Keskustelu

alan kolmas miesSUOMEN PERUSKOULU TUHOUTUI4.2.2023 4.43
Viime tiistaina YLE:n A-Studiossa toimittaja MARJA SANNIKKA oli havainnut, että SUOMEN FAKE NEWS MEDIASSA oli alkanut keskustelu Suomen tulevasta hallituspohjasta, kun kaikki puolueet olivat nyt havainneet, että Suomen Peruskoulujärjestelmä on ajautunut syvään kriisiin, vaikka vain pari vuotta sitten kaikki olivat olleet yksimielisiä, että meillä on maailman paras koulujärjestelmä.

Onhan meiltä aikojen saatossa tullut luonnontieteiden alaltakin sentään ainakin yksi NOBEL-palkittu biokemisti eli siis ARTTURI IIVARI VIRTANEN - AIV-rehun ISÄ.

Muut NOBELISTIT ovatkin sitten taloustieteilijä BENGT HOLMSTRÖN ja tietysti RAUHAN NEUVOTTELIJA MARA AHTISAARI.

TOIMITTAJA SANNIKKA oli kutsunut paikalle keskustelemaan VASSARIEN opetusministeri LI ANDERSSONIN ja luokanopettaja JASMIN LINDQVISTIN.

Insertissä SANNIKKA esitti pienen katkelman Espoon Mainingin koulusta, jossa matematiikan opettaja SARI LUHTAKANTA opetti trigonometriaa oppilaille ja muutamaa selvästi ulkomaalaistaustaista opiskelijaa myös haastateltiin.

Oppilaat totesivat, että opettajan ammattitaito on tärkeä.

SARI LUHTAKANTA selvästi osasi asiansa ja piirteli hienosti liidulla taululle sinifunktion kaavoja. Tuollaista opettajan asennetta ja taitoa AKM:kin arvostaa suuresti.

LUHTAKANGAS esitti insertissä kriittisiä käsityksiä opetuksen inkluusiosta ja myös digitaalisesta opettamisesta.

A-STUDION seinälle SANNIKKA oli nyt laatinut ns. PISA TUTKIMUKSEN tuloksista käyrät vuosille 2003-2018 ja käyrissä esitettiin Suomen oppilaiden sijoitus kansainvälisessä vertailussa luonnontieteiden, lukemisen ja maatematiikan osalta.

Tulokset olivat seuraavat (Suomen sijoitus vertailussa):
□ 2003:
Luonnontieteet sija 1.
Lukeminen sija 1.
Matematiikka sija 2.

□ 2018:
Luonnontieteet sija 6.
Lukeminen sija 6.
Matematiikka sija 16.

Tulosten perusteella ei ole epäilystäkään, että Suomen koulujärjestelmä on ajautunut syvään kriisiin.

Ei ole siis mikään ihme, että kaikki puolueet ovat ilmoittaneet, että koulutusmenoista ei olla nyt seuraavalla hallituskaudella säästämässä.

Kuitenkin tässäkin SANNIKAN järjestämässä istunnossa hämmentää se, että viimeisimmät PISA-tulokset ovat jo lähes 5 vuotta vanhoja.

Todellinen tilanne on siis nähtävästi vielä huomattavasti heikompi, mutta PISA-tutkimukset siirrettiin vuodelta 2021 vuoteen 2022, joten näitä tuloksia ei vielä ole saatavilla.

Ihmetystä tässä herättääkin tietysti se, miksi meillä ei ole Suomessa omia selvityksiä koululaitoksen tilanteesta saatavilla reaaliaikaisesti, kun kuitenkin joka ikinen vuosi hallitus ja eduskuntakin allokoi opetukseen miljardeittain rahoja, joiden käyttöä ei nähtävästi kukaan siis seuraa.

HERÄTYSKELLO näyttää soivan vasta sitten, kun ulkomailta alkaa tulla tietoa, että muut ovat jo viisi vuotta sitten juosseet meiltä samalla tavalla karkuun kuin Suomen mäkihypyssä.

OPETUSMINISTERION VUODEN 2023 BUDJETTIINKIN on varattu taas rahaa peräti n. 7 600 milj. euroa, kun taas Suomen kaikki koulutusmenot ovat noin 12 500 milj. euroa.

PISA TUTKIMUS ON OECD-maissa toimeenpantava 15-vuotiaiden oppimistuloksia vertaileva seuranta seuraavasti:

"PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, jossa kartoitetaan kansainvälisessä vertailukehyksessä kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.

Lisäksi mitataan tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, opiskeluasenteita ja -taitoja."

Kysymys on siis peruskoululaisten koulutuksen tason kansainvälisestä vertailuista.

Meillä Peruskoulun säädöspohja on todettu laeissa 467/1968 ja 476/1983, uudistettuna perusopetuslaissa (628/1998) ja perusopetusasetuksessa (852/1998).

Kuten tunnettua Kepun JOHANNES VIROLAINENHAN se toimi opetusministerinä Mauno Koiviston I:ssä hallituksessa, kun Peruskoululaki 467/1968 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.1968.

Näin ollen peruskoululaki täyttää siis vuonna 2023 jo peräti 55 vuotta.

Peruskoulun hallintoa ja opetusohjelmia laadittaessa mallia otettiin tietysti NEUVOSTOLIITOSSA ja ITÄ-SAKSASSA hyväksi havaituista opetusperiaatteista.

Näitä periaatteista oli ollut kehittelemässä jo ennen VIROLAISEN MINISTERIKSI valintaa opetushallituksen pääjohtaja demujen REINO OITTINEN, jonka eläköitymisen jälkeen vuodesta 1973 lähtien opetushallituksen pääjohtajaksi nimitettiin stalinisteja aikoinaan edustanut mutta demujen mandaatilla toiminut ERKKI AHO aikavälillä 1973-1991.

AHO jälkeen opetushallituksen johto on ollut lähes keskeytyksettä joko vasemmistolaisten tai kepuloisten käsissä ja ainoan poikkeuksen tähän sääntöön muodisti kokoomuksen Olli-Pekka Heinonen, joka toimi pääjohtajana aikavälillä 15.10.2016-1.5.2021.

Heinosta on sitten seurannut vasemmistoliiton entinen puoluesihteeri Minna Kelhä 1.6.2021 lähtien.

Opetusministereinä on taas toiminut vuodesta 1968 lähtien seuraavat ministerit:

□ Johannes Virolainen (kepu) 22.3.1968-14.5.1970
□ Jaakko Numminen (amm.) 14.5.1970-15.7.1970
□ Jaakko Itälä (LKP) 15.7.1970-29.10.1971
□ Matti Louekoski (SDP) 29.10.1971-23.2.1972
□ Ulf Sundqvist (SDP) 23.2.1972-31.5.1974
□ Varma Kallio (SDP) 1.6.1974-9.9.1974
□ Ulf Sundqvist (SDP) 9.9.1974-13.6.1975)
□ Lauri Posti (amm.) 13.6.1975-30.11.1975
□ Paavo Väyrynen (kepu) 30.11.1975-29.8.1976
□ Marjatta Väänänen (kepu) 29.9.1976-15.5.1977)
□ Kritian Gestrin (RKP) 15.5.1977-2.3.1978
□ Jaakko Itälä (LKP) 2.3.1978-26.5.1979
□ Per Stenbäck (RKP) 26.5.1979-19.2.1982
□ Kalevi Kivistö (SKDL) 19.2.1982-31.12.1982
□ Kaarina Suonio (SDP) 31.12.1982-31.5.1986
□ Pirjo Ala-Kapee (SDP) 1.6.1986-30.4.1987
□ Christoffer Taxell (RKP) 30.4.1987-13.6.1990
□ Ole Norrback (RKP) 13.6.1990-26.4.1991
□ Riitta Uosukainen (KOK) 26.4.1991-11.2.1994
□ Olli-Pekka Heinonen (KOK) 11.2.1994-15.4.1999
□ Maija Rask (SDP) 15.4.1999-17.4.2003
□ Tuula Haatainen (SDP) 17.3.2003-23.9.2005
□ Antti Kalliomäki (SDP) 23.9.2005-19.4.2007
□ Sari Sarkomaa (KOK) 19.4.2007-19.12.2008
□ Henna Virkkunen (KOK) 19.12.2008-22.6.2011
□ Jukka Gustafsson (SDP) 22.6.2011-24.5.2013
□ Krista Kiuru (SDP) 24.5.2013-29.5.2015
□ Sanni Grahn-Laasonen (KOK) 29.5.2015-6.6.2019
□ Li Andersson (VAS) 6.6.2017-17.12.2020
□ Jussi Saramo (VAS) 17.12.2020-29.6.2021
□ Li Andersson (VAS) 29.6.2021-

Yllä esitetystä opetusministerien listasta nähdään, että lähes kaikki puolueet ovat olleet edustettuina opetusministerien tehtäviä ajatellen.

Kun ajatellaan koko peruskoulun 55 vuotista elämänkaarta, niin opetushallituksen ja myös opetusministereiden nimilistoista voidaan laskea, että Suomen hallituksissa peruskouluopetusta on ollut johtamassa eri puolueiden edustajia seuraavasti:

□ SDP: 11 henkilöä
□ KOK: 5 henkilöä
□ RKP: 4 henkilöä
□ VAS: + SKDL: 4 henkilöä
□ LKP: 1 henkilö

Ei siis ole epäilystäkään, että Suomessa Peruskoulukonseptia ja opetusohjelmia on johdettu vahvasti vasemmistolaisin voimin.

Perusopetuslaissa tavoitteeksi onkin aikoinaan asetettu kansalaisten tasapäistäminen, joka näyttikin tuottavan ainakin PISA tutkimuksissa kohtalaisen hyviä tuloksia kansainvälisessä vertailussa vielä vuonna 2003.

Näiden tutkimustulosten perusteella Suomessa alettiinkin sitten uskottelemaan, että meille oli aikojen saatossa kehittynyt maailman paras koulutusjärjestelmä.

Useimmat osasivat lukea, mutta ilmeisesti luetun ymmärtämisessä on kuitenkin ollut suuria vaikeuksia, koska vielä vuonna 2003 Suomessa yleisesti luultiin ja FAKE NEWS MEDIAKIN USKOTTELI, että NOKIAKIN oli ylivoimaisesti maailman paras KÄNNYKKÄ, kun NOKIAN markkinaosuus kännyköissä oli 38%.

Kuitenkin NOKIALLEKIN kävi huonosti, kun vuonna 2010 ja 2011 NOKIALLA jo tiedettiin, että yhtiö oli jäämässä kilpailijoiden jalkoihin ja STEVEN ELOP totesi jo vuonna 2014, että NOKIA onkin palava öljynporauslautta.

Samalla tavalla vuoden 2003 positiiviset PISA tulokset johtivat koko Suomen peruskoululaitoksen ja etenkin OPETUSMINISTERIT SEKÄ OPETUSMINISTERIÖN VIRKAMIEDET JA NAISET siihen harhakuvitelmaan, että meillä ei mitään muutoksia opetusohjelmiin aina kolme vuotta reaaliajasta jäljellä olevien PISA tulosten perusteella tarvitse tehdä, kun vaan nopeasti muuttuvassa maailmassa sovelletaan LEGENDAARISEN JÄÄKIEKKOVALMENTAJA JUKKA JALOSEN "MEIDÄN PELI-KIRJAN" ohjeita, niin aina voitetaan.

Maailma on kuitenkin ollut koko ajan muutoksessa, eikä tässä muutoksessa voida pysyä mukana, jos esim. peruskoulutuksessa tähdätään pelkästään ihmisyyden tavoitteluun, tasa-arvoon ja siihen, että oppilaiden yhteiskunnan jäsenyys toteutuu, kuten Peruskoululain 2 §:ssä näköjään tavoitellaan (kts. alla):

"Peruskoulun tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. (Perusopetuslaki 2 §)"

Peruskoulu on siis nähtävä kansallisena liiketoimintana, jonka tehtävänä on tuottaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Suomen kansalaisia ei pelkästään tasa-arvoon vaan siihen, että syntyy mahdollisimman suuri määrä yksilöitä, jotka pystyvät mielellään erinomaisiin suorituksiin työelämässä ja myös kulttuurin alueilla.

Uimahousuissa suoritettua RÄPPI LAULANTAA ei kuitenkaan voida määritellä korkeakulttuuriksi.

On selvää, että tällaisiin tuloksiin ei tietenkään päästä, kun kouluissa on apinoitu YK:n piirissä jo vuonna 1994 kehitettyyn opetuksen inkluusioajatukseen, joka sittemmin on tietysti levinnyt sekä varhaiskasvatukseen piiriin päiväkodeissa ja tietysti myös peruskouluissa.

Suomessa inkluusio nähdäänkin usein pyrkimyksenä järjestää tukitoimia lapsille ja nuorille, joilla on haasteita tai tarpeita oppimiseen tai käyttäytymiseen liittyen.

Tutkijoiden mukaan kansainvälisellä tutkimuskentällä inkluusio nähdään vielä laajemmin: Inklusiivinen koulu ja kasvatusympäristö on avoin ja tukee kaikkien oppijoiden moninaisuutta.

Moninaisuus rakentuu esimerkiksi kielestä, sosioekonomisesta taustasta, maailmankatsomuksesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta sekä osaamisen ja oppimisen kyvykkyydestä.

On selvää, että kun tällaista sosioekonomisia, maailmankatsomuksellisia ja jopa sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita aletaan opettamaan inklusiivisesti luokkahuoneissa moniarvoisessa kehitysvaiheessa oleville lapsille ja oppilaille, niin lopputuloksena täytyy olla täydellinen kaaos, jossa loppujen lopuksi nettitietoudella varustetut oppilaat alkaa jo opettaa opettajia.

Ei ole siis mikään ihme, että peruskoulun idean tultua juurrutetuksi Suomeen ensin tuhottiin erinomaisesti aikoinaan toiminut kyläkoulujärjestelmä ja nyt ollaan saatu näillä VIHERVASSARIEN INKLUUSIOAATTEILLA myös PERUSKOULU täyteen kaaokseen, kun vielä opetus on keskitetty kunnallisesti tai valtiojohtoisesti isoihin koulutuskeskuksiin.

Liiketaloustieteessä on tehty runsaasti selvityksiä mm. siitä, miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset taas eivät menesty.

Keskeinen selittäjä tuntuu ole LIIKEIDEA siis:
□ Kenelle?
□ Mitä?
□ Miten?

Tuleva hallitus ei pysty millään rahamäärällä muuttamaan Suomen Peruskoulussa tällä hetkellä olevaa suuntaa kohti jopa NOKIAAKIN suurempaa PALAVAA ÖLJYNPORAUSLAUTTAA, ellei pikisesti haeta oikeita vastauksia SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄN LIIKEIDEAN SELKIYTTÄMISEKSI.

On selvää, että entistä enemmän on syytä korostaa vaihtoehtoisten (yleensä yksityisten) opiskelumahdollisuuksien tuomia mahdollisuuksia ja oppisopimusten kaltaisia opintoväyliä, jolloin tutkintopohjaiset oppitavoitteet voidaan siirtää vähitellen historian roskakoriin.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: