Keskustelu

alan kolmas miesEKONOMISTIKONE10.6.2022 13:58
EKONOMISTIKONE (TEKOÄLYN MÖLÄYS)

Vain neljä prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuvaa polttoaineiden hinnannousua tulisi pyrkiä hillitsemään julkisen vallan toimin, esimerkiksi laskemalla polttoaineverotusta.

Valtaenemmistö (86 %) torjuu ajatuksen. Kommenteissaan ekonomistit toteavat, ettei julkisen vallan väliintulolle ole perustetta, jos muutokset johtuvat markkinoiden normaalista toiminnasta.

Ekonomistit huomauttavat, että polttoaineverossa on kyse myös päästöjen hinnoittelusta, jonka pitää olla systemaattista ja pitkäjänteistä tavoiteltaessa siirtymistä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Aki Kangasharju, ETLA, Aalto Yliopiston Alumni:

"Ei ole perustetta julkiselle väliintulolle, jos muutokset johtuvat markkinoiden normaalista toiminnasta. Varsinkin yleinen polttoaineveron lasku olisi liian kallista, sillä se ei kohdentuisi tulotason mukaan. Jos hintojen muutos johtuu vakavasta markkinahäiriöstä, julkinen väliintulo voi olla paikallaan. Se kuitenkin edellyttää kohdennettua ja tilapäistä tukea eniten tarvitseville."

Vesa Kanniainen, Helsingin Yliopisto:
"Ilmastonmuutos on siinä määrin vakava haaste ihmiskunnalle, että ympäristöverot tarvitaan. Mieluummin kanavoisin verotuksen tuottoa teknologiasubventioihin ja vaikka sähköautojen tukemiseen, jolloin sitä kautta energian kustannus pysyisi hallinnassa."

Niku Määttänen, Helsingin Yliopisto:
"Se että kuluttajien ja yritysten kohtaamat hinnat vaihtelevat kysynnän ja tarjonnan myötä kuuluu markkinatalouteen. En ymmärrä miksi se olisi polttoaineiden kohdalla ongelma."

Hannu Piekkola, Vaasan Yliopisto:
"Polttoaineet olivat elinkustannuksiin nähden paljon kalliimpia kolmekymmentä vuotta sitten."

Matti Pohjola, Aalto Yliopisto:
"Polttoaineiden hinnannousu johtuu raakaöljyn hinnan noususta, ei verotuksen kiristymisestä. Verojen alentamisesta hyötyisivät lisäksi suurituloiset pienituloisia enemmän."

Marko Terviö, Aalto Yliopisto:
"Veron lasku nyt nostaa kysyntää ja markkinahintaa entisestään. Yksi poikkeus on: omavaraisen maan (kuten USA) kannattaa myydä varmuusvarastoista kalliilla öljyä ja samalla sopia halvemmalla futuurihinnalla tulevaa varastontäytettä."

Roope Uusitalo, Helsingin Yliopisto:
"Polttoaineverot on haittaveroja, joitten on tarkoituskin vaikuttaa hintoihin ja kulutukseen"

Mielipidetiedustelun mukaan 91% sitä mieltä, että polttoainevoroja ei pidä laskea.

Tulos oli siis täysin jo ennalta tiedossa, koska SUOMI ON
HALLITUSOHJELMASSA KOKOANSA SUUREMPI MAA JA ETENKIN ILMASTOASIOISSA MEILLÄ ON MAAILMAN KORKEIN TIETÄMYS.

On todettava, että Ekonomistikone on taas Amerikasta apinoitu KOHDENNETTU MIELIPIDETIEDUSTELU, mikä ei perustu mihinkään tieteelliseen näyttöön.

Jos BENSAVEROSTA olisi suoritettu kansalaiskysely, niin BENSAVERO pitäisi pudottaa kohtuulliselle tasolle.

KOKO ILMASTOMATRA ja SIITÄ JOHDETTU HAITTAVERO on luonnonlakien vastainen.

TUNNETTU TOSIASIA on, ETTÄ HIILIDIOKSIDI on täysin välttämätön kaasu, jotta elämä ylipäätään voi jatkua maapallolla.

HIILIDIOKSIDIAHAN TARVITAAN KOKO AJAN ENENEVÄSTI MAAPALLOLLA NS. FOTOSYNTEESISSÄ, KUN KASVIEN LEHTIVIHREISSÄ AURINGONVALON, HIILIDIOKSIDIN JA VEDEN AVULLA SYNTYY HIILIDIOKSIDISTA HAPPEA JA SOKEREITA (GLUKOOSIA).

Kysymys on ns. CALVININ KIERROSTA, jossa hiilidioksidilla on aivan keskeinen rooli.

KIILUSILMÄISET ILMASTOHIHHULIT PITÄÄ HIILIDIOKSIDIA HAITALLISENA ja haluavat verottaa hiilidioksidin nollaan.

ENNEN PITKÄÄ HIILIDIOKSIDIN VEROTTAMINEN JOHTAA HAPEN LOPPUMISEEN ja SAMOIN KÄY MYÖS GLUKOOSILLE eli ennen pitkää myös elintarvikkeille.

Nälkäkuolemakin on kohta edessä, ellei ELOKAPINALLISIA saada hiljaisiksi.

Tällä tavalla aikoinaan HÖLMÖLÄISET joutuivat purkamaan KOKO RIIHEN, kun riiheen yritettiin ensin kantaa valoa säkillä ja lopulta kaadettiin seinätkin, jotta valoa saadaan tarpeeksi riiheen.

Ekonomistikoneen kysely on ohjattu sellaisille henkilöille, jotka saavat leipänsä valtiorahoitteisista yliopistoista.

Tällöin on selvää, että professorien on oltava VALTION VIRALLISESTA ILMASTOMANTRASTA TÄYSIN SAMAA MIELTÄ TAI LEIPÄ LOPPUU. Ei enää pyydetä lausuntoja komioteoissa.

SEN LAULUJA LAULAT, KENEN LEIPÄÄ SYÖT!!!!

Yllä muutama professori on esittänyt samanlaisia lausuntoja kuin LAUSUNTOAUTOMAATTI SIXTEN KORKMAN, joka toistuvasti on YLE:n kanavilla todennut, että SUOMEN EURO KYTKENTÄKIN OLI ISO VIRHE, mutta se on IKUINEN VALUUTTA.

EUROHAN on vasta vain vähän yli 20 vuotta ollut meilläkin käytössä aikoinaan ORAVANNAHKA ja TAALERIKIN olivat paljon pitempään käytössä.

SIXTEN KORKMAN on myös TYÖELÄMÄN PROFESSORI, joten meidän kaikkien tulee hyvin suurella varovaisuudella kuunnella sellaisia henkilöitä, joiden toimenkuvaan on liitetty jotenkin TYÖTÄ KOROSTAVA ETULIITE.

TYÖVÄEN PRESIDENTTIKIN on erittäin arveluttava ilmaus, koska oikeata työtä tekeviä ihmisiä on esim. Suomessa vain alle puolet koko kansasta.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: