Keskustelu

alan kolmas miesVallankumous tekeillä!!!21.3.2024 20.04
Tulipa tehtyä retki Hakaniemeen ja panin merkille, mistä Hakaniemessä on kysymys.

Helsingin kaupunki näyttää muuttaneen koko Hakaniemen isoksi rakennustyömaaksi, joka tietysti ottaa nyt päähän HAKANIEMEN HURJIA, kun ei pääsekkään enää työpaikoilleen normaaleja reittejä pitkin.

Ei sitten ole mikään ihme, että kyseiset KAPINALLSET ovat päättäneet pistää koko maan polvilleen.

Kysymys on kuitenkin vain muutamasta kymmenestä LAKKOKENRAALISTA, jotka nyt ovat jo esittäneet uhkauksia, että jopa maan sähköhuoltoonkin voidaan puuttua, jos heidän tahtoonsa ei taivuta.

Mikäli valtakunnallisia tai alueellisia sähkölakkoja toteutetaan, niin kysmyksessä ei ole tavallisesta lakkoilusta vaan kansallisen turvallisuuden vakavasta vaarantamisesta, joka on syytä arvioida myös Rikoslain 13 luvun pykälien näkökulmista (kts alla):

13 luku (21.4.1995/578)
Valtiopetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Valtiopetos
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.

2 § (21.4.1995/578)
Törkeä valtiopetos
Jos valtiopetoksessa

1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,

2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,

3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai

4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen

ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

3 § (21.4.1995/578)
Valtiopetoksen valmistelu
Joka tehdäkseen valtiopetoksen

1) ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,

2) valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,

3) antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai

4) värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,

on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea."

SAK:n PUNA PÄÄOMAN LINNAKKEISSA on siis jo viime vuoden 2.4.2023 Eduskuntavaalista lähtien valmisteltu VALTIOSÄÄNNÖN MUUTTAMISTA ENSIN RASISMIHYÖKKÄYKSILLÄ ja SEN JÄLKEEN YRITTÄMÄLLÄ ESTÄÄ HALLITUSTA SUORITTAMASTA SILLE KUULUVAA LAINSÄÄDÄNTÖVALTAA LAAJOILLA KOKO VALTAKUNNAN TURVALLISUUTTA UHKAAVILLÄ LAKOILLA ja JOPA SILLÄ, että VALTAKUNNAN RAJATURVALLISUUSKIN OLLAAN VIELÄ VAARANTAMASSA.

Kyse on siis vähintään VALTIOPETOKSEN VALMISTELUSTA.

Valtiopetos:

"Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa."

Tässä SAK:n masinoimassa demokraattisesti valitun Eduskunnan ja sen valitseman hallituksen täysin välttämättömän lainsädäntötyön estämisessa laittomien lakkojen avulla ei ole kysymys mistään muusta kuin useiden ministerien työskentelyn estämisestä väkivaltaa rinnastettavilla tavoilla, joten mitään sovittelijaa ei tässä tilanteessa tietenkään tarvita.

Tarvitaan VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄ, joka lukee valtiopetoksen valmistelua koskevat syytteet kaikille SAK:n ja muiden ammattiliittojen johtajille, niin eiköhän lakkoilu lopu siinä samassa, kun HAASTEKIRJE kolahtaa Hakaniemen työpöydille tai jopa kotiin.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: