Keskustelu

alan kolmas miesHienoja uutisia KKO:sta6.3.2023 15:19
Kittilän kunnanhallituksen jäsenille tuli KKO:ssa vihdoin jonkinlaiset sanktiot, kun kunnanhallitus oli kokouksessaan 16.12.2013 päättänyt peruuttaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän tekemän tutkintapyynnön kuntakonserniin kuuluvan hiihtohissiyhtiön entistä toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta ja antaa kunnan edustajille omistajaohjausta, jonka mukaan Palosaari oli palautettava toimitusjohtajaksi.

Korkein oikeus katsoi, että kunnanhallituksen päätösten ensisijaisena vaikuttimena oli ollut tarkoitus pyrkiä hyödyttämään entistä toimitusjohtajaa.

KKO päätös on positiivinen, koska KKO päätöksellään kumosi tältä osin sekä Käräjäoikeuden että Hovioikeuden aiemmat hallituksen jäseniä koskevat vapauttavat päätökset.

Kunnanhallituksen jäsenet olivat siis em. päätöksen tehdessään käyttäneet päätösvaltaansa säädettyjen periaatteiden vastaisesti.

Juankoskella Premium Boardin ja Juankosken Biolämmön kohdalla kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat vähän vastaavassa tapauksessa käyttäneet päätösvaltaansa huomattavasti vakavammin vallitsevien säädösten vastaisesti.

Juankosken tapauksissa Premium Boardille myönnettiin 5 milj. euron suuruinen omavelakainen takaus, jonka vastavakuudeksi asetettiin Hangossa ollut vain 200 000 euron arvoinen vastavakuus siis arvoton takaus.

Kysymyksessä on siis täytynyt olla suunnitelmallinen takauspetos, jonka Handelsbanken oli kuitenkin hyväksynyt, eikä hallinto-oikeus tai KHO:kaan ole nähnyt asiassa mitään laittomuuteen viittaavaa toimintaa tai päätöksentekoa.

Takaus myönnettiin joka tapauksessa kuntalain vastaisesti ja Biolämmön lähes 9 milj. euron arvoinen biovoimala myytiin rahanpesijöille vain 13 200 eurolla.

Tapaus Juankoskessa hallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja kanavoivat kymmenien milj. eurojen arvoisen omaisuuden erilaisten konsulttien ja juristien avustuksella ns. investorien käsiin.

Kyseisessä operaatioissa sekä kaupungin, että Premium Board yritysryhmän keskinäiset rahavirrat sotkettiin ja kaupungin veronmaksajille koitui väärinkäytöksistä kaikkiaan noin 50 milj. euron vahingot ja myös merkittäväy ympäristöhaitat.

Näihin laittomiin operaatioihin osallistunut pankkiiri Mika Lehto on jo tuomittu kavalluksista ja lisää tuomioita asiaan osallisille on selvästikin vielä tulossa.

Juankosken tapauksessa kysymys ei ole pelkästään siitä, että Premium Boardin puuhamiehet ja naiset olisivat syyllistyneet vain hallintolaissa säädettyjen periaatteiden vastaiseen toimintaan.

Kun Juankoskella merkittäviä taloudellisia etuuksia on mm. virkamiehinä tehtyjen päätösten perusteella myönnetty mm. Premium Boardin omistajille ja rahoittajille, niin vaikuttaa selvältä, että kysymykseen tulee tietysti myös ainakin lahjuksen ottaminen puuhamiesten hyväksi.

Juankoskella kysymys on siis varsin vakavista taloudellisista rikoksista, joten KKO:n tapaus Kittilää koskevasta päätöksenteosta voidaan olettaa, että oikeus saattaa vihdoin Premium Boardin ja Biolämmän laittomien päätösten kohdallakin johtaa positiiviseen ennakkotapaukseen.

Vuonna 2015 KHO:n takausta koskeva päätös johti jo kuntalain pysyvään muutokseen, joten voisi olettaa, että KKO nyt Juankosken rahanpesuseikkaulua koskevan tulevan päätöksensä perusteella vihdoin haluta laittaa päätepisteen myös Suomessa julkisella sektorilla rehottavalle rakenteelliselle korruptiolle, jota Suomessa on totuttu pitämään vain HARMITTAVANA MAAN TAPANA.

Kari LinnaRe: Hienoja uutisia KKO:sta15.3.2023 14:12
neekerit imee usein Lasse Aholan kyrpää esinahan alta



Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: