oikeusprosessin, jos joku poliitikko on saattanut vahingossa lainata vaikka KALEVALAN vanhoja tarinoita.

Tässä yhteydessä voidaan ottaa esille pieni katsaus Suomen taidehistorian kehitykseen Tarvaspään museon johtajan lausuman osalta seuraavasti:

□ Sata vuotta sitten elettiin alettiin elää kaupungistumisen, tieteellistymisen ja uuden maailmankuvan luomisen aikaa ja aivan samat asiat ovat nytkin ajankohtaisia ja ihmisiä puhuttavia asioita, museonjohtaja Tuija Wahlroos muistuttaa.

Selvänäköisyys ja toisin havaitseminen ovat näyttelyn kantavia teemoja. Okkultismi ja esoteeriset liikkeet nousivat suureen suosioon 1800-luvun lopulla.

Monet taiteilijat innostuivat spiritualismista, teosofiasta ja psyykkisten ilmiöiden tutkimuksesta, jota myöhemmin alettiin kutsua parapsykologiaksi.

Nina Kokkinen on tutkinut ja tulkinnut vuosisadan vaihteen visuaalisen kulttuurin kuvastoa. Näyttelyyn on valittu teoksia taiteilijoilta, jotka halusivat kurkotella kohti jotain näkymätöntä. Useat taiteilijat alkoivat kuvata itseään ja ystäviään näkijöinä.

Kokkisen tutkimus osoittaa suomalaistaiteilijoiden ammentaneen ideoita taiteeseensa, työskentelyynsä ja taidekäsitykseensä muun muassa teosofiasta, spiritualismista, psyykkisestä tutkimuksesta, swedenborgilaisuudesta ja vapaamuurariudesta.

Tiede tunnisti jo röntgensäteet, radioaallot ja sähkömagneettisen säteet, joten taiteilijat hakivat kiihkeästi todisteita muunkinlaisen silmälle näkymättömän maailman olemassaolosta.

□ Taitelijat yrittivät myös todistaa, että on kuoleman jälkeistä elämää. Teoksiin ilmestyi hahtuvaisia kuvia, Nina Kokkinen sanoo.

Selvänäköisyydestä (ransk. clairvoyance) tuli yksi ajan kiehtovimmista puheenaiheista. Monet uskoivat, että kuudennen aistin ja sielun sisäisten silmien avulla saattoi havaita todellisuuden hienojakoisempia, tavanomaisesti näkymättömiksi jääviä tasoja.

Näyttelyssä onkin vanhoja valokuvia, joilla on pyritty tavoittamaan näkymätöntä maailmaa.

Kalevalaisuus nähtiin esi-isien luontaisena uskona ja heillä uskottiin olleen selvänäköisyyden kykyjä. Väinämöinen oli suuri tietäjä, joka pystyi käymään Tuonelassa.

Akseli Gallen-Kallelan Suur-Kalevalassa on runsaasti esoteerista symboliikkaa ja virtauskuvastoa. Myös Gallen-Kallelan Juseliuksen mausoleumiin tekemät maalaukset sisältävät runsaasti kiinnostavaa kuvastoa.

Gallen-Kallelan museon puistossa on kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija Jenni Tieahon näyttely Musta joutsen, joka on Tieahon 20-taiteilijajuhlavuoden näyttely. Teosten materiaaleina ovat muun muassa puu, tervattu paju ja luonnonkasvien osat.

Tieahon taiteen lähtökohta on suomalaisessa mytologiassa ja metsätarustossa."

AKM siis pahoin pelkää, että Ateneumissa kaikki ja Tarvaspään museossakin Akseli Gallen-Kallelan maalauksetkin voidaan kohta todeta rasistisiksi tai vääräuskoisiksi ja määrätään KHO:ssa roviolla poltettaviksi.

WOKISMI on siis saanut Suomessa jo suuremmat mittasuhteet kuin Amerikassa, jossa SENIILI PREIDENTTI BIDEN on jo määrännyt kaikissa liittovaltion kouluissa opiskelevien lasten vanhemmatkin FBI:n rikostutkintaan, kun he ovat ryhtyneet selvittämään, millaista soopaa heidän lapsilleen liittovaltion rahoittamissa kouluissa ja jopa yliopistoissa opettajien toimesta oikein syötetään.

Alla hieman Ilta-Sanomissa Päivi Räsäsen oikeuskäsittelyssä esille tulleita ERITTÄIN TÄRKEITÄ JA KOKO VALTAKUNTAA SUURESTI HUOLESTUTTAVIA ASIOITA:

"ESITUTKINTAMATERIAALISTA käy ilmi, että Räsäsen poliisikuulustelut aloitettiin elokuussa 2020. Hän kiisti syyllistyneensä rikokseen saati solvanneensa vähemmistöjä.

Räsänen koki osallistuneensa toimittajan persoonan vahvasti sävyttämään puheohjelmaan, jossa oli runsaasti huumoria ja myös tilannekomiikkaa.

Toimittaja Stiller oli hänen mukaansa avoimesti ja reilusti kertonut, että ohjelmassa keskusteltaisiin myös homoseksuaalisuudesta.

□ Stiller esitti kaikenlaista spekulointia, heitteli erilaisia kuvitteellisia väitteitä, joita sitten kommentoin, Räsänen sanoi kuulusteluissa.

□ Olen tyytyväinen lopputulokseen eikä minulla olisi ollut mitään korjattavaa.

Ohjelman alussa Stiller esittää Räsäselle kuvitteelliseen väittämän.

□ Jos nyt . tieteellisestihän yksimielisyyttä tästä ei ole - mut oletetaan nyt, että saatais aivan varma tieteellinen näyttö siitä, että esimerkiksi homous on niinku geneettinen ominaisuus hyvin pitkälti.

Muuttaisko se sinun käsitystäsi mistään? Stiller kysyy.
Räsänen vastaa tuoreimpien tutkimusten osoittaneen, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa "on aika pieni".

□ Mutta toisaalta ihmisen geeniperintökin on tässä vuosituhansien ja ihmiskunnan historian aikana rappeutunut, eli se ei ole niinku välttämättä sitä, mitä se on ollut silloin, kun meidät on luotu.

RÄSÄNEN jatkaa ja sanoo, että ihmisille on ajan saatossa tullut erilaista "sairautta ja häiriötä aiheuttavaa geeniperintöä".

□ En vertaa alkoholismia ja homoseksuaalisuutta, mut sanon sen, että kyllähän me tiedetään, että tietyt geneettiset seikat niinku voi vaikuttaa alkoholismin syntyyn, kansanedustaja vastaa.

□ Että toisilla on sellainen geeniperimä, että ne herkemmin tulevat alkoholistiksi. Ja niinku samalla tavalla pitäisin sen ihan mahdollisena, että joku geeniperintö...

Räsäsen puheenvuoro katkeaa Stillerin kysymykseen. Keskustelu teemasta jatkui ohjelman edetessä.

Päivi Räsänen toi Raamatun mukanaan käräjille.

POLIISIKUULUSTELUISSA Räsäseltä tentattiin, mitä hän ajatteli ohjelmassa lausumistaan asioista jälkikäteen ja viittasiko hän homoseksuaalisuuden olevan sairautta aiheuttavan geeniperimän seurausta.

□ En viittaa. Mielestäni sanon sen (haastattelussa) myös hyvin selkeästi, että en ajattele niin.
Ennen Räsäsen kuulusteluja poliisi oli pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) asiantuntijalausuntoa homoseksuaalisuutta koskevista lääketieteellisistä näkemyksistä.

Poliisi pyysi THL:ää selventämään, pidetäänkö homoseksuaalisuutta nykylääketieteen mukaan fyysisenä tai psyykkisenä sairautena tai niihin verrattavana häiriönä, tai onko olemassa lääketieteellisiä perusteita luonnehtia homoutta psykososiaaliseksi kehityshäiriöksi tai perversioksi.

Lisäksi poliisi tiedusteli valtion virallisen terveysasiantuntijan näkemystä siitä, onko homouden katsottu aiemmin olleen sairaus tai häiriö. Ensimmäisen korona-aallon ristitulessa kamppaillut virasto antoi vastauksensa 15. huhtikuuta 2020.

Asiantuntijalausunnon vastaukset kiteytyivät pääosin yhden lauseen ympärille: Nykylääketieteen mukaan homoseksuaalisuutta pidetään osana normaalia seksuaalisuuden kirjoa, ei fyysisenä tai psyykkisenä sairautena tai niihin verrattavana häiriönä.

Virasto painotti myös, ettei homoutta voi luonnehtia kehityshäiriöksi.

POLIISI pyysi Räsästä kommentoimaan THL:n näkemyksiä.

□ En luonnehdi homoseksuaalisuutta sairaudeksi enkä ole luonnehtinut. Peruspointtini ja -ajatteluni on lähtenyt tästä kristillisen ihmiskuvan opetuksesta, että Jumala on alun perin luonut ihmisen heteroseksuaalisiin suhteisiin, eli miehen ja naisen välisiin avioliittoihin, Räsänen vastasi.

□ Se, minkälaisia selityksiä tiede löytää homoseksuaalisuuden synnylle, niin olen näille näkemyksille avoin.

Kuulusteluissa kansanedustajalta tentattiin määritelmää homoseksuaalisuudesta ja siitä, miten ihmisestä hänen mielestään tulee homoseksuaali.

□ Homoseksuaalit suhteet ovat syntiinlankeemuksen seurausta. Se miten yksittäisestä ihmisestä tulee homoseksuaali, niin se on varmasti tieteellisen tutkimuksen asia, hän vastasi.

VIRKAVALTA halusi kuulla Räsäsen näkemyksen myös siitä, voiko homoseksuaali hänen mielestään halutessaan muuttua heteroksi. Räsänen kertoi pitävänsä asiaa mahdollisena ja kuulleensa vastaavista kokemuksista.

Poliisi kysyi myös, onko Räsäsen mielestä ihmisarvoa loukkaavaa vaatia homoseksuaaleja luopumaan homoseksuaalisista teoista.

□ En usko siihen, että mikään vaatimus auttaa tällaisessa. En ajattele, että on oleellista pyrkiä muuttamaan homoseksuaaleja tai vaatia heitä tekemään heteroseksuaaleja tekoja.

Syyttäjä vaatii Räsäselle 120 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta. Helsingin käräjäoikeus antaa ratkaisunsa myöhemmin.

Päivi Räsänen kommentoi syytteitään oikeuden tauolla medialle 24.1.2022?

Onhan se suorastaan kumma, jos Suomessa ei saa homoista puhua mitään joutumatta oikeuteen, jos kerran heteroitakin voidaan mielin määrin morkata.

Samahan koskee tietysti myös valtauskontojenkin arvojen vaalijoita, joita jostain kummasta syystä on alettu jahtaamaan pienempien uskonnollisten yhdistysten edustajien toimesta jopa julkisesti ja ihan valtio-omisteisessa televisiossa joidenkin "heränneiden toimittajien" toimesta.

Kaikki yhteiskunnalliset haavathan avataan esim. Perjantai pistää miettimään ohjelmassa!!!!

Pitäisi valtakunnan syyttäjänkin ymmärtää, että uskonasiat ovat yksityisasioita.

Joku uskoo JUMALAAN ja joku ei usko MIHINKÄÄN, joten tällaista asiaa ei pidä ainakaan VALTAKUNNAN TÄRKEIMMÄN SYYTÄJÄVIRANOMAISEN LÄHTEÄ SELVITTÄMÄÄN OIKEUDESSA.

Aivan kuin lääkärissä LÄÄKÄRIN TÄYTYY TUNNISTAA TAUTI, NIIN SYYTTÄJÄN TÄYTYY MYÖS TUNNISTAA RIKOS, EIKÄ LÄHTEÄ OIKEUDESSA KEKSIMÄÄN RIKOSTA, MIKÄ NYT NÄYTTÄÄ MM. JO ETUKÄTEEN JULKISESTI HIRTETYN PÄIVI RÄSÄSEN TAPAUKSESSA OLEVAN KYSYMYKSESSÄ.

Ei ole ihme, että Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori MATTI TOLVANENKIN on jo ihmetellyt, että mikä on se RIKOS, josta PÄIVI RAUKKAA on nyt lähdetty KANSAN KIIHOTUKSESTA SYYTTÄMÄÄN.

ONKO SIIS SUOMEN KANSA PÄIVI RÄSÄSEN PUHEISTA KIIHOTTUNUT, VAI ONKO NIIN, ETTÄ SUOMEN LAISSA ON TÄLTÄ OSIN NS. VAIKUTUSARVIO VAIN JÄÄNYT LAINSÄÄTÄJÄLTÄ HUTERALLE POHJALLE.

Veikkaan, että jälkimmäisestä tapauksesta on kysymys.

Perustuslain säädökset eivät siis Suomessa valitettavasti koske kaikkia kansalaisia.

Syyttäjähän nyt näyttää selvästi itse lähteneen tulkitsemaan noin 2000 vuotta VANHAN RAAMATUN kirjoituksia ja ohjeita, joita ei ole SUOMESSA aikoinaan edes pantu paperille tai pergamentille vaan Israelissa, jossa yhteiskuntajärjestyskin on ollut noin 2000 vuotta sitten koko lailla toisenlainen kuin esim. NYKY SUOMESSA.

Valtakunnan syyttäjä olisi paremmin omalla tontillaan, jos käynnistäisi PUNAMULTAHALLITUKSEN MINISTERIEN TUTKINNAN KANSANKIIHOTUKSESTA KORONA- JA/TAI ILMASTOASIOISSA, JOTA USKONOMAISESTI ON NYT JATKUNUT JO YLI KAKSI VUOTTA PUTKEEN JA KYSEISEN KIIHOTUKSEN KANSANTALOUDELLISETKIN VAHINGOT OVAT OLLEET JO KYMMENIÄ MILJARDEJA. KAIKKIEN HOMOJEN JA HETEROIDENKIN HENKISET KÄRSIMYKSETKIN OVAT MYÖS JO OLLEET MITTAAMATTOMIA.

ottoRe: NOITAVAINOJEN ÄITI SUOMESSA18.2.2022 10:08
Ainoa, joka tässä maassa kiihottui, oli valtakunnansyyttäjä.

Jopa siinä määrin, että perusoikeudet tulivat poljetuksi, jälleen kerran.

Suomessahan on uskonnonvapaus. Se on perusoikeus.

Jokainen saa uskoa tai olla uskomatta kuten parhaakseen näkee.

Päivi Räsänen on kristitty ja uskoo uskonsa mukaisesti.

Kristinuskon, juutalaisuuden, islamin ja monen muun uskonnon pyhistä kirjoituksista löytyy kannanottoja siihen, miten tulee elää ja mikä on oikein ja mikä on väärin.

Näille käsityksille siis maamme perustuslaki antaa suojan.

Räsäsen kohdalla - miksi ei jonkun muun kohdalla - kävi niin, että hänen käsityksiään alettiin tulkita tavallisen lain kautta.

Lain, joka ei edes kykene määrittelemään yksiselitteisesti mikä on kansanryhmä ja mitä on kiihottaminen tällaista "ameebaa" kohtaan.

Valtakunnansyyttäjän jos kenen selkäytimessä tulisi olla aina päällimmäisenä säädösten prioriteetti.

Mutta ei ole.

Kysymys on näytösoikeudenkäynnistä.

Myös aikakauden noitavainosta.

Voiko enää alemmas mennä?

Kysynpä taas.

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: NOITAVAINOJEN ÄITI SUOMESSA18.2.2022 14:15
NOETAVAENO
Verjnuarmu / Muanpiällinen helevetti

https://genius.com/Verjnuarmu-noetavaeno-lyricsVastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: